Informatienota's

DatumOnderwerpBijlage(s)
 • 3/28/2023
 • Stand van zaken evaluatie GGiD
 • 3/28/2023
 • Informatienota Raad AB vergadering SSC DeSom 29 maart 2023
 • 3/21/2023
 • Projectopdracht De Zeehoek te Wervershoof
 • 3/21/2023
 • Anterieure overeenkomst en projectopdracht Dijkweg 163 te Andijk
 • 3/21/2023
 • AB-vergadering Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 22 maart 2023
 • 3/21/2023
 • Vergadering Algemeen Bestuur WerkSaam 9 maart 2023 en motie “giften grens bijstand
 • 3/15/2023
 • Voornemen plaatsing flexwoningen aan de Kleingouw te Andijk
 • 3/14/2023
 • Vergadering algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 17 maart 2023
 • 3/14/2023
 • Advies vergadering AB GGD HN 15 maart 2023
 • 3/14/2023
 • Verbeteringen informatiebeheer
 • 3/14/2023
 • (Concept) Regionale Urgentieverordening Huisvestingswet Westfriesland gemeente Medemblik 2023
 • 3/7/2023
 • Woondeal Noord-Holland Noord
 • 3/3/2023
 • Zwembad De Zeehoek
 • 2/21/2023
 • Verslag themabijeenkomst tussenevaluatie uitvoering recycle-tarief
 • 2/21/2023
 • Voortgangsrapportage Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord (RES-NHN)
 • 2/21/2023
 • Ontwikkelingen bovenregionale samenwerking Jeugd
 • 2/16/2023
 • Raadsbrief Hoorn Regionale zendmachtiging 2023-2027
 • 2/15/2023
 • Uitvoering Toekomstvisie Kwetsbare Inwoners
 • 2/14/2023
 • Crisisnoodopvang in de regio en gemeente Medemblik
 • 2/14/2023
 • Regionale agenda mobiliteit Westfriesland
 • 2/14/2023
 • Brief van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord d.d. 10 februari 2023
 • 2/13/2023
 • Brief van de provincie Noord-Holland d.d. 10 februari 2023 inzake de ontwikkeling Balkweiterhoek te Zwaagdijk West
 • 2/10/2023
 • Informatienota energietoeslag 2022, 2023 en aanpak energiearmoede
 • 2/7/2023
 • Informatienota raad Verkeerveiligheid winkelhart Zwaagdijk te Zwaagdijk-Oost
 • 2/6/2023
 • Raadsbrief crisisnoodopvang Koggenland
 • 2/6/2023
 • Informatienota Aanbesteding JeugdzorgPlus 2023
 • 2/6/2023
 • Brief aan Provincie inzake Balkweiterhoek Zwaagdijk West
 • 1/24/2023
 • Evaluatie DVO HVC
 • 1/24/2023
 • Verloop en resultaat jaarwisseling 2022/2023.
 • 1/18/2023
 • Vergelijk Medemblik en Westfriesland incl Hollands Kroon mbt sociaal domein
 • 1/17/2023
 • Vaststellen begroting en jaarplan 2023 AVA ONHN
 • 1/10/2023
 • Informatiebijeenkomst Energie-infrastructuur
 • 1/10/2023
 • Effecten amendementen en moties programmabegroting 2023-2026
 • 1/10/2023
 • Start arbeidsmarktcampagne "Groei Mee!"
 • 1/10/2023
 • Uitvoering Klimaattaken
 • 12/22/2022
 • Kwartaalinformatie Sociaal Domein tm Q3 2022
 • 12/21/2022
 • Locatieonderzoek huisvesting buitenlandse werknemers
 • 12/21/2022
 • Actualisatie cijfers arbeidsmigranten Noord-Holland Noord
 • 12/20/2022
 • Uitvoeringsprogramma RO/VTH omgevingsrecht Medemblik 2023
 • 12/20/2022
 • Herstelbesluit 2 bungalowpark De Kogge 1 (Oostwoud)
 • 12/15/2022
 • Besteding HVC-gelden: voortgang 't Boetje Oostwoud
 • 12/15/2022
 • Stand van zaken voorbereidingen wegenoverdracht HHNK
 • 12/15/2022
 • Voorbereidingen inkoop jeugdhulp en Wmo 2024 en verder
 • 12/13/2022
 • Verkeersonderzoek Hoornseweg te Wognum
 • 12/13/2022
 • Presentaties potentiële lokale omroepen voor zendtoewijzing
 • 12/13/2022
 • Vaststelling BIBOB beleidsplan
 • 12/8/2022
 • Jaarschijf 2023
 • 12/8/2022
 • AB-vergadering Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 7 december 2022
 • 12/8/2022
 • AB vergadering WerkSaam WF 8 december 2022 en de najaarsnota WerkSaam 2022
 • 11/29/2022
 • Advies vergadering AB GGD HN 30 november 2022