Vergaderkalender

Raadsvragen

Datum vraagOnderwerpTypeRaadsledenDatum antwoordDeadlineAfgedaan
 • 23-4-2019
 • S19/83 Afhandeling aanvraag duurzaamheidslening
 • Vragen divers
 • Thomas Eskes (GPR/B)
 • 7-5-2019
 • 17-4-2019
 • S19/82 Handhaving erf- en perceelafscheidingen
 • Vragen divers
 • Monique Reinders-Lueb (CDA)
 • 24-4-2019
 • 9-5-2019
 • 15-4-2019
 • S19/81 Afdoening motie Ellecomsedijk
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 16-4-2019
 • 14-4-2019
 • S19/80 Voortzetten regionale samenwerking doelgroepenvervoer (19.20)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Tim Endeveld (GL)
 • 16-4-2019
 • 16-4-2019
 • 14-4-2019
 • S19/79 Structuurvisie Dieren (19.21) agendapunt 4, Raadsvergadering 16 april 2016
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Kees Verspui (D66)
 • 16-4-2019
 • 16-4-2019
 • 11-4-2019
 • S19/78 voorrang verlening rotondes in de gemeente Rheden
 • Vragen divers
 • Diversen
 • 24-4-2019
 • 2-5-2019
 • 11-4-2019
 • S19/77 Accu Scootmobiel
 • Vragen divers
 • Diversen
 • 16-4-2019
 • 2-5-2019
 • 10-4-2019
 • S19/76 ingezonden brief Stichting VerzamelGebouwDieren
 • Vragen divers
 • Monique Reinders-Lueb (CDA)
 • 2-5-2019
 • 9-4-2019
 • S19/75 Tweede tussenrapportage - voorlopig begrotingsresultaat jaar 2018
 • Vragen divers
 • Jorine Dirks (SP)
 • 1-5-2019
 • 8-4-2019
 • S19/74 Nota Sport en Bewegen 2019-2026 I Gemeente Rheden (19.18)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Linda Nieuwenhoven (GL)
 • 10-4-2019
 • 9-4-2019
 • 8-4-2019
 • S19/72 Voortzetten regionale samenwerking doelgroepenvervoer (19.20) – BVO DRAN
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 9-4-2019
 • 9-4-2019
 • 7-4-2019
 • S19/71 Nota Sport en Bewegen 2019-2026 I Gemeente Rheden (19.18)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 10-4-2019
 • 9-4-2019
 • 7-4-2019
 • S19/73 Structuurvisie Dieren (19.21)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Kees Verspui (D66)
 • 9-4-2019
 • 9-4-2019
 • 5-4-2019
 • S19/69 Doelgroepenvervoer (19.20)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Magda Rook (GPR/B)
 • 9-4-2019
 • 9-4-2019
 • 5-4-2019
 • S19/70 Verkeerssituatie, dorpsschouw, aanbevelingen Fietsersbond, MFC in Ellecom
 • Vragen divers
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 19-4-2019
 • 2-4-2019
 • Doelgroepenvervoer
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • 5-4-2019
 • 2-4-2019
 • S19/66 Onveilige situatie Wildrooster Langejuffer ter hoogte van het spoorwegovergang
 • Vragen divers
 • Maikel Kooistra (GPR/B)
 • 18-4-2019
 • 24-4-2019
 • 2-4-2019
 • S19/67 Verkeersoverlast Spankerenseweg en Imboslaan Dieren en Dorpsweg Spankeren
 • Vragen divers
 • Magda Rook (GPR/B)
 • 24-4-2019
 • 24-4-2019
 • 1-4-2019
 • S19/65 openstelling supermarkten op Hemelvaartsdag 30 mei en 2e Pinksterdag 10 juni 2019
 • Vragen divers
 • Cyril Wijers (CDA)
 • 3-4-2019
 • 23-4-2019
 • 15-3-2019
 • S19/63 Straatnaambord Oude Arnhemsestraatweg
 • Vragen divers
 • Magda Rook (GPR/B)
 • 9-4-2019
 • 8-4-2019
 • 14-3-2019
 • S19 61 Ontwerpbesluit afsluiten Doesburgsedijk
 • Vragen divers
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 21-3-2019
 • 4-4-2019
 • 13-3-2019
 • S19/62 Facilitator samenwerking schouwburgzaal Theothorne
 • Vragen divers
 • Jeroen Kuijpers (SP)
 • 1-4-2019
 • 4-4-2019
 • 12-3-2019
 • S19/64 bestemmingsplan Dieren 2017, Woongebieden-Zuid
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Jan Stehouwer (CU)
 • 18-3-2019
 • 19-3-2019
 • 11-3-2019
 • S19/60 Houtstook
 • Vragen divers
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 28-3-2019
 • 2-4-2019
 • 11-3-2019
 • S19/59 Concept Veiligheidsstrategie en concept Meerjarenbeleidsplan Politie Oost Nederland 2019-2022 (19.16)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Florian Ort (D66)
 • 19-3-2019
 • 12-3-2019
 • 11-3-2019
 • S19/58 Inwoner- en cliëntenparticipatie Wmo, Jeugdwet en Participatiewet
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 12-3-2019
 • 12-3-2019
 • 10-3-2019
 • S19/55 Uitgangspunten Meerjarenraming 2020-2023 (19.17)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Kees Verspui (D66)
