Amendementen

AgendapuntTitelStatusPortefeuillehouder
 • 09A1 GL amendement parkeervrije Heuvel in 2030
 • 12A1 GL amendement Corona Impact Analayse Sociaal Domein GL-PvdA
 • Amendement parkeertarieven
 • verworpen
 • Wethouder Witte
 • 11A1 amendement VVD-GB-CDA Windpark A59
 • aangenomen
 • 10A1 amendement GBV nog niet bepalen invulling opwekcapaciteit RES
 • verworpen
 • 14A1 VVD - alle fracties - regiovisie jeugdhulp
 • Wethouder Beenhakker
 • 15A1 Resultaatbestemming jaarrekening 2018
 • verworpen
 • Wethouder Willemsen
 • 11A1 Amendement GroenLinks Programma van Eisen Nieuw Stadhuis Second Opinion
 • aangenomen
 • 16A3 Amendement VVD afweging nieuwe plannen
 • aangehouden
 • 16A2 Amendement VVD ambitie aantal woningen
 • aangehouden
 • 16A1 Amendement GBV beleid premantelzorgwoningen
 • verworpen
 • 15A2 Amendement GroenLinks - VVGB lokaal eigendom zonnepark
 • verworpen
 • 15A1 Amendement VVD - Zonnepark A59
 • aangenomen
 • 09A1 - Amendement GL-GB-PvdA inzake winkeltijdenverordening
 • 09A1 - Amendement GBV-VHO Koningsdijk
 • aangenomen
 • 10A1 - Amendement PvdA-VVD-GrLi-GBV-VHO projectplan Arkendonk
 • aangenomen
 • 12A1 VVD-GB-GBV-GrLi-D66-PvdA Amendement Horecavisie
 • Wethouder Melsen
 • 11A1 GBV amendement premantelzorgwoningen Den Hout
 • Wethouder Kastelijns
 • 11A2 Amendement PvdA-GBV-VHO ruimte geven aan CPO initiatief Houtenaren
 • Wethouder Kastelijns
 • Amendement APV cameratoezicht
 • verworpen
 • Burgemeester
 • Amendement APV sluitingstijd
 • aangenomen
 • Burgemeester
 • 16A3 Amendement VVD afweging nieuwe plannen
 • 16A2 Amendement VVD ambitie aantal woningen
 • 15A1 subamendement GroenLinks kruidachtige Beplantingen toevoeging maatregelen
 • 15A2 Amendement Kruidachtige Beplantingen toevoeging maatregelen
 • 14A1 Amendement VVD-GB-CDA Windpark A59
 • 08A2 Amendement GroenBrabant agenderen bewonersinitiatieven
 • verworpen
 • 08A1 GL - Amendement pilot wijkgericht werken
 • aangenomen
 • 14A2 - Amendement D66-GL-GBV-VVD-CDA-LZP gemeentelijke ecoloog
 • aangenomen
 • 14A1 - Amendement GL-GBV-PvdA-D66 programma klimaat
 • aangenomen
 • 13A1 Amendement GBV - GB bewegwijzering boerderijwinkels Hoogstraat
 • verduidelijking besluit komgrens
 • 11A1 Amendement hoogte starterslening
 • 10A1 Amendement Opstellen woningbouwbehoeften Oosteind en Den Hout
 • 9A1 Amendement Masterplan Dorst 2030
 • Wethouder Kastelijns
 • 12A1 gerichtere inzet startersleningen
 • Wethouder Melsen
 • 09A5 Amendement GB - VVD inzake Spoor Dorst (aangepast)
 • Wethouder Witte
 • 09A1- Amendement VVD inzake prioriteit bereikbaarheid
 • Wethouder Witte
 • 09A2 Amendement VVD - GB inzake regionale bereikbaarheid mobiliteitstafel
 • Wethouder Witte
 • 09A6 - Amendement VVD robuustheid wegennet
 • Wethouder Witte
 • 09A3 - Amendement VVD - GB inzake Oude Veerseweg
 • Wethouder Witte
 • 09A4 - Amendement VVD - GB inzake Vondellaan
 • Wethouder Witte
 • 08A1 Amendement GL inzake behoud standaard scootmobiel
 • verworpen
 • Wethouder Piena
 • 08A4 Amendement CDA inzake Wmo mantelzorgwaardering
 • verworpen
 • Wethouder Piena
 • 08A3 - Amendement GL - GBV inzake behoud mantelzorg
 • verworpen
 • Wethouder Piena
 • 08A2 - Amendement GL inzake standaard scootmobiel voor huidige gebruikers
 • ingetrokken
 • Wethouder Piena
 • 13A1 Amendement VVD - GBV - Groen Brabant - D66 inzake beleidskaders lokale omroep
 • Wethouder Piena
 • 13A2 Amendement PvdA inzake wegnemen belemmering voor aanbieders lokale omroep
 • ingetrokken
 • Wethouder Piena
 • 10A5 Amendement CDA - VVd - GBV inzake parkeernormen centrum
 • Wethouder Witte
 • 10A1 Amendement VVD - GB - GBV inzake intrekken oude parkeernormen
 • Wethouder Witte