Oosterhout familiestad
 

Sjabloonvragen

Datum vraagAfzenderOnderwerpDatum beantwoording
 • 4/6/2020
 • Gemeentebelangen, de heer De Laat - GroenLinks, de heer Van der Zanden
 • Raadsnota ZN209777 Borgstelling MHC de Warande
 • 4/6/2020
 • 4/6/2020
 • CDA, de heer Kamps - Gemeentebelangen, de heer Hoosemans - VVD, de heer Heintjes
 • Raadsnota ZN213869 Visie en uitgangspunten Stadhuis
 • 4/6/2020
 • 4/6/2020
 • Gemeentebelangen, de heer De Nijs - CDA, de heer Kamps - GroenLinks, de heer Van der Zanden - VVD, mevrouw De Wit
 • Raadsnota ZN211629 Evaluatie Speelgoedmuseum
 • 4/6/2020
 • 4/6/2020
 • Gemeentebelangen, mevrouw Dujardin - CDA, de heer Jacobs - VVD, mevrouw De Wit - GroenLinks, de heer Louwerens - PvdA, de heer Van Opzeeland
 • Raadsnota ZN213660 Krediet aanleg speelvoorziening Slotpark
 • 4/6/2020
 • 4/6/2020
 • Gemeentebelangen, de heer Hoosemans - CDA, de heer Kamps - GBV, mevrouw Broekhoven - VVD, de heer Heintjes
 • Raadsnota ZN217060 Wijkgericht Werken
 • 4/6/2020
 • 4/6/2020
 • Gemeentebelangen, de heer Hoosemans
 • Raadsnota ZN217104 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 18 (Geerstraat 1)
 • 4/6/2020
 • 4/6/2020
 • Gemeentebelangen, de heer Hoosemans
 • Raadsnota ZN213641 Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 17 (Groenendijk 64)
 • 4/6/2020
 • 4/6/2020
 • Gemeentebelangen, mevrouw Buinsters - CDA, de heer Kamps - GBV, mevrouw Broekhoven - VVD, mevrouw De Wit - Groen Brabant, de heer Noltee
 • Raadsnota ZN214921 Visie op dagbesteding en begeleiding
 • 4/7/2020
 • 4/6/2020
 • GroenLinks, de heer Van der Zanden - VVD, de heer Melsen
 • Raadsnota ZN211276 Krediet uitvoering Omgevingswet
 • 4/6/2020
 • 4/6/2020
 • Gemeentebelangen, de heer Hoosemans
 • Raadsnota ZN193931 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 16 (Meerberg 10)
 • 4/6/2020
 • 3/9/2020
 • GroenLinks, mevrouw Kuhlmann en de heer Louwerens - VVD, de heer Melsen
 • Raadsnota ZN211677 Herontwikkeling Arendsplein
 • 3/9/2020
 • 3/9/2020
 • Groen Brabant, de heer Noltee - GroenLinks, de heer Van der Zanden
 • Raadsnota ZN189784 Vervanging selectieve toegang binnenstad Oosterhout
 • 3/9/2020
 • 3/9/2020
 • D66, mevrouw Helsloot
 • Raadsnota ZN209342 Wijziging in de tarieventabel van de Legesverordening Oosterhout 2020
 • 3/9/2020
 • 3/9/2020
 • PvdA, de heer Van opzeeland - D66, mevrouw Helsloot - GroenLinks, de heer Van der Zanden
 • Raadsnota ZN211825 Onwikkeling Lievenshove
 • 3/9/2020
 • 3/9/2020
 • GroenLinks, de heer Van der Zanden
 • Raadsnota ZN196759 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
 • 3/9/2020
 • 2/11/2020
 • VVD, de heer Melsen - PvdA, de heer Van Opzeeland
 • Raadsnota ZN203573 Vaststellen inrichting en krediet "herbezinning" reconstructie Bromtol
 • 2/11/2020
 • 2/11/2020
 • VVD, de heer Heintjes - PvdA, de heer Van Opzeeland
 • Raadsnota ZN203832 Bedrijfsplan en eerste begrotingswijziging 2020 WAVA/MidZuid
 • 2/11/2020
 • 2/11/2020
 • VVD, de heer Melsen - Gemeentebelangen, de heer Hoosemans - CDA, mevrouw Roovers
 • Raadsnota ZN201222 Initiatievoorstel Gezond Burger Verstand inzake voorbereidingsbesluit buitengebied i.v.m. opstellen nieuwe visie op het buitengebied.
