Informatienota's

DatumOnderwerpBijlage(s)
 • 10/16/2019
 • 191016 - 80 Vergadering algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord- Holland Noord 18 oktober 2019 (DOC-19-193431)
 • 10/16/2019
 • 191016 - 82 Evaluatierapport huisvesting buitenlandse werknemers (DOC-19-184873)
 • 10/16/2019
 • 191016 - 81 Houden van bijen op het perceel t/o Molenweg 27 te Andijk (Z-19-060240/060172/062245)
 • 10/9/2019
 • 191009 - 678 Toewijzing woningen SEW-terrein te Nibbixwoud (DOC-19-192175)
 • 10/9/2019
 • 191009 - 679 Herindeling MFA De Muiter inz. Missing (DOC-19-192011)
 • 10/8/2019
 • 191008 - 673 AB CAW 9 oktober 2019 (DOC-19-190084)
 • 10/8/2019
 • 191008 - 672 Toekenning ondersteuning bibliotheekvoorziening (motie Asscher) (DOC-19-190123)
 • 10/8/2019
 • 191008 - 674 AB vergadering GR Omgevingsdienst NHN 16 oktober 2019 (DOC-19-190230)
 • 10/8/2019
 • 191008 - 677 Vervolgonderzoek 2e sporthal Wognum (DOC-19-190664)
 • 10/8/2019
 • 191008 - 671 Recreatieschap Westfriesland (RSW) Vergadering Algemeen Bestuur (AB) 09-10-2019 (DOC-19-187586)
 • 10/8/2019
 • 191008 - 676 Cijfers Team Medemblik (DOC-19-191342)
 • 10/8/2019
 • 191008 - 675 Taken en bevoegdheden Archeologie West-Friesland (DOC-19-170074)
 • 10/2/2019
 • 191002 - 670 Evaluatie inzet cameratoezicht Rondom en Harddraverij Medemblik 2019 (DOC-19-188994)
 • 10/1/2019
 • 191001 - 668 Informatie Veranderopgave Inburgering 2021 (DOC-19-188398)
 • 10/1/2019
 • 191001 - 669 Vervanging gemeentelijke AED's (DOC-19-185161)
 • 9/25/2019
 • 190924 - 666 Motie Heffingen (DOC-19-183342)
 • 9/25/2019
 • 190924 - 667 Nationale monitor duurzame gemeenten 2018 (DOC-19-148061)
 • 9/25/2019
 • 190924 - 665 1e en 2e wijziging begroting 2019 GGD Hollands Noorden (DOC-19-186085)
 • 9/18/2019
 • 190918 - 664 Kaders MFA/IKC Abbekerk (DOC-19-184912)
 • 9/11/2019
 • 190911 - 660 Westfries Energiekompas, route naar energieneutraal Westfriesland in 2040 (DOC-19-183142)
 • 9/11/2019
 • 190911 - 659 Zienswijze begroting 2020 en jaarrekening 2018 GR Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland (DOC-19-183340)
 • 9/11/2019
 • 190911 - 662 Uitvoering motie PWF raad 6 december 2018 inzake borgen opheffing door de gemeenteraad opgelegde geheimhouding (DOC-19-181812)
 • 9/11/2019
 • 190911 - 661 VTH Strategie Omgevingsdienst NHN 2020 (DOC-19-175469)
 • 9/11/2019
 • 190911 - 658 Inzet van aanvullende veiligheidsmaatregelen tijdens evenement Rondom Weekend en het evenement Harddraverijkermis/Harddraverij Medemblik 2019 (DOC-19-185144)
 • 9/11/2019
 • 100911 - 663 Overname jeugdhulpaanbieder Lijn5 (DOC-19-184821)
 • 9/4/2019
 • 190904 - 653 Stand van zaken dossier buitenlandse werknemers (DOC-19-172233)
 • 9/4/2019
 • 190904 - 656 informatienota MADIVOSA 5 september 2019 (DOC-19-182328)
 • 9/4/2019
 • 190904 - 651 Stand van zaken sociaal domein juli 2019 (DOC-19-169278)
 • 9/4/2019
 • 190904 - 657 Themaraad gebiedsontwikkeling (DOC-19-171909)
 • 9/4/2019
 • 190904 - 652 Verduurzamen maatschappelijk vastgoed (DOC-10-174045)
 • 9/4/2019
 • 190904 - 655 Vergadering Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Economie (VVRE) 05-09-2019 (DOC-19-182138)
 • 9/4/2019
 • 190904 - 654 Voorontwerpbestemmingsplan 'Gemeentewerf Abbekerk' (DOC-19-181142)
 • 8/28/2019
 • 190828 - 650 Stand van zaken wachtlijsten Wmo augustus 2019 (DOC-19-181591)
 • 8/27/2019
 • 190827 - 648 Fietsparkeren Centrum Medemblik locatie Hoogesteeg (DOC-19-178584)
 • 8/27/2019
 • 190827 - 649 Verslag themaraad Gemeentelijk Grondstoffenplan (GGP) 6 mei 2019 (DOC-19-173500)
 • 8/27/2019
 • 190827 - 647 Lokaal Sportakkoord (DOC-19-179821)
 • 8/20/2019
 • 190820 - 645 Accountantsrapport DVO-tarieven HVC (DOC-19-173527)
 • 8/20/2019
 • 190820 - 646 Themaraad dienstverleningsovereenkomst (DVO) met HVC (DOC-19-172348)
 • 8/19/2019
 • 190819 - 643 Resultaten cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo 2018 (DOC-19-170720)
 • 8/19/2019
 • 190819 - 644 Ontwerpbestemmingsplan 'Medemblik - Kop Nieuwstraat' (DOC-19-176381)
 • 8/12/2019
 • 190812 - 642 Nadere regels budget Leefbaarheid (DOC-19-171208)
 • 7/23/2019
 • 190723 - 638 Scholenproject Medemblik (DOC-19-172221)
 • 7/23/2019
 • 190723 - 639 Nieuwbouw zwembad Gemeente Medemblik (DOC-19-170633)
 • 7/23/2019
 • 190723 - 640 Informatienota privacybeleid gemeente Medemblik (DOC-19-171984)
 • 7/23/2019
 • 190723 - 641 De Put Andijk (DOC-19-166571)
 • 7/16/2019
 • 190716 - 636 Wijkleercentrum (DOC-19-171314)
 • 7/16/2019
 • 190716 - 634 Vergadering AB SSC DeSom 8 juli 2019 (DOC-19-169028)
 • 7/16/2019
 • 190716 - 637 Hogere investering renovatie kunstgrasvelden (DOC-19-170348)
 • 7/16/2019
 • 190716 - 635 Stand van zaken ontwikkelprogramma Abbekerk (DOC-19-160475)
 • 7/15/2019
 • 190715 - 633 Ontwerpbestemmingsplan 'Midwoud - Tripkouw 17' (DOC-19-166934)