Ingekomen stukken

Datum ingekomenDatumDOC-nummerZaaknummerTitelAfzender
 • 5/19/2022
 • 5/19/2022
 • Reactie nav de Motie VVD (aangenomen) Tijdelijke uitvliegroute Lelystad Airport OUT-10A
 • Vaste commissie voor Intrastructuur en Waterstaat
 • 5/18/2022
 • 5/18/2022
 • DOC-22-535663
 • Z-22-405830
 • Uitstellen doortrekken parallelweg N240
 • LTO en Cumela
 • 5/17/2022
 • 5/17/2022
 • Lbr. 22/029 - Inwerkingtreden en implementatie van de Wet open overheid (Woo)
 • VNG
 • 5/17/2022
 • 5/17/2022
 • DOC-22-536214
 • Z-22-408149
 • Toelichting op voorstel ‘samenwerkingsafspraken risicobeheersing’
 • Veiligheidsregio
 • 5/17/2022
 • 5/17/2022
 • DOC-22-536432
 • Z-22-408223
 • Ouderenhuisvesting
 • Dorpsraad Andijk
 • 5/16/2022
 • 5/16/2022
 • DOC-22-533434
 • Z-22-407241
 • Adhesiebetuiging inzake motie noodsituatie rondom situatie asielzoekers
 • Gemeente Oldambt
 • 5/16/2022
 • 5/16/2022
 • DOC-22-535448
 • Z-22-407960
 • Lbr. 22/028 - Programma Een thuis voor iedereen (huisvesting aandachtsgroepen)
 • VNG
 • 5/10/2022
 • 5/10/2022
 • DOC-22-532251
 • Z-22-406884
 • Woonvormen voor senioren
 • VVRE
 • 5/10/2022
 • 5/10/2022
 • DOC-22-494006
 • Z-21-178024
 • Beantwoording schrijven ontwikkelingsplan Pachon - Bloesemgaerde (Noord-West)
 • College B&W Medemblik
 • 5/9/2022
 • 5/9/2022
 • DOC-22-530185
 • Z-22-405712
 • Biodiversiteitsherstel
 • Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel
 • 5/3/2022
 • 5/3/2022
 • DOC-22-529128
 • Z-22-196558
 • Beantwoording verkeerssituatie oversteek dijkweg ter hoogte van de Zoete Zee-vakantiepark Zuiderzee
 • College B&W Medemblik
 • 5/3/2022
 • 5/3/2022
 • DOC-22-529271
 • Z-22-405326
 • Lbr. 22/027 - Vervolg herijking gemeentefonds
 • VNG
 • 5/3/2022
 • 5/3/2022
 • DOC-22-530162
 • Z-22-405702
 • Senioren woningen Opperdoes
 • Dorpsraad Opperdoes
 • 5/3/2022
 • 5/3/2022
 • Jeugdparticipatie
 • Defence for childeren
 • 5/2/2022
 • 5/2/2022
 • DOC-22-527634
 • Z-22-400598
 • Beantwoording schrijven tussenhaag Zwaagdijk
 • College B&W Medemblik
 • 5/2/2022
 • 5/2/2022
 • DOC-22-527338
 • Z-22-402812
 • Ontwikkelingen Oekraïne
 • VNG
 • 5/2/2022
 • 5/2/2022
 • DOC-22-528519
 • Z-22-405047
 • Lbr. 22/025 - Model Verordening voor de behandeling van bezwaarschriften
 • VNG
 • 5/2/2022
 • 5/2/2022
 • DOC-22-498902
 • Z-22-193995
 • Nieuw woningbouwinitiatief
 • Van Uffelen Advies
 • 5/2/2022
 • 5/2/2022
 • DOC-22-526303
 • Z-22-404292
 • Openstelling vacatures VNG bestuur en commissies
 • VNG
 • 4/26/2022
 • 4/26/2022
 • DOC-22-526978
 • Z-22-402052
 • Open brief nadeelcompensatie - ONL voor Ondernemers
 • ONL voor Ondernemers
 • 4/25/2022
 • 4/25/2022
 • DOC-22-525092
 • Z-22-403853
 • Kaderbrief Financieel Toezicht 2022
 • Provincie Noord-Holland
 • 4/25/2022
 • 4/25/2022
 • DOC-22-525499
 • Z-22-404020
 • Gemeentebeleid en coöperatief wonen
 • Cooplink
 • 4/25/2022
 • 4/25/2022
 • DOC-22-525044
 • Z-22-403825
 • Weghalen grafmonumenten
 • Bekend bij de griffie
 • 4/21/2022
 • 4/21/2022
 • DOC-22-524721
 • Z-22-403708
 • Opening onderzoek Wmo
 • Nationale ombudsman
 • 4/20/2022
 • 4/20/2022
 • DOC-22-522476
 • Z-22-402891
 • Oproep Vereniging Eigen Huis aan de gemeenteraden in Nederland
 • Vereniging eigen huis
 • 4/19/2022
 • 4/19/2022
