Vergaderkalender

B&W besluiten

Datum besluitType stukOnderwerp
 • 7/30/2019
 • Besluitstukken college
 • Doorlopende machtiging juristen TOV voor cie bezwaarschriften en Rechtbank Gelderland
 • 7/30/2019
 • Besluitstukken college
 • Glasvezelkabel buitengebied samenwerkingsovereenkomst
 • 7/29/2019
 • Besluitstukken college
 • B&W Jaarverslag Toezicht en Handhaving Kinderopvang 2018
 • 7/17/2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 17 juli 2019
 • 7/17/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • RES - concept startnotitie
 • 7/13/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Verordening Commissie bezwaarschriften
 • 7/13/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Aanpak ondermijning: financiële bijdrage Regionaal Informatie en Expertise Centrum
 • 7/11/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Veiligheidshuis jaarstukken
 • 7/11/2019
 • Besluitstukken college
 • Veiligheidsnetwerk Oost Nederland
 • 7/10/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Zienswijze verkoop complex Portaal
 • 7/9/2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 9 juli 2019
 • 7/9/2019
 • Besluitstukken college
 • Besluit op verzoek Planschade Prof. Talmaweg 8 Laag-Soeren
 • 7/9/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Samenwerking boa's Rheden-Doesburg
 • 7/9/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Evaluatie woonvisie 2014-2020
 • 7/7/2019
 • Besluitstukken college
 • Meldplicht energiebesparende maatregelen door bedrijven en instellingen
 • 7/7/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Rheden 2019-2021
 • 7/7/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Verbetering klantgerichtheid Burgerzaken & Sociaal Meldpunt
 • 7/7/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Nadere en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp
 • 7/6/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Jaarverslag 2018 Commissie bezwaarschriften
 • 7/5/2019
 • Besluitstukken burgemeester
 • De Beleidsregel Sluiting van een voor het publiek toegankelijk gebouw, inrichting of ruimte gemeente Rheden 2019
 • 7/2/2019
 • Besluitstukken college
 • Sociale Vraagbaak
 • 7/2/2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 2 juli 2019
 • 6/27/2019
 • Besluitstukken college
 • Uitvoeringskrediet reconstructie Velp-Zuid
 • 6/25/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Zonnepark Ellecom
 • 6/25/2019
 • Besluitstukken college
 • Intentieovereenkomst Heuvenseweg 1c te Rheden
 • 6/25/2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 25 juni 2019
 • 6/25/2019
 • Besluitstukken college
 • Brief OmRo inzake Terrein de Groot
 • 6/21/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Evaluatie minimabeleid 2019
 • 6/18/2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 18 juni 2019
 • 6/18/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Reactie college bevindingen Rekeningcommissie over de jaarstukken 2018
 • 6/11/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Realisatie Samen meer Service
 • 6/11/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Voorontwerp Bestemmingsplan Rheden - Haveland 2019
 • 6/11/2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 11 juni 2019
 • 6/3/2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 3 juni 2019
 • 6/3/2019
 • Besluitstukken college
 • Stemadvies ALV VNG 5 juni 2019
 • 5/30/2019
 • Besluitstukken college
 • Besluit op Verzoek Planschade Zutphensestraatweg Ellecom
 • 5/30/2019
 • Besluitstukken college
 • Verlenging Raamovereenkomst Asfalt en betonverhardingen
 • 5/30/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Ontwikkelingsmogelijkheden ziekenhuisterrein en omgeving Velp
 • 5/28/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Jaarstukken 2018
 • 5/28/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Zomerrapportage 2019
 • 5/28/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Begroting ODRA 2020
 • 5/28/2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 28 mei 2019
 • 5/28/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Afsluiting Doesburgsedijk
 • 5/27/2019
 • Besluitstukken college
 • Uitvoeringskrediet reconstructie Velp-Zuid
 • 5/27/2019
 • Besluitstukken college
 • Reconstructie en rioleringswerkzaamheden Graaf Ottostraat (ged.), Mauritsstraat (ged.) en Graaf Gerhardstraat te Velp
 • 5/25/2019
 • Besluitstukken college
 • Uitvoeringskrediet Realisatie 'Herinrichting parkeerterrein Tellegenlaan' te Dieren
 • 5/25/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Zonnepark Ellecom
 • 5/21/2019
 • Besluitstukken college
 • Instemmen met aanvraag specifieke uitkering sport 2019 in het kader van de btw sportvrijstelling
 • 5/21/2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 21 mei 2019
 • 5/20/2019
 • Besluitstukken college
 • Regeling individueel keuze budget 2019