Ingekomen stukken

Datum ingekomenDatumDOC-nummerZaaknummerTitelAfzender
 • 10/16/2019
 • 10/16/2019
 • DOC-19-194500
 • Z-19-075310
 • Beleid op FLO-overgangsrecht: versneld sparen naar 225% van het netto inkomen (Hoofdstuk 9e CAR-UWO) jaar 2019
 • VNG
 • 10/15/2019
 • 10/15/2019
 • DOC-19-193991
 • Z-19-075190
 • problematiek Wmo-hulpmiddelen
 • De Nationale Ombudsman
 • 10/15/2019
 • 10/15/2019
 • DOC-19-194059
 • Z-19-074175
 • Gevolgen uitspraak Raad van State inzake stikstofproblematiek
 • Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouw
 • 10/14/2019
 • 10/14/2019
 • DOC-19-193327
 • Z-19-074984
 • Ontslagverzoek commissielid
 • T. Rombout-Wolfslag
 • 10/10/2019
 • 10/10/2019
 • DOC-19-192544, DOC-19-192663, DOC-19-192746, DOC-19-192772, DOC-19-192750, DOC-19-192941, DOC-19-192943, DOC-19-192976, DOC-19-192981, DOC-19-192988
 • Z-19-068516
 • Zienswijze Bestemmingsplan 'Medemblik - Kop Nieuwstraat' - procedure bestemmingsplan (ontwerp)
 • Bekend bij de griffie
 • 10/10/2019
 • 10/10/2019
 • DOC-19-192613
 • Z-19-074729
 • Verspild gemeentegeld en oplossingen voor de jeugd"zorg" ramp
 • St. Echt Scheiden Zonder Schade
 • 10/8/2019
 • 10/8/2019
 • DOC-19-192194
 • Z-19-074578
 • Handleiding uniformering objectafbakening gemeentelijke belastingen jaar 2019
 • VNG
 • 10/7/2019
 • 10/7/2019
 • DOC-19-191572
 • Z-19-074355
 • glastuinbouwgebied in Wervershoof (Stivasgebied)
 • Stichting Dorpsraad Wervershoof
 • 10/7/2019
 • 10/7/2019
 • DOC-19-191845
 • Z-19-068516
 • Bestemmingsplan 'Medemblik - Kop Nieuwstraat' - procedure bestemmingsplan (ontwerp)
 • Piet Swart Vastgoed BV
 • 10/5/2019
 • 10/5/2019
 • DOC-19-191516
 • Z-19-074335
 • Zwarte Piet in de gemeente
 • Sint & Pietengilde
 • 10/4/2019
 • 10/4/2019
 • DOC-19-191288
 • Z-19-074237
 • Adhesiebetuiging uitbreiding gemeentelijke belastinggebied
 • Gemeente Bergen op Zoom
 • 10/4/2019
 • 10/4/2019
 • DOC-19-191307
 • Z-19-074240
 • Adhesiebetuiging medicinale cannabis
 • Gemeente Zwartewaterland
 • 10/4/2019
 • 10/4/2019
 • DOC-19-191316
 • Z-19-068516
 • Bestemmingsplan 'Medemblik - Kop Nieuwstraat' - procedure bestemmingsplan (ontwerp)
 • Bekend bij de griffie
 • 10/4/2019
 • 10/4/2019
 • DOC-19-191415
 • Z-19-068516
 • Bestemmingsplan 'Medemblik - Kop Nieuwstraat' - procedure bestemmingsplan (ontwerp)
 • Mevo Medemblik
 • 10/3/2019
 • 10/3/2019
 • DOC-19-191157
 • Z-19-068516
 • Bestemmingsplan 'Medemblik - Kop Nieuwstraat' - procedure bestemmingsplan (ontwerp)
 • RM Sport & Casual
 • 10/3/2019
 • 10/3/2019
 • DOC-19-191005
 • Z-19-058212
 • Aanbesteding accountant controlejaar 2020 e.v. (bijlage ter inzage griffie)
 • BDO
 • 10/2/2019
 • 10/2/2019
 • DOC-19-190623
 • Z-19-074038
 • ingebruikname Kennispunt Lokale Politieke Partijen
 • Kennispunt Lokale politieke partijen
 • 10/2/2019
 • 10/2/2019
 • DOC-19-190776
 • Z-19-068516
 • Ontwerp bestemmingsplan Medemblik Kop Nieuwstraat
 • Bekend bij de griffie
 • 10/2/2019
 • 10/2/2019
 • DOC-19-190888
 • Z-19-068516
 • Bestemmingsplan 'Medemblik - Kop Nieuwstraat' - procedure bestemmingsplan (ontwerp)
 • Bekend bij de griffie
 • 10/1/2019
 • 10/1/2019
 • DOC-19-190392
 • Adhesiebetuigingen Z-19-073936
 • Adhesiebetuiging Algemene Uitkering via het Gemeentefonds ("Als we verder de trap af moeten, komen we onder water")
 • Gemeente Asten
 • 10/1/2019
 • 10/1/2019
 • DOC-19-190400
 • Z-19-073938
 • Adhesiebetuiging Algemene Uitkering via het Gemeentefonds ("Als we verder de trap af moeten, komen we onder water") (trap op trap af)
 • Gemeente Wormerland
 • 10/1/2019
 • 10/1/2019
 • DOC-19-190527
 • Z-19-073995
 • Adhesiebetuiging inzake de omgekeerde bewijslast kleine gasvelden
 • Gemeente Weststellingwerf
 • 10/1/2019
 • 10/1/2019
 • DOC-19-190464
 • Gemeenschappelijke regelingen beheer Z-19-073910
