Toezeggingen

Behandeld in datumBehandeld inOnderwerpPortefeuillehouderAfgedaanBehandelen in
 • 9/16/2019
 • EFB
 • Financiele Hygiene en opcenten/open huishouding
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 9/16/2019
 • EFB
 • 3e begrotingswijziging 2019/reserves
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 9/9/2019
 • NLG
 • input leveren op de onderzoeksvragen van het RIVM.
 • Tekin, A.
 • NLG
 • 9/9/2019
 • NLG
 • Invloed PAS uitspraak op Markermeerdijken
 • Loggen, C.
 • NLG
 • 9/9/2019
 • NLG
 • Terugrapporteren uit BACVP overleg
 • Rommel, E.
 • NLG
 • 7/11/2019
 • NLG
 • Schriftelijke beantwoording vraag van mevrouw Er (GL) over proportionaliteit
 • Tekin, A.
 • 7/11/2019
 • NLG
 • Opnemen mededelingen BRZO bedrijven
 • Tekin, A.
 • NLG
 • 7/11/2019
 • NLG
 • Technische briefing Doorlopen Vergunning
 • Tekin, A.
 • NLG
 • 2/11/2019
 • EEB
 • Klimaatakkoord (11 februari 2019)
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 2/11/2019
 • EEB
 • Adempauze stolpboederijen
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 2/11/2019
 • EEB
 • Solaroad
 • Tekin, A.
 • M&B
 • 1/24/2019
 • NLWM
 • Initiatiefvoorstel naar een toekomst zonder (plastic) zwerfafval
 • Tekin, A.
 • NLG
 • 1/24/2019
 • NLWM
 • Conflict camping Bakkum
 • Loggen, C.
 • NLG
 • 1/21/2019
 • EEB
 • Maatschappelijk Verantwoord inkopen
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 1/21/2019
 • EEB
 • Rapport Rekenkamers inz. Energietransitie
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 11/26/2018
 • EEB
 • Klimaatakkoord (26 november 2019)
 • Stigter, E.
 • RWK
 • 11/26/2018
 • EEB
 • Pallas
 • Hoek van der, J.
 • EFB
 • 11/26/2018
 • EEB
 • Tweede voortgangsrapportage strategische economische agenda
 • Hoek van der, J.
 • EFB
 • 11/26/2018
 • EEB
 • Glasvezel
 • Bond, J.
 • EEB
 • 10/29/2018
 • NLWM
 • Vervolgoverleg Platform Zaanse veenweidegebieden
 • Tekin, A.
 • NLWM
 • 10/8/2018
 • PS
 • Inzet gelden voor de warmtetransitie van de gebouwde omgeving
 • Hoek van der, J.
 • EEB
 • 9/24/2018
 • NLWM
 • Update Overzicht kapmaatregelen
 • Rommel, E.
 • NLG
 • 9/24/2018
 • NLWM
 • Stilasfalt en N246 / N247
 • Tekin, A.
 • NLWM en M&F
 • 9/17/2018
 • EEB
 • MRA begroting en werkplan 2019
 • Bond, J.
 • EEB
 • 9/17/2018
 • EEB
 • Arbeidsmarkt
 • Hoek van der, J.
 • EFB
 • 9/17/2018
 • EEB
 • Rapport Randstedelijke Rekenkamer restauratie rijksmonumenten
 • Pels, Z.
 • EFB
 • 9/17/2018
 • EEB
 • Brief Strategie Alliander
 • Hoek van der, J.
 • EEB
 • 7/9/2018
 • PS
 • Subsidie bijenhotels
 • Tekin, A.
 • NLWM
 • 6/25/2018
 • NLWM
 • Energiebesparing Omgevingsdiensten
 • Tekin, A.
 • NLG
 • 6/25/2018
 • NLWM
 • combinatie stiltegebied en vochtig hooiland
 • Tekin, A.
 • NLWM
 • 6/18/2018
 • EEB
 • Spreiding toerisme
 • Bond, J.
 • EEB
 • 6/18/2018
 • EEB
 • Kaderbrief/innovatiestimuleringsregeling mkb
 • Bond, J.
 • EEB
 • 6/18/2018
 • EEB
 • Zonnepanelen op daken van datacentra
 • Hoek van der, J.
 • EFB
 • 6/18/2018
 • EEB
 • Energietransitie: lijst projecten die GS uitvoeringsgereed achten in 2019
 • Hoek van der, J.
 • EEB
 • 6/11/2018
 • PS
 • Aarbeving Warder NAM onderzoek en toelichting
 • Tekin, A.
 • NLWM
 • 5/28/2018
 • NLWM
 • Actieplan geluid doorberekenen verschil 60db en 63db
 • Tekin, A.
 • NLWM
 • 5/24/2018
 • EEB
 • Jaarverslag RON 2017
 • Bond, J.
 • EEB
 • 5/24/2018
 • EEB
 • Garantstelling breedband buitengebied, marktconsultatie en mogelijkheden voor vast-draadloos internet
 • Bond, J.
 • EEB
 • 5/17/2018
 • M&F
 • Truckparking Schiphol
 • Post, E.
 • M&F
 • 5/17/2018
 • M&F
 • Toevoegen koppeling fiets-auto aan Perspectief Fiets
 • Post, E.
 • M&F
 • 5/17/2018
 • M&F
 • Overzicht proces Fiets
 • Post, E.
 • M&F
 • 5/17/2018
 • M&F
 • Financieel overzicht cofinanciering Europastrategie
 • Loggen, C.
 • M&F
 • 5/17/2018
 • M&F
 • Voorstel pilot Anoniem Solliciteren
 • Loggen, C.
 • M&F
 • 5/17/2018
 • M&F
 • Toevoegen Het Gooi aan Perspectief Fiets
 • Post, E.
 • M&F
 • 5/17/2018
 • M&F
 • Onderzoek privacy noord-holland.nl
 • Loggen, C.
 • M&F
 • 4/23/2018
 • PS
 • Scholierenbuslijn 652
 • Post, E.
 • M&F
 • 4/23/2018
 • PS
 • 100 miljoen fietsinfrastructuur
 • Post, E.
 • M&F
 • 4/23/2018
 • PS
 • In de eerstvolgende greenportvergadering wordt aandacht besteed aan de glastuinbouw en de PRV
 • Bond, J.
 • RWK
 • 4/9/2018
 • M&F
 • Kosten instandhouding buslijnen 5 en 164
 • Post, E.
 • M&F
 • 4/9/2018
 • EEB
 • Staat van de Energietransitie en Routeplanner 2015
 • Hoek van der, J.
 • EEB