Oosterhout familiestad
 

Ingekomen stukken

DatumAfzenderTitelToelichting
 • 5/22/2020
 • College B&W
 • Toekomstvisie Arkendonk
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 5/20/2020
 • VNG
 • VNG ledenbrief 20/022: Voortgang en resultaat samenwerking in de waterketen
 • 5/20/2020
 • Gemeente Etten-Leur
 • Begrotingen Gemeenschappelijke Regelingen
 • Ter kennisgeving tevens vraag om op verzoek van de gemeenteraad van Etten-Leur te reageren.
 • 5/20/2020
 • VNG
 • VNG ledenbrief 20/023: Ledennieuwsbrief Coronacrisis nr 9
 • 5/19/2020
 • College B&W
 • Motie Zandheuvel 49
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 5/19/2020
 • Dierenbescherming Regio Zuid
 • Petitie: Maak chippen van katten (landelijk) verplicht!
 • 5/19/2020
 • College B&w
 • Motie opstellen kerkenvisie - ZN222090
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 5/18/2020
 • College B&W
 • Toezichtoordeel Omgevingsrecht 2020 van het IBT
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 5/18/2020
 • VNG
 • VNG ledenbrief 20/021: coronacrisis nr. 8
 • 5/15/2020
 • College B&W
 • Aanvullende informatie gemeenteraad dossier Visie en Uitgangspunten nieuw gemeentehuis
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 5/15/2020
 • VNG
 • VNG ledenbrief 20/015: Lachgas
 • 5/15/2020
 • VNG
 • VNG ledembrief 20/020: ledenraadspleging ivm uitstel ALV tot september 2020
 • 5/15/2020
 • College B&W
 • Aangepaste noodverordening ter kennisname
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 5/14/2020
 • College B&W
 • Bestuurijke besluitvorming Dvo, Regional Beleidskader Jeugd, Inkoopopdracht en Taskforce Jeugd
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 5/14/2020
 • Stichting herken Ouderverstoting
 • Consultatie Wet Deelgezag
 • 5/13/2020
 • Ambassy of the republic of the union of Myanmar
 • Letter from the muncipal Council of Oosterhout, The Netherlands
 • 5/12/2020
 • Raad van State
 • Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen - ZN213594
 • 5/11/2020
 • College B&W
 • Heroverweging raadsplanning.
 • In handen agendacommissie.
 • 5/11/2020
 • Natuurplein de Baronie
 • Reactie van het Natuurplein de Baronie op de concept-Regionale-Energie-Strategie West-Brabant , tbv de behandeling in de gemeenteraden van West-Brabant
 • 5/8/2020
 • Meldpunt Schadelijk geluid
 • Hinderlijke hoogfrequentie pieptonen (steeb- en kattenverjagers)
 • 5/8/2020
 • VNG
 • VNG ledenbrieg 20/019: Ledenraadpleging Cao SW 2020l
 • 5/8/2020
 • Raad van State
 • Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen
 • De bijbehorende stukken liggen voor de gemeenteraad bij de griffie ter inzage.
 • 5/7/2020
 • VNG
 • VNG ledenbrief 20/018: Coronacrisis update nummer 7
 • 5/6/2020
 • Bewoners Herweg
 • Bezwaar grasstroken Herweg vanaf Nieuwe Herstraat t/m Herweg 29
 • In handen college.
 • 5/6/2020
 • Alles voor mekaar
 • Noodkreet aan alle Nederlandse gemeenten!
 • 5/4/2020
 • Let's Talk About Tech
 • 5G webinar op maandag 25 mei 2020
 • 4/30/2020
 • College B&W
 • Detaillering aanpak Corona Impact Analyse
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 4/29/2020
 • Rekenkamer West-Brabant
 • Stand van zaken Rekenkameronderzoek
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 4/29/2020
 • Stichting herken ouderverstoting
 • Elk individu moet nu in actie komen
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 4/28/2020
 • Gemeente Beesel
 • Motie inzake onafhankelijkheid rekenkamercommissie
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 4/28/2020
 • 5G-krant
 • De 5G-krant, 2e nummer
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 4/26/2020
 • Bewoners Oosterhout-Noord
 • Vragen en inspraakverzoek inzake Energiepark A59
 • In handen college, tevens betrekken bij raadsbehandeling RES.
 • 4/24/2020
 • VNG
 • VNG ledenbrief 20/017: coronacrisis update nummer 6
 • 4/24/2020
 • GGD
 • Nazending jaarstukken 2019
 • 4/23/2020
 • MidZuid
 • Agendabundel Algemeen Bestuur WAVA
 • 4/22/2020
 • Lobby, lokaal
 • Tegenmacht digitale democratie
 • 4/22/2020
 • Culturele partners,
 • Laat de jeugd vanaf 29 april ook buiten kunst maken!
 • 4/22/2020
 • College B&W
 • Presentatie ontwikkeling locatie Dorst-Oost en Steenovensebaan 28
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 4/21/2020
 • College B&W
 • Informatie voortgang projecten energietransitie
 • Voor kennisgeving aannemen. (br.ontvangen 21-4-2020)
 • 4/21/2020
 • College B&W
 • Raadsbrief Corona Impact Analyse
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 4/20/2020
 • Koninklijke Horeca Nederland afdeling Oosterhout
 • de anderhalve meter economie
 • 4/20/2020
 • Bestuur Stichting Leven met de Aarde
 • Vraag en idee├źn over toekomstig beleid: Wereld-aardedag in coronatijd
 • 4/17/2020
 • Res West-Brabant
 • Verruiming procesplanning
 • 4/17/2020
 • Raad van State
 • Oosterhout - Niet tijdig beslissen bp Oosterhout-Zuid 2017
 • 4/16/2020
 • Regio West-Brabant RWB
 • Integraal actualiteitenoverzicht RWB 4 februari t/m 1 april 2020
 • 4/14/2020
 • Regionale Ambulance Vervoer - RAV
 • Concept-begroting 2021
 • 4/14/2020
 • RWB Regio West-Brabant
 • Jaarverslag 2019 en begroting 2021
 • 4/14/2020
 • Stichting Herken Ouderverstoting
 • Macht, waarschuwing voor alle scheidende ouders!
 • 4/14/2020
 • GGD West-Brabant
 • Beleidsbegroting van de GGD West-Brabant voor 2020 en een begrotingswijziging voor de begroting 2020
 • 4/14/2020
 • Regionale Ambulance Vervoer - RAV
 • Jaarstukken 2019