Informatienota's

DatumOnderwerpBijlage(s)
 • 1/27/2020
 • Onderzoek duurzaamheid in relatie tot de onroerende zaakbelastingen
 • 1/27/2020
 • Evaluatie 2019 Integraal Handhavings- en Veiligheidsplan 2019- 2022
 • 1/27/2020
 • Verslag themabijeenkomst II gebiedsontwikkeling
 • 1/27/2020
 • Inzet extra middelen cultuurbeleid
 • 1/15/2020
 • Uitgiftestrategie bouwgrond fase II SEW terrein Nibbixwoud
 • 1/8/2020
 • Nulmeting schoolmaatschappelijk werk
 • 1/8/2020
 • Informatie over 5G mobiele netwerk
 • 1/8/2020
 • Kwartaalrapportage Q3 2019 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
 • 1/8/2020
 • Informatienota overzicht uitgevoerde activiteiten 2019 n.a.v. beleidsplan sociaal domein
 • 1/8/2020
 • Vergadering Algemeen Bestuur GR SSC DeSom 16 december 2019
 • 1/8/2020
 • Terugkoppeling themabijeenkomst 16 december 2019 met presentatie kernvisies Wervershoof en Wognum
 • 12/19/2019
 • Benoeming voorzitter Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
 • 12/19/2019
 • Oordeel Interbestuurlijk toezicht, Informatiebeheer 2019
 • 12/19/2019
 • Uitvoering Wet verplichte GGZ
 • 12/12/2019
 • Veiligheidsaanpak Oudjaarsdag Opperdoes
 • 12/10/2019
 • AB vergadering Recreatieschap Westfriesland
 • 12/10/2019
 • Vergadering Algemeen Bestuur WerkSaam WF 12 december
 • 12/10/2019
 • Veilig Thuis Monitor Q3 en DVO
 • 12/6/2019
 • Herzien plan uitbreiden fietsparkeren centrum Medemblik
 • 12/4/2019
 • Kwartaalrapportages Q1 en Q2 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
 • 12/4/2019
 • VVRE 5-12-19
 • 12/4/2019
 • Themaraad evaluatie beleid huisvesting buitenlandse werknemers
 • 12/4/2019
 • Najaarsnota WerkSaam 2019
 • 12/4/2019
 • AB-vergadering Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 4 december 2019
 • 12/4/2019
 • MADIVOSA 5 december 2019
 • 12/4/2019
 • Vergadering AB Veiligheidsregio NHN 6 december 2019
 • 11/28/2019
 • Voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
 • 11/27/2019
 • Verkoop station Abbekerk aan Stichting Stoomtram Hoorn-Medemblik (bijlage volgen)
 • 11/27/2019
 • AB CAW 28 november 2019
 • 11/27/2019
 • Eindmeting Regionaal Economische Agenda (REA)
 • 11/27/2019
 • Advies vergadering AB GGD Hollands Noorden 27 november 2019
 • 11/27/2019
 • Ontwerpbestemmingsplan Nibbixwoud Overspoor - 80
 • 11/27/2019
 • Algemeen Bestuur Westfries Archief 20-11-2019
 • 11/19/2019
 • Informatienota herinrichting Dokter de Vriesstraat - Benningbroek (DOC-19-182688)
 • 11/18/2019
 • Portefeuillehoudersoverleg ABZ 13-11-2019
 • 11/13/2019
 • Reactie zienswijzen jaarrekeningen 2017 en 2018, begrotingen 2019 en 2020 en kadernota 2020 GR-en (DOC-19-183110)
 • 11/13/2019
 • Septembercirculaire 2019 (DOC-19-195235)
 • 11/13/2019
 • Verschuiven besluitvorming DVO's HVC en benodigde wijziging GR CAW en Afvalstoffenverordening (DOC-19-200367)
 • 11/13/2019
 • Informatienota raad nieuwbouw DEK-terrein Medemblik (DOC-19-197225)
 • 11/13/2019
 • Monitor Veilig Thuis Q2 2019 (DOC-19-198719)
 • 11/5/2019
 • 191105 - 692 Vergadering VVRE en gemeenschappelijke Madivosa 07-11-2019 (DOC-19-198171)
 • 11/5/2019
 • 191105 - 690 Informatienota inzake MADIVOSA (DOC-19-198446)
 • 11/5/2019
 • 191105 - 693 Gedoogbeschikkingen voormalig recreatiepark De Brug (DOC-19-19073255)
 • 11/5/2019
 • 191105 - 691 Stroomschema interne klachtenregeling (DOC-19-197887)
 • 10/31/2019
 • 191031 - 689 Inzet visieontwikkeling en accommodatiebeleid (DOC-19-194283)
 • 10/29/2019
 • 191029 - 688 convenant bibliotheekwerk 2020-2021 (DOC-19-193542)
 • 10/29/2019
 • 191029 - 686 ontheffing havenbeheersverordening (DOC-19-194411)
 • 10/29/2019
 • 191029 - 687 Verlengen milieuvergunning PWN Andijk (DOC-19-193563)
 • 10/22/2019
 • 191022 - 684 bestemmingsplan Medemblik binnenstad (DOC-19-181850)
 • 10/22/2019
 • 191022 - 865 Stand van zaken Parlan en Lijn5 (DOC-19-192429)