Moties

IDDatum PSNummerOnderwerpFractieStatusBehandelen in
 • 2650
 • 9/30/2019
 • M47-2019
 • Draagvlak en participatie in de Regionale Energiestrategieën (RES).
 • SP
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2649
 • 9/30/2019
 • M46-2019
 • Andersoortige energietechnieken
 • VVD, D66, PvdA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2648
 • 9/30/2019
 • M45-2019
 • Klimaat en gevoel van urgentie.
 • GroenLinks, PvdA, SP
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2647
 • 9/30/2019
 • M40-2019
 • Uitvoering 'Provinciestrijd' 2019.
 • PvdA, CDA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie
 • Aangenomen
 • Presidium
 • 2646
 • 9/30/2019
 • M39-2019
 • Aanleggen Erfgoedregisters Noord-Hollandse Gemeenten
 • FvD
 • Aangenomen
 • EFB
 • 2645
 • 9/30/2019
 • M37-2019
 • Terugdraaien bezuinigingen Cultureel Erfgoed Noord-Holland AANGEHOUDEN
 • FvD
 • Aangehouden
 • EFB
 • 2644
 • 9/30/2019
 • M36-2019
 • Geen provinciale steun voor het levend koken van kreeften en krabben.
 • PvdD, ChristenUnie, FvD, DENK, GroenLinks.
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2641
 • 7/8/2019
 • M35-2019
 • Geen investeringen in vervuilende biomassa AANGEHOUDEN
 • PvdD, FvD, DENK, SP, PvdA, GroenLinks, VVD, CU
 • Aangehouden
 • M&B
 • 2640
 • 7/8/2019
 • M34-2019
 • Werkgroep Jeugdparticipatie
 • PvdA, GroenLInks, SP, CDA, DENK, 50PLUS/PVDO, PvdD, ChristenUnie, D66, VVD
 • Aangenomen
 • Presidium
 • 2639
 • 7/8/2019
 • M33-2019
 • Versterken betrokkenheid jongeren bij de politiek - het financieel ondersteunen van jeugddebatten AANGEHOUDEN
 • SP
 • Aangehouden
 • Presidium
 • 2638
 • 7/8/2019
 • M30-2019
 • OV-frequentie Oostzaan en Landsmeer
 • PvdD, SP, CDA, D66 en GroenLinks
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2637
 • 6/17/2019
 • M29-2019
 • Noord-Holland, dementievriendelijke provincie AANGEHOUDEN
 • 50PLUS/PvdO
 • Aangehouden
 • NLG
 • 2636
 • 6/17/2019
 • M28-2019
 • Noord-Holland, meeste ouderenvriendelijke provincie AANGEHOUDEN
 • 50 PLUS/PvdO
 • Aangehouden
 • NLG
 • 2635
 • 6/17/2019
 • M27-2019
 • Afname uitstoot en geluidsoverlast Schiphol AANGEHOUDEN
 • ChristenUnie
 • Aangehouden
 • NLG
 • 2634
 • 6/17/2019
 • M26-2019
 • Investeringen in vitaliteit platteland AANGEHOUDEN
 • ChristenUnie
 • Aangehouden
 • RWK
 • 2633
 • 6/17/2019
 • M24-2019
 • Stimuleren Noord-Hollandse voedselproducten AANGEHOUDEN
 • ChristenUnie
 • Aangehouden
 • NLG
 • 2632
 • 6/17/2019
 • M23-2019
 • Stop de grafietregens
 • GroenLinks, D66, SP, PvdA, ChristenUnie, CDA, PvdD
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2631
 • 6/17/2019
 • M22-2019
 • Tweewekelijkse informatievoorziening aan de Staten inzake Tata Steel/Harsco Metals
 • CDA, SP, PvdD, ChristenUnie, FvD, DENK, 50PLUS/PvdO
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2630
 • 5/27/2019
 • M21-2019
 • Maak alle kosten Formule 1 inzichtelijk AANGEHOUDEN
 • ChristenUnie, Partij voor de Dieren
 • Aangehouden
 • M&B
 • 2629
 • 4/18/2019
 • M20-2019
 • Motie start formatie 2019 - 2023
 • GroenLinks, D66, PvdA, VVD, ChristenUnie
 • Aangenomen
 • Presidium
 • 2628
 • 3/27/2019
 • M19-2019
 • Oprichting vereniging van oud-Statenleden provincie Noord-Holland
 • PvdA
 • Aangenomen
 • Presidium
 • 2627
 • 3/4/2019
 • M17-2019
 • Bewustwording Toegankelijkheid AANGEHOUDEN
 • CU-SGP
 • Aangehouden
 • NLG
 • 2626
 • 3/4/2019
 • M18-2019
 • Provinciaal Actieplan Weidevogels
 • CU-SGP, Groen Links, SP, PvdD, D66, PvdA
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2624
 • 3/4/2019
 • M 11-2019
 • Maatwerk in ruimtelijk beleid voor zonne-energie in landelijk gebied
 • D66, PvdA, CDA, VVD, CU-SGP