 • 12-3-2019
 • 12-3-2019
 • 10-3-2019
 • S19/56 Vaststelling bestemmingsplan 'Dieren 2017, Woongebieden Zuid' (19.13)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Kees Verspui (D66)
 • 12-3-2019
 • 12-3-2019
 • 10-3-2019
 • S19/57 Aanwijzingsbesluit gebiedsverbod bedelaars en straatmuzikanten
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Kees Verspui (D66)
 • 12-3-2019
 • 12-3-2019
 • 8-3-2019
 • S19/54 Uitgangspunten Meerjarenraming 2020-2023
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Linda Nieuwenhoven (GL)
 • 12-3-2019
 • 12-3-2019
 • 5-3-2019
 • S19/53 Vaststelling bestemmingsplan 'Dieren 2017, Woongebieden Zuid' (19.13)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 8-3-2019
 • 12-3-2019
 • 4-3-2019
 • S19/52 Imboslaan
 • Vragen divers
 • Anne Jansen (GL)
 • 18-3-2019
 • 25-3-2019
 • 27-2-2019
 • S19/51 tekorten op de jeugdzorg bij gemeenten
 • Vragen divers
 • Yola Hopmans (VVD)
 • 20-3-2019
 • 20-3-2019
 • 26-2-2019
 • S19/50 onderzoeksrapporten Connectie
 • Vragen divers
 • Jorine Dirks (SP)
 • 28-2-2019
 • 20-3-2019
 • 25-2-2019
 • S19/49 Beschermd wonen in onze gemeente
 • Vragen divers
 • Yola Hopmans (VVD)
 • 20-3-2019
 • 19-3-2019
 • 20-2-2019
 • S19/48 vervolgvragen Integrale veiligheid/ondermijning (19.11), agendapunt 5 Raadsverg. 26-02-2019
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Florian Ort (D66)
 • 21-2-2019
 • 26-2-2019
 • 19-2-2019
 • S19/45 Vervolg aanleg fietspad Havikerwaard
 • Vragen divers
 • Henk van Valburg (PvdA)
 • 27-3-2019
 • 12-3-2019
 • 19-2-2019
 • S19/47 Ontwerpverklaring Welnesshotel Valkenberg (19.06)
 • Vragen divers
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 21-2-2019
 • 26-2-2019
 • 19-2-2019
 • S19/46 afleggen ambtseed flexibele schil, voorbereidende verg. 12-02-19
 • Vragen divers
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 19-2-2019
 • 13-3-2019
 • 15-2-2019
 • S19/43 Quick scan gezonde leefomgeving dorp Velp
 • Vragen divers
 • Lyan van Vliet (SP)
 • 26-2-2019
 • 12-2-2019
 • S19/44 Vastgoedkader, gesteld tijdens voorbereidende verg. 12-2-19
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 19-2-2019
 • 12-2-2019
 • S19/42 Rhedens vastgoedkader en toegankelijkheid
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Hendri Witteveen (CU)
 • 15-2-2019
 • 11-2-2019
 • S19/38 Integrale veiligheid/ondermijning (19.11), agendapunt 7, voorbereidende vergadering sessie 1 van 12 februari 2019
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Monique Reinders-Lueb (CDA)
 • 12-2-2019
 • 11-2-2019
 • S19/40 Verordening Basisregistratie Personen (BRP) 2018 (19.04), agendapunt 8, voorbereidende vergadering sessie 1 van 12 februari 2019
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Florian Ort (D66)
 • 12-2-2019
 • 11-2-2019
 • S19/37 Rhedens Vastgoedkader (19.10), agendapunt 4, voorbereidende vergadering sessie 2 van 12 februari 2019
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Monique Reinders-Lueb (CDA)
 • 12-2-2019
 • 11-2-2019
 • S19/41 Rhedens Vastgoedkader (19.10), agendapunt 4, voorbereidende vergadering sessie 2 van 12 februari 2019
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Florian Ort (D66)
 • 12-2-2019
 • 11-2-2019
 • S19/35 Rhedens Vastgoedkader (19.10), agendapunt 4, voorbereidende vergadering sessie 2 van 12 februari 2019
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 11-2-2019
 • 11-2-2019
 • S19/39 Integrale veiligheid/ondermijning (19.11), agendapunt 7, voorbereidende vergadering sessie 1 van 12 februari 2019
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Florian Ort (D66)
 • 21-2-2019
 • 26-2-2019
 • 11-2-2019
 • S19/36 Beleidskader klimaataanpak Rheden 2019-2020 inclusief Programmaplan t.k.n. (18.81), agendapunt 5, voorbereidende vergadering sessie 2 van 12 februari 2019
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Magda Rook (GPR/B)
 • 12-2-2019
 • 10-2-2019
 • S19/31 Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen vestiging Wellnesshotel Valkenberg (19.06), agendapunt 5, voorbereidende vergadering sessie 1 van 12 februari 2019
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Kees Verspui (D66)
 • 12-2-2019