Vergaderkalender

B&W besluiten

Datum besluitType stukOnderwerp
 • 1/21/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Versterking RegioAN
 • 1/21/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 21 januari 2020
 • 1/17/2020
 • Besluitstukken college
 • Zelfevaluatie BRP en PNIK 2019 met rapportages
 • 1/17/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Resultaten onderzoek middenhuur
 • 1/16/2020
 • Besluitstukken college
 • Voorstel uitvoeren bodemonderzoek naar PFAS
 • 1/14/2020
 • Besluitstukken college
 • Levenslicht
 • 1/14/2020
 • Gemeenteraad + zienswijze
 • Ontwerpbegroting en kaders 2021 van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)
 • 1/14/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris/algemeen directeur
 • 1/14/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 14 januari 2020
 • 1/12/2020
 • Besluitstukken college
 • Bestemmingsplan Rheden 2016, locatie Rhedense Pioniers Brinkweg
 • 1/12/2020
 • Besluitstukken college
 • Subsidieplafond Toeristisch-recreatieve evenementen 2020
 • 1/10/2020
 • Besluitstukken college
 • Aanwijsbesluit (buitengewoon) ambtenaar Burgerlijke Stand
 • 1/9/2020
 • Besluitstukken college
 • Intentieovereenkomst Hoofdstraat 73-75
 • 1/7/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 7 januari 2020
 • 1/7/2020
 • Besluitstukken college
 • Rhederhof: Reactie op verzoek intrekking omgevingsvergunning 69 zorgappartementen
 • 12/31/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Suppletieverzoek Niet Gesprongen Explosieven 2020
 • 12/31/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Ongewijzigd opnieuw vaststellen beleidsplan Schulddienstverlening
 • 12/31/2019
 • Gemeenteraad + zienswijze
 • Aansluiting bij Werkgeversvereniging VNG niet-gemeenten door het Gelders Archief
 • 12/30/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Liquidatie Stadsregio Arnhem - Nijmegen
 • 12/30/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Kaderbrieven DRAN, MGR en de ODRA voor de begroting 2021
 • 12/30/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Bestemmingsplan Velp 2019, Correctie Woongebieden Noord en Zuid
 • 12/30/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Zutphensestraatweg 1 te Velp
 • 12/20/2019
 • Besluitstukken college
 • Toeristisch Overstappunt (TOP) Rheden
 • 12/20/2019
 • Besluitstukken college
 • Samenwerkingsovereenkomst Uniek Sporten 2020 e.v.
 • 12/19/2019
 • Besluitstukken college
 • Jeugdfonds Sport & Cultuur 2020
 • 12/19/2019
 • Besluitstukken college
 • Bevrijdingsrit 18 april 2020
 • 12/19/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Bestemmingsplan Landelijk Gebied Lentsesteeg Zuid 2019
 • 12/17/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Nota Grondbeleid 2020
 • 12/17/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Begrotingswijziging Veilig Thuis 2020
 • 12/17/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
 • 12/17/2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 17 december 2019
 • 12/17/2019
 • Besluitstukken college
 • Subsidieaanvraag 2020 Bibliotheek Veluwezoom
 • 12/16/2019
 • Besluitstukken college
 • Aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris en loco-secretaris
 • 12/13/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Herbenoeming Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Veluwezoom
 • 12/13/2019
 • Besluitstukken college
 • Mandaat aan de ambtelijke organisatie voor de uitvoering van de WNRA per 1 januari 2020
 • 12/13/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Realisatie fietspad HAN - Larenstein
 • 12/13/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Nadere regels Peuteropvang en VVE gemeente Rheden 2020
 • 12/12/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Beveiligingsplan Suwinet 2019
 • 12/10/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Plan van Aanpak Invoering Omgevingswet
 • 12/10/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Situatie tennispark A. Helfrichlaan 89 Dieren/brief aan TVD over speelrecht
 • 12/10/2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 10 december 2019
 • 12/8/2019
 • Besluitstukken college
 • Vaststelling Besluit Openbaarheid archiefbestand Secretarie Rheden
 • 12/7/2019
 • Besluitstukken college
 • Subsidieaanvraag Cultuurbedrijf RiQQ 2020
 • 12/7/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Klanttevredenheidsonderzoek Avan
 • 12/7/2019
 • Besluitstukken college
 • Herbenoemen leden Commissie bezwaarschriften
 • 12/6/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Programma #Leerlingalert en #Studentalert
 • 12/6/2019
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Nagaan haalbaarheid integrale herontwikkeling 'Kop Spoorstraat' te Dieren
 • 12/6/2019
 • Besluitstukken college
 • Principebesluit Parkstraat 3 te Velp
 • 12/3/2019
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 3 december 2019
 • 12/3/2019
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • RES - definitieve startnotitie