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2623
 • 2/4/2019
 • M08-2019
 • Motie windmolens op land
 • PvdD, CU-SGP, GroenLinks, SP
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2621
 • 11/12/2018
 • M56-2018
 • Verduurzaming wegaanleg en -onderhoud
 • PvdA, D66, CDA, CU-SGP, ONH, PvdD, GL, SP
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2620
 • 11/12/2018
 • M55-2018
 • Ecologische bermen AANGEHOUDEN
 • PvdD, CU-SGP, SP
 • Aangehouden
 • M&B
 • 2619
 • 11/12/2018
 • M52-2018
 • Tussenevaluatie FBP Damherten AANGEHOUDEN
 • PvdD
 • Aangehouden
 • NLWM
 • 2618
 • 11/12/2018
 • M50-2018
 • Strikter beleid inzake toekenning van subsidies AANGEHOUDEN
 • PVV
 • Aangehouden
 • EFB
 • 2617
 • 11/12/2018
 • M47-2018
 • Provinciale uitvoeringsregeling Cultuur Noord-Holland
 • D66, VVD, CDA, PvdA
 • Aangenomen
 • EEB
 • 2616
 • 11/12/2018
 • M46-2018
 • Geen nieuwe kerncentrale in Noord-Holland
 • D66, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2615
 • 11/12/2018
 • M45-2018
 • Grootste duurzame waterstofcluster van Europa
 • VVD, D66, CDA, PvdA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2614
 • 11/12/2018
 • M42-2018
 • Klimaatrechtvaardigheid AANGEHOUDEN
 • SP
 • Aangehouden
 • RWK
 • 2613
 • 10/8/2018
 • M 37-2018
 • Betrek de betrokken inwoners Markermeerdijken
 • PvdA, VVD, D66, CDA
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2612
 • 10/8/2018
 • M 35-2018
 • MRA (Metropool Amsterdam) begroting en werkplan 2019
 • VVD, D66, CDA, PvdA
 • Aangenomen
 • RWK
 • 2611
 • 10/8/2018
 • M34-2018
 • Motie onderzoek fietstunnel Linschotenlaan Hilversum AANGEHOUDEN
 • CU-SGP, GroenLinks, SP
 • Aangehouden
 • M&B
 • 2610
 • 7/9/2018
 • M28-2018
 • "Toerit fietstunnel Laren rechtleggen" AANGEHOUDEN
 • ChristenUnie-SGP, SP en GroenLinks
 • Aangehouden
 • M&B
 • 2609
 • 6/11/2018
 • M13-2018
 • Onderzoek naar luchthaven in Noordzee
 • 50PLUS, D66, ONH, VVD
 • Aangenomen
 • M&B
 • 2608
 • 3/26/2018
 • M9-2018
 • Afronding Pilot burgerparticipatie 2e fase verbetering N 236 tussen Nieuwe 's Gravelandseweg en Loodijk. AANGEHOUDEN
 • SP, 50PLUS, ChristenUnie-SGP, GroenLinks
 • Aangehouden
 • M&F
 • 2607
 • 3/26/2018
 • M8-2018
 • Motie partnerschap Statiegeldalliantie
 • PvdA, GroenLinks, CDA, D66, ChristenUnie-SGP, SP
 • Aangenomen
 • EEB
 • 2606
 • 2/12/2018
 • M 01-2018
 • Motie vreemd aan de orde van de dag inzake verkenning grasmengsels voor de paardenhouderij. AANGEHOUDEN
 • GroenLinks
 • Aangehouden
 • NLWM
 • 2605
 • 12/18/2017
 • M130-2017
 • Muurschildering artikel 1 uit de Grondwet in de Statenzaal of anderzins op een goede plek in het Provinciehuis: AANGEHOUDEN
 • 50PLUS, SP
 • Aangehouden
 • 2604
 • 12/18/2017
 • M129-2017
 • Belangrijke vlaggen prominent in de Statenzaal: AANGEHOUDEN
 • D66
 • Aangehouden
 • 2603
 • 12/18/2017
 • M128-2017
 • Provinciale en nationale vlag prominent in de Statenzaal AANGEHOUDEN
 • PVV
 • Aangehouden
 • 2602
 • 11/13/2017
 • M126-2017
 • Overlegjaar agrarisch natuurbeheer
 • D66. CDA, PvdA, VVD, ChristenUnie-SGP, SP
 • Aangenomen
 • NLG
 • 2601
 • 11/13/2017
 • M96-2017
 • Groei Schiphol binnen grenzen
 • ChristenUnie-SGP
 • Aangenomen
 • R&W
 • 2600
 • 11/13/2017
 • M92-2017
 • Klimaatverandering
 • ChristenUnie-SGP
 • Aangenomen
 • R&W
 • 2599
 • 11/13/2017
 • M90-2017
 • Omgevingswaarden
 • PvdD, ChristenUnie-SGP, 50PLUS, ONH
 • Aangenomen
 • R&W
 • 2598
 • 11/13/2017
 • M85-2017
 • Groei Schiphol van de baan
 • PvdD
 • Aangenomen
 • R&W
 • 2597
 • 11/13/2017
 • M73-2017
 • Participatie bijeenkomst gemeenteraden, waterschapsbesturen t.b.v. Omgevingsvisie
 • VVD, CDA, D66, PvdA
 • Aangenomen
 • R&W