Brieven van derden aan de raad

Datum raadOmschrijvingAfzender
 • 2/23/2023
 • Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond i.v.m. fusie Voorne aan Zee
 • GRJR
 • 2/23/2023
 • Afschrift namens gemeenteraad Zwijndrecht verzonden aan de Eerste Kamer inzake extern voorzitterschap bij raadscommissievergaderingen
 • Gemeente Zwijndrecht
 • 2/23/2023
 • Lbr. 23/002 inzake CPB-onderzoek houdbaarheid Wmo en Jeugdwet
 • VNG
 • 2/23/2023
 • Lbr. 23/001 inzake Informatiepunten digitale overheid
 • VNG
 • 2/23/2023
 • Ledenbrief 23/003 mbt bekendmaking leden Tijdelijke Commissie Asiel & Migratie
 • VNG
 • 1/26/2023
 • A06-Rekenrapportage mbt onderzoek kostenbeheersing WMO
 • Rekenkamer Lansingerland
 • 1/26/2023
 • A08-Ledenbrief 22/068 Stand van zaken Hervormingsagenda Jeugd
 • VNG
 • 1/26/2023
 • A07-2e begrotingswijziging 2022 inzake Recreatieschap Rottemeren
 • Recreatieschap Rottemeren
 • 1/26/2023
 • C02-Financieel toezicht begroting 2023
 • Provincie Zuid-Holland
 • 1/26/2023
 • A04-Kadernota 2024 Gemeenschappelijke regelingen Jeugdhulp Rijnmond
 • GJRG
 • 1/26/2023
 • A09-Jaarverslag 2022
 • Fietsersbond, afd. Lansingerland
 • 1/26/2023
 • A05-Zienswijzeprocedure Strategische Agenda MRDH
 • Metropoolregio
 • 1/26/2023
 • A01-rekenkamerrapport ‘zorg om kosten, onderzoek kostenbeheersing Wmo’
 • Rekenkamer Lansingerland
 • 12/22/2022
 • A03-Ledenbrief 22/062 inzake moties en pre adviezen najaars ALV2 december 2022
 • VNG
 • 12/22/2022
 • A05-Verlenging termijn indiening verweerschrift inzake Up Lint-Zuid 2017
 • Raad van State
 • 12/22/2022
 • A11-Inwerkingtreding Wet Versterking Decentrale Rekenkamers
 • Ministerie van BiZa
 • 12/22/2022
 • A02-Eenmalige uitkering december en thuiswerkvergoeding
 • VNG
 • 12/22/2022
 • A13-Oproep om wasbare luiers op de agenda te zetten in de gemeente
 • Stichting Milieufederatie
 • 12/22/2022
 • E01-Rekenkamer onderzoeksprogramma 2023
 • Rekenkamer Lansingerland
 • 12/22/2022
 • A04-Informatieverstrekking inzake 2 publicaties over de ruimtelijke opgave
 • Planbureau voor de Leefomgeving
 • 12/22/2022
 • A17-Lbr. 22/066 - Instrumenten duidelijke overheidscommunicatie en digitale toegankelijkheid
 • VNG
 • 12/22/2022
 • A10-Ledenbrief 22/061 Nieuwe modelverordeningen n.a.v. Wet versterking decentrale rekenkamers
 • VNG
 • 12/22/2022
 • C02-Wetgeving inzake rechten arbeidsmigranten aan de orde stellen
 • Mr. Gert Meijboom
 • 12/22/2022
 • A07-Lbr. 22/058 inzake Openstelling vacatures Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie
 • VNG
 • 12/22/2022
 • A16-Lbr. 22/065 inzake Nationale programma's NOVEX, Woningbouw, Water en Bodem Sturend en Landelijk gebied
 • VNG
 • 12/22/2022
 • A08-Informatieverstrekking inzake motie "Begrenzing groei en overlast RTHA"
 • Gemeente Schiedam
 • 12/22/2022
 • A12-Ledenbrief 22/063: Tweede nazending Najaars ALV 2 december 2022
 • VNG
 • 12/22/2022
 • A09-Ledenbrief 22-059 inzake invulling van het (vice)voorzitterschap en enkele vacatures in het college van ArbeidszakenLedenbrief 22-059 inzake invulling van het (vice)voorzitterschap en enkele vacatures in het college van Arbeidszaken
 • VNG
 • 12/22/2022
 • A15-Lbr. 22/064 inzake Publicatie “STIP op de horizon voor gemeentelijke cao’s"
 • VNG
 • 11/24/2022
 • A04-Ledenbrief 22-054 Asielopvang, statushouders en Oekraïne
 • VNG
 • 11/24/2022
 • A08-Lbr. 22/055 - Invulling vacatures VNG-bestuur en commissies
 • VNG
 • 11/24/2022
 • A03-Ledenbrief 22-053 - hoge energiekosten
 • VNG
 • 11/24/2022
 • A07-Open brief van Vogelopvang De Wulp voor ondersteuning en de verzorging van probleemvogels na de sluiting van Wildopvang Zuid-Holland
 • Wildopvang Delft
 • 11/24/2022
 • C02-Proactieve aanwijzing Driehoek Noordpolder
 • Gedeputeerde Staten
 • 11/24/2022
 • A09-Ledenbrief 22/057 Ledenraadpleging éénmalige uitkering 2022
 • VNG
 • 11/24/2022
 • A10-Aangenomen motie gemeente Hilvarenbeek inzake inburgering statushouders 65+
 • Gemeente Hilvarenbeek
 • 11/24/2022
 • A12-Demonstratierecht onder druk - nieuw rapport Amnesty
 • Amnesty International
 • 11/24/2022
 • rapport ‘Bijdragen aan de regionale economie. Onderzoek naar economisch programma MRDH.’
 • Rekenkamer Lansingerland
 • 11/24/2022
 • C07-Rappel Nationale ombudsman Rapport 2022/111 'Met te weinig genoegen nemen'
 • Nationale Ombudsman
 • 11/24/2022
 • C06-Reactie op brief van GS over de pro-actieve aanwijzing Driehoek Noordpolder
 • Bewonerscommissie Edelsteenbuurt
 • 11/24/2022
 • A11-Motie inzake het handhaven PAS-knelgevallen (programma aanpak stikstof)
 • Gemeente Staphorst
 • 10/20/2022
 • A14-Kennisgeving inwerkingtreding per 1 oktober 2022 van gewijzigde wet Bibob
 • Ministerie van Justitie
 • 10/20/2022
 • A13-Brief inzake het verbranden van afval in houtkachels, allesbranders of vuurkorven
 • Meldpunt rookoverlast
 • 10/20/2022
 • A10-Ledenbrief 22-051 Openstelling nieuwe vacatures in VNG-bestuur en -commissies
 • VNG
 • 10/20/2022
 • A05-Lijst met tot waarnemer benoemde voorgedragen kandidaten voor VNG bestuur en commissies
 • VNG
 • 10/20/2022
 • A11-Bijzondere ledenbrief Rijksbegroting 2023 en de gevolgen voor gemeenten
 • VNG
 • 10/20/2022
 • C01-Reactie van gemeente Utrecht op brief van Stichting Drugsbeleid om steun voor een Nationaal Burgerberaad over Drugsbeleid
 • Stichting Drugsbeleid
 • 10/20/2022
 • A12-Ledenbrief 22-052 mbt ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire
 • VNG
 • 10/20/2022
 • A04-Concept notulen ALV Dorp, Stad en Land
 • Stichting Dorp, Stad en Land
 • 10/20/2022
 • A08-Aanbieden 1e begrotingswijziging 2022 en begroting 2023
 • SVHW