Amendementen

AgendapuntTitelStatusPortefeuillehouder
 • 09A1 GL amendement parkeervrije Heuvel in 2030
 • 12A1 GL amendement Corona Impact Analayse Sociaal Domein GL-PvdA
 • Amendement parkeertarieven
 • verworpen
 • Wethouder Witte
 • 15A1 Resultaatbestemming jaarrekening 2018
 • verworpen
 • Wethouder Willemsen
 • 11A1 Amendement GroenLinks Programma van Eisen Nieuw Stadhuis Second Opinion
 • aangenomen
 • 09A1 - Amendement GL-GB-PvdA inzake winkeltijdenverordening
 • Amendement APV sluitingstijd
 • aangenomen
 • Burgemeester
 • Amendement APV cameratoezicht
 • verworpen
 • Burgemeester
 • 08A2 Amendement GroenBrabant agenderen bewonersinitiatieven
 • 08A1 GL - Amendement pilot wijkgericht werken
 • 11A1 Amendement hoogte starterslening
 • 10A1 Amendement Opstellen woningbouwbehoeften Oosteind en Den Hout
 • 09A6 - Amendement VVD robuustheid wegennet
 • Wethouder Witte
 • 09A4 - Amendement VVD - GB inzake Vondellaan
 • Wethouder Witte
 • 09A3 - Amendement VVD - GB inzake Oude Veerseweg
 • Wethouder Witte
 • 09A1- Amendement VVD inzake prioriteit bereikbaarheid
 • Wethouder Witte
 • 09A2 Amendement VVD - GB inzake regionale bereikbaarheid mobiliteitstafel
 • Wethouder Witte
 • 09A5 Amendement GB - VVD inzake Spoor Dorst (aangepast)
 • Wethouder Witte
 • 08A1 Amendement GL inzake behoud standaard scootmobiel
 • verworpen
 • Wethouder Piena
 • 08A4 Amendement CDA inzake Wmo mantelzorgwaardering
 • verworpen
 • Wethouder Piena
 • 08A3 - Amendement GL - GBV inzake behoud mantelzorg
 • verworpen
 • Wethouder Piena
 • 08A2 - Amendement GL inzake standaard scootmobiel voor huidige gebruikers
 • ingetrokken
 • Wethouder Piena
 • 13A1 Amendement VVD - GBV - Groen Brabant - D66 inzake beleidskaders lokale omroep
 • Wethouder Piena
 • 13A2 Amendement PvdA inzake wegnemen belemmering voor aanbieders lokale omroep
 • ingetrokken
 • Wethouder Piena
 • 10A3 Amendement VVD - GB - GBV inzake parkeernormen buiten het centrum
 • Wethouder Witte
 • 10A5 Amendement CDA - VVd - GBV inzake parkeernormen centrum
 • Wethouder Witte
 • 10A1 Amendement VVD - GB - GBV inzake intrekken oude parkeernormen
 • Wethouder Witte
 • 10A2 Amendement VVD - GB - GBV inzake ontbreken fietsparkeernormen
 • Wethouder Witte
 • 10A4 Amendement VVD - GBV inzake verlichten bestaande parkeerdruk
 • Wethouder Witte
 • Amendement 12A1 GroenLinks-GBV-PvdA inzake behoud standaard scootmobiel als maatwerkvoorziening
 • ingetrokken
 • Wethouder Piena
 • Amendement 12A2 GroenLinks-GBV-PvdA inzake tarief informele zorg
 • verworpen
 • Wethouder Piena
 • 9A1 - Amendement Verordening Kwaliteit VTH Omgevingsrecht
 • verworpen
 • 12A1 - Amendement GGD - extra investeringen kadernota 2018
 • verworpen
 • Wethouder Witte
 • 11A1 Amendement hoogte vaste gedeelte periodebijdrage WMO
 • verworpen
 • Wethouder Witte
 • 10A1 - Amendement Starterslening
 • aangenomen
 • Wethouder Willemsen
 • 6A1 - Amendement Bedrijfsplan en eerste begrotingswijziging 2017 WAVA/!GO
 • aangenomen
 • Wethouder Vissers
 • 6A2 - Amendement Zienswijze deskundig personeel
 • ingetrokken
 • Wethouder Vissers
 • 09A1 - Amendement VVD-CDA-GL-D66-GBV-GB - inzake Flexibiliteit in energiemix
 • 05A1 Collectieve ziekekostenverzekering minima
 • 05A5 Parkeren centrumbewoners
 • verworpen
 • 05A4 Fietsparkeren
 • verworpen
 • 05A3 Jongerenwerker Surplus
 • ingetrokken
 • 05A8 Doorbelasten kosten voor evenementen
 • ingetrokken
 • 05A9 Maatschappelijke stages
 • ingetrokken
 • 05A7 Leerlingenvervoer
 • 05A2 Klijnsmagelden
 • ingetrokken
 • 05A6 Sociaal domein
 • verworpen
 • 8A1 Amendement restant krediet sportpark de Contreie
 • Wethouder Piena
 • 7A1 Amendement - Reservering rotonde Bromtol
 • Wethouder Piena
 • 10a1 Amendement LZP inzake visie Slotjesveld andere locatie gemeentehuis