Raadsvragen (schriftelijke vragen art. 37)

Datum vraagNummerOnderwerpPolitieke partijDatum antwoord
 • 6/27/2022
 • BS2200016
 • Mogelijkheden voor continuering gebruik RTV Lansingerland TV en Radio op de huidige locatie in het Gemeentehuis te realiseren
 • 5/20/2022
 • BS2200013
 • Maatregelen tegen ongemerkt zoeken in geheime gegevens in de ambtelijke organisatie
 • Leefbaar 3B
 • 5/12/2022
 • BS2200012
 • Fietsendiefstallen bij station Westpolder
 • CDA
 • 5/6/2022
 • BS2200011
 • Overlast van hardrijdende wielrenners langs de Rotte
 • WIJ Lansingerland
 • 5/24/2022
 • 3/31/2022
 • BS2200009
 • Parq Verde leegstand van 14 bereikbare nieuwbouwwoningen
 • CDA
 • 4/26/2022
 • 3/31/2022
 • BS2200010
 • Communicatie OZB - gebruikersdeel niet-woningen
 • CDA
 • 4/26/2022
 • 3/10/2022
 • BS2200008
 • Realisatie geluidscherm langs de N209 Bergschenhoek
 • WIJ Lansingerland
 • 4/12/2022
 • 2/14/2022
 • BS2200007
 • Petitie stop straatraces op Prisma bedrijvenpark Bleiswijk
 • Leefbaar 3B
 • 3/16/2022
 • 2/4/2022
 • BS2200006
 • Mogelijkheid en kosten aanwijzing bebouwde kom van Rodenrijseweg tussen Laan van Koot en Oude Bovendijk
 • VVD
 • 3/8/2022
 • 2/4/2022
 • BS2200005
 • Fietsverkeer Berkel Centrum
 • VVD
 • 2/22/2022
 • 2/4/2022
 • BS2200004
 • Veiligheid oversteek Oostmeerlaan ter hoogte van Rivierenstraat
 • VVD
 • 3/8/2022
 • 2/2/2022
 • BS2200003
 • Geluidsoverlast Klapwijkseweg Berkel
 • WIJ Lansingerland
 • 3/10/2022
 • 1/27/2022
 • BS2200002
 • Jan Blaauwplein in Berkel en Rodenrijs
 • VVD
 • 2/24/2022
 • 1/24/2022
 • BS2200001
 • inzake heropening Rotonde Noordeindseweg
 • WIJ Lansingerland
 • 2/15/2022
 • 12/21/2021
 • BS2100059
 • Handhaving betaling door gemeente
 • CDA
 • 1/20/2022
 • 12/18/2021
 • BS2100061
 • Verkeersoverlast Groeneweg te Bergschenhoek
 • WIJ Lansingerland
 • 1/25/2022
 • 12/16/2021
 • BS2100057
 • Het met voorrang toekennen van woningen aan eigen inwoners
 • WIJ Lansingerland
 • 1/11/2022
 • 12/16/2021
 • BS2100058
 • Depressiepreventie
 • GroenLinks
 • 1/18/2022
 • 12/11/2021
 • BS2100056
 • Problematische verkeerssituatie N209 en verkeersontsluiting toekomstige bouwlocatie Merenweg in Bleiswijk
 • WIJ Lansingerland
 • 12/21/2021
 • 12/1/2021
 • BS2100055
 • Beheersing kosten Wmo voorziening hulp in de huishouding
 • VVD
 • 12/21/2021
 • 11/30/2021
 • BS2100054
 • Mogelijke kansen van waterstof als alternatief bij het aardgasloos maken van woningen
 • WIJ Lansingerland
 • 12/21/2021
 • 11/13/2021
 • BS2100053
 • Bouwen voor ouderen waardoor doorstroming kan ontstaan
 • WIJ Lansingerland
 • 1/11/2022
 • 11/8/2021
 • BS2100050
 • Aanpak knelpunten N209
 • PvdA
 • 12/9/2021
 • 11/8/2021
 • BS2100051
 • Undercover onderzoek naar moskeeën
 • PvdA
 • 12/11/2021
 • 11/1/2021
 • BS2100049
 • Deelauto's in Lansingerland
 • WIJ Lansingerland
 • 11/23/2021
 • 10/12/2021
 • BS2100046
 • Het zo spoedig mogelijk realiseren van flexwoningen
