Ingekomen stukken

Datum ingekomenDatumDOC-nummerZaaknummerTitelAfzender
 • 9/16/2019
 • 9/16/2019
 • Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2018
 • Provincie NH
 • 9/16/2019
 • 9/16/2019
 • DOC-19-185991
 • Z-19-072393
 • Bezwaar uitrol 5G netwerk
 • Bekend bij de griffie
 • 9/16/2019
 • 9/16/2019
 • Ontslagverzoek commissielid T. Luksenburg
 • T. Luksenburg
 • 9/11/2019
 • 9/11/2019
 • DOC-19-185403
 • Z-19-068516
 • Kop Nieuwstraat
 • Oudheidkundige Vereniging "Medemblick"
 • 9/11/2019
 • 9/11/2019
 • DOC-19-185491
 • Z-19-072274
 • Uitrollen van het G5 telecomnetwerk
 • Bekend bij de griffie
 • 9/10/2019
 • 9/10/2019
 • DOC-19-185458
 • Z-19-072261
 • Doorontwikkelen Klein Giethoorn/De Brug Opperdoes
 • Bekend bij de griffie
 • 9/10/2019
 • 9/10/2019
 • DOC-19-185485
 • Z-19-072270
 • uitrol van het G5 telecomnetwerk
 • Bekend bij de griffie
 • 9/9/2019
 • 9/9/2019
 • DOC-19-184000
 • Z-19-071481
 • Bezorgd over volksgezondheid, 5g-netwerk, invoering telecomwet, aansprakelijkheid 9 september 2019
 • Bekend bij de griffie
 • 9/9/2019
 • 9/9/2019
 • DOC-19-184360
 • Z-19-071876
 • Aandacht voor de volksgezondheid bij het uitrollen van het 5G telecomnetwerk
 • Bekend bij de griffie
 • 9/9/2019
 • 9/9/2019
 • DOC-19-184692
 • Z-19-072016
 • Uitrol van een landelijk 5G Netwerk jaar 2019
 • Bekend bij de griffie
 • 9/9/2019
 • 9/9/2019
 • Zienswijze Telecomwet1998
 • Bekend bij de griffie
 • 9/8/2019
 • 9/8/2019
 • DOC-19-184674
 • Z-19-072011
 • Uitrol van een landelijk 5G Netwerk jaar 2019
 • Bekend bij de griffie
 • 9/8/2019
 • 9/8/2019
 • DOC-19-184695
 • Z-19-072019
 • Uiting zorg 5G
 • Bekend bij de griffie
 • 9/4/2019
 • 9/4/2019
 • DOC-19-183280
 • Z-19-071481
 • Bezorgde burger volksgezondheid 2/3
 • Bekend bij de griffie
 • 9/3/2019
 • 9/3/2019
 • DOC-19-183232
 • Z-19-071454
 • communicatie omtrent voorzorgsmaatregel 5G, nieuwe telecomwet
 • Bekend bij de griffie
 • 9/2/2019
 • 9/2/2019
 • DOC-19-182449
 • Z-19-071171
 • Verhouding ambtsgebed en beginsel scheiding kerk en staat
 • Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • 9/2/2019
 • 9/2/2019
 • DOC-19-182723
 • Z-19-071257
 • Aanleg stoep/trottoir Dijkweg te Andijk
 • Stichting Dorpsraad Andijk
 • 8/27/2019
 • 8/27/2019
 • DOC-19-180962
 • Z-19-070617
 • Wijziging eigen bijdrage PGB BW en maatregelen i.v.m. stapelfacturen eigen bijdrage
 • VNG
 • 8/20/2019
 • 8/20/2019
 • DOC-19-180471
 • Z-19-070467
 • Beleid op Archiefwet, selectielijst en (beperking van) openbaarheid jaar 2019
 • VNG
 • 8/19/2019
 • 8/19/2019
 • DOC-19-172131
 • Z-19-058531
 • Beantwoording schrijven inzake Ontwikkeling tennisbanen Wervershoof
 • College B&W Medemblik
 • 8/19/2019
 • 8/19/2019
 • DOC-19-168937
 • Z-19-064106
 • Beantwoording schrijven verhuizing tennispark aan de Slotlaan
 • College B&W Medemblik
 • 8/19/2019
 • 8/19/2019
 • DOC-19-180292
 • Z-19-066226
 • FinanciĆ«le tekorten WF gemeenten
 • Gemeentebesturen 6 gemeenten in Westfriesland
 • 8/19/2019
 • 8/19/2019
 • DOC-19-173903
 • Z-19-06671
 • Beantwoording schrijven zonnepanelen verenigingsgebouw Sint Pieter
 • College B&W Medemblik
 • 8/14/2019
 • 8/14/2019
 • DOC-19-179052
 • Z-19-069938
 • Beleid op Wijziging model-APV zomer jaar 2019
 • VNG
 • 8/8/2019
 • 8/8/2019
 • DOC-19-180048
 • Z-19-070284
 • Bouwhoogte Zevenhuis Logistics
 • Dorpsraad Zwaagdijk West
 • 8/7/2019
 • 8/7/2019
 • DOC-19-177643
 • Z-19-069367
