Informatienota's

DatumOnderwerpBijlage(s)
 • 5/17/2022
 • Intentieovereenkomst onderzoek warmtenet bedrijventerreinen stad Medemblik
 • 5/10/2022
 • Evaluatie JeugdzorgPlus 2021
 • 5/10/2022
 • Herziening Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR)
 • 5/3/2022
 • Tribune FC Medemblik
 • 5/3/2022
 • Stand van zaken Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)
 • 5/3/2022
 • Stand van zaken nieuw digitaal dossier
 • 4/26/2022
 • Ontwikkelingen toekomstvisie Kwetsbare Inwoners
 • 4/26/2022
 • Onderzoek Inkomenstoets huishoudelijke ondersteuning
 • 4/26/2022
 • Verlenging Interbestuurlijk Toezicht
 • 4/26/2022
 • Eenmalige energietoeslag
 • 4/26/2022
 • Trendstudie Medemblik 2022 e.v
 • 4/25/2022
 • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan 'Andijk-Buurtje 3'
 • 4/25/2022
 • Innen vordering Dorpshuis De Nieuwe Haven in Abbekerk
 • 4/21/2022
 • Inventarisatienotitie 2023
 • 4/19/2022
 • Jaarschijf prestatieafspraken woningcorporaties: opgave speerpunten 2023
 • 4/19/2022
 • Parkeren Medemblik - Vastellen VO
 • 4/19/2022
 • Voortzetting Corona Noodfonds
 • 4/19/2022
 • Toezicht Wmo Jaarverslag 2021, Toezicht Wmo Jaarplan 2022 en toetsingskader
 • 4/12/2022
 • Beschikbaar maken middelen reserves sociaal domein
 • 4/12/2022
 • Startdocument kanswijken elektrisch
 • 4/5/2022
 • Onderhoud, verkeersveiligheid Hoornseweg - Wognum
 • 4/5/2022
 • Madivosa 7 april 2022
 • 3/29/2022
 • Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2036
 • 3/29/2022
 • Evaluatie uitvoeringsprogramma 2021 Handhaving en Veiligheid
 • 3/29/2022
 • Gemeentelijke opvang locatie Oekraïense vluchtelingen, voormalig woon- zorgcentrum
 • 3/29/2022
 • Evaluatie 2021 en Jaarplan 2022 Toeristische Marketing
 • 3/29/2022
 • Herinrichting Sijbekarspel-Benningbroek
 • 3/29/2022
 • Informatienota flexwoningen locatie Stadtman
 • 3/22/2022
 • Stand van zaken corona
 • 3/22/2022
 • Tijdelijke uitbreiding terrassen 2022
 • 3/22/2022
 • Kwartaalrapportage SD Q4 2021
 • 3/22/2022
 • Vaststellen DO Pletering Oostwoud
 • 3/16/2022
 • Verwervingsstrategie JeugdzorgPlus 2023 en verder
 • 3/15/2022
 • In de Perenlaan
 • 3/15/2022
 • Inrichtingsplan nieuwe Wet inburgering 2022
 • 3/8/2022
 • Advies vergadering AB GGD Hollands Noorden 9 maart 2022
 • 3/8/2022
 • AB-vergadering Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 9 maart 2022
 • 3/1/2022
 • Projectopdracht Hauwert
 • 3/1/2022
 • Informatienota Wonen
 • 3/1/2022
 • Vergadering algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord- Holland Noord
 • 3/1/2022
 • GVVP
 • 3/1/2022
 • MADIVOSA 3 maart 2022
 • 3/1/2022
 • Informatienota nav informatiebijeenkomst project: 'Sociaal Domein in Balans' 13-12-2021
 • 2/22/2022
 • Woningbouw Abbekerk centrum
 • 2/22/2022
 • Tweejarenplan Holland boven Amsterdam
 • 2/15/2022
 • Afwikkeling toezegging
 • 2/15/2022
 • Jaarschijf 2022 Prestatieafspraken 2021 - 2024
 • 2/15/2022
 • Uitvoeringsplan Schuldhulpverlening 2022-2024
 • 2/15/2022
 • Terugkoppeling informatiebijeenkomst Implementatie Omgevingswet 10 januari 2022
 • 2/15/2022
 • Update stand van zaken obstakelverlichting windmolens