Oosterhout familiestad
 

Moties

AgendapuntTitelPortefeuillehouderStatusEinddatum
 • 13M2 Motie GB Afschaffing Huurdersheffing
 • 13M1 Motie VVD fietspad Statendamweg
 • 13M4 Motie GB Voedseltuin Oosterhout
 • 13M3 Motie GB Herverdeling Gemeentefonds
 • 10M1 motie VVD kostenverhaal Dorst-Oost en Steenovensebaan 28
 • Motie verordening parkeerbelastingen
 • Wethouder Witte
 • ingetrokken
 • 09M1 Moties Gemeentebelangen-VHO-GroenLinks-D66-VVD-CDA Herontwikkeling Galvanitasfabriek
 • 14M1 Motie "vreemd aan de orde" VHO woningen voor inwoners met een beperkte beurs
 • aangehouden
 • 11M1 Motie GB-VVD-CDA-GrLi Windpark A59 - Laag frequent geluid
 • aangenomen
 • 10M1 motie GBV bepalen invulling opgave uit Regionale Energiestrategie
 • verworpen
 • 10M4 Motie PvdA Lokaal eigendom
 • verworpen
 • 10M2 Motie GroenLinks Zonnepark
 • aangenomen
 • 10M3 motie CDA-VVD-D66-VHO-GBV-GrLi-GB extra mogelijkheden onderzoeken binnen zonneladder
 • aangenomen
 • 08M1 Motie GBV financiering BIZ binnenstad
 • 11M1 Motie LZP uitstel concretisering nieuw stadhuis
 • verworpen
 • 11M2 Motie CDA maatschappelijk medegebruik integreren in nieuw stadhuis
 • Motie 'vreemd aan de orde' inzake bestemmingsplan kerkdorp Den Hout
 • Wethouder Witte
 • verworpen
 • 17 Motie vreemd aan de orde - chemievrij onkruidbeheer
 • 16M2 Voor Heel Oosterhout - toewijzing sociale huurwoningen
 • ingetrokken
 • 16M4 motie GroenLinks - herontwikkeling Dorst
 • verworpen
 • 16M3 D66- woningbouwstrategie Arendshof-bankenplein
 • ingetrokken
 • 16M1 GroenLinks Motie Sociale Woningbouw
 • verworpen
 • 11M1 Motie GL-VVD-GB inzake verlichting fietspad Markkanaal-Zuid
 • aangenomen
 • 10M1 Motie CDA-LZP-GB inzake voedseltuin 2.0
 • verworpen
 • 10M1 - Motie VVD-D66 inzake Groenfonds
 • Wethouder Witte
 • 17M1 Motie vreemd aan de orde - GB - motie Huishoudelijke Ondersteuning
 • aangenomen
 • 16M1 Motie vreemd aan de orde - GB-VVD-GroenLinks - Motie verkeersveiligheid Seters
 • aangenomen
 • 15M1 motie GB-GroenLinks kruidachtige beplanting chemievrij onkruidbeheer
 • 08M2 GB Motie Wijkgericht werken platform
 • ingetrokken
 • 08M4 GL Motie Positie wijkmakelaar
 • ingetrokken
 • 08M3 GL Motie aanstelling wijkmakelaar
 • verworpen
 • 08M1 GB Motie Wijkgericht werken overleg met inwoners
 • ingetrokken
 • Motie VVD-GB-CDA brief reconstructie Hildebrandlaan
 • Wethouder Vissers
 • aangenomen
 • Motie 'vreemd aan de orde'inzake vuurwerk
 • ingetrokken
 • 08M1 - Motie GroenLinks-PvdA inzake Lievenshove
 • verworpen
 • 8M2 Snelwegen
 • aangenomen
 • 8M3 Windturbines
 • aangenomen
 • 8M1 Iedereen profiteert mee
 • ingetrokken
 • 09M4 Motie GBV inzake mobiliteitsvisie ontsluiting Statendamweg
 • Wethouder Witte
 • 09M3 Motie GBV inzake mobiliteitsvisie licht- en geluidsoverlast
 • Wethouder Witte
 • 09M1 Motie PvdA inzake Fietsbeleid
 • Wethouder Witte
 • 09M6 Motie GBV inzake mobiliteitsvisie fietspad Houthaven
 • Wethouder Witte
 • 09M5 Motie GBV inzake mobibliteitsvisie fietsbrug
 • Wethouder Witte
 • 09M2 Motie GB-VVD inzake uitvoeringsagenda
 • Wethouder Witte
 • 08M2 - Motie GB inzake overgangsregeling
 • Wethouder Piena
 • ingetrokken
 • 08M1 - Motie CDA inzake Wmo-gebruik door mensen met voldoende middelen
 • Wethouder Piena
 • 14M1 Motie 'vreemd aan de orde' VVD - GB inzake de Bergsebaan
 • 13M1 Motie VVD - GBV inzake mediaplatform
 • Wethouder Piena
 • 11M1 Motie CDA inzake aanleg ontsluitingsweg
 • Wethouder Witte
 • Motie 10M1 GBV en GroenLinks inzake opstellen nieuwe visie buitengebied
 • Wethouder Kastelijns
 • aangenomen