 • DOC-22-523592
 • Z-22-403268
 • Verhuur woningen 't Landje te Opperdoes
 • Dorpsraad Opperdoes
 • 4/19/2022
 • 4/19/2022
 • DOC-22-523599
 • Z-22-403271
 • Oproep KNVB: Voetbal meer dan een sport
 • KNVB
 • 4/19/2022
 • 4/19/2022
 • DOC-22-522215
 • Z-22-402812
 • Lbr. 22/023 - Ontwikkelingen Oekraïne
 • VNG
 • 4/14/2022
 • 4/14/2022
 • DOC-22-519732
 • Z/22/402006
 • Parkeervergunningen Oosthoek
 • Novitaz
 • 4/14/2022
 • 4/14/2022
 • DOC-22-520090
 • Z-21-159191
 • Regiorapport vervolgtoezicht kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • 4/14/2022
 • 4/14/2022
 • DOC-22-519884
 • Z/22/402052
 • Open brief nadeelcompensatie - ONL voor Ondernemers
 • Stichting ONL voor Ondernemers
 • 4/14/2022
 • 4/14/2022
 • DOC-22-508365
 • Z-21-158892
 • Beantwoording schrijven St. Stadsraad Medemblik
 • College B&W Medemblik
 • 4/11/2022
 • 4/11/2022
 • DOC-22-518715
 • Z-22-401607
 • Lbr. 22/022 - Koers richting kabinet
 • VNG
 • 4/11/2022
 • 4/11/2022
 • DOC-22-520136
 • Z-22-402124
 • Programma WB en Nationale Woon- en Bouwagenda
 • VNG
 • 4/7/2022
 • 4/7/2022
 • DOC-22-517332
 • Z-22-401093
 • Het verwezenlijken van de rechten van de kinderen in de gemeente
 • Nationale Ombudsman
 • 4/7/2022
 • 4/7/2022
 • DOC-22-517441
 • Z-22-401125
 • Vergroting van de fietsveiligheid
 • Fietsersbond
 • 4/6/2022
 • 4/6/2022
 • DOC-22-517161
 • Z-22-401022
 • Toezicht door Provincie Noord-Holland op financieel toezichtregime 2022
 • Provincie Noord-Holland
 • 4/6/2022
 • 4/6/2022
 • DOC-22-517687
 • Z-22-401226
 • Met toiletten erbij worden uw inwoners en bezoekers blij
 • Toiletalliantie/Maag Lever Darm Stichting
 • 4/6/2022
 • 4/6/2022
 • DOC-22-517294
 • Z-22-401078
 • Vliegroutes Lelystad Airport
 • Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland
 • 4/4/2022
 • 4/4/2022
 • DOC-22-515612
 • Z-22-400401
 • Lbr. 22/020 - Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek 2022-2026
 • VNG
 • 4/4/2022
 • 4/4/2022
 • DOC-22-515971
 • Z-22-400598
 • Tussenhaag Zwaaagdijk
 • Dorpsraad Zwaagdijk Oost
 • 4/4/2022
 • 4/4/2022
 • DOC-22-514276
 • Z-22-200911
 • Taken voor de raadsleden
 • Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)
 • 4/4/2022
 • 4/4/2022
 • DOC-22-515324
 • Z-22-400289
 • Woningbouwproject zon op het zuiden
 • Bekend bij de griffie
 • 4/4/2022
 • 4/4/2022
 • DOC-22-515807
 • Z-22-400559
 • Lbr. 22/021 - Ontwikkelingen Oekraïne
 • VNG
 • 4/4/2022
 • 4/4/2022
 • DOC-22-515968
 • Z-17-001825
 • Voortgang Bezoekerscentrum De Weelen
 • Bekend bij de griffie
 • 3/29/2022
 • 3/29/2022
 • DOC-22-513929
 • Z-22-200748
 • Lbr. 22/019 - Gevolgen van de oorlog in Oekraïne
 • VNG
 • 3/29/2022
 • 3/29/2022
 • DOC-22-511143
 • Z-22-199285
 • Bespreekpunten voor de raad in de kern Medemblik
 • Bekend bij de griffie
 • 3/28/2022
 • 3/28/2022
 • DOC-22-512499
 • Z-22-345966
 • Lbr. 22/017 - Wijzigingen VNG-model Reglement van Orde gemeenteraad en VNG-model Verordening op de raadscommissies
 • VNG
 • 3/28/2022
 • 3/28/2022
 • DOC-22-512830
 • Z-22-346166
 • Oekraïense vluchtelingen in Opperdoes, voormalig woon- zorgcentrum
 • Dorpsraad Opperdoes
 • 3/28/2022
 • 3/28/2022
 • DOC-22-511233
 • Z-22-199318
 • Toezicht en handhaving milieu
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat