Ingekomen stukken

Datum ingekomenDatumDOC-nummerZaaknummerTitelAfzender
 • 3/27/2023
 • 3/27/2023
 • DOC-23-667538
 • Z-23-450705
 • Beleid op Verbetering jeugdbeschermingsketen op korte en lange termijn 2023
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • 3/27/2023
 • 3/27/2023
 • DOC-23-662978
 • Z-21-169698
 • Molenblik procedure bestemmingsplan
 • De Omgevingsadviseurs
 • 3/22/2023
 • 3/22/2023
 • DOC-23-666158
 • Z-23-450315
 • Lbr. 23/009 - Openstelling vacatures in VNG bestuur en commissies
 • VNG
 • 3/20/2023
 • 3/20/2023
 • DOC-23-663515
 • Z-23-446799
 • Auto's die niet in zero-emissiezone mogen vanaf 1 januari 2025
 • RDW Veendam
 • 3/20/2023
 • 3/20/2023
 • Jaarverslag 2022 en het jaarplan 2023 RKC
 • Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer
 • 3/20/2023
 • 3/20/2023
 • DOC-23-663567
 • Z-23-449395
 • Bezwaar tegen besluit verzoek tot handhaving
 • Bekend bij de griffie
 • 3/20/2023
 • 3/20/2023
 • DOC-23-665016
 • Z-23-449960
 • Lbr. 23/008 - Model Verordening gemeentelijke rekenkamer
 • VNG
 • 3/20/2023
 • 3/20/2023
 • DOC-23-664221
 • Z-23-449745
 • Onafhankelijk onderzoek oude vuilstort van Westwoud
 • Bekend bij de griffie
 • 3/20/2023
 • 3/20/2023
 • DOC-23-663292
 • Z-23-440650
 • Zienswijze Molenblik vaststelling bestemmingsplan
 • Direct omwonenden
 • 3/14/2023
 • 3/14/2023
 • DOC-23-661579
 • Z-23-448903
 • Adhesiebetuiging beleidsuitgangspunten jeugd en WMO Westfriesland 2024
 • Gemeente Stede Broec
 • 3/13/2023
 • 3/13/2023
 • DOC-23-661553
 • Z-23-448885
 • Reactie op concept Beleidskader Wind- en Zonne-energie West Friesland
 • Stichting Opmeer/West-Friesland Denkt Mee
 • 3/8/2023
 • 3/8/2023
 • DOC-23-658312, DOC-23-658314
 • Z-23-447517
 • Voorlopige voorziening Bestemmingsplan Wognum-Bloesemgaerde
 • Raad van State
 • 3/8/2023
 • 3/8/2023
 • DOC-23-658455
 • Z-23-447558
 • Circulaire wijziging bepaling inzake geheimhouding
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • 3/7/2023
 • 3/7/2023
 • DOC-23-637720
 • Z-22-435160
 • Reactie college op besluit verzoek handhaving illegaal gebouwde steiger
 • College B&W Medemblik
 • 3/6/2023
 • 3/6/2023
 • DOC-23-655092
 • Z-23-444323
 • WOZ waarde
 • Bekend bij de griffie
 • 3/6/2023
 • 3/6/2023
 • DOC-23-655069
 • Z-23-446432
 • Beleid op Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik jaar 2020-2021
 • Stichting MOOI Noord-Holland
 • 3/6/2023
 • 3/6/2023
 • DOC-23-650699
 • Z-23-441471
 • Beroep tegen Bloesemgaerde Noord te Wognum
 • Raad van State
 • 3/6/2023
 • 3/6/2023
 • DOC-23-655135
 • Z-23-446441
 • Winkelhart Zwaagdijk-Oost ontsluiting
 • Stichting Dorpsraad Zwaagdijk-Oost
 • 3/6/2023
 • 3/6/2023
 • DOC-23-655130
 • Z-23-446440
 • Regionaal onderzoek woonbehoefte in Westfriesland
 • Gemeente Hoorn
 • 2/27/2023
 • 2/27/2023
 • DOC-23-662325
 • Z-23-449207
 • Eerste voortgangsreportage Regionale Energiestrategie
 • Coöperaties georganiseerd in de Energie Samen Noord-Holland
 • 2/27/2023
 • 2/27/2023
 • DOC-23-653820
 • Z-23-445995
 • Lbr. 23/007 - Ledenraadpleging principeakkoord Cao Gemeenten 2023
 • VNG
 • 2/23/2023
 • 2/23/2023
 • DOC-23-652368
 • Z-23-445495
 • Klacht verhoging van de gemeentelijke heffingen
 • Bekend bij de griffie
 • 2/22/2023
 • 2/22/2023
 • DOC-23-651486
 • Z-23-445143
 • 00 Aangenomen amendement gemeente Drechterland inzake de zienswijze op de Kadernota 2024 ABWF
 • Gemeente Drechterland
 • 2/20/2023
 • 2/20/2023
 • DOC-23-648359
 • Z-23-443878
