Oosterhout familiestad
 

Moties

AgendapuntTitelPortefeuillehouderStatusEinddatum
 • Motie verordening parkeerbelastingen
 • Wethouder Witte
 • ingetrokken
 • Motie 'vreemd aan de orde' inzake bestemmingsplan kerkdorp Den Hout
 • Wethouder Witte
 • verworpen
 • 10M1 - Motie VVD-D66 inzake Groenfonds
 • Wethouder Witte
 • Motie VVD-GB-CDA brief reconstructie Hildebrandlaan
 • Wethouder Vissers
 • aangenomen
 • Motie 'vreemd aan de orde'inzake vuurwerk
 • ingetrokken
 • 08M1 - Motie GroenLinks-PvdA inzake Lievenshove
 • verworpen
 • 8M2 Snelwegen
 • aangenomen
 • 8M3 Windturbines
 • aangenomen
 • 8M1 Iedereen profiteert mee
 • ingetrokken
 • 09M6 Motie GBV inzake mobiliteitsvisie fietspad Houthaven
 • Wethouder Witte
 • 09M1 Motie PvdA inzake Fietsbeleid
 • Wethouder Witte
 • 09M3 Motie GBV inzake mobiliteitsvisie licht- en geluidsoverlast
 • Wethouder Witte
 • 09M4 Motie GBV inzake mobiliteitsvisie ontsluiting Statendamweg
 • Wethouder Witte
 • 09M5 Motie GBV inzake mobibliteitsvisie fietsbrug
 • Wethouder Witte
 • 09M2 Motie GB-VVD inzake uitvoeringsagenda
 • Wethouder Witte
 • 08M2 - Motie GB inzake overgangsregeling
 • Wethouder Piena
 • ingetrokken
 • 08M1 - Motie CDA inzake Wmo-gebruik door mensen met voldoende middelen
 • Wethouder Piena
 • 14M1 Motie 'vreemd aan de orde' VVD - GB inzake de Bergsebaan
 • 13M1 Motie VVD - GBV inzake mediaplatform
 • Wethouder Piena
 • 11M1 Motie CDA inzake aanleg ontsluitingsweg
 • Wethouder Witte
 • Motie 10M1 GBV en GroenLinks inzake opstellen nieuwe visie buitengebied
 • Wethouder Kastelijns
 • aangenomen
 • 9M2 - Motie Verordening Kwaliteit VTH Omgevingsrecht
 • verworpen
 • 9M1 - Verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht em Handhaving omgevingsrecht
 • verworpen
 • 8M1 - Motie Wijzigingsverordening Sociale zekerheid
 • Wethouder Vissers
 • ingetrokken
 • Motie afvalscheiding op het stadhuis
 • 9M1 - Motie vervoersmogelijkheden voor minder mobiele Oosterhouters
 • Wethouder Witte
 • ingetrokken
 • 8M1 - Motie krediet doorontwikkeling elektronische dienstverlening en digitale bedrijfsvoering
 • Wethouder Van der Helm
 • ingetrokken
 • 7M2 - Motie schuldhulpverlening, kredietbank
 • Wethouder Vissers
 • aangenomen
 • 7M3 - motie Beleid schuldhulpverlening
 • Wethouder Vissers
 • verworpen
 • 7M1 - Motie Vroegsignalering schuldhulp
 • Wethouder Vissers
 • aangenomen
 • 10M1 - Motie anoniem solliciteren
 • verworpen
 • 09M2 Motie - GBV- GL - inzake regionale mer
 • 09M1 Motie - Oranjepolder
 • 08M1 - Motie GB-CDA-LZP - Ombuigingsmaatregelen Parkeren
 • 06M01 Zero-bassed begrotingsanalyse gemeenschappelijke regelingen
 • aangenomen
 • 05M08 Stadsecoloog
 • aangenomen
 • 05M01 Actie stoeptegel
 • ingetrokken
 • 05M09 Actieplan arbeidsmarkt
 • ingetrokken
 • 05M06 uitvoering landgoederen in lijn met afspraken landschapspark
 • verworpen
 • 05M11 Energie-neutrale samenleving
 • ingetrokken
 • 05M16 Omgevingsdialoog starterswoningen Den Hout
 • verworpen
 • 05M17 - motie PvdA inzake verkeersonderzoek Bromtol e.o.
 • verworpen
 • 05M12 Mobiliteitsdeals
 • ingetrokken
 • 05M04 Takendiscussie Surplus
 • aangenomen
 • 05M10 Blijfklimaat
 • ingetrokken
 • 05M03 Pilot latere sluitingstijd evenementen in kerkdorpen (a)
 • ingetrokken
 • 05M02 Klimaatadaptieve bomen
 • aangenomen
 • 05M15 Versnellen aanleg Natuurnetwerk Brabant en bijbehorende ecologische verbindingszones
 • ingetrokken
 • 05M07 Velvergunning openbare ruimte
 • verworpen
 • 05M05 Pand Zandheuvel
 • ingetrokken