Raadsbrieven

DatumOnderwerpPortefeuillehouder
 • 7/24/2019
 • Schipluiden Hof Keenenburg bijdrage uit Fonds Afkoop sociale woningbouw
 • W. Renzen - van Leeuwen
 • 7/23/2019
 • Stichting Perspectief: financiële situatie
 • H.H.V. Horlings
 • 7/9/2019
 • Voortgang Verkoop vm gemeentehuis Maasland
 • W. Renzen - van Leeuwen
 • 7/4/2019
 • Beantw vraag inschakelen derden bij groenplannen
 • W. Renzen - van Leeuwen
 • 6/25/2019
 • Verbod op ballonoplatingen
 • A.J. Rodenburg
 • 6/4/2019
 • Woondeal zuidelijke Randstad
 • W. Renzen - van Leeuwen
 • 5/28/2019
 • Kloosterpad Den Hoorn voortgangsrapportage
 • W. Renzen - van Leeuwen
 • 5/27/2019
 • Harnaschpolder Financiering erfpachtgrond DHG fase 2
 • H.H.V. Horlings
 • 5/20/2019
 • Prestatie-afspraken 2019 met Wonen Midden-Delfland
 • W. Renzen - van Leeuwen
 • 5/14/2019
 • Termijnagenda nav Collegewerkprogramma 2018-2022
 • A.J. Rodenburg
 • 5/9/2019
 • H4 Jaarverslag 2018
 • H.H.V. Horlings
 • 5/7/2019
 • Stiltebeleid in Midden-Delfland
 • S. Smit
 • 5/6/2019
 • Regiovisie Huiselijk Geweld 2019-2022
 • H.H.V. Horlings
 • 5/2/2019
 • Herijking programma doelgroepenvervoer Haaglanden
 • H.H.V. Horlings
 • 4/11/2019
 • Gebiedsmarketing Midden-Delfland
 • S. Smit
 • 4/8/2019
 • Leiding trace door Midden-Delfland
 • S. Smit
 • 3/28/2019
 • Renovatie Trambrug Schipluiden
 • H.H.V. Horlings
 • 3/27/2019
 • Postzegel bestemmingsplan Abtswoude 50a Schipluiden
 • S. Smit
 • 3/20/2019
 • N468 Samenwerkingsovereenkomst procedure
 • H.H.V. Horlings
 • 3/19/2019
 • Toegankelijkheid stemlokalen
 • A.J. Rodenburg
 • 3/5/2019
 • Energievisie en Duurzaamheidsprogramma
 • S. Smit
 • 3/5/2019
 • Stand van zaken Inkoop Jeugdhulp 2020-2024
 • H.H.V. Horlings
 • 3/5/2019
 • Duurzaam Boer blijven in Midden-Delfland
 • S. Smit
 • 3/5/2019
 • LHBTI-beleid uitvoering motie
 • W. Renzen - van Leeuwen
 • 2/28/2019
 • Fietsstalmogelijkheden bij bushaltes
 • H.H.V. Horlings
 • 2/28/2019
 • Raad en college in beeld (uitvoering motie)
 • A.J. Rodenburg
 • 2/27/2019
 • Watertappunten
 • H.H.V. Horlings
 • 2/20/2019
 • Tussenbericht analyse kostenbeheersing jeugdzorg
 • H.H.V. Horlings
 • 2/19/2019
 • Boomfeestdag 2019
 • H.H.V. Horlings
 • 2/18/2019
 • Recreatieschap MD afwikkeling reserves en voorzieningen
 • S. Smit
 • 2/15/2019
 • Actualisatie financiële verordening en nota's
 • H.H.V. Horlings
 • 1/29/2019
 • Stand van zaken Abtswoude 52
 • W. Renzen - van Leeuwen
 • 1/23/2019
 • Centrum Maasland stand van zaken
 • W. Renzen - van Leeuwen
 • 1/21/2019
 • Politie: zichtbaarheid en bereikbaarheid
 • A.J. Rodenburg
 • 1/21/2019
 • Centrumplan Den Hoorn intrekken raadsvoorstel
 • W. Renzen - van Leeuwen
 • 1/7/2019
 • Verloop jaarwisseling 2018-2019
 • A.J. Rodenburg
 • 12/20/2018
 • Aanvulende info inzake rechtmatigheidsveklaring Jaarrekening 2018
 • H.H.V. Horlings
 • 12/19/2018
 • Brug Overgaag
 • H.H.V. Horlings
 • 12/18/2018
 • Stichting Groenfonds MD finaciële stukken
 • S. Smit
 • 12/18/2018
 • Ontwerp actieplan Geluid beantwoording vragen fracties
 • S. Smit
 • 12/17/2018
 • Wmo Gunning resultaatgericht werken
 • H.H.V. Horlings
 • 12/17/2018
 • Evaluatie pilot De Mus
 • H.H.V. Horlings
 • 12/11/2018
 • Fonds Sociale Woningbouw
 • W. Renzen - van Leeuwen
 • 12/11/2018
 • Rapportage leerplicht 2018
 • W. Renzen - van Leeuwen
 • 11/13/2018
 • Cittaslow International Assembly 2018
 • A.J. Rodenburg
 • 11/8/2018
 • NRD A4 Haaglanden - N14
 • H.H.V. Horlings
 • 11/5/2018
 • WMO Toezicht jaaroverzicht 2017
 • H.H.V. Horlings
 • 11/5/2018
 • Motie Kinderpardon: brief aan Min van Justitie en Veiligheid
 • H.H.V. Horlings
 • 11/5/2018
 • Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer
 • H.H.V. Horlings
 • 11/5/2018
 • Schipluiden Keenenburg V fase 2
 • W. Renzen - van Leeuwen