Oosterhout familiestad
 

Stemming

AgendapuntOnderwerp
  • Vaststelling mobiliteitssvisie Oosterhout Vooruit
  • Kostenbeheersingsmaatregelen Wmo Fase II
  • Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 14 (Hoge Dijk 82)
  • Beleidskader lokale omroep
  • Garantstelling camerabeveiliging bedrijventerreinen SBBO
  • Herstelbesluit in verband met het eerder vastgestelde bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Everdenberg-Oost'
  • Nota Parkeernormen 2019
  • Zienswijze begrotingen Verbonden Partijen 2020
  • Perspectiefnota 2020