Sjabloonvragen

Datum vraagAfzenderOnderwerpDatum beantwoording
 • 1/18/2023
 • D66, de heer Van Kuijck - GBV, de heer Van Ginneken
 • Bestemmingsplan Parapluherziening geluidzones bedrijventerreinen 2022
 • 1/23/2023
 • 1/18/2023
 • D66, de heer Van Kuijck
 • Bestemmingsplan "Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind) herziening 34 (Hespelaar 14)"
 • 1/23/2023
 • 1/18/2023
 • D66, de heer Van Kuijck - VVD, de heer Mertens
 • Vaststelling Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Oosterhout 2022
 • 1/23/2023
 • 1/18/2023
 • Gemeentebelangen, de heer Hoosemans - LOeS, de heer Schellekens - VVD, de heer Mertens
 • Vaststelling bestemmingsplan "Oosterhout Zuid 2017, herziening 3 (Parck Warande)" vastgesteld
 • 1/23/2023
 • 12/7/2022
 • CDA dhr. Bakx - GL dhr. Louwerens - PvdA mevr. Van Mook
 • Agenda Arbeidsmarkt en Economie
 • 12/12/2022
 • 12/7/2022
 • D66 dhr. Basting - GB dhr. Hoosemans - GL dhr. Louwerens - LOeS dhr. Schellekens - CDA dhr. Bakx
 • Bestemmingsplan Parck Warande
 • 12/12/2022
 • 12/7/2022
 • VVD dhr. Mertens - CDA dhr. Bakx
 • Integraal huisvestingsplan Onderwijs
 • 12/9/2022
 • 12/7/2022
 • CDA de heer Bakx
 • Stimuleringsregeling duurzaamheid MKB
 • 12/12/2022
 • 12/7/2022
 • LOeS dhr. Schellekens
 • Raadsinformatiebrief over toekomstscenario's cultuureducatie
 • 12/9/2022
 • 12/7/2022
 • D66 dhr. Basting - CDA dhr. Bakx - GroenLinks mevr. Kuhlmann
 • Belastingverordeningen 2023
 • 12/9/2022
 • 11/9/2022
 • GBV - CDA
 • Bebouwde kom Wet natuurbescherming en Wegenverkeerswet 1994
 • 11/14/2022
 • 11/9/2022
 • CDA
 • Toetreding van de gemeente Loon op Zand tot de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
 • 11/14/2022
 • 11/9/2022
 • PvdA - GL - VVD - LOeS - D66 - CDA
 • Vaststelling nota parkeernormen 2022
 • 11/14/2022
 • 11/9/2022
 • VVD - GL - CDA - GB
 • Bestemmingsplan Galvanitas
 • 11/15/2022
 • 11/9/2022
 • D66
 • Afvalstoffenverordening gemeente Oosterhout 2022
 • 11/15/2022
 • 11/9/2022
 • GB - PvdA
 • Tweede concernrapportage 2022 en het Meerjarenperspectief grondexploitaties 2022
 • 11/14/2022
 • 11/9/2022
 • CDA
 • Tweede begrotingswijziging 2022
 • 11/14/2022
 • 11/9/2022
 • PvdA
 • Verordening parkeerbelastingen Oosterhout 2023
 • 11/14/2022
 • 10/18/2022
 • LOeS, dhr. Schellekens
 • meerjarenbegroting
 • 10/24/2022
 • 10/18/2022
 • GB, mevr. Dujardin
 • meerjarenbegroting
 • 10/24/2022
 • 10/18/2022
 • CDA, de heer Anco Bakx
 • meerjarenbegroting
 • 10/24/2022
 • 10/18/2022
 • GBV, mevrouw Broekhoven
 • meerjarenbegroting
 • 10/28/2022
 • 10/18/2022
 • VHO
 • meerjarenbegroting
 • 10/24/2022
 • 10/17/2022
 • PvdA, mevrouw Van Mook
 • begroting
 • 10/24/2022
 • 10/17/2022
 • GroenLinks, dhr. Louwerens
 • begroting
 • 10/24/2022
 • 10/16/2022
 • VVD
 • begroting
 • 10/24/2022
 • 10/1/2022
 • PvdA, mevrouw Van Mook - GroenLinks, dhr. Louwerens
 • debatbijeenkomst integraal huisvestingsplan onderwijs
 • 10/4/2022
 • 9/13/2022
 • GB - dhr. Hoosemans, GBV - mevr. Broekhoven, CDA - dhr. Bakx
