Oosterhout familiestad
 

Ingekomen stukken

DatumAfzenderTitelToelichting
 • 9/11/2019
 • College B&W
 • Evaluatie leningen SVn tweede kwartaal 2019
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 9/10/2019
 • dhr en mevr.
 • Brief aan gemeenteraad en college inzake rotonde Bromtol
 • 9/10/2019
 • VNO-NCW BZ
 • Reactie de Bromtol Oosterhout
 • 9/10/2019
 • Diverse ondernemers Weststad
 • Brief inzake rotonde Bomtol
 • 9/6/2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief - Nieuwe afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022
 • 9/6/2019
 • College B&W
 • Start van pilotd verruiming eindtijd evenementen in kerkdorpen en invoer 'cooling down periode' bij een evenement met gebruik van mobiele tappunten in de Klappeijstraat
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 9/5/2019
 • de heer / mevrouw
 • Heilige Driehoek
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 9/4/2019
 • RAV - Midden- en West-Brabant
 • Reactie op zienswijzen begroting 2020
 • In handen college.
 • 9/4/2019
 • Mevrouw
 • Brief aan de gemeentraad inz. Benoeming burgemeester Geertruidenberg
 • 9/2/2019
 • College B&W
 • Voortgang vitalisering recreatieparken.
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 8/29/2019
 • Raad van State
 • Oosterhout - Bp Bedrijventerrein Everdenberg- Oost - ZN185201
 • 8/29/2019
 • College B&W
 • Resultaten geluidmetingen Wijnruit
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 8/29/2019
 • Dhr en mevr
 • Wielerronde 1-9-2019 Oosterhout en (weg-)afsluitingen.
 • In handen college.
 • 8/28/2019
 • College B&W
 • Project Galvanitas
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 8/26/2019
 • College B&W
 • Wijziging ontwerp kruispunt N629 - Provincialeweg Oosteind - ZN187549
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 8/23/2019
 • Stichting Herplant de Lindeboom
 • Recente stand van zaken ontwikkeling van de noordwesthoek Keiweg-Ridderstraat
 • In handen college.
 • 8/22/2019
 • College B&W
 • Ondersteuning scoutingverenigingen Oosterhout
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 8/20/2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19/064: Archiefwet, selectielijst en (beperking van) openbaarheid
 • 8/16/2019
 • College B&W
 • Implementatie omgevingswet - Interim-Omgevingsverordening provincie Noord-Brabant
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 8/15/2019
 • College B&W
 • Advies aan Arriva over wijziging dienstregeling 2020
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 8/14/2019
 • College B&W
 • Tussenrapportage gemeentearchivaris ten behoeve van horizontale verantwoording Archiefwet gemeente Oosterhout 2019
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 8/14/2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief: Wijziging model-APV zomer 2019
 • 8/7/2019
 • College B&W
 • Raadsvoorstel aanvullend krediet rotonde-Bromtol
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 8/7/2019
 • De heer
 • Informatieverzoek uitrol 5G netwerk
 • In handen college.
 • 8/6/2019
 • BelangenVereniging Vrij Wonen
 • Strijd tegen het permanent wonen in recreatiewoningen
 • 8/6/2019
 • Stichting Traffic Informers
 • Probleemanalyse: Kostenanalyse Bromtol
 • 8/6/2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 19/062: Wijziging modelverordening gemeentelijke belastingen
 • 8/5/2019
 • College B&W
 • Kostenbeheersingsmaatregel scootmobielpool uitbreiden als algemene voorziening
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 8/1/2019
 • Natuurfederatie Geertruidenberg en WBE de Dongemond
 • Aanbevelingen de Hillen - verbindingsweg Raamsdonksveer- Oosterhout
 • In handen college.
 • 8/1/2019
 • Erfgoedvereniging Heemschut
 • jaarverslag 2018
 • voor kennisgeving aannemen
 • 7/31/2019
 • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 • jaarrekening 2018 en begroting 2020
 • voor kennisgeving aannemen
 • 7/30/2019
 • VNG
 • VNG ledenbrief 019/060: Correctie op brief U201900344 (actualisering begrippen brandweerhoofdstukken aan hoofdstuk 3 CAR-UWO
 • 7/29/2019
 • VNG
 • Ledenbrief 19/061 GT Print
 • voor kennisgeving aannemen
 • 7/26/2019
 • Commissariaat voor de media
 • Advies aanwijzing lokale publieke media-instelling
 • In handen College.
 • 7/23/2019
 • VNG
 • geactualiseerd VNG model inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • voor kennisgeving aannemen
 • 7/22/2019
 • College van B&W
 • raadsinformatiebrief vitalisering van de recreatieparken
 • voor kennisgeving aannemen
 • 7/22/2019
 • mevrouw
 • effecten 5G-straling
 • voor kennisgeving aannemen
 • 7/19/2019
 • VNG
 • ledenbrief 19-059 indexering subsidies bekosting welzijn en cultuur 2017-2022
 • voor kennisgeving aannemen
 • 7/18/2019
 • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • definitief beleidsplan en begroting
 • voor kennisgeving aannemen
 • 7/18/2019
 • Raad van State
 • Oosterhout - Bp Bedrijventerrein Everdenberg-Oost - ZN185201
 • 7/18/2019
 • Regio West-Brabant
 • RWB Actieprogramma 2019-2023
 • voor kennisgeving aannemen
 • 7/17/2019
 • College B&W
 • Toegang tot het sociaal domein
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 7/17/2019
 • Gemeente Culemborg
 • Noodzaak aanpassing rekenmethode accres Algemene Bijdrage
 • voor kennisgeving aannemen
 • 7/17/2019
 • VNG
 • Ledenbrief 19-058 Klimaatakkoord
 • voor kennisgeving aannemen
 • 7/17/2019
 • VNG
 • Ledenbrief 19-057 doordecentralisatie en nieuw verdeelmodel MO, BW en BG
 • 7/16/2019
 • VNG
 • Stikstof problematiek en inventarisatie gevolgen voor gemeenten
 • voor kennisgeving aannemen
 • 7/16/2019
 • VNG
 • Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
 • voor kennisgeving aannemen
 • 7/16/2019
 • Raad van State
 • verlenging doen van uitspraak beroep bestemmingsplan Zwaaikom 2017
 • voor kennisgeving aannemen
 • 7/15/2019
 • GGD West-Brabant
 • Proces begrotingswijzigingen
 • voor kennisgeving aannemen
 • in handen college
 • 7/12/2019
 • GGD West-Brabant
 • reactie zienswijze beleidsbegroting 2020
 • voor kennisgeving aannemen