Oosterhout familiestad
 

Ingekomen stukken

DatumAfzenderTitelToelichting
 • 18-6-2019
 • College B&W
 • ALM-studie Nazorgfonds Gesloten Stortplaatsen en uitstel sluiting stortplaats Zevenbergen
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 17-6-2019
 • College B&W
 • Woningbouwstrategie Oosterhout 2030
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 17-6-2019
 • Surplus
 • Reactie perspectiefnota 2019
 • 17-6-2019
 • College B&W
 • Initiatiefvoorstel integraal sociaal domein
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 14-6-2019
 • VNG
 • VNG Ledenbrief 19/047: Wijziging Model Algemene subsidieverordening 2013
 • 13-6-2019
 • College B&W
 • Klanttevredenheidsmeting gemeentelijke dienstverlening 2018
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 13-6-2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19/045: Implementatie abonnementstarief Wmo
 • 13-6-2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19/046 CVA/LOGA 19?05: Aanpassing voorbeeldregeling melden vermoeden misstand
 • 12-6-2019
 • College B&W
 • Stand van zaken Juzt
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 12-6-2019
 • College B&W
 • Brug Korenbocht-Koningsdijk
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 11-6-2019
 • Raad van State
 • Oosterhout - BP Zwaaikom 2017 - ZN111147
 • 11-6-2019
 • Continentie Stichting NL
 • Toilettenbeleid
 • 11-6-2019
 • VNG
 • Jaarverslag 2018
 • 5-6-2019
 • UN Women Nederland
 • Deelname Orange the World campagne
 • 4-6-2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19/044: Moties, amendement en preadviezen bestuur ALV 5 juni 2019
 • 4-6-2019
 • College B&W
 • Beleid huisvesting arbeidsmigranten
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 4-6-2019
 • Waterschap Brabantse Delta
 • Droogte en onttrekkingsverboden
 • 29-5-2019
 • College B&W
 • Klijnsmagelden 2018-2019 - ZN184226
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 29-5-2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19/043: Bekendmaking nieuwe moties en amendement
 • 27-5-2019
 • de heer
 • Herzien besluitvorming voorgenomen plannen voor het zgn. Santrijngebied
 • 27-5-2019
 • Gemeenteraad Bunschoten
 • Motie Denk aan de ambulante handel
 • ter verspreiding onder alle gemeenteraden
 • 27-5-2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19/-041: Rectificatie Lbr 19/041 - Moties ALV en overleg met kabinet op basis van motie Stevige structurele afspraken sociaal domein II
 • 27-5-2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19/042: Resultaat gesprekken VNG en kabinet over tekorten sociaal domein (nav motie 'Stevige structurele afspraken sociaal domein II')
 • 24-5-2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19/041: Moties ALV en overleg met kabinet op basis van motie Stevige structurele afspraken sociaal domein II
 • 22-5-2019
 • De heer
 • De lokale omroep moet de tering naar de nering zetten, dat is de enige oplossing.
 • 22-5-2019
 • VNG
 • VNG 19/040: Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten voor VNG bestuur en commissies
 • 21-5-2019
 • MARK Advocaten
 • Cliënt/Gem.Oosterhout
 • 21-5-2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19/039: Oprichting werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (niet-gemeenten)
 • 20-5-2019
 • Inwoner Pieter Vreedestraat
 • nr. 175628
 • 20-5-2019
 • Inwoner Pieter Vreedestraat
 • Pieter Vreedestraat - ZS10665
 • 18-5-2019
 • Belangenvereniging LMP WEG
 • Inspraakmogelijkheid Mobiliteitsplan, behandeling in de raad van 21 mei a.s.
 • 17-5-2019
 • College B&W
 • Onderzoek mogelijke verplaatsing MEK
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 17-5-2019
 • Arriva
 • Vervoer rondom (inburgerings-)trajecten participatiewet
 • 15-5-2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19/038: Voortgang samenwerken aan water
 • 14-5-2019
 • College B&W
 • Stand van zaken Jeugdbescherming Brabant
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 13-5-2019
 • Gemeente Hoekse Waard
 • Motie Onderzoek laagfrequent geluid windturbines
 • 13-5-2019
 • dhr.
 • Mededeling in Weekblad Oosterhout d.d. 8 mei 2019 m.b.t. Nieuwsbrief Gemeenteraad Wmo fase 11.
 • 13-5-2019
 • Stichting Nederlanse Haarden- en Kachelbranche - NKH
 • rapport Basis voor beleid houtrookoverlast en luchtkwaliteit
 • 13-5-2019
 • Stichting (H)Erken Ouderverstoting
 • Reactie op interview van 10 mei 2019 in BN De STEM
 • 9-5-2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19/029: Uitnodiging ALV 5 juni 2019
 • 9-5-2019
 • College B&W
 • Vaststelling bestemmingsplan Slotjes, herziening 6 (Slotjes Midden-Zuid)
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 8-5-2019
 • Regio West-Brabant RWB
 • Correctie begroting RWB 2020
 • 7-5-2019
 • College B &W
 • Bedrijvenpeiling Oosterhout 2018
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 7-5-2019
 • College B&W
 • Sluiting Lievenshove
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 6-5-2019
 • Sociale Alliantie
 • Notitie over maatregelen om het ontstaan van een energiekloof te voorkòmen
 • 6-5-2019
 • College B&W
 • Afsprakenkader Detailhandelsontwikkelingen West-Brabant
 • Voor kennisgeving aannemen. Brief door griffie ontvangen op 6-5-2019.
 • 2-5-2019
 • College B&W
 • College-standpunt motie Bergsebaan
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2-5-2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19/-28: LOGO 19/03: Actualisering begrippen brandweerhoofdstukken aan hoofdstuk 3 CAR-UWO
 • 1-5-2019
 • VNG
 • VGNG ledenbrief 19/024: Bekendmaking invulling vacatures VNG-bestuur en - com
 • 1-5-2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19/027: Vervallen functie Manschap B in vergoedingentabel CAR-UWO