Oosterhout familiestad
 

Sjabloonvragen

Datum vraagAfzenderOnderwerpDatum beantwoording
 • 10/7/2019
 • D66, mevrouw Helsloot - VVD, de heer Peters
 • Verordening parkeerbelastingen 2020
 • 10/7/2019
 • 10/7/2019
 • Partij van de Arbeid, de heer Van Opzeeland - Gemeentebelangen, de heer Hoosemans - VVD, de heer Mulders
 • Opstellen studie naar woningbouwlocaties in Den Hout en Oosteind
 • 10/7/2019
 • 10/7/2019
 • D66, mevrouw Helsloot
 • Vaststelling bestemmingsplan Slotjes, herziening 6 (Slotjes Midden Zuid)
 • 10/7/2019
 • 10/7/2019
 • Gemeentebelangen, de heer Hoosemans
 • Aanvullen krediet verlengen geluidscherm nabij Boswachterij Dorst
 • 10/7/2019
 • 10/7/2019
 • VVD, de heer Peters
 • Ingekomen stuk: Vaststelling organisatievisie
 • 10/7/2019
 • 10/7/2019
 • D66, mevrouw Helsloot - PvdA, de heer Van Opzeeland - GroenLinks, de heer Van der Pluijm
 • Energiestransitie
 • 10/7/2019
 • 9/9/2019
 • D66 , mevrouw M. Helsloot
 • ZN184246 Actualisatie grondexploitatie Zwaaikom
 • 9/9/2019
 • 9/9/2019
 • GroenLinks, de heer G. Demir - Gemeentebelangen, de heer P. de Laat - VVD, de heer J. Peters
 • ZN188148 Restant krediet sportpark de Contreie
 • 9/9/2019
 • 9/9/2019
 • CDA, de heer A. Kamps - GroenLinks, de heer W.J. v.d. Zanden - D66, mevrouw M. Helsloot - VVD, de heer J. Peters - Gemeentebelangen, mevrouw M. Dujardin
 • ZN185445 Ontwikkelagenda gezondheid
 • 9/9/2019
 • 9/9/2019
 • D66, mevrouw M. Helsloot - Groen Brabant, de heer C. Noltee
 • ZN190851 Reservering rotonde Bromtol
 • 9/9/2019
 • 5/14/2019
 • GB, dhr. W. Hoosemans - PvdA, dhr. A. van Opzeeland - VVD, dhr. P. Wesel
 • Garantstelling camerabeveiliging bedrijventerrein SBBO
 • 5/14/2019
 • 5/14/2019
 • GroenLinks, dhr. W.J. v.d. Zanden - GB, mevr. B. Buinsters - VVD, dhr. S. Mulders - PvdA, dhr. A.v Opzeeland - CDA, dhr. A. Kamps
 • Kostenbeheersingmaatregelen WMO fase II
 • 5/14/2019
 • 5/14/2019
 • VVD, de heer D. Melsen
 • Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 14 (Hoge Dijk 82)
 • 5/14/2019
 • 5/14/2019
 • VVD, dhr. D. Melsen
 • Nota parkeernormen
 • 5/14/2019
 • 5/14/2019
 • GB, dhr. W. Hoosemans
 • Vaststelling Mobiliteisvisie Oosterhout Vooruit
 • 5/14/2019
 • 5/14/2019
 • CDA, dhr. A. Kamps - D66, mevr. M. Helsloot - VVD, dhr. J. Peters
 • Beleidskader lokale omroep
 • 5/14/2019
 • 4/15/2019
 • GroenLinks, dhr. WJ van der Zanden - CDA, dhr. A. Kamps - Gemeentebelangen, mevr. B. Buinsters - VVD, mevr. M. de Wit
 • ZN178865 Re-integratie en Activering Participatiewet 2019
 • 4/15/2019
 • 4/15/2019
 • VVD, dhr. J. Peters
 • ZN179187 Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD
 • 4/15/2019
 • 4/15/2019
 • VVD, dhr. G. Heintjes
 • ZN179335 Samenwerking op ICT-gebied met de gemeente Steenbergen
 • 4/15/2019
 • 4/15/2019
 • GroenLinks, dhr. J. Boers - VVD, dhr. P. Wesel
 • ZN175860 Voorbereidingskrediet Arendsplein en ruimtelijke visie Arendshof
 • 4/15/2019
 • 4/15/2019
 • VVD, dhr. D. Melsen
 • ZN176363 Kredietaanvraag aanleg noodontsluiting Weststad 2-3
 • 4/15/2019
 • 3/18/2019
 • Gemeentebelangen, dhr. J. de Nijs / VVD, dhr. D. Melsen
 • Raadsnota BI.0180579 Actualisatie APV
 • 3/18/2019
 • 3/18/2019
 • GroenLinks, dhr. W.J. van der Zanden / Gemeentebelangen, dhr. W. Hoosemans
 • Raadsnota ZN.177372 Besluit toekomstbestendig gemeentehuis Oosterhout
 • 3/18/2019
 • 3/18/2019
 • VVD, dhr. J. Peters / D66, mevr. M. Helsloot
 • Raadsnota ZN.177160 Visie Integrale Veiligheid 2019 en verder
 • 3/18/2019
 • 3/18/2019
 • Gemeentebelangen, dhr. W. Hoosemans/ VVD, dhr. S. Mulders
 • Raadsnota ZN.152888 Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'Kerkdorp Den Hout 2018"
