Brieven van derden aan de raad

Datum raadOmschrijvingAfzender
 • 3/21/2024
 • Briefing over Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee ( VAWOZ 2031 - 2040 ) informatieavond vijrdag 23 februari
 • Ministerie van Economische Zaken
 • 3/21/2024
 • Motie van gemeente Someren "Vreemd aan de orde van de dag" gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen
 • Gemeente Someren
 • 3/21/2024
 • Informatievertrekking over artikel 5.3 van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging
 • Ministerie van VWS
 • 3/21/2024
 • Berichtgeving inzake politiebureau in Berkel en Rodenrijs
 • Anoniem
 • 2/29/2024
 • Lbr. 24/003 inzake de Spreidingswet en Oekraïne-opvang
 • VNG
 • 2/29/2024
 • Ter kennisgeving aan de raad: brief aan wethouder Jeugd om aandacht voor besluiten over jeugdzorg
 • Stichting Het Vergeten Kind
 • 2/29/2024
 • Reactie VNO-NCW West op de ontwikkelingen en actuele discussie rondom Bleizo-West
 • VNO-NCW
 • 2/29/2024
 • Mail en brief m.b.t. verzoek om gemeentelijke bijdragen en zorg te dragen voor een vlot (bouw)proces voor een nieuw clubhuis
 • BVCB
 • 2/29/2024
 • Open brief inzake verhoging sociale grondprijzen
 • Huurdersvereniging Lansingerland
 • 2/29/2024
 • Ledenbrief 4 VNG Wijziging Model Verordening rechtspositie raads- en commissieleden en Model Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders
 • VNG
 • 2/29/2024
 • Ledenbrief 24/002: Brief VNG, IPO en Uvw aan de informateur gericht op aanpak grote maatschappelijke vraagstukken
 • VNG
 • 2/29/2024
 • Email van Raden in Verzet betr. Voorbeeldmotie "Zonder geld geen gemeenten" oproep informateur en onderhandelende partijen
 • Raden in Verzet
 • 2/29/2024
 • Zienswijze op bestemmingsplan woningbouwlocatie Maalderij Treurniet aan de Rodenrijseweg te Berkel en Rodenrijs
 • Erfgoedvereniging Heemschut
 • 2/20/2024
 • Berichtgeving inzake politiebureau in Berkel en Rodenrijs
 • Anoniem
 • 2/1/2024
 • Partijbeginselen nieuwe partij Democratisch Nederlands Appél
 • Democratisch Nederlands Appèl
 • 2/1/2024
 • Lbr. 23/052 inzake Kenniscentrum Onteigeningen voor overheden
 • VNG
 • 2/1/2024
 • Zienswijze ex artikel 3.0 Wro inzake ontwerpbestemmingsplan Berkel Centrum Oost
 • Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
 • 2/1/2024
 • Ledenbrief 23/051: Salarisbrief Cao Gemeenten/SGO 2024/2025
 • LOGA
 • 2/1/2024
 • Voorgestelde nieuwe EU-verordening,de Gigabit Infrastructure Act (GIA) met gevolgen voor gemeenten
 • Stichting EHS
 • 2/1/2024
 • Kadernota 2025 inzake gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
 • GRJR
 • 2/1/2024
 • Financieel toezicht begroting 2024
 • Provincie Zuid-Holland
 • 2/1/2024
 • Nieuw rapport Stichting Armoedefonds
 • Stichting Armoedefonds
 • 2/1/2024
 • Brief inzake de effecten van EU/GIA (verordening gigabitinfrastructuur) regelgeving voor gemeenten
 • Stichting EHS
 • 2/1/2024
 • Lbr. 23/053 inzake Toelichting inzet reserves vanaf 2024
 • VNG
 • 2/1/2024
 • Zorgen ondernemers ten aanzien komst van Hornbach in Rotterdam, actie gevraagd!
 • Dietz communicatie
 • 2/1/2024
 • Rapport 'huizen in de regio - synthese van onderzoeken woonbeleid in vijf gemeenten in regio Rotterdam
 • Rekenkamer Rotterdam
 • 12/21/2023
 • Beantwoording brief van AcVA borging toekomstbestendig OV in de regio en presentatie toekomstbestending OV in de hele regio
 • MRDH
 • 12/21/2023
 • Onderzoeksprogramma Rekenkamer 2024
 • Rekenkamer Lansingerland
 • 12/21/2023
 • Lbr. 23/050 Vierde nazending Najaars ALV 1 december 2023
 • VNG
 • 12/21/2023
 • Lbr. 23/049 Derde nazending Najaars ALV 1 december 2023
 • VNG
 • 11/30/2023
 • Verlengen termijn indienen verweerschrift
 • Raad van State
 • 11/30/2023
 • Ledenbrief 23/046 inzake geen kandidaten voor vacatures VNG-bestuur en -commissies
 • VNG
 • 11/30/2023
 • Ledenbrief 23/045 VNG data-analyse houdbaarheid WMO en Jeugdwet
 • VNG
 • 11/30/2023
 • Ledenbrief 23/047 inzake Eerste nazending Najaars ALV 1 december 2023
 • VNG
 • 11/30/2023
 • Ledenbrief 23/044 Ledenraadpleging onderhandelingsresultaten CAO SW en Cao Aan de slag
 • VNG
 • 11/30/2023
 • onderzoeksopzet GRJR
 • Rekenkamer Lansingerland
 • 11/30/2023
 • Ledenbrief 23/040 Uitnodiging najaars Algemene ledenvergadering (ALV) 1 december 2023
 • VNG
 • 11/30/2023
 • Oproep Grip op Asiel
 • DeGoedeZaak
 • 11/30/2023
 • Ledenbrief 23/038 inzake Wijziging Model Verordening afvoer hemelwater en grondwater
 • VNG
 • 11/30/2023
 • Ledenbrief 23/043 Taakstelling huisvesting statushouders, opvang van asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne
 • VNG
 • 11/30/2023
 • Mail aan raad inz. Verzoek om een vergunning voor een coffeeshop in de vorm van een stichting
 • De Ambassade Zwijndrecht Cannabis Social Club
 • 11/30/2023
 • Inspreektekst tijdelijke huisvesting Wilderszijde commissie samenleving 16 november 2023
 • Laurentius en Spectrum
 • 11/30/2023
 • Ledenbrief 23/042 Ledenraadpleging onderhandelingsresultaat Cao Gemeenten 2024-2025
 • VNG
 • 11/30/2023
 • Afschrift aan Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond inzake jaarrekening 2022 en begroting 2024
 • Provincie Zuid-Holland
 • 11/30/2023
 • Ledenbrief 23/041 wijziging Model-APV
 • VNG
 • 10/26/2023
 • Ledenbrief 23/037 inzake Verkiezingen
 • VNG
 • 10/26/2023
 • Aangenomen motie gemeenteraad Zwolle "De natuur die je niet kapot maakt hoef je later niet te herstellen"
 • Gemeente Zwolle
 • 10/26/2023
 • Verlenging termijn uitspraak Lansingeriand BP 'Woningbouw Hoeksekade Noord, deellocatie B, íe herz.', Bergschenhoek
 • Raad van State
 • 10/26/2023
 • Aanpassing 2e wijziging GR SVHW20023 ter vaststelling
 • SVHW
 • 10/26/2023
 • Motie Delft Aanmoediging van ambitieuze actie voor de Regionale Energiestrategie (RES)
 • Gemeenteraad Delft