 • Aanbieding voorgenomen deelneming van de OD NHN in de Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO)
 • Omgevingsdienst NHN
 • 9/30/2019
 • 9/30/2019
 • DOC-19-190053
 • Z-19-068516
 • Zienswijze Bestemmingsplan 'Medemblik - Kop Nieuwstraat' - procedure bestemmingsplan (ontwerp)
 • De Woonschakel
 • 9/30/2019
 • 9/30/2019
 • DOC-19-189804
 • Z-19-073745
 • Openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • 9/30/2019
 • 9/30/2019
 • DOC-19-190278
 • Z-19-073896
 • Informatieverzoek verdwijnen dierenpark De Put
 • Bekend bij de griffie
 • 9/30/2019
 • 9/30/2019
 • DOC-19-189966
 • Z-19-073801
 • 2e Nieuwsbrief
 • Rekenkamercommissie Medemblik - Opmeer
 • 9/30/2019
 • 9/30/2019
 • DOC-19-191708
 • Adhesiebetuigingen Z-19-074395
 • Motie Samenwerking HVC en AEB
 • Gemeente Stede Broec
 • 9/27/2019
 • 9/27/2019
 • DOC-19-189603
 • Z-19-068516
 • Bestemmingsplan 'Medemblik - Kop Nieuwstraat' - procedure bestemmingsplan (ontwerp)
 • Bekend bij de griffie
 • 9/26/2019
 • 9/26/2019
 • DOC-19-189521
 • Z-19-073599
 • FLO-overgangsrecht: nadere aanpassing levensloopsregeling (Hoofdstuk 9e CAR-UWO)
 • VNG
 • 9/25/2019
 • 9/25/2019
 • DOC-19-188946
 • Z-19-073417
 • Beleid op Rijksbegroting jaar 2020
 • VNG
 • 9/24/2019
 • 9/24/2019
 • DOC-19-188705
 • Z-19-073330
 • Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode (verplichte uitrol 5G)
 • Let's talk about tech
 • 9/23/2019
 • 9/23/2019
 • DOC-19-188187
 • Z-19-073169
 • Kwartaalblad De Woonschakel
 • De Woonschakel
 • 9/20/2019
 • 9/20/2019
 • DOC-19-188961
 • Z-19-073421
 • Zomerbrief 2019 Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • 9/19/2019
 • 9/19/2019
 • DOC-19-188981
 • Z-19-073429
 • Stortontheffing stortplaats Wieringermeer
 • Omgevingsdienst
 • 9/18/2019
 • 9/18/2019
 • DOC-19-188299
 • Z-19-073217
 • Publicatie: Lokale zaken in het geding door CETA-verdrag
 • Campagneleider Wij stoppen CETA bij Milieudefensie
 • 9/18/2019
 • 9/18/2019
 • DOC-19-187181
 • Z-19-072866
 • Toetsing Klimaatakkoord en uitnodiging voor bijeenkomsten in het land
 • VNG
 • 9/18/2019
 • 9/18/2019
 • DOC-19-187131
 • Z-19-068516
 • Bestemmingsplan 'Medemblik - Kop Nieuwstraat' - procedure bestemmingsplan (ontwerp)
 • Bekend bij de griffie
 • 9/16/2019
 • 9/16/2019
 • DOC-19-186660
 • Z-19-072661
 • Uitwerkingen akkoord Cao Gemeenten 2019 – 2020: Cao Gemeenten vanaf 01-01-2020 deel 2
 • VNG
 • 9/16/2019
 • 9/16/2019
 • DOC-19-186664
 • Z-19-072661
 • Uitwerkingen akkoord Cao Gemeenten 2019 – 2020: Cao Gemeenten vanaf 01-01-2020 Deel 1
 • VNG
 • 9/16/2019
 • 9/16/2019
 • DOC-19-186502
 • Z-19-072627
 • Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2018
 • Provincie NH
 • 9/16/2019
 • 9/16/2019
 • DOC-19-186497
 • Z-19-072592
 • Ontslagverzoek commissielid T. Luksenburg
 • T. Luksenburg
 • 9/16/2019
 • 9/16/2019
 • DOC-19-185991
 • Z-19-072393
 • Bezwaar uitrol 5G netwerk
 • Bekend bij de griffie
 • 9/13/2019
 • 9/13/2019
 • DOC-19-186431
 • Z-19-072557
 • Cao Ontslagcommissie
 • VNG
 • 9/11/2019
 • 9/11/2019
 • DOC-19-185403
 • Z-19-068516
 • Kop Nieuwstraat
 • Oudheidkundige Vereniging "Medemblick"
 • 9/11/2019
 • 9/11/2019
 • DOC-19-185491
 • Z-19-072274
 • Uitrollen van het G5 telecomnetwerk
 • Bekend bij de griffie
 • 9/10/2019
 • 9/10/2019
 • DOC-19-185458
 • Z-19-072261
 • Doorontwikkelen Klein Giethoorn/De Brug Opperdoes
 • Bekend bij de griffie
 • 9/10/2019
 • 9/10/2019
 • DOC-19-185485
 • Z-19-072270
 • Uitrol van het G5 telecomnetwerk
 • Bekend bij de griffie
 • 9/9/2019
 • 9/9/2019
 • DOC-19-184360
 • Z-19-071876
 • Aandacht voor de volksgezondheid bij het uitrollen van het 5G telecomnetwerk
 • Bekend bij de griffie
 • 9/9/2019
 • 9/9/2019
 • DOC-19-184000
 • Z-19-071481
 • Bezorgd over volksgezondheid, 5g-netwerk, invoering telecomwet, aansprakelijkheid 9 september 2019
 • Bekend bij de griffie