 • 3/18/2019
 • 3/18/2019
 • VVD, dhr. D. Melsen
 • Raadsnota ZN.174771/ 1e wijziging legesverordening 2019 en 1e wijziging verordening afvalstoffenheffing 2019
 • 3/18/2019
 • 2/11/2019
 • Gemeentebelangen, mwvr. B. Buinsters
 • ZN.173070 Controleprotocol en normenkader 2018
 • 2/11/2019
 • 2/11/2019
 • Gemeentebelangen, de heer W. Hoosemans - GroenLinks, de heer J. Boers - VVD, de heer D. Melsen
 • BI.0180556 Vaststellen Bestemmingsplan Slotjes, herziening 4 (Heidehof / De Wieken)
 • 2/12/2019
 • 2/11/2019
 • VVD, de heer S. Mulders
 • Beschikbaar stellen krediet voor het verlengen van het geluidsscherm nabij Boswachterij Dorst
 • 2/11/2019
 • 2/11/2019
 • VVD, de heer D. Melsen
 • Conceptvisie mobiliteitsplan Oosterhout Vooruit
 • 2/11/2019
 • 12/3/2018
 • VVD, dhr. G. Heintjes
 • BI.0180520 Wijziging GR WAVA
 • 12/3/2018
 • 12/3/2018
 • VVD, dhr. D. Melsen
 • BI.0180405 Beschikbaar stellen krediet Omgevingsvisie Oosterhout
 • 12/3/2018
 • 12/3/2018
 • CDA, mevr. T. Roovers
 • BI.0180329 Randvoorwaarden project Keiweg-Ridderstraat
 • 12/3/2018
 • 12/3/2018
 • GroenLinks, dhr. WJ van der Zanden - Gemeentebelangen, mevr. B. Buinsters
 • BI.0180506 Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Oosterhout 2019
 • 12/3/2018
 • 10/30/2018
 • Vragenmarkt Jeugdzorg en Wmo
 • 11/1/2018
 • 10/24/2018
 • Vragenmarkt begroting 2019
 • 10/29/2018
 • 10/15/2018
 • CDA, dhr. R. Jacobs - VVD, dhr. G. Heintjes
 • BI. 0180402 Voorstel tot zesde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (GR-BWB)
 • 10/15/2018
 • 10/15/2018
 • VVD, dhr. J. Peters - Gemeentebelangen, dhr. J. de Nijs
 • BI.0180425 Toekomst lokale omroep
 • 10/15/2018
 • 10/15/2018
 • CDA, dhr. R. Jacobs - VVD, dhr. S. Mulders
 • BI.0180357 Vaststelling verordening parkeerbelastingen 2019
 • 10/15/2018
 • 9/19/2018
 • CDA, dhr. R. Jacobs
 • Raadsnota BI.0180330 Starters- duurzaamheids- en blijverslening SVn
 • 9/19/2018
 • 9/17/2018
 • PvdA, dhr. A. van Opzeeland
 • Raadsnota BI.0180354 Zienswijze op Economische Ambities Regio West-Brabant
 • 9/17/2018
 • 9/17/2018
 • Groenlinks, dhr. U. van der Pluijm
 • Raadsnota BI.0180334 Aanpassing regelspecificatie van de verkeerslichten op de kruispunten Bredaseweg/Ridderstraat/Molenstraat en Bredaseweg/Van Liedekerkestraat/ Wilheminalaan
 • 9/17/2018
 • 9/17/2018
 • GroenLinks, dhr. J. Boers - Gezond Burger Verstand, dhr. H. van Ginneken
 • Raadsnota BI.0180098 Ontrekking van wegen uit de openbaarheid (Slotjes Midden, deelplan 3 en 4)
 • 9/17/2018
 • 9/17/2018
 • D66, dhr. R. Schuurmans - PvdA, dhr. A. van Opzeeland - GroenLinks, dhr. U. van der Pluijm
 • Raadsnota BI.0180330 Starters- duurzaamheids- en blijverslening SVn
 • 9/17/2018
 • 6/25/2018
 • D66, mevr. M. Hemmer - VVD, dhr. J. Peters
 • BI.0180207: Ontwerpbegrotingen 2019 Verbonden Partijen
 • 6/25/2018
 • 6/25/2018
 • D66, mevr. M. Hemmer
 • BI.0180238: Vaststelling bestemmingsplan Zwaaikom 2017
 • 6/25/2018
 • 6/25/2018
 • VVD, dhr. D. Melsen
 • BI.180152: Vaststelling bestemmingsplan "Paraplu-herziening Parkeren Oosterhout 2018"
 • 6/25/2018
 • 6/25/2018
 • GroenLinks, dhr. W.J. van der Zanden - PvdA, dhr. A.v. Opzeeland - D66, mevr. M. Hemmer - CDA, mevr, T. Roovers - Gemeentebelangen, mevr. B. Buinsters - VVD, dhr. G. Heintjes
 • BI.0180245: Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2017
 • 6/25/2018
 • 6/25/2018
 • VVD, dhr. D. Melsen
 • BI.0180200: Ondertekenen bestuursovereenkomst snelfietsroute Tilburg - Breda
 • 6/25/2018
 • 6/25/2018
 • VVD, dhr. J. Peters
 • BI.0180192: Centrumregeling voor Veilig Thuis West-Brabant
 • 6/25/2018