Uitnodigingen

DatumOnderwerpToelichtingAfzender
 • 3/18/2023
 • Theaterduo ‘Dames die Raken’ spelen herkenbare (mantelzorg)situaties
 • 2 Theatermakers vormen samen ‘Dames die Raken’. Door middel van theater maken zij onderwerpen, zoals mantelzorg, bespreekbaar. Het is fijn om ervaringen te delen en te merken dat je niet de enige bent. Dit geeft handvatten om met lastige situaties om te gaan. Op zaterdag 18 maart aanstaande spelen zij een voorstelling voor mantelzorgers in de Cultuurmakerij (Galvanitas) in Oosterhout. De gratis voorstelling is van 13.00 tot 15.00 uur. Aanmelden kan via het inschrijfformulier op www.mantelzorgoosterhout.nl
 • Surplus Informele Zorg
 • 1/18/2023
 • webinar over toekomstvisie
 • Betreft drie identieke online bijeenkomsten op 18 en 24 januari (19:30) en 20 januari (14:00 uur). Vooraf aanmelden (zie uitnodiging).
 • GGD
 • 9/26/2022
 • OD on Tour
 • Inschrijving via link in uitnodiging.
 • de OMWB, ODZOB en ODBN
 • 9/24/2022
 • Uitnodiging bruisende binnenstad
 • Inschrijven middels een mail aan adres op uitnodiging.
 • Eric Duffhuis
 • 9/15/2022
 • Trendnacht Economische (R)evolutie
 • Raadsleden kunnen zich aanmelden via de aanmeldknop in de uitnodiging die in de vergaderkalender in iBabs staat.
 • BrabantKennis (Provincie)
 • 7/14/2022
 • webinar over luchtkwaliteit en gezondheid
 • De drie GGD-en in Brabant nodigen u van harte uit voor een webinar over luchtkwaliteit en gezondheid op donderdag 14 juli van 19.30 tot 21.00 uur. Het doel van het webinar is om u te informeren over het GGD onderzoek naar de luchtkwaliteit en de schadelijke gezondheidseffecten daarvan voor inwoners van de provincie Noord-Brabant (zie bijlage) en de handelingsperspectieven die gemeenten hebben om deze impact op gezondheid te verminderen. BrabantAdvies licht op basis van dit GGD onderzoek de (provinciale) beleidsmogelijkheden toe en de gezamenlijke effort die nodig is om luchtkwaliteit te verbeteren. Tot slot zal door AiREAS vanuit het perspectief van de inwoners worden gereflecteerd op het GGD onderzoek, waarbij ingegaan zal worden op hoe inwoners hun steentje hieraan kunnen bijdragen.
 • GGD
 • 6/23/2022
 • Afscheid wethouder Willemsen
 • Save the date Gemeente Oosterhout
 • Gemeente Oosterhout
 • 6/8/2022
 • Uitnodiging Dijk3Daagse op 8, 9 en 10 juni 2022
 • In de bijlage sturen wij je de uitnodiging voor de Dijk3Daagse van Waterschap Brabantse Delta welke zal plaatsvinden op 8, 9 en 10 juni 2022. Tijdens de wandeling over onze regionale en primaire keringen gaan we met elkaar in gesprek over thema’s rondom waterveiligheid. Aanmelden en meer informatie vind je op onze website: www.brabantsedelta.nl/dijk3daagse Wij hopen je te ontmoeten op één van deze middagen! Cecile Franssen, dagelijks bestuurslid Rob Wolbrink, programmadirecteur waterveiligheid
 • Waterschap Brabantse Delta
 • 6/2/2022
 • de West-Brabant Summit tijdens het FIC-Festival
 • REWIN neemt je mee in haar activiteiten. Maak kennis met de innovatie en creativiteit van een 15-tal West-Brabantse mkb’ers. Beleef en ervaar innovatie in de praktijk, aan de hand van de thema’s digitalisering, robotisering, circulair ondernemen en creativiteit
 • REWIN
 • 5/23/2022
 • Certificaatuitreiking Citytrainer Oosterhout
 • Citytrainer Oosterhout
 • 5/18/2022
 • Uitnodiging jubileum 100 jaar VBG
 • Aanmelden via link in uitnodiging
 • Vereniging Brabantse Gemeenten
 • 5/18/2022
 • tweedelig webinar | 18 en 25 mei | De volkshuisvesting voor raadsleden
 • Aanmelden kan via website van de woonbond
 • Woonbond
 • 5/14/2022
 • Uitnodiging deelname 'Laarzenmars' voor droge voeten en biodiversiteit op 14 mei
 • IVN Natuureducatie
 • 5/13/2022
 • Kennismaking met de Regio West-Brabant
 • Aanmelden via link in uitnodiging.
 • Regio West-Brabant en REWIN
 • 5/11/2022
 • Verbinding in Oosterhout
 • Kennismaking gemeenteraad met Welzijn, Zorg en Positieve gezondheid
 • Surplus
 • 5/10/2022
 • Webinar gemeentelijk fietsbeleid
 • Aanmelden via link in uitnodiging.
 • Fietsersbond
 • 4/20/2022
 • Uitnodiging introductieprogramma energietransitie
 • Aanmelden via link in uitnodiging, meerdere data
 • VNG / Regionale Energie Strategie
 • 4/7/2022
 • Webinar Wereldgezondheidsdag
 • aanmelden via aanmeldformulier
 • VNG en het Trimbos Instituut
 • 4/1/2022
 • Uitnodiging: Opening voedseltuin op 1 april
 • Domeinweg (tegenover IVN) Kledingadvies bij nat weer: kaplaarzen Vanwege beperkte parkeervoorzieningen het verzoek om te voet of op de fiets te komen.
