Oosterhout familiestad
 

Sjabloonvragen

Datum vraagAfzenderOnderwerpDatum beantwoording
 • 14-5-2019
 • GB, dhr. W. Hoosemans - PvdA, dhr. A. van Opzeeland - VVD, dhr. P. Wesel
 • Garantstelling camerabeveiliging bedrijventerrein SBBO
 • 14-5-2019
 • 14-5-2019
 • GroenLinks, dhr. W.J. v.d. Zanden - GB, mevr. B. Buinsters - VVD, dhr. S. Mulders - PvdA, dhr. A.v Opzeeland - CDA, dhr. A. Kamps
 • Kostenbeheersingmaatregelen WMO fase II
 • 14-5-2019
 • 14-5-2019
 • VVD, de heer D. Melsen
 • Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 14 (Hoge Dijk 82)
 • 14-5-2019
 • 14-5-2019
 • VVD, dhr. D. Melsen
 • Nota parkeernormen
 • 14-5-2019
 • 14-5-2019
 • GB, dhr. W. Hoosemans
 • Vaststelling Mobiliteisvisie Oosterhout Vooruit
 • 14-5-2019
 • 14-5-2019
 • CDA, dhr. A. Kamps - D66, mevr. M. Helsloot - VVD, dhr. J. Peters
 • Beleidskader lokale omroep
 • 14-5-2019
 • 15-4-2019
 • VVD, dhr. J. Peters
 • ZN179187 Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD
 • 15-4-2019
 • 15-4-2019
 • VVD, dhr. G. Heintjes
 • ZN179335 Samenwerking op ICT-gebied met de gemeente Steenbergen
 • 15-4-2019
 • 15-4-2019
 • GroenLinks, dhr. J. Boers - VVD, dhr. P. Wesel
 • ZN175860 Voorbereidingskrediet Arendsplein en ruimtelijke visie Arendshof
 • 15-4-2019
 • 15-4-2019
 • GroenLinks, dhr. WJ van der Zanden - CDA, dhr. A. Kamps - Gemeentebelangen, mevr. B. Buinsters - VVD, mevr. M. de Wit
 • ZN178865 Re-integratie en Activering Participatiewet 2019
 • 15-4-2019
 • 15-4-2019
 • VVD, dhr. D. Melsen
 • ZN176363 Kredietaanvraag aanleg noodontsluiting Weststad 2-3
 • 15-4-2019
 • 18-3-2019
 • Gemeentebelangen, dhr. J. de Nijs / VVD, dhr. D. Melsen
 • Raadsnota BI.0180579 Actualisatie APV
 • 18-3-2019
 • 18-3-2019
 • GroenLinks, dhr. W.J. van der Zanden / Gemeentebelangen, dhr. W. Hoosemans
 • Raadsnota ZN.177372 Besluit toekomstbestendig gemeentehuis Oosterhout
 • 18-3-2019
 • 18-3-2019
 • VVD, dhr. J. Peters / D66, mevr. M. Helsloot
 • Raadsnota ZN.177160 Visie Integrale Veiligheid 2019 en verder
 • 18-3-2019
 • 18-3-2019
 • Gemeentebelangen, dhr. W. Hoosemans/ VVD, dhr. S. Mulders
 • Raadsnota ZN.152888 Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'Kerkdorp Den Hout 2018"
 • 18-3-2019
 • 18-3-2019
 • VVD, dhr. D. Melsen
 • Raadsnota ZN.174771/ 1e wijziging legesverordening 2019 en 1e wijziging verordening afvalstoffenheffing 2019
 • 18-3-2019
 • 11-2-2019
 • Gemeentebelangen, mwvr. B. Buinsters
 • ZN.173070 Controleprotocol en normenkader 2018
 • 11-2-2019
 • 11-2-2019
 • Gemeentebelangen, de heer W. Hoosemans - GroenLinks, de heer J. Boers - VVD, de heer D. Melsen
 • BI.0180556 Vaststellen Bestemmingsplan Slotjes, herziening 4 (Heidehof / De Wieken)
 • 12-2-2019
 • 11-2-2019
 • VVD, de heer S. Mulders
 • Beschikbaar stellen krediet voor het verlengen van het geluidsscherm nabij Boswachterij Dorst
 • 11-2-2019
 • 11-2-2019
 • VVD, de heer D. Melsen
 • Conceptvisie mobiliteitsplan Oosterhout Vooruit
 • 11-2-2019
 • 3-12-2018
 • CDA, mevr. T. Roovers
 • BI.0180329 Randvoorwaarden project Keiweg-Ridderstraat
 • 3-12-2018
 • 3-12-2018
 • VVD, dhr. G. Heintjes
 • BI.0180520 Wijziging GR WAVA
 • 3-12-2018
 • 3-12-2018
 • VVD, dhr. D. Melsen
 • BI.0180405 Beschikbaar stellen krediet Omgevingsvisie Oosterhout
 • 3-12-2018
 • 3-12-2018
 • GroenLinks, dhr. WJ van der Zanden - Gemeentebelangen, mevr. B. Buinsters
 • BI.0180506 Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Oosterhout 2019
 • 3-12-2018
 • 30-10-2018
 • Vragenmarkt Jeugdzorg en Wmo
 • 1-11-2018
 • 24-10-2018
 • Vragenmarkt begroting 2019
 • 29-10-2018
 • 15-10-2018
 • VVD, dhr. J. Peters - Gemeentebelangen, dhr. J. de Nijs
 • BI.0180425 Toekomst lokale omroep
 • 15-10-2018
 • 15-10-2018
 • CDA, dhr. R. Jacobs - VVD, dhr. S. Mulders
