Toezeggingen

Behandeld in datumBehandeld inOnderwerpPortefeuillehouderAfgedaanBehandelen in
 • 6/20/2022
 • EFB
 • MRA meerjarenbegoting
 • Olthof, J.
 • EFB
 • 6/20/2022
 • EFB
 • Kaderbrief 2023
 • Kocken, R.
 • EFB
 • 6/20/2022
 • EFB
 • PDENH
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 6/20/2022
 • EFB
 • Jaarstukken 2021
 • EFB
 • 5/9/2022
 • EFB
 • Snel internet buitengebied
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 5/9/2022
 • EFB
 • Discussienotitie laaggeletterdheid PvdA
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 3/21/2022
 • EFB
 • Transparantie IPO en afstemming GS-PS IPO
 • Stigter, E.
 • EFB
 • 3/21/2022
 • EFB
 • Burgerparticipatie bij gemeenten nav brief Democratisch Zaanstad over burgerparticipatie bouwprojecten Zaanstad
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 3/21/2022
 • EFB
 • Brief GS afdoening motie Europa dichter bij PS
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 2/14/2022
 • EFB
 • 1e begrotingswijziging 2022
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 2/14/2022
 • EFB
 • Stelling van Amsterdam- Unesco- ontgrensing weiland Edam
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 2/14/2022
 • EFB
 • MRA: Brief GS aan PS inzake Samenwerking GS en PS op het gebied van MRA/afdoen motie 52-2021
 • EFB
 • 1/17/2022
 • EFB
 • Nazorg stortplaatsen
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 1/17/2022
 • EFB
 • Initiatiefvoorstel Denk Slavernijverleden
 • Dijk van, A.
 • EFB
 • 1/17/2022
 • EFB
 • Interne Organisatie/verduurzaming: Brief GS aan PS inz. Verduurzaming Eigen Organisatie
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 1/17/2022
 • EFB
 • Datacenterstrategie
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 11/29/2021
 • EFB
 • Voordracht Beleidskader erfgoed en cultuur 2022
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 11/29/2021
 • EFB
 • Voordracht Laatste begrotingswijziging 2021
 • EFB
 • 10/28/2021
 • EFB
 • Begroting 2022
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 9/27/2021
 • EFB
 • Brief GS aan PS inz. Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt & Onderwijs 2021-2023
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 9/27/2021
 • EFB
 • Brief GS inzake discussienotitie en conceptbeleidskader Erfgoed en Cultuur 2022
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 9/6/2021
 • EFB
 • Social Return/statushouders
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 9/6/2021
 • EFB
 • Kaderstellende notitie voor de Europastrategie 2022-2030
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 9/6/2021
 • EFB
 • Uitvoeringsagenda Economie 2021-2023
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 9/6/2021
 • EFB
 • Concept datacenterstrategie Noord-Holland
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 8/30/2021
 • NLG
 • Uitvoeringsagenda Voedselvisie 2021-2022
 • Zaal, I.
 • 6/14/2021
 • EFB
 • Voordracht geactualiseerde datastrategie 2021-2023
 • Stigter, E.
 • EFB
 • 6/14/2021
 • EFB
 • Voordracht provinciale deelname in Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 6/7/2021
 • RWK
 • Wensen en bedenkingen Verstedelijkingsstrategie MRA
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 6/7/2021
 • RWK
 • Voorbereidingsbesluit Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 6/7/2021
 • RWK
 • Gebiedsgerichte ontheffingen in het kader van de Wet natuurbescherming
 • Rommel, E.
 • RWK
 • 6/7/2021
 • RWK
 • Wensen en bedenkingen Verstedelijkingsstrategie MRA
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 5/17/2021
 • NLG
 • Strategie Noord-Hollandse Aanpak Stikstof Problematiek
 • Rommel, E.
 • 4/26/2021
 • RWK
 • Concept ontwerp Omgevingsverordening NH2022
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 4/22/2021
 • EFB
 • Brief Fossielvrij NL inz. ABP investeringen in Fossiele industrie.
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 3/22/2021
 • EFB
 • Inkoopbeleid
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 3/15/2021
 • RWK
 • Concrete vragen RES
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 3/15/2021
 • NLG
 • Toekomstige wijzigingen in Gemeenschappelijke Regeling (GR) en wijziging gemeenschappelijke regeling OD NHN
 • NLG
 • 3/15/2021
 • RWK
 • Toevoegen provinciale en Rijkswaterstaat-gronden aan zonneparkgebied ten zuiden van Zwanenburg
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 3/15/2021
 • NLG
 • Datacenters Hollands Kroon
 • Zaal, I.
 • EFB
 • 3/8/2021
 • PS / NLG
 • Vergunningen, VTH-traject en voortgangsrapportages Tata Steel
 • Olthof, J.
 • NLG
 • 2/15/2021
 • EFB
 • 1 begrotingswijziging 2021
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 2/11/2021
 • NLG
 • Rapport Randstedelijke Rekenkamer 'stof tot nadenken''
 • Olthof, J.
 • NLG
 • 2/11/2021
 • NLG
 • Vergunning pelletfabriek
 • Olthof, J.
 • NLG
 • 2/8/2021
 • NLG
 • Kadernota's omgevingsdiensten
 • NLG
 • 2/8/2021
 • RWK
 • Verdozing NH Landschap
 • Loggen, C.
 • RWK
 • 2/1/2021
 • PS
 • Jaarstukken 2019/ICT/datalekken
 • Stigter, E.
 • EFB
 • 1/18/2021
 • EFB
 • Voortgang beleidsnotitie Sport
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 1/18/2021
 • EFB
 • Actieagenda circulaire economie 2021-2025
 • EFB
 • 1/18/2021
 • EFB
 • Kop werkt!
 • Zaal, I.
 • EFB