Vergaderkalender

Raadsvragen

Datum vraagOnderwerpTypeRaadsledenDatum antwoordDeadlineAfgedaan
 • 5/29/2020
 • S20/108 Vragen VVD over mogelijke realisatie woningbouw Sophiastraat/IJsselstraat
 • Vragen divers
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 5/26/2020
 • S20/104 nieuwe wet inburgering
 • Vragen divers
 • Linda Nieuwenhoven (GL)
 • 6/23/2020
 • 5/25/2020
 • S20/102 raadsvoorstel Snelle fietsroute (20.14)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 5/26/2020
 • 5/26/2020
 • 5/25/2020
 • S20/103 Zienswijze conceptbegroting en uitvoeringsprogramma MGR Sociaal Domein (20.22)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 5/26/2020
 • 5/26/2020
 • 5/25/2020
 • S20/98 Memo voor de raad, stand van zaken openbare elektrische oplaadpunten
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Kees Verspui (D66)
 • 5/26/2020
 • 5/25/2020
 • S20/99 Herstart Imboslaan (20.17)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Kees Verspui (D66)
 • 5/27/2020
 • 5/28/2020
 • 5/25/2020
 • S20/100 Tennispark Dieren
 • Vragen divers
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 6/16/2020
 • 5/23/2020
 • S20/97 Zienswijze jaarrekening en begroting GO regio Arnhem Nijmegen (20.29)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 5/27/2020
 • 5/27/2020
 • 5/23/2020
 • S20/96 Zienswijze begroting MGR Sociaal domein (20.22)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 5/25/2020
 • 5/26/2020
 • 5/20/2020
 • S20/94 Evaluatie pilot smartphones burgklassers
 • Vragen divers
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 6/4/2020
 • 5/20/2020
 • S20/92 ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 BVO DRAN (inclusief gewijzigde begroting 2020) (20.27)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Berta Koolstra - Bor (CU)
 • 5/20/2020
 • 5/20/2020
 • S20/95 Verkeersveiligheid bij scholen
 • Vragen divers
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 5/26/2020
 • 6/4/2020
 • 5/20/2020
 • S20/93 Ontwerp Park Daalhuizen Velp
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Erik Roumen (D66)
 • 5/26/2020
 • 5/26/2020
 • 5/19/2020
 • S20/106 Gelders Archief
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Diversen
 • 5/26/2020
 • 5/19/2020
 • S20/101 jaarrekening van De Connectie
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Cyril Wijers (CDA)
 • 5/25/2020
 • 5/25/2020
 • 5/18/2020
 • S20/86 Jaarrekening 2019 en conceptbegroting 2021 RegioAN (20.29)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Erik Roumen (D66)
 • 5/18/2020
 • 5/19/2020
 • 5/18/2020
 • S20/91 Rapport Rekenkamercommissie Programmabegroting (20.30)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Hendri Witteveen (CU)
 • 5/20/2020
 • 5/19/2020
 • 5/18/2020
 • S20/90 Zienswijze jaarverantwoording en strategisch beleidsplan Gelders Archief (20.28)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Florian Ort (D66)
 • 5/19/2020
 • 5/19/2020
 • 5/18/2020
 • S20/87 Zienswijze jaarverantwoording en strategisch beleidsplan Gelders Archief (20.28)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Kees Verspui (D66)
 • 5/19/2020
 • 5/19/2020
 • 5/18/2020
 • S20/89 Jaarrekening 2019 en conceptbegroting 2021 RegioAN (20.29)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Erik Roumen (D66)
 • 5/19/2020
 • 5/19/2020
 • 5/17/2020
 • S20/88 Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 BVO DRAN (inclusief gewijzigde begroting 2020) (20.27),
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 5/18/2020
 • 5/19/2020
 • 5/14/2020
 • S20/85 Overkapping wijngaard - Arnhemse straatweg 16 Dieren
 • Vragen divers
 • Hendri Witteveen (CU)
 • 5/18/2020
 • 5/14/2020
 • 5/12/2020
