Ingekomen stukken

Datum ingekomenDatumDOC-nummerZaaknummerTitelAfzender
 • 7/31/2020
 • 7/31/2020
 • DOC-20-287705
 • Z-20-114828
 • Adhesiebetuiging motie Herverdeling Gemeentefonds - jackpot of lid op de neus
 • Gemeente Almelo
 • 7/30/2020
 • 7/30/2020
 • DOC-20-287116
 • Z-20-114630
 • functioneren wijkteams bij echtscheidingen
 • Stichting écht scheiden zonder schade
 • 7/30/2020
 • 7/30/2020
 • DOC-20-287102
 • Z-18-014479
 • Verplaatsen supermarkt Albert Heijn bij Ganker Nibbixwoud
 • Stichting Dorpsraad Nibbixwoud
 • 7/28/2020
 • 7/28/2020
 • DOC-20-285317
 • Z-20-113984
 • Reactie op aanleg autoweg in de plaats van een voetpad achter Overtoom in Medemblik
 • Bekend bij de griffie
 • 7/24/2020
 • 7/24/2020
 • DOC-20-284650
 • Z-19-073598
 • Voortgang implementatie nieuw pgb-systeem (PGB2.0)
 • VNG
 • 7/21/2020
 • 7/21/2020
 • DOC-20-283959
 • Z-20-098871
 • Ledennieuwsbrief Coronacrisis-nr-17 (1)
 • VNG
 • 7/21/2020
 • 7/21/2020
 • DOC-20-284296
 • Z-20-113609
 • Adhesiebetuiging Verhuurdersheffing sociale huurwoningen
 • Gemeente Papendrecht
 • 7/20/2020
 • 7/20/2020
 • DOC-20-284033
 • Z-20-113529
 • Zorgen over de woningbouw kernen Abbekerk en Lambertschaag
 • Dorpsraad Abbekerk Lambertschaag
 • 7/20/2020
 • 7/20/2020
 • DOC-20-283113
 • Z-20-113201
 • ontwikkelingen rond verzorgingstehuis Almere in Opperdoes
 • Bekend bij de griffie
 • 7/20/2020
 • 7/20/2020
 • DOC-20-278247
 • Z-20-093261
 • Zienswijze met betrekking tot ontwerpbestemmingsplan Andijk-Jonkerspad
 • Bekend bij de griffie
 • 7/20/2020
 • 7/20/2020
 • DOC-20-284022
 • Z-20-113527
 • Kinderopvangtoeslagaffaire
 • info@basisinkomenvooriedereen.nl
 • 7/20/2020
 • 7/20/2020
 • DOC-20-282816
 • Z-20-101833
 • Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden Programmabegroting 2021
 • GGD Hollands Noorden
 • 7/20/2020
 • 7/20/2020
 • DOC-20-282451
 • Z-20-112976
 • Beleid op Wijziging model-APV zomer jaar 2020
 • VNG
 • 7/20/2020
 • 7/20/2020
 • DOC-20-283050
 • Z-20-101833
 • Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden Programmabegroting 2021
 • GGD Hollands Noorden
 • 7/20/2020
 • 7/20/2020
 • DOC-20-283048
 • Z-20-113187
 • Rapport AEF financiële consequenties corona voor gemeenten 2020 Corona
 • VNG
 • 7/20/2020
 • 7/20/2020
 • DOC-20-282067
 • Z-20-112840
 • Adhesiebetuiging verhogen minimumloon inwoners Brunssum
 • Gemeente Brunsum
 • 7/20/2020
 • 7/20/2020
 • DOC-20-282459
 • Z-20-102445
 • Gemeenschappelijke regeling DeSom begroting 2021
 • Shared Service Center DeSom
 • 7/20/2020
 • 7/20/2020
 • DOC-20-283959
 • Z-20-098871
 • Lbr. 20/056 - Ledennieuwsbrief coronacrisis nr 17
 • VNG
 • 7/20/2020
 • 7/20/2020
 • DOC-20-282455
 • Z-20-105757
 • Bezwaar zonneweide bedrijventerrein WFO
 • OFM Medemblik
 • 7/20/2020
 • 7/20/2020
 • DOC-20-283154
 • Z-20-113217
 • oproep om middelen vrij te maken voor financiële hulpverlening als gevolg van de Coronacrisis
 • NVVK vereniging voor schuldhulpverlening
 • 7/14/2020
 • 7/14/2020
 • DOC-20-261023
 • Z-20-104608
 • Bezwaar WOZ
 • College B&W Gemeente Medemblik
 • 7/14/2020
 • 7/14/2020
 • DOC-20-244890
 • Z-20-099228
 • Verzoek toepassing tarief OZB woningen
 • College B&W Gemeente Medemblik
 • 7/13/2020
 • 7/13/2020
 • DOC-20-281390
 • Z-20-098871
 • Beleid op gevolgen uitbraak Coronavirus voor gemeenten en VNG jaar 2020 (ledenbrieven Coronacrisis)
 • VNG
 • 7/13/2020
 • 7/13/2020
 • DOC-20-281641
 • Z-20-112711
 • Zomerbrief
 • Vereniging voor Raadsleden
 • 7/13/2020
 • 7/13/2020
 • DOC-20-281246
 • Z-20-112545
