Amendementen

NummerOnderwerpDatumStatus
 • A2021-007
 • Principebesluit over afvalbeleid
 • 3/25/2021
 • Verworpen
 • A2021-006
 • Wijkontsluitingsweg
 • 3/25/2021
 • Ingetrokken
 • A2021-005
 • Veilige verkeersdoorstroming
 • 3/25/2021
 • Aangenomen
 • A2021-004
 • Parkeerplaatsen
 • 3/25/2021
 • Aangenomen
 • A2021-003
 • Aanscherpen uitgangspunten Woonvisie richting betaalbare woningbouw
 • 3/25/2021
 • Verworpen
 • A2021-002
 • Hogere ambitie Plan schuldhulpverlening 2021-2025
 • 2/18/2021
 • Ingetrokken
 • A2021-001
 • Schrappen hoofdstuk 8 Verordening Sociaal Domein 2021
 • 1/28/2021
 • Ingetrokken
 • A2020-036
 • Nota van uitgangspunten woningbouwontwikkeling Lange Vaart en Merenweg in Bleiswijk
 • 12/17/2020
 • Ingetrokken
 • A2020-035
 • Kunst in het Huis van de Samenleving
 • 12/17/2020
 • Aangenomen
 • A2020-034
 • Vaststellen lokatie Afvalbrengstation en Gebiedsvisie Bosland
 • 11/26/2020
 • Aangenomen
 • A2020-033
 • Vaststellen bestemmingsplan Dorpsvilla De Lans
 • 11/26/2020
 • Aangenomen
 • A2020-032
 • Parkeeropgave Berkel Centrum Oost
 • 11/26/2020
 • Aangenomen
 • A2020-031
 • begrotingsoverschot toevoegen aan algemene reserve
 • 11/5/2020
 • Aangenomen
 • A2020-030
 • Voor 65 plussers met inkomen 120% bijstandsniveau gratis OV
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • A2020-029
 • Schrappen maatregelen sociaal domein
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • A2020-028
 • Reintegratie
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • A2020-027
 • Duurzaamheid integraal beheerplannen
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • A2020-026
 • Huis van de Samenleving
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • A2020-025
 • OZB niet-woningen
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • A2020-024
 • Schrappen bezuinigingen op 10 beleidsaccenten
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • A2020-023
 • Schrappen bezuinigingen mantelzorgcompliment
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • A2020-022
 • Schrappen bezuinigen participatie en re-integratie activiteiten
 • 11/5/2020
 • Verworpen
 • A2020-021
 • Bevriezen hondenbelasting op niveau van 2017
 • 11/5/2020
 • Ingetrokken
 • A2020-020
 • Loonkosten extra FTE’s
 • 11/5/2020
 • Aangenomen
 • A2020-019
 • Uitstel bezuinigingen
 • 11/5/2020
 • Aangenomen
 • A2020-018
 • Niet bekrachtigen geheimhouding
 • 10/29/2020
 • Aangenomen
 • A2020-017
 • Sturingsmodel Blok B
 • 10/29/2020
 • Aangenomen
 • A2020-016
 • Reserves en voorzieningen
 • 10/29/2020
 • Aangenomen
 • A2020-015
 • Weerstandsratio niveau B
 • 10/29/2020
 • Aangenomen
 • A2020-014
 • Amendement zienswijze Luchtvaartnota
 • 7/16/2020
 • Aangenomen
 • A2020-013
 • IHP Afschrijvingslasten duurzaamheidsmaatregelen
 • 7/16/2020
 • Aangenomen
 • A2020-012
 • Bestemmingsreserve opbrengst verkoop Eneco
 • 7/16/2020
 • Aangenomen
 • A2020-011
 • Geen terugvalopties percentage betaalbare woningen Masterplan Wilderszijde
 • 6/25/2020
 • Ingetrokken
 • A2020-010
 • Masterplan Wilderszijde: 750 sociale huurwoningen Wilderszijde
 • 6/25/2020
 • Verworpen
 • A2020-009
 • parkeerbesluit Wilderszijde
 • 6/25/2020
 • Aangenomen
 • A2020-008
 • Zienswijze Hoefweg
 • 6/18/2020
 • Aangenomen
 • A2020-007
 • Bestuurlijke vervolgopdracht Bleizo-West
 • 6/18/2020
 • Aangenomen
 • A2020-006
 • Financieel mandaat crisismaatregelen
 • 5/28/2020
 • Aangenomen
 • A2020-005
 • Veranderopgave Jeugdhulp
 • 4/23/2020
 • Aangenomen
 • A2020-004
 • Herziening Verordening Woonruimtebemiddeling Regio Rotterdam 2020: Indienen zienswijze ten aanzien van middenhuur
 • 2/20/2020
 • Aangenomen
 • A2020-003
 • Uitstellen besluit over sturingsmodel Blok B
 • 1/30/2020
 • Aangenomen
 • A2020-002
 • Instellen kapitaallastenreserve voor het cultuurhuis Blok B Berkel en Rodenrijs
 • 1/30/2020
 • Verworpen
 • A2020-001
 • Grip op financiën cultuurhuis Blok B Berkel en Rodenrijs
 • 1/30/2020
 • Aangenomen
 • A2019-023
 • Verordening sociaal domein: overgangsperiode nieuw tarief informeel PGB
 • 12/19/2019
 • Verworpen
 • A2019-022
 • Lachgas in APV
 • 12/19/2019
 • Aangenomen
 • A2019-021
 • Vaststellen beleidsuitgangspunten Masterplan en bestemmingsplan Wilderszijde
 • 11/28/2019
 • Verworpen
 • A2019-020
 • Derde ontsluitingsweg
 • 11/28/2019
 • Aangenomen
 • A2019-019
 • Adaptief parkeren
 • 11/28/2019
 • Aangenomen
 • A2019-018
 • Meerjarenbegroting 2020-2023 - burgerpanel ten minste 5 keer per jaar inzetten
 • 11/7/2019
 • Ingetrokken
 • A2019-017
 • Zomerrapportage: Mondeling amendement : beslispunt 4, tweede streepje: ' heropenstelling' wordt vervangen door 'herinrichting zoals bedoeld in de zomerrapportage'
 • 10/31/2019
 • Aangenomen