 • S20/82 Zienswijze concept begroting en uitvoeringsprogramma MGR Sociaal Domein (20.22)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 5/12/2020
 • 5/12/2020
 • 5/12/2020
 • S20/81 Herijking Regionaal Programma werklocaties (RPW) (20.25)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 5/12/2020
 • 5/12/2020
 • 5/12/2020
 • S20/83 Begroting ODRA 2021 en jaarstukken ODRA 2019 (20.21)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 5/12/2020
 • 5/12/2020
 • 5/12/2020
 • S20/105 ontruiming weetpand
 • Vragen divers
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 5/26/2020
 • 5/11/2020
 • S20/84 Druktemeter
 • Vragen divers
 • Diversen
 • 5/18/2020
 • 6/2/2020
 • 5/11/2020
 • S20/76 Herstart Imboslaan (20.17)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Kees Verspui (D66)
 • 5/12/2020
 • 5/12/2020
 • 5/11/2020
 • S20/80 verruiming vergunning tijdens coronacrisis
 • Vragen divers
 • Jaap Lok (CDA)
 • 5/12/2020
 • 6/1/2020
 • 5/10/2020
 • S20/79 Arbeidsmigranten
 • Vragen divers
 • Arjan Bosveld (GPR/B)
 • 5/12/2020
 • 6/1/2020
 • 5/10/2020
 • S20/75 de coronabesmettingen in Velp
 • Vragen divers
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 5/11/2020
 • 6/1/2020
 • 5/10/2020
 • S20/78 Herstart Imboslaan (20.17)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 5/12/2020
 • 5/12/2020
 • 5/10/2020
 • S20/77 Herijking Regionaal Programma werklocaties (RPW) (20.25)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Erik Roumen (D66)
 • 5/11/2020
 • 5/12/2020
 • 5/8/2020
 • S20/74 vervolgvragen RES
 • Vragen divers
 • Peter Paul Geelen (CDA)
 • 5/25/2020
 • 5/22/2020
 • 5/6/2020
 • S20/107 Antwoord vragen 6 mei 2020 Stand van zaken bezuinigingsmaatregelen Rheden Financieel Stabiel
 • Vragen divers
 • Diversen
 • 5/26/2020
 • 5/4/2020
 • S20/73 Vragen VVD n.a.v. 28 coronabesmettingen in Velp
 • Vragen divers
 • Yola Hopmans (VVD)
 • 5/6/2020
 • 5/18/2020
 • 5/4/2020
 • S20/72 Overzicht gerealiseerde en nog te realiseren bezuinigingen
 • Vragen divers
 • Jorine Dirks (SP)
 • 5/11/2020
 • 5/6/2020
 • 4/28/2020
 • S20/71 bestrijding eikenprocessierups
 • Vragen divers
 • Jorine Dirks (SP)
 • 5/26/2020
 • 5/19/2020
 • 4/25/2020
 • S20/70 vervolg vragen RES
 • Vragen divers
 • Peter Paul Geelen (CDA)
 • 5/1/2020
 • 5/19/2020
 • 4/24/2020
 • S20/69 Handhaving bouwwerken e.d. tijdens de coronacrisis
 • Vragen divers
 • Magda Rook (GPR/B)
 • 4/28/2020
 • 4/19/2020
 • S20/66 'druktemeter' in het winkelgebied in Dieren
 • Vragen divers
 • Linda Nieuwenhoven (GL)
 • 4/21/2020
 • 5/12/2020
 • 4/17/2020
 • S20/65 Beheernota Openbare Ruimte
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 4/21/2020
 • 4/20/2020
 • 4/16/2020
 • S20/63 informatiememo RES 9 april 2020
 • Vragen divers
 • Peter Paul Geelen (CDA)
 • 4/24/2020
 • 5/7/2020
 • 4/16/2020
 • S20/64 Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2019 (Raadstuk 8.4.12 vergadering 21 april 2020)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 5/25/2020
 • 4/20/2020
 • 4/14/2020
 • S20/68 Beheernota Openbare Ruimte (20.18)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Joppe Jeroen de Ruiter (PvdA)
 • 4/21/2020
 • 4/21/2020
 • 4/14/2020
 • S20/62 memo Snelle FietsRoute
 • Vragen divers
 • Cyril Wijers (CDA)
 • 4/15/2020
 • 5/5/2020
 • 4/14/2020
 • S20/67 Beheernota Openbaar Ruimte (20.18)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Peter Paul Geelen (CDA)
 • 4/21/2020
 • 4/21/2020
 • 4/14/2020
 • S20/61 zorg en corona
 • Vragen divers
 • Constans Pos (GL)
 • 5/28/2020
 • 5/5/2020
 • 4/13/2020
 • S20/56 Beheernota Openbare Ruimte (20.18)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Florian Ort (D66)
 • 4/14/2020
 • 4/14/2020
 • 4/13/2020
 • S20/60 brief Provincie Gelderland
 • Vragen divers
 • Bert de Lange (CDA)
 • 4/22/2020
 • 5/5/2020