 • 12/2/2021
 • 10/11/2021
 • BS2100047
 • Zwemlessen Elysium (de bijlagen 1 en 2 zijn geheim en dus niet bijgevoegd)
 • ChristenUnie
 • 10/26/2021
 • 10/11/2021
 • BS2100048
 • Elektrische deelscooters
 • Leefbaar 3B
 • 11/2/2021
 • 10/5/2021
 • BS2100045
 • Mogelijk maken om de elektrische auto te laten bij rijtjeswoningen
 • 11/2/2021
 • 8/16/2021
 • BS2100042
 • Voortgang herontwikkeling van “De Snip” te Bleiswijk
 • Leefbaar 3B
 • 9/7/2021
 • 8/6/2021
 • BS2100043
 • Aanvullende vragen betreffende de voortgang voorbereiding raadsvoorstel inzake sport accommodatieplan
 • Leefbaar 3B
 • 8/31/2021
 • 8/2/2021
 • BS2100041
 • Schriftelijke vragen aan het College (art. 37) inzake de toekomstige locatie van het woonwagencentrum Bergschenhoek
 • 8/31/2021
 • 7/19/2021
 • BS2100044
 • Horti Science (combinatie technische vragen/art. 37 vragen)
 • 9/21/2021
 • 7/18/2021
 • BS2100040
 • Voortgang voorbereiding raadsvoorstel inzake sport accommodatieplan
 • Leefbaar 3B
 • 7/28/2021
 • 7/15/2021
 • BS2100039
 • Voortgang inzake The Hangout
 • Leefbaar 3B
 • 7/28/2021
 • 7/15/2021
 • BS2100038
 • Voortgang inzake sportbox
 • Leefbaar 3B
 • 7/28/2021
 • 7/12/2021
 • BS2100036
 • Contact college met BZK, VNG en IPO over structurering sluitend maken meerjarenraming zonder bezuinigingen
 • PvdA
 • 9/1/2021
 • 7/12/2021
 • BS2100037
 • Raadsvragen over mogelijke gebruik KPN gebouw Terpstraat door een kinderopvangorganisatie in plaats van het creëren van 37 parkeerplaatsen op die locatie
 • 7/22/2021
 • 7/8/2021
 • BS2100035
 • Onder toezicht stelling van onze Jeugdbescherming
 • ChristenUnie
 • 7/13/2021
 • 7/7/2021
 • BS2100033
 • Raadsvragen over vervolgproces joint fact finding Weidebloembuurt en Vogelbuurt.
 • D66
 • 7/21/2021
 • 6/10/2021
 • BS2100032
 • Vragen ter voorbereiding op a.s. raadbesluit inzake de accommodatienota Sport.
 • Leefbaar 3B
 • 6/29/2021
 • 5/29/2021
 • BS2100031
 • Verbetering van de toegang tot de woningmarkt
 • Leefbaar 3B
 • 6/22/2021
 • 5/20/2021
 • BS2100030
 • Vestigingsmogelijkheden locatie Hazenweg 2 te Bleiswijk
 • Leefbaar 3B
 • 6/15/2021
 • 5/10/2021
 • BS2100026
 • Mogelijke overname schulden van gedupeerden toeslagenaffaire
 • PvdA
 • 6/1/2021
 • 4/19/2021
 • BS2100025
 • Pilotinstallatie synthetische brandstof
 • VVD
 • 5/12/2021
 • 3/31/2021
 • BS2100021
 • Verhoging sociale grondprijzen
 • PvdA
 • 4/7/2021
 • 3/29/2021
 • BS2100020
 • Budget beschikbaar voor Lokaal Preventieakkoord
 • ChristenUnie
 • 4/20/2021
 • 3/20/2021
 • BS2100019
 • Informatievoorziening en stand van zaken verduurzaming zwembad de Windas
 • GroenLinks
 • 5/11/2021
 • 2/27/2021
 • BS2100012
 • Vervolg raadsvragen over tijdelijke brug Weidebloembuurt en Vogelbuurt
 • D66
 • 3/25/2021
 • 2/24/2021
 • BS2100011
 • Vervolgvragen op verzoek handhaving voorterrein CRM Rodenrijseweg 457-459 te Berkel van 2 februari 2021
 • Leefbaar 3B
 • 3/23/2021