Raadsbrieven

DatumOnderwerpPortefeuillehouder
 • 7-1-2019
 • Verloop jaarwisseling 2018-2019
 • A.J. Rodenburg
 • 20-12-2018
 • Aanvulende info inzake rechtmatigheidsveklaring Jaarrekening 2018
 • H.H.V. Horlings
 • 19-12-2018
 • Brug Overgaag
 • H.H.V. Horlings
 • 18-12-2018
 • Stichting Groenfonds MD finaciĆ«le stukken
 • S. Smit
 • 18-12-2018
 • Ontwerp actieplan Geluid beantwoording vragen fracties
 • S. Smit
 • 17-12-2018
 • Wmo Gunning resultaatgericht werken
 • H.H.V. Horlings
 • 17-12-2018
 • Evaluatie pilot De Mus
 • H.H.V. Horlings
 • 11-12-2018
 • Rapportage leerplicht 2018
 • W. Renzen - van Leeuwen
 • 11-12-2018
 • Fonds Sociale Woningbouw
 • W. Renzen - van Leeuwen
 • 13-11-2018
 • Cittaslow International Assembly 2018
 • A.J. Rodenburg
 • 8-11-2018
 • NRD A4 Haaglanden - N14
 • H.H.V. Horlings
 • 5-11-2018
 • WMO Toezicht jaaroverzicht 2017
 • H.H.V. Horlings
 • 5-11-2018
 • Schipluiden Keenenburg V fase 2
 • W. Renzen - van Leeuwen
 • 5-11-2018
 • Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer
 • H.H.V. Horlings
 • 5-11-2018
 • Motie Kinderpardon: brief aan Min van Justitie en Veiligheid
 • H.H.V. Horlings
 • 30-10-2018
 • Begroting 2019: reactie college op Algemene Beschouwingen
 • H.H.V. Horlings
 • 18-10-2018
 • IODS Parkeervoorziening S van Wouwpad Schipluiden
 • S. Smit
 • 3-10-2018
 • Convenant Klimaatadaptief bouwen in Zuid-Holland
 • W. Renzen - van Leeuwen
 • 3-10-2018
 • N211 Wippolderlaan proces en variantkeuze
 • H.H.V. Horlings
 • 1-10-2018
 • Subsidieregelingen voor muziek- en zangverenigingen en enkele vaste subsidieontvangers
 • W. Renzen - van Leeuwen
 • 26-9-2018
 • Herziening bestemmingsplan Buitengebied Gras
 • S. Smit
 • 6-9-2018
 • Bedrijvenschap Harnaschpolder Voortgang uitgifte kavel in erfpacht aan lokale ondernemer
 • H.H.V. Horlings
 • 4-9-2018
 • Recreatieschap Midden-Delfland: Overdracht eigendommen
 • S. Smit
 • 30-7-2018
 • Hernieuwde aanbesteding bestek renovatie Trambrug Schipluiden
 • H.H.V. Horlings
 • 26-7-2018
 • Financiering aankoop erpacht DHG fase 1
 • H.H.V. Horlings
 • 16-7-2018
 • IJsbaan Schipluiden
 • W. Renzen - van Leeuwen
 • 13-7-2018
 • Keenenburgweg 6 Schipluiden, huisvesting statushouders
 • W. Renzen - van Leeuwen
 • 12-7-2018
 • NAM Winningsplan Gaag-Monster zienswijze
 • S. Smit
 • 12-7-2018
 • Jeugdbescherming West financieel onderzoek
 • H.H.V. Horlings
 • 4-7-2018
 • Stand van zaken De Kreek Den Hoorn
 • W. Renzen - van Leeuwen
 • 27-6-2018
 • Abtswoude 52 stand van zaken
 • W. Renzen - van Leeuwen
 • 19-6-2018
 • Kinderopvang jaarverslag 2017
 • W. Renzen - van Leeuwen
 • 5-6-2018
 • AVG: Privacy in gemeente Midden-Delfland
 • S. Smit
 • 5-6-2018
 • Voortgang accountantscontrole jaarrekening 2017
 • H.H.V. Horlings
 • 29-5-2018
 • Archief- en informatiebeheer jaarverslag 2017
 • S. Smit
 • 16-5-2018
 • Ontwikkelingen centrum Maasland
 • P.G.M. Houtenbos
 • 16-5-2018
 • Ontwikkelingen centrum Schipluiden
 • P.G.M. Houtenbos
 • 7-5-2018
 • Tiny Houses Woudselaan Den Hoorn
 • P.G.M. Houtenbos
 • 1-5-2018
 • Bemensing bezwaarschriftencommissie gemeente Midden-Delfland
 • A.J. Rodenburg
 • 30-4-2018
 • Evaluatie verkeersknip Kristalweg Den Hoorn
 • H.H.V. Horlings
 • 24-4-2018
 • GR GGD Haaglanden jaarrekening 2017
 • A.M.J. de Goede - van Tiel
 • 11-4-2018
 • Procedure Voorontwerp bestemmingsplan Hooipolderweg 1 Den Hoorn
 • P.G.M. Houtenbos
 • 10-4-2018
 • Kunst Cultuur en sociale samenhang subsidies 2018
 • G.D. van Oord
 • 4-4-2018
 • Hof van Schipluiden overeenkomst
 • P.G.M. Houtenbos
 • 12-3-2018
 • Actieplan Focus op werk
 • A.M.J. de Goede - van Tiel
 • 8-3-2018
 • WMO Samenwerkingsagenda H4
 • A.M.J. de Goede - van Tiel
 • 7-3-2018
 • Evaluatie duurzame energieopwekking camping Het Zonneveld
 • H.H.V. Horlings
 • 6-3-2018
 • Tussentijdse evaluatie GR Metropool Rotterdam - Den Haag
 • H.H.V. Horlings
 • 6-3-2018
 • Terugkoppeling op college werkprogramma 2014-2018
 • A.J. Rodenburg
 • 5-3-2018
 • rechtsprocedure WOZ-beschikkingen awzi
 • H.H.V. Horlings