Raadsvragen (schriftelijke vragen art. 37)

Datum vraagNummerOnderwerpPolitieke partijDatum antwoord
 • 2/7/2023
 • BS2300007
 • Concept Participatieplan Driehoek Noordpolder
 • Leefbaar 3B
 • 2/5/2023
 • BS2300006
 • Leesbaarheid gemeentelijke stukken
 • WIJ Lansingerland
 • 1/31/2023
 • BS2300005
 • Weigering grondverkoop aan Moskee Lansingerland
 • PvdA
 • 1/30/2023
 • BS2300004
 • Rapportage VRR aanrijtijden ambulancezorg
 • Leefbaar 3B
 • 1/19/2023
 • BS2300002
 • Bijzondere Bijstand i.v.m. hogere energiekosten
 • ChristenUnie
 • 1/19/2023
 • BS2300003
 • Schaaktafels (Urban Chess) in Lansingerland
 • 1/12/2023
 • BS2300001
 • Lange wachttijd/levertijden WMO voorzieningen
 • Leefbaar 3B
 • 12/15/2022
 • BS2200046
 • Stand van zaken Bleizo-West
 • CDA
 • 1/20/2023
 • 12/10/2022
 • BS2200045
 • project geluidsmetingen prov ZH rondom RTHA
 • WIJ Lansingerland
 • 1/12/2023
 • 11/18/2022
 • BS2200044
 • Vergunning aanbesteding exploitatie gemeentelijke binnensport- en sociale accommodaties Lansingerland
 • Leefbaar 3B
 • 12/15/2022
 • 11/18/2022
 • BS2200042
 • Doorstart Koningsdag Bergschenhoek
 • CDA
 • 12/6/2022
 • 11/15/2022
 • BS2200041
 • Invoering diftar per 1 januari 2023
 • CDA
 • 12/15/2022
 • 11/15/2022
 • BS2200043
 • Fietsendiefstal en bewaakte fietsenstallingen ov stations deel 2
 • CDA
 • 12/21/2022
 • 10/17/2022
 • BS2200040
 • Cultuurhuis
 • Leefbaar 3B
 • 10/19/2022
 • 10/10/2022
 • BS2200039
 • Voornemens Ontwikkelaars c.q. gemeente Zoetermeer inzake Rottezoom (Polder 140 Morgen)
 • CDA
 • 11/9/2022
 • 9/26/2022
 • BS2200038
 • Raadsvragen n.a.v. brief college (U22.03915 van 24 augustus) over het Ontwerpwijzigingsplan “Groenzoom, Pastoor Verburghweg 12a”, Berkel en Rodenrijs
 • Leefbaar 3B
 • 11/9/2022
 • 9/19/2022
 • BS2200033
 • Ontbreken van veilige fiets oversteekmarkering ter hoogte van het kruispunt Hoekeindseweg met de Lijsterlaan te Bleiswijk
 • CDA
 • 10/12/2022
 • 9/14/2022
 • BS2200028
 • RTHA krijgt gele kaart
 • WIJ Lansingerland
 • 10/12/2022
 • 9/14/2022
 • BS2200029
 • Huisvestingswet: meer ruimte toewijzen huizen eigen inwoners
 • CDA
 • 10/5/2022
 • 9/13/2022
 • BS2200027
 • Aanstaande wetwijziging waardoor het voortrekken van eigen inwoners bij toewijzing huur- en koopwoningen mag
 • WIJ Lansingerland
 • 10/5/2022
 • 9/8/2022
 • BS2200026
 • Vuurwerk
 • GroenLinks
 • 10/5/2022
 • 9/7/2022
 • BS2200024
 • Appartementbewoning Chrysantenhof 1 te Berkel en Rodenrijs
 • Leefbaar 3B
 • 10/5/2022
 • 9/6/2022
 • BS2200025
 • Schuldsanering en energierekening
 • ChristenUnie
 • 10/5/2022
 • 8/29/2022
 • BS2200023
 • Uithuisplaatsingen en mogelijke actie richting Jeugdbescherming
 • ChristenUnie
 • 9/21/2022
 • 7/16/2022
 • BS2200022
 • Tijdelijke huisvesting nieuwe school Treehouse
 • D66
 • 8/24/2022
 • 7/15/2022