 • Aanpak permanente bewoning op recreatieparken
 • 9/19/2022
 • 9/13/2022
 • VVD - dhr. Mertens
 • Aankoop gronden ten behoeve van N629
 • 9/19/2022
 • 9/13/2022
 • CDA - dhr. Bakx
 • Ingekomen stukken
 • 9/19/2022
 • 9/13/2022
 • LOeS - dhr. Schellekens, CDA - dhr. Bakx, VVD - dhr. Mertens/mevr. de Wit
 • Borgstelling geldlening Schelleboom
 • 9/19/2022
 • 9/13/2022
 • GB - mevr. Dujardin, D66- dhr. Basting, CDA - dhr. Bakx
 • Verhoging budget duurzaamheidslening
 • 9/19/2022
 • 9/13/2022
 • PvdA - mevr. van Mook, LOeS - mevr. Groenen-van den Rijen, GBV - mevr. Broekhoven, D66 - dhr. Basting, CDA - dhr. Bakx, VVD - dhr. Mertens
 • Akkerweg 9 te Dorst
 • 9/19/2022
 • 9/13/2022
 • GB- dhr. Hoosemans, CDA - dhr. Bakx, D66 - dhr. Basting, VVD - dhr. Mertens
 • Eerste begrotingswijziging 2022 Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)
 • 9/19/2022
 • 9/13/2022
 • D66 - dhr. Basting, CDA - dhr. Bakx
 • Crisisfonds
 • 9/19/2022
 • 9/13/2022
 • CDA- dhr. Bakx, GB - dhr. Hoosemans
 • Uitvoeringsagenda Mobiliteitsvisie
 • 9/19/2022
 • 9/13/2022
 • D66- dhr. Basting, VVD - dhr. Mertens/mevr. de Wit
 • Voorbereidingskrediet voor verplaatsing van voetbalvereniging Irene '58
 • 9/19/2022
 • 9/13/2022
 • GBV - mevr. Broekhoven, D66 - dhr. Basting, CDA - dhr. Bakx
 • Nota bodembeheer
 • 9/19/2022
 • 9/13/2022
 • PvdA - mevr. van Mook, CDA - dhr. Bakx
 • Tweede wijziging legesverordening
 • 9/19/2022
 • 9/13/2022
 • PvdA - mevr. van Mook, GB - dhr. Hoosemans, VVD - mevr. de Wit, CDA - dhr. Bakx, GroenLinks - dhr. Güler
 • Tweede begrotingswijziging 2022
 • 9/19/2022
 • 9/13/2022
 • GB - mevr. Lossez, VVD - dhr. Raaijmakers, CDA - dhr. Bakx
 • Regiovisie Jeugd
 • 9/19/2022
 • 9/13/2022
 • GBV - mevr. Broekhoven
 • Buitengebied 2013
 • 9/19/2022
 • 7/6/2022
 • D66, dhr. Basting - CDA, dhr. Bakx
 • ZN344665 Resultaatsbestemming 2021
 • 7/11/2022
 • 7/6/2022
 • D66, dhr. Basting - CDA, dhr. Bakx
 • ZN310074 adviescommissie omgevingskwaliteit
 • 7/7/2022
 • 7/6/2022
 • GB, mevr. Lossez - CDA, dhr. Bakx - LOeS, dhr. Schellekens
 • ZN347794 Tijdelijke uitbreiding Sociaal Team Oosterhout
 • 7/11/2022
 • 7/6/2022
 • D66, dhr. Basting - CDA, dhr. Bakx - GrLi, mevr. Kuhlmann
 • ZN3345582 eerste concernrapportage
 • 7/11/2022
 • 7/6/2022
 • CDA, dhr. Bakx - GB, dhr. Jespers - GrLi, dhr. Van der Pluijm
 • ZN338601 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 31 (Tracébesluit A27)
 • 7/11/2022
 • 7/6/2022
 • D66, dhr. Basting - GB, mevr. Lossez - GrLi, dhr. Güler
 • ZN345211 krediet verbouw voor opvang AMV
 • 7/11/2022
 • 7/6/2022
 • GB, mevr. Lossez - CDA, dhr. Bakx - PvdA, mevr. Van Mook - VVD - LOeS, dhr. Schellekens - GBV, mevr. Broekhoven - VHO, dhr. De Laat
 • ZN345188 jaarstukken 2021
 • 7/11/2022
 • 6/8/2022
 • GBV, mevrouw Broekhoven - D66, dhr. Basting - CDA, dhr. Bakx - GB, dhr. Hoosemans - VVD, mevr. De Wit
 • ZN334870 Vaststelling bestemmingsplan Oosterhout Zuid, herziening 4 (Bunthoef)
 • 6/13/2022