Vergaderkalender

B&W besluiten

Datum besluitType stukOnderwerp
 • 11/24/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 24 november 2020
 • 11/24/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Rheden
 • 11/24/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Uitkering corona Rijksmiddelen vrijwillige jeugd- en jongerenorganisaties
 • 11/19/2020
 • Besluitstukken college
 • Mandaatbesluit Toekomstbestendig Wonen Regeling
 • 11/17/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Reglement Draagvlakmeting BIZ Centrum Dieren 2021-2025
 • 11/17/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Nadere regels peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Rheden 2018
 • 11/17/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Voorstel verlengen deelname pilot programma Nu niet zwanger
 • 11/17/2020
 • Besluitstukken college
 • Deelname aan submodule hulp bij het huishouden MGR
 • 11/17/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Nadere regels Kwaliteitsregeling Voor- en Vroegschoolse Educatie
 • 11/17/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 17 november 2020
 • 11/12/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Toeristisch Overstappunt (TOP) Rheden (Gebiedsentree Rivierklimaatpark IJsselpoort)
 • 11/12/2020
 • Besluitstukken college
 • Principeverzoek Kastanjelaan 15 Velp
 • 11/12/2020
 • Besluitstukken college
 • Herziening bestemmingsplannen Velp-Midden en Velp 2016, Woongebieden-Noord, locatie Parkstraat 3 en 5 Velp
 • 11/10/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Subsidie Stichting Fietsenop1
 • 11/10/2020
 • Besluitstukken college
 • Vaststelling subsidie 2019 Bibliotheek Veluwezoom
 • 11/10/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 10 november 2020
 • 11/10/2020
 • Gemeenteraad + zienswijze
 • Deelname werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio's
 • 11/10/2020
 • Besluitstukken college
 • Verlenging samenwerking TVAN 2021
 • 11/6/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Algemene voorziening Hulp bij het huishouden gemeente Rheden
 • 11/3/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 3 november 2020
 • 10/27/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Vaststellen Verordening hondenbelasting 2021
 • 10/27/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten
 • 10/27/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Vaststellen Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2021
 • 10/27/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Vaststellen Verordening rioolheffing 2021
 • 10/27/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Legesverordening Rheden
 • 10/27/2020
 • Gemeenteraad + zienswijze
 • Gewijzigde begroting 2020 VGGM
 • 10/27/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Vaststellen Verordening toeristenbelasting 2021
 • 10/27/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 27 oktober 2020
 • 10/27/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Regionale agenda Groene metropoolregio Arnhem - Nijmegen
 • 10/27/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Vaststellen Verordening watertoeristenbelasting 2021
 • 10/27/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Vaststellen de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Rheden
 • 10/27/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Memo uitvoeringsrichtlijn nieuwe Wet inburgering
 • 10/27/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Vaststellen Verordening onroerendzaakbelasting 2021
 • 10/27/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Vaststellen Verordening forensenbelasting 2021
 • 10/27/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Vaststellen Verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 2021
 • 10/25/2020
 • Besluitstukken college
 • Machtigen VGGM publicatie rapportage Kwaliteitstoezicht
 • 10/25/2020
 • Besluitstukken college
 • Besluit informatiebeheer gemeente Rheden 2020
 • 10/23/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Draagvlakreglement BIZ Centrum Velp 2021-2025
 • 10/20/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 20 oktober 2020
 • 10/20/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Delegatie Wegenwet
 • 10/20/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Integraal Veiligheidsplan 2021-2022
 • 10/20/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Beleidskader SROI
 • 10/16/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Antwoord motie Erfgoed Genoeg
 • 10/13/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 13 oktober 2020
 • 10/13/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Contourennotitie verstedelijkingsstrategie
 • 10/13/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Toegankelijkheidsagenda gemeente Rheden 2020
 • 10/13/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Uitgangspunten nieuwe GelrePas
 • 10/13/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Actualiteitenrapportage 2021-2024.
 • 10/11/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Beantwoording brief omwonende Harderwijkerweg 35, Laag-Soeren
 • 10/9/2020
 • Besluitstukken college
 • Verlenging Benoeming tijdelijk lid Commissie bezwaarschriften Sociale Kamer