Raadsbrieven

DatumOnderwerpPortefeuillehouder
 • 14-5-2019
 • Termijnagenda nav Collegewerkprogramma 2018-2022
 • A.J. Rodenburg
 • 7-5-2019
 • Stiltebeleid in Midden-Delfland
 • S. Smit
 • 11-4-2019
 • Gebiedsmarketing Midden-Delfland
 • S. Smit
 • 8-4-2019
 • Leiding trace door Midden-Delfland
 • S. Smit
 • 28-3-2019
 • Renovatie Trambrug Schipluiden
 • H.H.V. Horlings
 • 27-3-2019
 • Postzegel bestemmingsplan Abtswoude 50a Schipluiden
 • S. Smit
 • 20-3-2019
 • N468 Samenwerkingsovereenkomst procedure
 • H.H.V. Horlings
 • 19-3-2019
 • Toegankelijkheid stemlokalen
 • A.J. Rodenburg
 • 5-3-2019
 • Energievisie en Duurzaamheidsprogramma
 • S. Smit
 • 5-3-2019
 • Stand van zaken Inkoop Jeugdhulp 2020-2024
 • H.H.V. Horlings
 • 5-3-2019
 • Duurzaam Boer blijven in Midden-Delfland
 • S. Smit
 • 5-3-2019
 • LHBTI-beleid uitvoering motie
 • W. Renzen - van Leeuwen
 • 28-2-2019
 • Fietsstalmogelijkheden bij bushaltes
 • H.H.V. Horlings
 • 28-2-2019
 • Raad en college in beeld (uitvoering motie)
 • A.J. Rodenburg
 • 27-2-2019
 • Watertappunten
 • H.H.V. Horlings
 • 20-2-2019
 • Tussenbericht analyse kostenbeheersing jeugdzorg
 • H.H.V. Horlings
 • 19-2-2019
 • Boomfeestdag 2019
 • H.H.V. Horlings
 • 18-2-2019
 • Recreatieschap MD afwikkeling reserves en voorzieningen
 • S. Smit
 • 15-2-2019
 • Actualisatie financiĆ«le verordneing en nota's
 • H.H.V. Horlings
 • 29-1-2019
 • Stand van zaken Abtswoude 52
 • W. Renzen - van Leeuwen
 • 23-1-2019
 • Centrum Maasland stand van zaken
 • W. Renzen - van Leeuwen
 • 21-1-2019
 • Centrumplan Den Hoorn intrekken raadsvoorstel
 • W. Renzen - van Leeuwen
 • 21-1-2019
 • Politie: zichtbaarheid en bereikbaarheid
 • A.J. Rodenburg
 • 7-1-2019
 • Verloop jaarwisseling 2018-2019
 • A.J. Rodenburg
 • 20-12-2018
 • Aanvulende info inzake rechtmatigheidsveklaring Jaarrekening 2018
 • H.H.V. Horlings
 • 19-12-2018
 • Brug Overgaag
 • H.H.V. Horlings
 • 18-12-2018
 • Stichting Groenfonds MD finaciĆ«le stukken
 • S. Smit
 • 18-12-2018
 • Ontwerp actieplan Geluid beantwoording vragen fracties
 • S. Smit
 • 17-12-2018
 • Wmo Gunning resultaatgericht werken
 • H.H.V. Horlings
 • 17-12-2018
 • Evaluatie pilot De Mus
 • H.H.V. Horlings
 • 11-12-2018
 • Fonds Sociale Woningbouw
 • W. Renzen - van Leeuwen
 • 11-12-2018
 • Rapportage leerplicht 2018
 • W. Renzen - van Leeuwen
 • 13-11-2018
 • Cittaslow International Assembly 2018
 • A.J. Rodenburg
 • 8-11-2018
 • NRD A4 Haaglanden - N14
 • H.H.V. Horlings
 • 5-11-2018
 • WMO Toezicht jaaroverzicht 2017
 • H.H.V. Horlings
 • 5-11-2018
 • Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer
 • H.H.V. Horlings
 • 5-11-2018
 • Motie Kinderpardon: brief aan Min van Justitie en Veiligheid
 • H.H.V. Horlings
 • 5-11-2018
 • Schipluiden Keenenburg V fase 2
 • W. Renzen - van Leeuwen
 • 30-10-2018
 • Begroting 2019: reactie college op Algemene Beschouwingen
 • H.H.V. Horlings
 • 18-10-2018
 • IODS Parkeervoorziening S van Wouwpad Schipluiden
 • S. Smit
 • 3-10-2018
 • Convenant Klimaatadaptief bouwen in Zuid-Holland
 • W. Renzen - van Leeuwen
 • 3-10-2018
 • N211 Wippolderlaan proces en variantkeuze
 • H.H.V. Horlings
 • 1-10-2018
 • Subsidieregelingen voor muziek- en zangverenigingen en enkele vaste subsidieontvangers
 • W. Renzen - van Leeuwen
 • 26-9-2018
 • Herziening bestemmingsplan Buitengebied Gras
 • S. Smit
 • 6-9-2018
 • Bedrijvenschap Harnaschpolder Voortgang uitgifte kavel in erfpacht aan lokale ondernemer
 • H.H.V. Horlings
 • 4-9-2018
 • Recreatieschap Midden-Delfland: Overdracht eigendommen
 • S. Smit
 • 30-7-2018
 • Hernieuwde aanbesteding bestek renovatie Trambrug Schipluiden
 • H.H.V. Horlings
 • 26-7-2018
 • Financiering aankoop erpacht DHG fase 1
 • H.H.V. Horlings
 • 16-7-2018
 • IJsbaan Schipluiden
 • W. Renzen - van Leeuwen
 • 13-7-2018
 • Keenenburgweg 6 Schipluiden, huisvesting statushouders
 • W. Renzen - van Leeuwen