Vergaderkalender

Raadsvragen

Datum vraagOnderwerpTypeRaadsledenDatum antwoordDeadlineAfgedaan
 • 1/21/2021
 • S21/10 onttrekken van 6 woningen uit groot onderhoud.
 • Vragen divers
 • Diversen
 • 2/19/2021
 • 1/21/2021
 • S21/9 Vaststelling bestemmingsplan Dieren-Midden herziening locatie stationsgebied (21.01)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Tim Endeveld (GL)
 • 1/26/2021
 • 1/18/2021
 • S21/8 brief centrum Rheden/situatie winkelgebied Groenestraat
 • Vragen divers
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 2/12/2021
 • 1/14/2021
 • S21/6 Art.36vragen over sociaal domein
 • Art. 36 vragen
 • Constans Pos (GL)
 • 2/12/2021
 • 1/12/2021
 • S21/7 Vaststelling bestemmingsplan Dieren-Midden herziening locatie stationsgebied (21.01)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Jan Stehouwer (CU)
 • 1/18/2021
 • 1/12/2021
 • S21/5 Vraag VVD over vergaderschema Groene metropoolregio
 • Vragen divers
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 1/13/2021
 • 1/10/2021
 • S21/4 Ambitiedocument Omgevingswet (20.31)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Peter Paul Geelen (CDA)
 • 1/12/2021
 • 1/12/2021
 • 1/8/2021
 • S21/2 Bestemmingsplan Dieren-Midden, herziening loicatie Stationsgebied
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 1/12/2021
 • 1/11/2021
 • 1/8/2021
 • S21/3 Werkzaamheden e.d. op terrein Rhederhof
 • Vragen divers
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 1/22/2021
 • 1/5/2021
 • S21/1 Beleidsplan openbare verlichting (21.03)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 1/12/2021
 • 1/12/2021
 • 12/30/2020
 • S20/368 Vervolgvragen CDA over kindertoeslagaffaire
 • Vragen divers
 • Cyril Wijers (CDA)
 • 1/6/2021
 • 1/13/2021
 • 12/23/2020
 • S20/367 Aanvullende vragen TOP Rheden
 • Vragen divers
 • Peter Paul Geelen (CDA)
 • 1/12/2021
 • 1/13/2021
 • 12/15/2020
 • S20/366 toezegging rond evaluatie oplevering Traverse/ sluiting Doesburgsedijk
 • Vragen divers
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 1/15/2021
 • 12/11/2020
 • S20/365 oude sloop en Spookgebouw
 • Vragen divers
 • Joppe Jeroen de Ruiter (PvdA)
 • 1/11/2020
 • 12/11/2020
 • S20 364 Achterstanden proces beschikkingen
 • Vragen divers
 • Diversen
 • 12/23/2020
 • 12/10/2020
 • S20/362 Besluit voorkeursscenario Project Gemeentehuis (20.66)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Diversen
 • 12/14/2020
 • 12/15/2020
 • 12/8/2020
 • S20/360 jeugdbeleid / vuurwerk
 • Vragen divers
 • Joppe Jeroen de Ruiter (PvdA)
 • 1/15/2021
 • 1/19/2021
 • 12/8/2020
 • S20/359 betalingen Wmo via Cak
 • Vragen divers
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 1/14/2021
 • 1/12/2020
 • 12/7/2020
 • S20/358 APV zogenaamde wensballonnen
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Jan Stehouwer (CU)
 • 12/10/2020
 • 12/15/2020
 • 12/3/2020
 • S20/356 Duurzaamheid bij evenementen
 • Vragen divers
 • Kees Verspui (D66)
 • 12/9/2020
 • 1/8/2021
 • 12/2/2020
 • S20/357 Vervolg vragen Delegatie Wegenwet (20.74)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 12/9/2020
 • 12/15/2020
 • 12/2/2020
 • S20/355 achterstand bij toewijzingen hulpmiddelen Wmo
 • Vragen divers
 • Magda Rook (GPR/B)
 • 1/11/2021
 • 12/23/2020
 • 12/1/2020
 • S20/363 Herijking dienstverleningsvisie (20.53), Vragen nav voorbereidende vergadering 1-12-2020
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Diversen
 • 12/10/2020
 • 12/1/2020
 • S20/353 raadsbijeenkomst Sociaal Domein op 30 november 2020
 • Vragen divers
 • Constans Pos (GL)
 • 12/3/2020
 • 12/28/2020
 • 12/1/2020
 • S20/352 politiepost
 • Vragen divers
 • Linda Nieuwenhoven (GL)
 • 12/21/2020
 • 1/12/2021
 • 12/1/2020
 • S20/354 Ellecomsedijk
 • Vragen divers
 • Diversen
 • 12/17/2020
 • 1/8/2021
 • 12/1/2020