 • Stichting Voedseltuin Oosterhout
 • 3/23/2022
 • Regelgeving voor screening nieuwe wethouders
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • 2/21/2022
 • Digitale bijeenkomst kaderbrieven 2023 Verbonden partijen
 • Voorbereidingsgroep van de deelnemende gemeenten
 • 1/26/2022
 • Themacafé Human Capital West-Brabant
 • RWB Regio West-Brabant
 • 1/26/2022
 • Definitieve uitnodiging online informatiebijeenkomst huisvesting MidZuid
 • Aanmelden kan via link in uitnodiging.
 • MidZuid
 • 1/12/2022
 • online event 'Inclusief gemeentebeleid
 • RADAR vóór gelijke behandeling tegen discriminatie
 • 12/8/2021
 • Kenniscafe: 5G en fieldlabs, verhalen uit de praktijk
 • Het antennebureau ( Informatiebureau van de Rijksoverheid over antennes)
 • 11/24/2021
 • Kenniscafe: Nieuwe wet en regelgeving en de rol van de gemeente
 • Het antennebureau ( Informatiebureau van de Rijksoverheid over antennes)
 • 11/18/2021
 • Toiletsymposium 2021
 • Maag Lever Darm Stichting, initiatiefnemer Toiletalliantie
 • 11/17/2021
 • Gratis Webinar voor raadsleden ‘Vertrouwen en regie bij inwoners: niet beslissen over, maar beslissen met!’
 • Eigen Kracht centrale
 • 11/13/2021
 • 75 jarig jubileum van de Oosterhoutse Biljart Federatie
 • Oosterhoutse Biljart Federatie
 • 11/4/2021
 • Brabantse Studiedag Omgevingsveiligheid 2021
 • Provincie Noord-Brabant i.s.m. 3 brabantse omgevingsdiensten en veiliheidsregio's
 • 11/3/2021
 • Kenniscafe: Meten = Weten
 • Het antennebureau ( Informatiebureau van de Rijksoverheid over antennes)
 • 10/19/2021
 • Informatieavond voor inwoners Oosteind
 • werkgroep dorpshart Oosteind
 • 10/18/2021
 • RWB Themacafe: Vitaal Buitengebied
 • RWB
 • 10/18/2021
 • Zonnepark Dorst
 • inloopavond
 • Groendus
 • 10/6/2021
 • Ommetje Dorst
 • Gesprek met het dorp over Masterplan 2030
 • Dorpsplatform Dorst
 • 10/5/2021
 • Duurzaam Oosterhout Ondernemersevent op 5 oktober
 • Duurzaam Oosterhout
 • 9/29/2021
 • Kenniscafe: Antennes en gezondheid
 • Het antennebureau ( Informatiebureau van de Rijksoverheid over antennes)
 • 9/27/2021
 • OMWB on Tour
 • De Brabantse omgevingsdiensten zetten dit najaar de deuren open om een kijkje achter de schermen te geven. Onder de noemer OMWB on Tour nodigen we onze opdrachtgevers uit. Noteer alvast in de agenda: 27 september tot en met 1 oktober 2021.
 • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 • 9/27/2021
 • Informatiebijeenkomst over het Concept regionaal beleidskader Geweld in Afhankelijksheidsrelaties (GIA) en Crisiszorg
 • Uitnodiging voor digitale bijeenkomsten op 27 en 29 september 2021. voor aanmelden zie de uitnodiging.
 • Regionale stuurgroep GIA en Meldpunt Crisiszorg Regio West-Brabant
 • 7/1/2021
 • Kenniscafe: Antennes in de gemeente: een vooruitblik
 • Het antennebureau ( Informatiebureau van de Rijksoverheid over antennes)
 • 7/1/2021
 • Jubileummaand Leven met de Aarde 20 jaar
 • bijeenkomsten op diverse data in juli 2021
 • Leven met de Aarde
 • 6/30/2021
 • RWB Themacafé: Circulaire economie
 • RWB
 • 6/14/2021
 • de webinars van de NP RES over 'De relatie tussen de RES en het Omgevingsbeleid'
 • De webinars zijn op maandag 14 juni a.s. en maandag 21 juni a.s.
 • Waterschap De Brabantse Delta
 • 6/3/2021
 • De eerste lijn maakt verbinding met het sociaal domein
 • De Eerstelijns organiseert HET kennis- en netwerkevent voor de eerstelijnszorg en het sociaal domein. Zorgprofessionals, bestuurders en beleidsmakers uit de eerstelijnszorg en het sociaal domein kunnen zich vanaf nu aanmelden. We hebben 2 online congresdagen op 3 en 4 juni 2021 gepland! En dat combineren we met een extra netwerkevent offline op 8 oktober 2021 in Hotel Bilderberg Résidence Groot Heideborgh waar we elkaar kunnen ontmoeten en we in de gelegenheid zijn om ECHT bij te praten.
 • De Eerstelijns
 • 5/26/2021
 • Thema Café : Sterke Steden West-Brabant
 • RWB Regio West-Brabant
 • 5/17/2021
 • Webinar van de RWB - jaaarrekening 2020 en begroting 2022
 • RWB Regio West-Brabant
 • 4/9/2021
 • Dag voor de Raad
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • 12/10/2020
 • Landelijk Congres uitdaagrecht
 • Righttochallence
 • 11/25/2020
 • Uitnodiging tot deelname aan Orange the World
 • UN Women Nederland - Unie van de Soroptimistclub in Nederland, Suriname en Curaçao
 • 11/19/2020
 • Toiletsymposium 2020
 • Maag Lever Darm Stichting, initiatiefnemer Toiletalliantie