Vergaderkalender

B&W besluiten

Datum besluitType stukOnderwerp
 • 9/15/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Vaststelling Bestemmingsplan Landelijk Gebied, locatie Heuvenseweg 1c Rheden
 • 9/15/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Afgifte verklaring van geen bedenkingen voor transformatie kantoorgebouw naar 60 wooneenheden Waterstraat 11 te Velp
 • 9/15/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 15 september 2020
 • 9/15/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Afgifte verklaring van geen bedenkingen voor transformatie kantoorgebouw naar 60 wooneenheden Waterstraat 11 te Velp
 • 9/10/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Ontwerpbestemmingsplan Dieren-Midden, herziening locatie stationgebied
 • 9/8/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Adviesraad cliënten- en inwonersparticipatie
 • 9/8/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 8 september 2020
 • 9/8/2020
 • Besluitstukken college
 • Stichting Werkplaats Rheden ontwikkelen tot tussenvoorziening op de locatie Brinkweg 1 te Rheden
 • 9/8/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Verordening BI-zone Centrum Velp 2021-2025
 • 9/4/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Stallen Havikerwaard 49, De Steeg
 • 9/1/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 1 september 2020
 • 9/1/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Aan de slag voor een Duurzaam Klimaat
 • onze focus in 2020-2021
 • 9/1/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Herijking dienstverleningsvisie
 • 9/1/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Notitie financiële gevolgen Omgevingswet
 • 9/1/2020
 • Besluitstukken college
 • Aanvullende subsidie Voedselbank Arnhem
 • 8/28/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Uitvoeringsovereenkomst 2021-2025 BIZ Centrum Dieren
 • 8/25/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Beantwoording brief ‘bomenkap park Daalhuizen’
 • 8/25/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 25 augustus 2020
 • 8/9/2020
 • Besluitstukken college
 • Tijdelijke omgevingsvergunning plaatsen stacaravan Zutphensestraatweg 46 b Dieren
 • 8/9/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Raadsinformatiebrief - Gelderse verbeteragenda jeugdbescherming
 • 8/9/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Raadsinformatiebrief - Gelderse verbeteragenda jeugdbescherming
 • 8/3/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Evaluatie project Vroeg erop af
 • 8/3/2020
 • Besluitstukken college
 • Realisatie herinrichting Callunaplein fase2
 • 8/3/2020
 • Besluitstukken college
 • Voornemen last onder dwangsom strijdig gebruik perceel Ambachtstraat 2a in Dieren met betrekking tot planologisch strijdig gebruik, te weten het plaatsen van een woonunit/bedrijfswoning en het bewonen van de woonunit en ingediende zienswijze
 • 7/26/2020
 • Besluitstukken college
 • Aansluiting regionale geschillencommissie
 • 7/20/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Plan van aanpak huisvesting arbeidsmigranten en zorgcliënten
 • 7/20/2020
 • Besluitstukken college
 • Principeverzoek Waldeck Pyrmontlaan 4 te Velp
 • 7/20/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Rapportage CEO Jeugdhulp en Wmo 2019
 • 7/20/2020
 • Besluitstukken college
 • Reactie college op brief KJRA
 • 7/20/2020
 • Besluitstukken college
 • Nieuwe beslissing op bezwaarschrift
 • 7/19/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Beleidsregels Opiumwet artikel 13b gemeente Rheden 2020
 • 7/14/2020
 • Besluitenlijst
 • Besluitenlijst Collegevergadering openbaar 14 juli 2020
 • 7/14/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Zutphensestraatweg nr. 20 en nr. 40 Dieren (stoppen procedure en infomeren indieners zienswijzen)
 • 7/14/2020
 • Besluitstukken college
 • Budgethoudersregeling
 • 7/14/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Toekomstbestendig wonen regeling
 • 7/14/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Vaststellen bestemmingsplan Rheden 2016, locatie Rhedense Pioniers Brinkweg
 • 7/14/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Vaststelling Bestemmingsplan Velp-Midden, herziening Hoofdstraat 73-75
 • 7/14/2020
 • Gemeenteraad + zienswijze
 • Veilig Thuis - Jaarrekening 2019 en ontwerpbegroting 2021
 • 7/14/2020
 • Besluitstukken gemeenteraad
 • Woonvisie 2020-2026
 • 7/14/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Zutphensestraatweg nr. 20 en nr. 40 Dieren (opzet nieuw bestemmingsplan)
 • 7/14/2020
 • Besluitstukken college
 • Besluit op bezwaar planschade
 • 7/9/2020
 • Besluitstukken college
 • Wijzigen nadere regels peuteropvang en VVE 2018
 • 7/9/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Aanbesteding Zuidflank Rheden
 • 7/8/2020
 • Besluitstukken college
 • Verlengen inkoop salarissysteem Beaufort
 • 7/8/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Raadsinformatiebrief minima- en schulddienstverleningsbeleid
 • 7/8/2020
 • Besluitstukken college
 • Corona en huur sportaccommodaties door onderwijs
 • 7/8/2020
 • Ter kennisname gemeenteraad
 • Jaarrekening 2019 Scholengroep Veluwezoom
 • 7/8/2020
 • Besluitstukken college
 • Stichting Projectactie Rheden
 • 7/8/2020
 • Besluitstukken college
 • Aanvraag subsidie 2020 St. Verkeersregelaars Rheden
 • 7/7/2020
 • Gemeenteraad + zienswijze
 • Liquidatieplan GR Presikhaaf Bedrijven