Ingekomen stukken

DatumAfzenderTitelToelichting
 • 1/22/2021
 • College B&W
 • Principeverzoek Bavelse Berg/Dorst ter inspraak
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1/21/2021
 • College B&W
 • Bestuurlijke besluitvorming Brede Buurt
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1/15/2021
 • VNG
 • VNG ledenbrief 21-002: Uitnodiging buitengewone Algemene Ledenvergadering 12 februari 2021
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1/15/2021
 • Inretail
 • Dringende oproep - Help winkelondernemers overleven!
 • 1/15/2021
 • College B&W
 • Stimuleringslening Pim Senior
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1/13/2021
 • College B&W
 • Stopzetting regeling voor bedrijfsafval op de milieustraat - ZN262299
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1/13/2021
 • College B&W
 • Uitstel doordecentralisatie beschermd wonen - ZN264858
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1/12/2021
 • De heer en mevrouw
 • Gemeente komt met omgevingsvisie - welke kant gaat het op
 • 1/12/2021
 • College B&W
 • Stand van zaken Burgemeester Holtroplaan en parkeerterrein Vondellaan - ZN254012
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1/8/2021
 • Veiligheidsregio Midden en West-Brabant
 • Brief aan Burgemeester en Gemeenteraad mbt eindverantvoording GRIP 4 COVID - 19 periode 15 juli tot 1 december 2020
 • 1/6/2021
 • VNG
 • VNG ledenbrief 21-001: Opening mogelijkheid stellen tegenkandidaten voor vacatures in VNG besturen en -commissies
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 1/2/2021
 • Leven met de Aarde
 • 2021 is here! we do not need an pandemic to
 • 12/31/2020
 • inwoner
 • zwerfafval in Oosterhout
 • 12/31/2020
 • Rekenkamer West-Brabant
 • Eindrapportage rekenkameronderzoek Wegenbeheer en - onderhoud
 • De rapportage wordt met een begeleidend raadsvoorstel aan u voorgelegd (naar verwachting 2 maart 2021).
 • 12/30/2020
 • Regenboogteam
 • Zorgvuldig ingeleide vragen tav nieuwe vaccins
 • 12/24/2020
 • College B&W
 • stand van zaken jeugdbescherming en jeugdreclassering
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/23/2020
 • College B&W
 • Verlenging uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2019-2020 en antwoorden raadsinformatiebijeenkomst 17 november
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/23/2020
 • College B&W
 • Toegang tot het sociaal domein
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/22/2020
 • GGD
 • Ontwikkelingen GGD West-Brabant en GHOR
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/21/2020
 • Belastingsamenwerking West-Brabant
 • Vastgestelde 2e begrotingswijziging BWB 2020
 • 12/21/2020
 • Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik
 • brief over aanbesteding N629
 • 12/21/2020
 • Veiligheidsregio Midden en West-Brabant
 • Raadsinformatiebrief Stand van zaken Coronavirus 20-12-2020
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/18/2020
 • VNG
 • VNG ledenbrief 20/095: Handreiking leegstand te lijf 2.0 en vng model leegstandverordening nieuw
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/17/2020
 • VNG
 • VNG ledenbrief 20/094: Uitbreiding rijksvaccinatieprogramma
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/17/2020
 • Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland
 • Gerechtelijke uitspraak landelijk verbod Gewasbeschermingsmiddelen openbare ruimte - modelmotie
 • 12/17/2020
 • VNG
 • VNG ledenbrief 20/092: ondersteuning voor toezichts- en handhavingstaken bij gemeenten tijdelijke banen
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/17/2020
 • VNG
 • VNG ledenbrief coronacrisis 22
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/16/2020
 • VNG
 • VNG ledenbrief 20/090: ambtshalve verlengen van beschermd wonen en aanleveren kostengegevens beschermd wonen
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/15/2020
 • RWB
 • Kadernota 2022 met bijlagen
 • 12/15/2020
 • VNG
 • VNG ledenbrief maatregelen lockdown en kamerbrief 14-12-2020
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/15/2020
 • RWB
 • 2e bestuursrapportage 2020 met bijlagen
 • 12/14/2020
 • Ministerie van onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Coronacrisis: extra rijksmiddelen voor de lokale cultuur
 • 12/11/2020
 • College B&W
 • Prestatieafspraken Thuisvester Huurdersvereniging HVO gemeente Oosterhout 2021 - ZN173005
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/11/2020
 • VNG
 • VNG ledenbrief 20/089: NieuwsLedenbrief coronacrisis nr 21
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/10/2020
 • College B&W
 • Beleidskader Welzijn
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/10/2020
 • College B&W
 • Uitslag formele draagvlakmeting BIZ binnenstad - ZN259529
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/9/2020
 • College B&W
 • Beleidskader Theater De Bussel 2021-2024
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/8/2020
 • Veiligheidsregio Midden en West-Brabant
 • Vastgestelde Begrotingswijziging 2020
 • 12/8/2020
 • College B&W
 • Intrekking Noodverordening ter kennisname
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/8/2020
 • Veiligheidsregio Midden en West-Brabant
 • Stand van zaken coronavirus 4 december 2020
 • 12/7/2020
 • Museum vereniging
 • corona noodsteun voor musea in uw gemeente
 • 12/6/2020
 • De heer en mevrouw
 • brief over parkeerbeleid Centrum
 • 12/3/2020
 • VNG
 • VNG ledenbrief 20/087: Voorbereiding ALV 12 februari 2021 stand van zaken 3 december 2020
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/3/2020
 • VNG
 • VNG ledenbrief 20/088: Data delen en open maken
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/3/2020
 • College B&W
 • Bestuurlijke besluitvorming Stichting Juzt
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12/2/2020
 • Stadstuin De Schelp, Theater De Schelleboom, De Vredeskerk
 • Behandelen trouwtarieven
 • 12/2/2020
 • VNG
 • VNG ledenbrief 20/085: VNG Model Verordening bekostiging leerlingenvervoer
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 11/27/2020
 • College B&W
 • Uitvoering aangenomen motie tijdelijk vuurwerkverbod tijdens Corona
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 11/26/2020
 • Gemeente Etten-Leur (namens de bestuurlijke opdrachtgevers)
 • Evaluatie nota verbonden partijen
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 11/26/2020
 • College B&W
 • Stand van zaken coronavirus.
 • Voor kennisgeving aannemen.