Vergaderkalender

B&W besluiten

Datum besluitType stukOnderwerp
 • 7/7/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Tarieven Biljoenbad
 • 7/7/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Intergemeentelijke structuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort
 • 7/7/2020
 • Gemeenteraad ter consultatie
 • RES - voorlopig concept bod (juni 2020)
 • 7/1/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Zienswijze fusie Habion en Onze Woning
 • 6/30/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 30 juni 2020
 • 6/30/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Verzoek advisering aanwijzing lokale publieke media-instelling
 • 6/28/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied Landgoed Middachten moestuin, appelschuur en bijenstal
 • 6/26/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Herijking visie wonen welzijn zorg factsheets doelgroepen
 • 6/25/2020
 • Besluitstukken college
 • Principebesluit Harderwijkerweg 35 Laag-Soeren (locatie De Harmonie)
 • 6/25/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Petitie Velp Zuid
 • 6/23/2020
 • Besluitstukken college
 • Verlenging leveringsovereenkomst gas 2021-2022
 • 6/23/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 23 juni 2020
 • 6/23/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Archiefverordening gemeente Rheden 2020
 • 6/17/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Ondertekening Sport- en beweegakkoord Rheden & Rozendaal
 • 6/16/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Jaarstukken 2019
 • 6/16/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 16 juni 2020
 • 6/14/2020
 • Besluitstukken college
 • Continuering financiering aanbieders Wmo en Jeugdzorg
 • 6/14/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • BIZ Uitvoeringsovereenkomst 2020-2025
 • 6/11/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Verlenging BIZ Centrum Dieren
 • 6/11/2020
 • Besluitstukken college
 • Omgevingsvergunning Spoorstraat 3a Dieren
 • 6/9/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Kadernota 2021
 • 6/9/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Zomerrapportage 2020
 • 6/9/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 9 juni 2020
 • 6/5/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • RES - informatiebrief raad juni 2020
 • 6/4/2020
 • Besluitstukken college
 • Benoeming tijdelijk lid Commissie bezwaarschriften Sociale Kamer
 • 6/2/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Ontwerpbestemmingsplan Rheden-Haveland 2019
 • 6/2/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 2 juni 2020
 • 5/29/2020
 • Besluitstukken college
 • Besluit op verzoek planschade Kollinglaan 1A Dieren
 • 5/26/2020
 • Besluitstukken college
 • Mandaatbesluit 2020
 • 5/26/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Versterkingsproces RegioAN
 • 5/26/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 26 mei 2020
 • 5/26/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • 1e wijziging verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2020
 • 5/24/2020
 • Besluitstukken college
 • Collegeverklaring ENSIA en Rapportages BAG, BGT en BR
 • 5/20/2020
 • Besluitstukken college
 • Geitenbergweg 5g Dieren/ toestemming overdracht erfpachts-/opstalrecht
 • 5/20/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied, Heuvenseweg 1c Rheden
 • 5/19/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Inkoopbeleid gemeente Rheden
 • 5/19/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 19 mei 2020
 • 5/19/2020
 • Gemeenteraad + zienswijze
 • 1e Bestuursrapportage 2020, MJPB 2020-2024 en Ontwikkelperspectief De Connectie
 • 5/19/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Waterstraat 11 Velp
 • Ontwerp verklaring van geen bedenkingen
 • 5/13/2020
 • Besluitstukken college
 • Vervolg procedure omgevingsvergunning voor het intern plaatsen van toiletten met berging aan de Dorpsstraat 51 te Rheden
 • 5/13/2020
 • Besluitstukken college
 • Smartphones brugklassers
 • 5/12/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Kadernota Velp tussen Broek en Water
 • 5/12/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 12 mei 2020
 • 5/12/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Ontwerp Park Daalhuizen Velp
 • 5/7/2020
 • Besluitstukken college
 • Verruiming winkelopenstelling 21 mei (Hemelvaartsdag) en 1 juni 2020 (2e Pinksterdag)
 • 5/6/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Zienswijze verkoop De Rhederhof Portaal
 • 5/6/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Jaarrekening Handhaving en Toezicht 2019
 • 5/4/2020
 • Gemeenteraad + zienswijze
 • Gelders Archief
 • jaarstukken 2019 en begroting 2021
 • 5/4/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Ambitiedocument Omgevingswet
 • 5/4/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 4 mei 2020