 • Opnemen biodiversiteit in het groenbeleid
 • Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt
 • 2/20/2023
 • 2/20/2023
 • DOC-23-650324
 • Z-23-444323
 • Gemeente belastingen 2023
 • Bekend bij de griffie
 • 2/20/2023
 • 2/20/2023
 • DOC-23-648930
 • Z-23-441325
 • Wognum - planTimmerman
 • Scholtens
 • 2/20/2023
 • 2/20/2023
 • DOC-23-650145
 • Z-23-444617
 • Focusbrief Alzheimer Nederland gemeenten 2023
 • Alzheimer Nederland
 • 2/15/2023
 • 2/15/2023
 • DOC-23-647233
 • Z-23-443502
 • Lbr. 23/006 - Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en aanvragen brede SPUK 2023
 • VNG
 • 2/15/2023
 • 2/15/2023
 • DOC-23-648352
 • Z-23-443859
 • Advies landelijke Raad van Ouderen
 • Raad van Ouderen
 • 2/14/2023
 • 2/14/2023
 • DOC-23-646574
 • Z-23-443285
 • Brief aan inwoners m.b.t. Ontwikkeling Balkweiterhoek te Zwaagdijk West
 • Provincie Noord-Holland
 • 2/14/2023
 • 2/14/2023
 • DOC-23-647586
 • Z-23-443631
 • Streekomroep
 • Bekend bij de griffie
 • 2/14/2023
 • 2/14/2023
 • DOC-23-646573
 • Z-23-443285
 • Ontwikkeling Balkweiterhoek te Zwaagdijk West
 • Provincie NH
 • 2/14/2023
 • 2/14/2023
 • DOC-23-646296
 • Z-23-443243
 • Nieuwsbrief voor ouderen
 • Stichting Samenwerkende Ouderen Medemblik
 • 2/13/2023
 • 2/13/2023
 • DOC-23-645908
 • Z-23-443098
 • Oproep bijdrage Giro555 Turkije en Syrië
 • VNG
 • 2/13/2023
 • 2/13/2023
 • DOC-23-646074
 • Z-23-443177
 • Niet nakomen afspraak verhogen duiker Vlietsingel
 • Bekend bij de griffie
 • 2/13/2023
 • 2/13/2023
 • DOC-23-646079
 • Z-23-443179
 • Brandbrief Sociaal Domein
 • Werkgroep Sociaal Domein
 • 2/9/2023
 • 2/9/2023
 • DOC-23-645882
 • Z-23-443094
 • Verzoek ontslag raadslid
 • G. Mos
 • 2/8/2023
 • 2/8/2023
 • DOC-23-644520
 • Z-22-435160
 • Illegaal gebouwde steiger voor Radboud
 • Bekend bij de griffie
 • 2/8/2023
 • 2/8/2023
 • DOC-23-644015
 • Z-23-442543
 • Lbr. 23/004 - Wijziging Model Re-integratieverordening Participatiewet in verband met Wet Uitvoeren Breed Offensief jaar 2023
 • VNG
 • 2/7/2023
 • 2/7/2023
 • DOC-23-644710
 • Z-23-442775
 • Aangenomen motie Werk niet mee aan greenwashing door Shell
 • Gemeente Utrecht
 • 2/1/2023
 • 2/1/2023
 • DOC-23-643156
 • Z-23-442262
 • Aanwijzing regionale zendmachtiging 2023-2027
 • NH Media
 • 2/1/2023
 • 2/1/2023
 • DOC-23-642500
 • Z-23-442093
 • Ontruiming Opperdoes
 • Bekend bij de griffie
 • 1/31/2023
 • 1/31/2023
 • DOC-23-641748
 • Z-22-428093
 • Beantwoording schrijven aanpassingen verkeersborden rotonde Nieuweweg en Oosteinderweg
 • College B&W Medemblik
 • 1/31/2023
 • 1/31/2023
 • DOC-23-642676
 • Z-23-442138
 • Opperdoes
 • VBM Ontwikkeling
 • 1/31/2023
 • 1/31/2023
 • DOC-23-639534
 • Z-23-441267
 • Brief Eerste Kamer - Extern voorzitterschap
 • Gemeente Zwijndrecht
 • 1/30/2023
 • 1/30/2023
 • DOC-23-640803
 • Z-23-441591
 • Aanbieding rapport "Als de overheid niet thuis geeft"
 • Kinderombudsman en Nationale ombudsman
 • 1/30/2023
 • 1/30/2023
 • DOC-23-640742
 • Z-22-411325
 • Beleid op ontwikkelingen brandweer VRNHN jaar 2022
 • Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers
 • 1/30/2023
 • 1/30/2023
 • DOC-23-641537
 • Z-23-441829
 • Verkeer in Twisk
 • Bekend bij de griffie
 • 1/30/2023
 • 1/30/2023
 • DOC-23-640986
 • Z-23-441648
 • Lbr. 23/003 - Bekendmaking leden Tijdelijke Commissie Asiel & Migratie
 • VNG
 • 1/26/2023
 • 1/26/2023
 • DOC-23-640276
 • Z-23-441471
 • Beroep tegen Bloesemgaerde Noord te Wognum
 • Raad van State