 • `Motie structureel en voorspelbaar financieel beleid in het kader van begrotingsevenwicht
 • Gemeente Renkum
 • 8/7/2019
 • 8/7/2019
 • DOC-19-177526
 • Z-19-069325
 • Uitrol 5G netwerk
 • Bekend bij de griffie
 • 8/6/2019
 • 8/6/2019
 • DOC-19-177290
 • Z-19-062614
 • Orange the World 2019 (campagne tegen geweld tegen vrouwen)
 • UN Women Nederland
 • 8/5/2019
 • 8/5/2019
 • DOC-19-177199
 • Z-19-069215
 • Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen
 • VNG
 • 7/31/2019
 • 7/31/2019
 • DOC-19-180283
 • Z-19-070388
 • Nieuw fietspad Zevenhuis
 • Dorpsraad Zwaagdijk West
 • 7/30/2019
 • 7/30/2019
 • DOC-19-175816
 • Z-19-068726
 • Beleid op ledenbrief GT print jaar 2019
 • VNG
 • 7/29/2019
 • 7/29/2019
 • DOC-19-175500
 • Z-19-068618
 • CAO werknemers met arbeidsbeperking
 • FNV
 • 7/29/2019
 • 7/29/2019
 • DOC-19-174991
 • Z-19-060417
 • Beleid op Actualisering begrippen brandweerhoofdstukken aan hoofdstuk 3 CAR-UWO jaar 2019
 • VNG
 • 7/26/2019
 • 7/26/2019
 • DOC-19-175146
 • Z-19-064904
 • Brief besluitvorming AB 5 juli 2019
 • Veiligheidsregio
 • 7/25/2019
 • 7/25/2019
 • DOC-19-174087
 • Z-19-058455
 • Gemeenschappelijke regeling begroting jaartal 2020
 • SSC DeSom
 • 7/22/2019
 • 7/22/2019
 • DOC-19-173829
 • Z-19-062245
 • Bezwaar tegen besluit afwijzing handhavend op te treden tegen bijenoverlast aan de Molenweg in Andijk
 • Bekend bij de griffie
 • 7/19/2019
 • 7/19/2019
 • DOC-19-173625
 • Z-19-067935
 • schadelijke effecten 5G-straling
 • Bekend bij de griffie
 • 7/18/2019
 • 7/18/2019
 • DOC-19-172948
 • Z-19-067694
 • Doordecentralisatie en nieuw verdeelmodel MO, BW en BG
 • VNG
 • 7/18/2019
 • 7/18/2019
 • DOC-19-172719
 • Z-19-067631
 • Stikstof problematiek en inventarisatie gevolgen voor gemeenten
 • VNG
 • 7/18/2019
 • 7/18/2019
 • DOC-19-172721
 • Z-19-067632
 • Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
 • VNG
 • 7/18/2019
 • 7/18/2019
 • DOC-19-172769
 • Z-19-067640
 • Adhesiebetuiging inzake motie noodzaak aanpassing rekenmethode Accres Algemene Bijdrage
 • Gemeente Culemborg
 • 7/16/2019
 • 7/16/2019
 • DOC-19-172627
 • Z-19-067582
 • Aangenomen motie Kadernota 2019-2023 Stede Broec
 • Gemeente Stede Broec
 • 7/15/2019
 • 7/15/2019
 • DOC-19-171720
 • Z-19-066817
 • Toegankelijkheid van digitale informatie en dienstverlening
 • Ministerie van BZK
 • 7/11/2019
 • 7/11/2019
 • DOC-19-171264
 • Z-19-067087
 • Adhesiebetuiging inzake motie vreemd aan de orde van de dag "toename discriminatie
 • Gemeente Oostzaan
 • 7/10/2019
 • 7/10/2019
 • DOC-19-171028
 • Z-19-066994
 • Adhesiebetuiging inzake wilde motie "Lachgas, niet om te lachen"
 • Gemeente Hoorn
 • 7/10/2019
 • 7/10/2019
 • DOC-19-171030
 • Z-19-066995
 • Adhesiebetuiging inzake wilde motie "Tijdige consultatie provinciale omgevingsvergunning"
 • Gemeente Hoorn
 • 7/10/2019
 • 7/10/2019
 • DOC-19-171033
 • Z-19-066997
 • Adhesiebetuiging inzake wilde motie "financiĆ«le situatie Westfriese gemeenten
 • Gemeente Hoorn
 • 7/9/2019
 • 7/9/2019
 • DOC-19-170570
 • Z-17-010395
 • Reactie Woningbouwplan Kleingouw 178-179
 • Dorpsraad Andijk
 • 7/9/2019
 • 7/9/2019
 • DOC-19-170680
 • Z-19-066892
 • Adhesiebetuiging Algemene Uitkering via het Gemeentefonds ("Als we verder de trap af moeten, komen we onder water")
 • Gemeente Heemstede
 • 7/9/2019
 • 7/9/2019
 • DOC-19-170692
 • Z-19-066901
 • Ledenraadpleging Onderhandelaarsakkoord Cao sociale werkvoorziening (SW) 2019
 • VNG