 • BS2200021
 • Mogelijk realisatie LOO aan de Hoeksekade te Bergschenhoek
 • WIJ Lansingerland
 • 8/24/2022
 • 7/15/2022
 • BS2200017
 • Stand van zaken opvang Oekraïners in Lansingerland
 • CDA
 • 8/24/2022
 • 6/27/2022
 • BS2200016
 • Mogelijkheden voor continuering gebruik RTV Lansingerland TV en Radio op de huidige locatie in het Gemeentehuis te realiseren
 • 7/21/2022
 • 5/20/2022
 • BS2200013
 • Maatregelen tegen ongemerkt zoeken in geheime gegevens in de ambtelijke organisatie
 • Leefbaar 3B
 • 7/5/2022
 • 5/12/2022
 • BS2200012
 • Fietsendiefstallen bij station Westpolder
 • CDA
 • 7/6/2022
 • 5/6/2022
 • BS2200011
 • Overlast van hardrijdende wielrenners langs de Rotte
 • WIJ Lansingerland
 • 5/24/2022
 • 3/31/2022
 • BS2200010
 • Communicatie OZB - gebruikersdeel niet-woningen
 • CDA
 • 4/26/2022
 • 3/31/2022
 • BS2200009
 • Parq Verde leegstand van 14 bereikbare nieuwbouwwoningen
 • CDA
 • 4/26/2022
 • 3/10/2022
 • BS2200008
 • Realisatie geluidscherm langs de N209 Bergschenhoek
 • WIJ Lansingerland
 • 4/12/2022
 • 2/14/2022
 • BS2200007
 • Petitie stop straatraces op Prisma bedrijvenpark Bleiswijk
 • Leefbaar 3B
 • 3/16/2022
 • 2/4/2022
 • BS2200005
 • Fietsverkeer Berkel Centrum
 • VVD
 • 2/22/2022
 • 2/4/2022
 • BS2200006
 • Mogelijkheid en kosten aanwijzing bebouwde kom van Rodenrijseweg tussen Laan van Koot en Oude Bovendijk
 • VVD
 • 3/8/2022
 • 2/4/2022
 • BS2200004
 • Veiligheid oversteek Oostmeerlaan ter hoogte van Rivierenstraat
 • VVD
 • 3/8/2022
 • 2/2/2022
 • BS2200003
 • Geluidsoverlast Klapwijkseweg Berkel
 • WIJ Lansingerland
 • 3/10/2022
 • 1/27/2022
 • BS2200002
 • Jan Blaauwplein in Berkel en Rodenrijs
 • VVD
 • 2/24/2022
 • 1/24/2022
 • BS2200001
 • inzake heropening Rotonde Noordeindseweg
 • WIJ Lansingerland
 • 2/15/2022
 • 12/21/2021
 • BS2100059
 • Handhaving betaling door gemeente
 • CDA
 • 1/20/2022
 • 12/18/2021
 • BS2100061
 • Verkeersoverlast Groeneweg te Bergschenhoek
 • WIJ Lansingerland
 • 1/25/2022
 • 12/16/2021
 • BS2100057
 • Het met voorrang toekennen van woningen aan eigen inwoners
 • WIJ Lansingerland
 • 1/11/2022
 • 12/16/2021
 • BS2100058
 • Depressiepreventie
 • GroenLinks
 • 1/18/2022
 • 12/11/2021
 • BS2100056
 • Problematische verkeerssituatie N209 en verkeersontsluiting toekomstige bouwlocatie Merenweg in Bleiswijk
 • WIJ Lansingerland
 • 12/21/2021
 • 12/1/2021
 • BS2100055
 • Beheersing kosten Wmo voorziening hulp in de huishouding
 • VVD
 • 12/21/2021
 • 11/30/2021
 • BS2100054
 • Mogelijke kansen van waterstof als alternatief bij het aardgasloos maken van woningen
 • WIJ Lansingerland
 • 12/21/2021
 • 11/13/2021
 • BS2100053
 • Bouwen voor ouderen waardoor doorstroming kan ontstaan
 • WIJ Lansingerland
 • 1/11/2022
 • 11/8/2021
 • BS2100050
 • Aanpak knelpunten N209
 • PvdA
 • 12/9/2021