Vergaderkalender

B&W besluiten

Datum besluitType stukOnderwerp
 • 5/26/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Versterkingsproces RegioAN
 • 5/26/2020
 • Besluitstukken college
 • Mandaatbesluit 2020
 • 5/26/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • 1e wijziging verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2020
 • 5/26/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 26 mei 2020
 • 5/20/2020
 • Besluitstukken college
 • Geitenbergweg 5g Dieren/ toestemming overdracht erfpachts-/opstalrecht
 • 5/19/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 19 mei 2020
 • 5/19/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Inkoopbeleid gemeente Rheden
 • 5/19/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied, Heuvenseweg 1c Rheden
 • 5/19/2020
 • Gemeenteraad + zienswijze
 • 1e Bestuursrapportage 2020, MJPB 2020-2024 en Ontwikkelperspectief De Connectie
 • 5/19/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Waterstraat 11 Velp
 • Ontwerp verklaring van geen bedenkingen
 • 5/13/2020
 • Besluitstukken college
 • Vervolg procedure omgevingsvergunning voor het intern plaatsen van toiletten met berging aan de Dorpsstraat 51 te Rheden
 • 5/13/2020
 • Besluitstukken college
 • Smartphones brugklassers
 • 5/12/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Kadernota Velp tussen Broek en Water
 • 5/12/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 12 mei 2020
 • 5/12/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Ontwerp Park Daalhuizen Velp
 • 5/6/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Jaarrekening Handhaving en Toezicht 2019
 • 5/6/2020
 • Besluitstukken college
 • Verruiming winkelopenstelling 21 mei (Hemelvaartsdag) en 1 juni 2020 (2e Pinksterdag)
 • 5/5/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Zienswijze verkoop De Rhederhof Portaal
 • 5/4/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 4 mei 2020
 • 5/4/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Ambitiedocument Omgevingswet
 • 5/4/2020
 • Gemeenteraad + zienswijze
 • Gelders Archief
 • jaarstukken 2019 en begroting 2021
 • 5/2/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Actualisatie kader milieutoezicht
 • 4/28/2020
 • Gemeenteraad + zienswijze
 • Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 (inclusief gewijzigde begroting 2020) BVO DRAN
 • 4/28/2020
 • Gemeenteraad + zienswijze
 • Jaarrekening 2019 en conceptbegroting 2021 Regio Arnhem Nijmegen
 • 4/28/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 28 april 2020
 • 4/23/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Regionale bestuurlijke uitgangspunten beschermd wonen
 • 4/21/2020
 • Gemeenteraad + zienswijze
 • Jaarrekening 2019 De Connectie
 • 4/21/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Herijking Regionaal Programma Werklocaties
 • 4/21/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Gevolgen Corona huur sportaccomodaties
 • 4/21/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 21 april 2020
 • 4/20/2020
 • Besluitstukken college
 • Aanschaf gier/watertanks
 • 4/20/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Overzicht klachten 2019
 • 4/20/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Wijziging Beleidsregel Wet Bibob en samenvoeging functies
 • 4/20/2020
 • Besluitstukken college
 • Gebiedspaspoort Laag-Soeren
 • 4/16/2020
 • Besluitstukken college
 • Handhaving permanente bewoning recreatieverblijven in coronatijd
 • 4/15/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Memo voor de raad, stand van zaken openbare elektrische oplaadpunten
 • 4/14/2020
 • Gemeenteraad + zienswijze
 • Zienswijze jaarstukken 2019 Gemeenschappelijke Regeling Presikhaaf Bedrijven
 • 4/14/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 14 april 2020
 • 4/14/2020
 • Gemeenteraad + zienswijze
 • Begroting ODRA 2021 en jaarstukken ODRA 2019
 • 4/14/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Beantwoording motie - naar een betaalbare jeugdzorg
 • 4/14/2020
 • Gemeenteraad + zienswijze
 • Zienswijze conceptbegroting en uitvoeringsprogramma MGR Sociaal Domein
 • 4/12/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Evaluatierapport De Connectie
 • 4/10/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • RES - informatiememo 9 april 2020
 • 4/10/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Tijdelijke parkeerontheffing ambulant zorgpersoneel
 • 4/8/2020
 • Besluitstukken college
 • Afzien terugkooprecht van Brinkweg 28 en 28a te Rheden
 • 4/7/2020
 • Besluitstukken college
 • Verruiming winkelopenstelling maandag 13 april 2020 2e Paasdag
 • 4/7/2020
 • Besluitstukken college
 • Omgevingsvergunning Hoofdstraat 65 en 67 in Velp
 • 4/7/2020
 • Besluitstukken college
 • Verruiming winkelopenstelling vrijdag 10 april 2020 Goede Vrijdag
 • 4/7/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 7 april 2020
 • 4/3/2020
 • Besluitstukken college
 • Einde rechtszaak nabij Zwarteweg te Rheden