 • Adhesiebetuiging vluchtelingenopvang kinderen Griekenland
 • Gemeente Loon op Zand
 • 7/13/2020
 • 7/13/2020
 • DOC-20-281389
 • Z-20-098871
 • Beleid op gevolgen uitbraak Coronavirus voor gemeenten en VNG jaar 2020 (ledenbrieven Coronacrisis)
 • VNG
 • 7/10/2020
 • 7/10/2020
 • DOC-20-280816
 • Z-19-069191
 • Reactie realisatie toegangsweg buitendijks parkeerterrein
 • Stichting Stadsraad Medemblik
 • 7/9/2020
 • 7/9/2020
 • DOC-20-280770
 • Z-20-112378
 • Boerderijenstichting Noord-Holland Jaarverslag 2019
 • Boerderijenstichting Noord-Holland
 • 7/9/2020
 • 7/9/2020
 • DOC-20-280478
 • Z-20-112284
 • Wet voor het voorkomen van uitval bij overstap naar het MBO
 • VNG
 • 7/9/2020
 • 7/9/2020
 • DOC-20-280483
 • Z-20-101275
 • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 01-01-2021 (zie ook Omgevingswet)
 • VNG
 • 7/9/2020
 • 7/9/2020
 • DOC-20-280192
 • Z-20-112162
 • Dag van Zorg en Veiligheid
 • VNG
 • 7/9/2020
 • 7/9/2020
 • DOC-20-280654
 • Z-20-112348
 • Lbr. 20/051 - Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen
 • VNG
 • 7/8/2020
 • 7/8/2020
 • DOC-20-280073
 • Z-20-112159
 • Adhesiebetuiging ‘Herverdeling gemeentefonds: Jackpot of lid op de neus?’
 • Gemeente Almelo
 • 7/8/2020
 • 7/8/2020
 • DOC-20-280075
 • Z-20-112160
 • Adhesiebetuiging waardering zorgverleners
 • Gemeente Almelo
 • 7/8/2020
 • 7/8/2020
 • DOC-20-280011
 • Z-20-112138
 • Adhesiebetuiging (voorbeeld-)motie Een frisse start na Toeslagenaffaire (kinderopvangtoeslag)
 • Gemeente Almelo
 • 7/7/2020
 • 7/7/2020
 • DOC-20-27426
 • Z-20-109921
 • Beantwoording schrijven Dorpsraad Abbekerk-Lambertschaag MFA/KC
 • College B&W Medemblik
 • 7/7/2020
 • 7/7/2020
 • DOC-20-279928
 • Z-20-112115
 • Motie hulp ouders en kinderen toeslagenaffaire
 • Frissestart2020
 • 7/6/2020
 • 7/6/2020
 • En wij dan...de mening van 1500 mbo jongeren in coronatijd
 • Save the Children Nederland
 • 7/6/2020
 • 7/6/2020
 • DOC-20-278367
 • Z-20-111612
 • Adhesiebetuiging stabieler gemeentefonds
 • Gemeente Sint-Michielsgestel
 • 7/6/2020
 • 7/6/2020
 • DOC-20-278315
 • Z-20-111593
 • overlast laag frequent geluid/bromtonen bevestigd door het RIVM
 • Bekend bij de griffie
 • 7/6/2020
 • 7/6/2020
 • DOC-20-278892
 • Z-20-111818
 • Verder als eenmansfractie Hart voor Medemblik
 • T. Berlijn
 • 7/3/2020
 • 7/3/2020
 • DOC-20-278205
 • Z-20-111554
 • Adhesiebetuiging motie Behoud Rekenkamer(functie)s
 • Gemeente Noordoostpolder
 • 7/2/2020
 • 7/2/2020
 • DOC-20-277990
 • Z-20-111457
 • Kennismaken met de sportvisserij
 • Sportvisserij MidWest Nederland
 • 7/1/2020
 • 7/1/2020
 • DOC-20-277770
 • Z-20-111396
 • Gemeente Koggenland - aangenomen motie Vreemd inz. RES
 • Gemeente Koggenland
 • 7/1/2020
 • 7/1/2020
 • DOC-20-276168
 • Z-20-111046
 • Adhesiebetuiging Onhoudbaar (niet sluitend kunnen maken van begroting 2021)
 • Gemeente Renkum
 • 6/30/2020
 • 6/30/2020
 • DOC-20-275614
 • Z-20-110804
 • Informatieverzoek van derden inzake corona en 5G
 • Bekend bij de griffie
 • 6/30/2020
 • 6/30/2020
 • DOC-20-274930 en DOC-20-274933
 • Z-20-110620
 • Bezwaar plaatsen opblaashal Spartanen Wognum
 • Bekend bij de griffie
 • 6/30/2020
 • 6/30/2020
 • DOC-20-273162
 • Z-20-105147
 • Lbr. 20/045 - Bekendmaking uitslagen ledenraadpleging in verband met uitstel ALV 2020
 • VNG
 • 6/30/2020
 • 6/30/2020
 • DOC-20-275639
 • Z-20-110818
 • Brief over racisme/KOZP "Rutte schaft zich af" en "riem onder het hart"
 • Bekend bij de griffie
 • 6/29/2020
 • 6/29/2020
 • DOC-20-276413
 • Z-20-111099
 • Amendement ODSCDA zienswijze RSW
 • Gemeente Stede Broec