 • 2/11/2020
 • 2/11/2020
 • VVD, de heer Melsen - Gezond Burger Verstand, mevrouw Broekhoven
 • Raadsnota ZN196050 Vrijliggend fietspad Bergsebaan
 • 2/11/2020
 • 1/13/2020
 • CDA, mevrouw Roovers-Huijben
 • Raadsnota ZN197761 Controleprotocol en normenkader 2019
 • 1/13/2020
 • 12/9/2019
 • Gemeentebelangen, de heer Hoosemans - D66, mevrouw Helslooot - VVD, de heer Mulders - GBV,m mevrouw Broekhoven - CDA, mevrouw Roovers
 • Raadsnota ZN179757 Gewijzigingde vaststelling bestemmingsplan Slotjes, herziening 5
 • 12/9/2019
 • 12/9/2019
 • Gemeentebelangen, de heer Hoosemans
 • Raadsnota ZN196716 Verordening Onroerende-Zaakbelastingen 2020
 • 12/9/2019
 • 12/9/2019
 • VVD, de heer Peters
 • Raadsnota ZN195584 Avtualisatie APV
 • 12/9/2019
 • 12/9/2019
 • VVD, de heer Peters - Gemeentebelangen, mevrouw Buinsters
 • Raadsnota ZN193936 Wijziging GR Veilig Thuis
 • 12/9/2019
 • 12/9/2019
 • VVD, de heer Peters
 • Raadsnota ZN196541 Aansluiting werkgeversvereniging GR
 • 12/9/2019
 • 11/25/2019
 • D66 - Gemeentebelangen, mevr. Buinsters-v.Bragt - GBV - GroenLinks, dhr. Van der Zanden - CDA - VVD- Gemeentebelangen
 • ZN195310 Floralia 2020 en verder
 • 11/25/2019
 • 11/18/2019
 • GroenLinks, de heer Van der Zanden
 • Raadsnota ZN181308 Winkeltijdenverordening 2019
 • 11/18/2019
 • Gezond Burger Verstand, mevrouw Broekhoven
 • Raadsnota ZN179757 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Slotjes, herziening 5 (voormalige locatie brandweerkazerne)
 • 11/18/2019
 • CDA, de heer Kamps - VVD, de heer Peters
 • Raadsnota ZN190418 Aanwijzing publieke media-instelling
 • 10/7/2019
 • Gemeentebelangen, de heer Hoosemans
 • Aanvullen krediet verlengen geluidscherm nabij Boswachterij Dorst
 • 10/7/2019
 • 10/7/2019
 • VVD, de heer Peters
 • Ingekomen stuk: Vaststelling organisatievisie
 • 10/7/2019
 • 10/7/2019
 • Partij van de Arbeid, de heer Van Opzeeland - Gemeentebelangen, de heer Hoosemans - VVD, de heer Mulders
 • Opstellen studie naar woningbouwlocaties in Den Hout en Oosteind
 • 10/7/2019
 • 10/7/2019
 • D66, mevrouw Helsloot
 • Vaststelling bestemmingsplan Slotjes, herziening 6 (Slotjes Midden Zuid)
 • 10/7/2019
 • 10/7/2019
 • D66, mevrouw Helsloot - VVD, de heer Peters
 • Verordening parkeerbelastingen 2020
 • 10/7/2019
 • 10/7/2019
 • D66, mevrouw Helsloot - PvdA, de heer Van Opzeeland - GroenLinks, de heer Van der Pluijm
 • Energiestransitie
 • 10/7/2019
 • 9/9/2019
 • GroenLinks, de heer G. Demir - Gemeentebelangen, de heer P. de Laat - VVD, de heer J. Peters
 • ZN188148 Restant krediet sportpark de Contreie
 • 9/9/2019
 • 9/9/2019
 • D66, mevrouw M. Helsloot - Groen Brabant, de heer C. Noltee
 • ZN190851 Reservering rotonde Bromtol
 • 9/9/2019
 • 9/9/2019
 • CDA, de heer A. Kamps - GroenLinks, de heer W.J. v.d. Zanden - D66, mevrouw M. Helsloot - VVD, de heer J. Peters - Gemeentebelangen, mevrouw M. Dujardin
 • ZN185445 Ontwikkelagenda gezondheid
 • 9/9/2019
 • 9/9/2019
 • D66 , mevrouw M. Helsloot
 • ZN184246 Actualisatie grondexploitatie Zwaaikom
 • 9/9/2019
 • 5/14/2019
 • GroenLinks, dhr. W.J. v.d. Zanden - GB, mevr. B. Buinsters - VVD, dhr. S. Mulders - PvdA, dhr. A.v Opzeeland - CDA, dhr. A. Kamps
 • Kostenbeheersingmaatregelen WMO fase II
 • 5/14/2019
 • 5/14/2019
 • VVD, de heer D. Melsen
 • Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 14 (Hoge Dijk 82)
 • 5/14/2019
 • 5/14/2019
 • VVD, dhr. D. Melsen
 • Nota parkeernormen
 • 5/14/2019
 • 5/14/2019
 • GB, dhr. W. Hoosemans - PvdA, dhr. A. van Opzeeland - VVD, dhr. P. Wesel
 • Garantstelling camerabeveiliging bedrijventerrein SBBO
 • 5/14/2019
 • 5/14/2019
 • GB, dhr. W. Hoosemans
 • Vaststelling Mobiliteisvisie Oosterhout Vooruit
 • 5/14/2019
 • 5/14/2019
 • CDA, dhr. A. Kamps - D66, mevr. M. Helsloot - VVD, dhr. J. Peters
 • Beleidskader lokale omroep
 • 5/14/2019
 • 4/15/2019
 • GroenLinks, dhr. WJ van der Zanden - CDA, dhr. A. Kamps - Gemeentebelangen, mevr. B. Buinsters - VVD, mevr. M. de Wit
 • ZN178865 Re-integratie en Activering Participatiewet 2019
 • 4/15/2019
 • 4/15/2019
 • VVD, dhr. D. Melsen
 • ZN176363 Kredietaanvraag aanleg noodontsluiting Weststad 2-3
 • 4/15/2019
 • 4/15/2019
 • GroenLinks, dhr. J. Boers - VVD, dhr. P. Wesel
 • ZN175860 Voorbereidingskrediet Arendsplein en ruimtelijke visie Arendshof
 • 4/15/2019
 • 4/15/2019
 • VVD, dhr. J. Peters
 • ZN179187 Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD
 • 4/15/2019
 • 4/15/2019
 • VVD, dhr. G. Heintjes
 • ZN179335 Samenwerking op ICT-gebied met de gemeente Steenbergen
 • 4/15/2019