 • S20/361 Raadsvoorstel voorkeursscenario gemeentehuis: Vraag over incidentele kosten fractie PvdA
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Joppe Jeroen de Ruiter (PvdA)
 • 12/9/2020
 • 12/1/2020
 • S20/351 preventiebeleid
 • Vragen divers
 • Linda Nieuwenhoven (GL)
 • 1/12/2021
 • 11/30/2020
 • S20/347 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (20.87)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 12/1/2020
 • 12/1/2020
 • 11/30/2020
 • S20/346 VVD Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (20.87)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Yola Hopmans (VVD)
 • 12/1/2020
 • 12/1/2020
 • 11/30/2020
 • S20/343 Delegatie Wegenwet (20.74)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Kees Verspui (D66)
 • 12/1/2020
 • 12/1/2020
 • 11/30/2020
 • S20/348 Vaststellen Verordening hondenbelasting 2021 (20.79)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Erik Roumen (D66)
 • 12/1/2020
 • 11/30/2020
 • S20/349 raadsinformatie bijeenkomst 30-11-2020 over Sociaal Domein
 • Vragen divers
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 12/28/2020
 • 11/30/2020
 • S20/342 Besluit voorkeursscenario Project Gemeentehuis (20.66)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Kees Verspui (D66)
 • 12/1/2020
 • 12/1/2020
 • 11/30/2020
 • S20/350 Raadsbijeenkomst Sociaal Domein op 30 november 2020
 • Vragen divers
 • Magda Rook (GPR/B)
 • 1/11/2021
 • 12/28/2020
 • 11/29/2020
 • S20/345 Integraal Veiligheidsplan 2021-2022 (20.73)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Florian Ort (D66)
 • 12/1/2020
 • 12/1/2020
 • 11/29/2020
 • S20/344 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (20.87)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Florian Ort (D66)
 • 12/1/2020
 • 12/1/2020
 • 11/27/2020
 • S20/341 Kindertoeslagaffaire
 • Vragen divers
 • Cyril Wijers (CDA)
 • 12/3/2020
 • 12/11/2020
 • 11/25/2020
 • S20/340 Besluit voorkeursscenario Project Gemeentehuis (20.66)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 12/1/2020
 • 12/1/2020
 • 11/24/2020
 • S20/339 geld BI-zone verbetering parkeervoorziening
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Jan Stehouwer (CU)
 • 11/24/2020
 • 11/23/2020
 • S20/337 Posbank/Schietbergseweg
 • Vragen divers
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 11/30/2020
 • 12/21/2020
 • 11/19/2020
 • S20/332 Versterking Regio Arnhem Nijmegen (20.68)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Yola Hopmans (VVD)
 • 11/19/2020
 • 11/19/2020
 • 11/19/2020
 • S20/333 aanvullende vragen Toeristisch Overstappunt (TOP) Rheden (Gebiedsentree Rivierklimaatpark IJsselpoort)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 11/19/2020
 • 11/24/2020
 • 11/19/2020
 • S20/336 Vervolgvragen op antwoorden vragen over Raadsvoorstel delegatie bevoegdheden artikel 9 en 11 Wegenwet
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 12/1/2020
 • 12/3/2020
 • 11/18/2020
 • S20/331 Toeristisch Overstappunt (TOP) Rheden (Gebiedsentree Rivierklimaatpark IJsselpoort)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 11/19/2020
 • 11/24/2020
 • 11/17/2020
 • S20/334 voorstel middachten moestuin
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Hendri Witteveen (CU)
 • 11/19/2020
 • 11/17/2020
 • S20/330 Steun ondernemers
 • Vragen divers
 • Arjan Bosveld (GPR/B)
 • 11/26/2020
 • 12/16/2020
 • 11/17/2020
 • S20/329 kruispunt Harderwijkerweg- Van Zwietenlaan in Laag-Soeren
 • Vragen divers
 • Yola Hopmans (VVD)
 • 12/9/2020
 • 12/15/2020
 • 11/17/2020
 • S20/338 Garantstelling zonneveld De Bocht
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Hendri Witteveen (CU)
 • 11/23/2020
 • 11/17/2020
 • S20/328 Toegankelijkheidsagenda gemeente Rheden 2020 (20.70)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 11/19/2020
 • 11/17/2020