 • BI.0180357 Vaststelling verordening parkeerbelastingen 2019
 • 15-10-2018
 • 15-10-2018
 • CDA, dhr. R. Jacobs - VVD, dhr. G. Heintjes
 • BI. 0180402 Voorstel tot zesde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (GR-BWB)
 • 15-10-2018
 • 19-9-2018
 • CDA, dhr. R. Jacobs
 • Raadsnota BI.0180330 Starters- duurzaamheids- en blijverslening SVn
 • 19-9-2018
 • 17-9-2018
 • PvdA, dhr. A. van Opzeeland
 • Raadsnota BI.0180354 Zienswijze op Economische Ambities Regio West-Brabant
 • 17-9-2018
 • 17-9-2018
 • Groenlinks, dhr. U. van der Pluijm
 • Raadsnota BI.0180334 Aanpassing regelspecificatie van de verkeerslichten op de kruispunten Bredaseweg/Ridderstraat/Molenstraat en Bredaseweg/Van Liedekerkestraat/ Wilheminalaan
 • 17-9-2018
 • 17-9-2018
 • GroenLinks, dhr. J. Boers - Gezond Burger Verstand, dhr. H. van Ginneken
 • Raadsnota BI.0180098 Ontrekking van wegen uit de openbaarheid (Slotjes Midden, deelplan 3 en 4)
 • 17-9-2018
 • 17-9-2018
 • D66, dhr. R. Schuurmans - PvdA, dhr. A. van Opzeeland - GroenLinks, dhr. U. van der Pluijm
 • Raadsnota BI.0180330 Starters- duurzaamheids- en blijverslening SVn
 • 17-9-2018
 • 25-6-2018
 • GroenLinks, dhr. W.J. van der Zanden - PvdA, dhr. A.v. Opzeeland - D66, mevr. M. Hemmer - CDA, mevr, T. Roovers - Gemeentebelangen, mevr. B. Buinsters - VVD, dhr. G. Heintjes
 • BI.0180245: Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2017
 • 25-6-2018
 • 25-6-2018
 • VVD, dhr. D. Melsen
 • BI.180152: Vaststelling bestemmingsplan "Paraplu-herziening Parkeren Oosterhout 2018"
 • 25-6-2018
 • 25-6-2018
 • D66, mevr. M. Hemmer - VVD, dhr. J. Peters
 • BI.0180207: Ontwerpbegrotingen 2019 Verbonden Partijen
 • 25-6-2018
 • 25-6-2018
 • D66, mevr. M. Hemmer
 • BI.0180238: Vaststelling bestemmingsplan Zwaaikom 2017
 • 25-6-2018
 • 25-6-2018
 • GroenLinks, dhr. W.J. van der Zanden - D66, mevr. M. Hemmer - VVD, dhr. G. Heintjes
 • BI.01802152: 1e Concernrapportage 2018
 • 25-6-2018
 • 25-6-2018
 • VVD, dhr. D. Melsen
 • BI.0180200: Ondertekenen bestuursovereenkomst snelfietsroute Tilburg - Breda
 • 25-6-2018
 • 25-6-2018
 • VVD, dhr. J. Peters
 • BI.0180192: Centrumregeling voor Veilig Thuis West-Brabant
 • 25-6-2018
 • 25-6-2018
 • GroenLinks, dhr. W.J. van der Zanden - D66, mevr. M. Hemmer
 • BI.0180230: Saldobestemming 017
 • 25-6-2018
 • 14-5-2018
 • VVD, dhr. D. Melsen
 • Vaststellen wijziging in tarieventabel Legesverordening Oosterhout 2018 (rijbewijs)
 • 15-5-2018
 • 14-5-2018
 • GroenLinks, Dhr. W.J. v.d. Zanden - PvdA, Dr. A. van Opzeeland - D66, Mevr. M. Hemmer - Gemeentebelangen, Mevr. M. Dujardin - CDA, Dhr. A. Kamps - GBV, Mevr. H. Broekhoven
 • Beheersmaatregelen jeugdzorg
 • 14-5-2018
 • 14-5-2018
 • VVD, Dhr. D. Melsen
 • Bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind) herziening 123 (Ter Horst 8 en 21)
 • 14-5-2018
 • 19-2-2018
 • SP, mw. M. Barendregt - VVD, dhr. G. Heintjes
 • Bedrijfsplan en eerste begrotingswijziging 2018 WAVA/!GO BV
 • 19-2-2018
 • 19-2-2018
 • Lokaal Sociaal, mw. A. Beekers - VVD, dhr. G. Heintjes
 • Kredietvotatie ten behoeve van het verduurzamen van VvE's in Oosterhout
 • 19-2-2018
 • 19-2-2018
 • Gemeentebelangen, dhr. W.Hoosemans - SP, mw. M. Barendregt - Lokaal Sociaal, mw. A. Beekers - VVD, dhr. D. Melsen - CDA, dhr. R. Jacobs - D66, mw. M. Hemmer
 • Actualisatie van de Algemene Plaatselijke verordening gemeente Oosterhout
 • 19-2-2018
 • 19-2-2018
 • Lokaal Sociaal, mw. A. Beekers
 • Ondersteuning kinderen uit gezinnen met beperkte financiĆ«le middelen
 • 19-2-2018
 • 19-2-2018
 • SP, mw. M. Barendregt - Lokaal Sociaal, mw. A. Beekers - GroenLinks, dhr. W.J. v.d. Zanden - CDA, dhr. A. Kamps - PvdA, dhr. A. van Opzeeland
 • Evaluatie Speelgoed- en carnavalsmuseum 'Op Stelten'
 • 19-2-2018