Vergaderkalender

B&W besluiten

Datum besluitType stukOnderwerp
 • 16-4-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Tussenvoorziening Velp-Zuid
 • 16-4-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Lenterapportage 2019
 • 16-4-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Afschaffen betaald parkeren Velp
 • 16-4-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Versterking Regionale samenwerking
 • 16-4-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Ontwerp Meerjarenbegroting BVODRAN 2020-2023
 • 16-4-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Zienswijze P&C stukken MGR
 • 16-4-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Jaarrekening, jaarverslag, conceptbegroting VGGM en Veilig thuis + Beleidsplan Veiligheidsregio en Brandweer
 • 16-4-2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 16 april 2019
 • 9-4-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Convenant Vroegsignalering Schulden
 • 9-4-2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 9 april 2019
 • 8-4-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Parkstraatkerk Velp
 • 5-4-2019
 • Besluitstukken college
 • De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander NV
 • 5-4-2019
 • Besluitstukken college
 • Voorschriften en autorisatieprocedure Justitiële Documentatie
 • 2-4-2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 2 april 2019
 • 2-4-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Spelender-wijs
 • Cultuurnota 2019-2026
 • 26-3-2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 26 maart 2019
 • 25-3-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Uitvoering podiumvoorziening
 • 25-3-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Memo afsluiting Ellecomsedijk
 • 23-3-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Toetsingsprotocol Bouwbesluit gemeente Rheden 2019
 • 23-3-2019
 • Besluitstukken college
 • Duurzaamheidsregelingen
 • 23-3-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Evaluatie vergunningverlening Wabo 2017-2018
 • 23-3-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Uitvoeringsprogramma vergunningverlening Wabo 2019
 • 22-3-2019
 • Besluitstukken college
 • Tijdelijke huisvesting van buitenlandse studenten, Broekstraat 9 Velp
 • 22-3-2019
 • Besluitstukken college
 • Bestemmingsplan nieuwbouw woningen (Rood voor rood) Lentsesteeg nabij nr. 13
 • 20-3-2019
 • Besluitstukken college
 • Planschadeverzoeken BP Velp 2016 woongebieden Velp-zuid
 • 20-3-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Structuurvisie Dieren
 • 19-3-2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 19 maart 2019
 • 19-3-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Ontwerpomgevingsvisie Buitengebied
 • 19-3-2019
 • Besluitstukken college
 • Efficiency taakstelling 2019
 • 19-3-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Voortzetten regionale samenwerking doelgroepenvervoer
 • 16-3-2019
 • Besluitstukken college
 • Vervanging machine sportvelden
 • 16-3-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Kredietaanvraag Veerstraat
 • 15-3-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Straatnaam Dr. W. Portheinestraat
 • 15-3-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Subsidie Jeugdgezondheidszorg 2019
 • 12-3-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Subsidie 2019 Stichting Toerisme en Recreatie Veluwezoom
 • 12-3-2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 12 maart 2019
 • 12-3-2019
 • Besluitstukken college
 • Ontheffing verruiming winkelopenstelling Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag 2019
 • 12-3-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Tweede Tussenrapportage 2018
 • 12-3-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Nota Sport en Bewegen 2019-2026 I Gemeente Rheden
 • 12-3-2019
 • Besluitstukken college
 • Subsidie Voedselbank 2019
 • 11-3-2019
 • Besluitstukken college
 • 2019 wijziging CAR-UWO
 • 10-3-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Management Letter 2018
 • 7-3-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Jaarverslag 2018 Ombudscommissie
 • 5-3-2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 5 maart 2019
 • 5-3-2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Motie Bouwen maar waar?
 • 3-3-2019
 • Besluitstukken college
 • Mandaatbesluit AVG-verzoeken
 • 26-2-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Inwoner- en cliëntenparticipatie Wmo, Jeugdwet en Participatiewet
 • 26-2-2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 26 februari 2019
 • 26-2-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Veiligheidsstrategie en Meerjarenbeleidsplan Politie Oost Nederland 2019-2022
 • 26-2-2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Uitgangspunten Meerjarenraming 2020-2023