Oosterhout familiestad
 

Ingekomen stukken

DatumAfzenderTitelToelichting
 • 4/15/2021
 • VNG
 • VNG ledenbrief 20/025: Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 29
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 4/15/2021
 • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 • Voorlopige jaarstukken 2020 OMWB
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 4/15/2021
 • De heer en mevrouw
 • Idee voor een wandelroute - ZN284551
 • In handen college.
 • 4/15/2021
 • VNG
 • VNG ledenbrief 20/024: Aanjaagteam digitale toegankelijkheid
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 4/14/2021
 • College B&W
 • Moove
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 4/14/2021
 • Gemeente Steenbergen
 • Aangenomen motie "Geen grootschalige mestbewerking in gemeente Steenbergen"
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 4/14/2021
 • Dorpsbelang Den Hout
 • Woningbouwstrategie Den Hout 2021
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 4/13/2021
 • College B&W
 • Dienstverleningsovereenkomst WBO Jeugd 2021 en Dienstverleningsovereenkomst Jeugdadvies Team 2021-2023 - ZN277198
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 4/13/2021
 • Stem op een vrouw
 • Kandidaat voor de raad - mentoren gezocht
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 4/13/2021
 • Belastingsamenwerking West-Brabant
 • Ontwerp Programmabegroting BWB 2022 gemeente Oosterhout
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 4/12/2021
 • Veiligheidsregio Midden en West-Brabant
 • Begrotingswijziging 2021, begroting 2022 en gemeenschappelijke regeling VRMWB
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 4/7/2021
 • College B&W
 • Uitbreiding voorschoolse educatie en subsidieregeling voorkomen en bestrijden onderwijsachterstand
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 4/6/2021
 • De heer
 • bezwaar inz. aanslag rioolheffing en afvalstoffenheffing 2021
 • 3/31/2021
 • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 • Aanbieding Ontwerpbegroting 2022
 • 3/30/2021
 • College B&W
 • ENSIA verantwoording 2020
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 3/29/2021
 • Belangengroep Oranjepolder
 • Geen stemming ZN268979 Windpark
 • 3/29/2021
 • De heer en mevrouw
 • aanvulling presentatie ivm besluitvorming vitalisatie Camping De Eekhoorn
 • 3/29/2021
 • De heer en mevrouw
 • Voorstel Aanpassing Parkeerverordening 2021 (verzoek tot agendering Gemeenteraad)
 • In handen College.
 • 3/29/2021
 • De heer en mevrouw
 • Verzoek aan college en verzoek aan raadsleden mbt raadsvergadering 30 maart 2021 VVGB windpark A59
 • 3/27/2021
 • stichting De Heilige Driehoek
 • zienswijze stichting De Heilige Driehoek over ontwerp-omgevingsvisie Oosterhout
 • T.z.t. betrekken bij raadsvoorstel
 • 3/27/2021
 • Belangengroep Oranjepolder
 • Belangengroep Oranjepolder biedt Petitie aan TEGEN Energiepark A59
 • De petitie is vertrouwelijk en ligt voor raadsleden ter inzage bij de griffie.
 • 3/26/2021
 • VNG
 • VNG ledenbrief 21/020: ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord cao aan de slag
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 3/26/2021
 • KOO
 • Inrichting De Heuvel
 • Voor kennisgeving aannemen. Desgewenst betrekken bij raadsvoorstel votering krediet Heuvel
 • 3/25/2021
 • VNG
 • VNG ledenbrief 21/021: actualisatie VNG model afvalstoffenverordening
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 3/25/2021
 • College B&W
 • Initiatief voorstel fractie VHO: Huisvestingsverordening
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 3/25/2021
 • VNG
 • VNG ledenbrief 21/022: Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 28
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 3/25/2021
 • De heer en mevrouw
 • Energie transitie Oosterhout
 • Voor kennisgeving aannemen. Desgewenst betrekken bij raadsvoorstel Regionale Energiestrategie.
 • 3/25/2021
 • Gemeenteraad Etten-Leur
 • Aangenomen motie bedrijfsvoering na corona OMWB
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 3/23/2021
 • College B&W
 • Graffitibeleid
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 3/22/2021
 • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Stand van zaken coronavirus
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/18/2021
 • Vereniging belangen buurtschap Ter Aalst en omgeving
 • Zienswijze Buurtschap Ter Aalst en omgeving - ontwerp omgevingsvisie
 • T.z.t. betrekken bij raadsvoorstel
 • 3/18/2021
 • Advocatenkantoor namens cliĆ«nt
 • Zienswijze ontwerp omgevingsvisie
 • T.z.t. betrekken bij raadsvoorstel
 • 3/18/2021
 • Belastingsamenwerking West-Brabant
 • Datalek
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 3/11/2021
 • College B&W
 • Vervolg Energiepark A59
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 3/11/2021
 • College B&W
 • Evaluatie Nota Verbonden Partijen
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 3/11/2021
 • College B&W
 • Provinciale gebiedsaanduiding "bebouwd gebied" lint Oosteind
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 3/9/2021
 • VNG
 • VNG ledenbrief 21/016: Standaardverklaring per 1/4/2021 API-standaarden voor zaakgericht werken
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 3/5/2021
 • VNG
 • VNG ledenbrief 21/014: Openstelling vacatures in VNG bestuur en commissies
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 3/3/2021
 • College B&W
 • Informeren mantelzorgwaardering
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 3/3/2021
 • College B&W
 • Realisatie nieuw stadhuis in Arendshof 2 - ZN273762
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 3/3/2021
 • Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik
 • Tegenplan ontwikkeling Spie Wilhelminakanaal Zuid Oosterhout
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 3/1/2021
 • College B&W
 • Reactie insprekers VVBG Windpark A59
 • Te betrekken bij het raadsvoorstel (raadsvergadering 2 maart 2021)
 • 3/1/2021
 • De heer en mevrouw
 • Overlast van gebruikers van een mountainbike in de Vlindervallei
 • In handen college.
 • 2/27/2021
 • Milieuvereniging Oosterhout
 • Reactie van de Milieuvereniging op kruidenbeheer
 • Te betrekken bij het raadsvoorstel (raadsvergadering 2 maart 2021)
 • 2/25/2021
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | DG Klimaat en Energie |
 • Wro-overleg Zuid-West 380 kV Oost
 • 2/25/2021
 • VNG
 • VNG ledenbrief 21/015: Nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 26
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2/22/2021
 • Raden in Verzet
 • Motie en save the date
 • 2/22/2021
 • De heer en mevrouw
 • Herontwikkeling Galvanitasterrein en project Parck Warande
 • 2/22/2021
 • INretail
 • corona actualisatie detailhandelsbeleid
 • 2/19/2021
 • College B&W
 • Evaluatie leningen SVn tweede halfjaar 2020
 • Voor kennisgeving aannemen.