Oosterhout familiestad
 

Ingekomen stukken

DatumAfzenderTitelToelichting
 • 11/14/2019
 • College B&W
 • Motie Startersfonds Oosterhout
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 11/7/2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19/094: Arbeidsvoorwaarden voor de onderkant van de arbeidsmarkt: Geactualiseerd gemeentelijk standpunt
 • 11/7/2019
 • College van B&W
 • stikstofproblematiek
 • voor kennisgeving aannemen
 • 11/6/2019
 • Parent Elimination
 • Reactie van SamenWerkingsVerband van ouders met Jeugdzorg
 • 11/5/2019
 • College B&W
 • Stand van Zaken uitvoeringsagenda mobiliteitsvisie en mobiliteitstafel
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 11/5/2019
 • Gemeente Westerkwartier
 • Gemeente Westerkwartier, Motie Vreemd aan de orde van de dag, titel: Gemeentefonds
 • 11/5/2019
 • College B&W
 • Winterpakket 2019
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 11/5/2019
 • College B&W
 • Brief ministerie EZK uitwerking voorgenomen trace 380 kV Oost - ZN193880
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 11/5/2019
 • Belasting samenwerking West-Brabant
 • Aansluiting bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
 • 11/4/2019
 • Parent Elimination
 • Ouders willen graag reageren op bedreigingen jegens jeugdzorgmedewerkers
 • 11/2/2019
 • Herkenouderverstoting
 • Ouderverstoting: Vader krijgt co-ouderschap pas door honger- en dorststaking
 • 11/1/2019
 • Fractievoorzitter DURF gemente Katwijk
 • Brief klimaatakkoord
 • 10/31/2019
 • Stichting Oogstfonds
 • opdracht aan Oogstfonds
 • 10/31/2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19/085: Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties in oprichting (WSGO)
 • 10/30/2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19-082: Aanpak stikstofproblematiek
 • 10/30/2019
 • College van B&W
 • Collectieve ziektekostenverzekering
 • voor kennisgeving aannemen
 • 10/30/2019
 • College van B&W
 • toegezegde informatie project bromtol
 • voor kennisgeving aannemen
 • 10/29/2019
 • Maastricht stralingsinfo en Straal-zelf groep Leeuwarden
 • 5G testen in uw gemeente, en implementatie van verplichte plaatsing/ wetsontwerp EZ( bekend)
 • 10/29/2019
 • Stichting Herken ouder Verstoting
 • Persbericht honger- en dorststaking tegen jeugdzorg
 • 10/29/2019
 • Dierenasiel Breda e.o.
 • Financiële situatie dierenasiel.
 • 10/28/2019
 • College B&W
 • Landschapspark De Open Linie
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 10/28/2019
 • RWB
 • Overzicht actualiteiten RWB
 • 10/25/2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19/081: Bekendmaking kandidaten voor vacatures VNG bestuur en commissies
 • 10/23/2019
 • College B&W
 • Septembercirculaire 2019
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 10/18/2019
 • Cliëntenraad van Juzt
 • Zorgen over situatie Juzt van cliëntenraad
 • 10/18/2019
 • College B&W
 • Evaluatie leningen SVn derde kwartaal 2019
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 10/17/2019
 • de heer
 • Jeugdzorg in uw gemeente, in de toekomst
 • 10/16/2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19/079: FLO-overgangsrecht: versneld sparten 225% van het netto inkomen (Hoofdstuk 9e CAR-UWO)
 • 10/16/2019
 • Bouwend Nederland
 • Voortvarend oppakken vergunningverlening bouw- en infrastructuurprojecten
 • 10/14/2019
 • College B&W
 • Toezichtoordeel Omgevingsrecht 2019 van het IBT
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 10/11/2019
 • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 • Aansluiten werkgeversvereniging
 • In handen college.
 • 10/9/2019
 • College B&W
 • Horeca gemeentelijke sporthallen
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 10/8/2019
 • de heer / mevrouw
 • Bezorgdheid 5G netwerk
 • 10/8/2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19/078: Handleiding uniformering objectafbakening gemeentelijke belastingen
 • 10/7/2019
 • de heer / mevrouw
 • Bezorgdheid 5G netwerk
 • 10/4/2019
 • Gemeente Bergen op Zoom
 • Motie gemeenteraad uitbreiding germeentelijk belastinggebied
 • 10/3/2019
 • College B&W
 • Toekomstscenario Oosterheide Hal
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 10/3/2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19/077: Stand van zaken herziening gemeentefonds
 • 10/2/2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19/076: Wijziging in verstrekking hulpmiddelen
 • 10/2/2019
 • College B&W
 • Verlenging intentieovereenkomst Arendsplein
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 9/30/2019
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
 • Openbaarmaking van nevenfuncties en neveninkomsten
 • 9/30/2019
 • College B&W
 • Ontwerp Nationale Omgevingsvisie
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 9/30/2019
 • Milieuvereniging Oosterhout
 • Zienswijze op het bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind) herziening 16 (Meerberg 10)
 • 9/30/2019
 • College B&W
 • Vaststelling organisatievisie
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 9/27/2019
 • College B&W
 • Procesplan Woningbouwstrategie Oosterhout 2030.
 • 9/26/2019
 • VNG
 • VNG Ledenbrief 19/073: FLO-vergangsrecht: nadere aanpassing levensloopregeling (hoofdstuk 91 CAR-UWO)
 • 9/26/2019
 • Rekenkamer West-Brabant
 • Jaarplan 2020
 • 9/26/2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19/074: voortgang implementatie nieuw pgb-systeem (PGB2.0)
 • 9/24/2019
 • VNG
 • VNG Bijzondere ledenbrief: VNG reactie op de Rijksbegroting 2020
 • 9/23/2019
 • de heer
 • Zondagrust in Oosterhout