Vergaderkalender

Raadsvragen

Datum vraagOnderwerpTypeRaadsledenDatum antwoordDeadlineAfgedaan
 • 1/27/2020
 • S20/15 Prestatieafspraken 2020 Vivare, HVR, Gemeente Rheden
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Hendri Witteveen (CU)
 • 1/28/2020
 • 1/24/2020
 • S20/14 Nota Grondbeleid
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 1/28/2020
 • 1/21/2020
 • S20/13 doorontwikkeling van het Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen
 • Vragen divers
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 1/21/2020
 • 2/11/2020
 • 1/20/2020
 • S20/12 Vastgoed
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Lyan van Vliet (SP)
 • 1/20/2020
 • 1/20/2020
 • 1/16/2020
 • S20/11 Houtstook
 • Vragen divers
 • Magda Rook (GPR/B)
 • 2/6/2020
 • 1/15/2020
 • S20/10 Tennispark Dieren
 • Vragen divers
 • Henk van Valburg (PvdA)
 • 2/5/2020
 • 1/14/2020
 • S20/8 Vuurwerkresten
 • Vragen divers
 • Linda Nieuwenhoven (GL)
 • 1/21/2020
 • 2/4/2020
 • 1/14/2020
 • S20/9 vragen tijdens voorbereide vergadering 14-01-2020
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Krista den Hertog - Heins (D66)
 • 1/15/2020
 • 1/13/2020
 • S20/6 Aansluiting Gelders Archief bij werkgeversvereniging niet-gemeenten (20.11)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Florian Ort (D66)
 • 1/14/2020
 • 1/14/2020
 • 1/13/2020
 • S20/4 Fietspad HAN - Larenstein (20.03)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Erik Roumen (D66)
 • 1/13/2020
 • 1/14/2020
 • 1/13/2020
 • S20/7 Tiny Houses
 • Vragen divers
 • Kees Verspui (D66)
 • 2/3/2020
 • 1/12/2020
 • S20/5 RES - definitieve startnotitie (20.01)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Kees Verspui (D66)
 • 1/14/2020
 • 1/14/2020
 • 1/9/2020
 • S20/3 Nota Grondbeleid, 2020-2023
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 1/13/2020
 • 1/23/2020
 • 1/7/2020
 • S20/2 subsidie verstrekking aan de Plus Bus Rheden Rozendaal
 • Vragen divers
 • Magda Rook (GPR/B)
 • 1/28/2020
 • 1/6/2020
 • S20/1 status windpark spankeren
 • Vragen divers
 • Jaap Uijthof (VVD)
 • 1/13/2020
 • 1/27/2020
 • 12/19/2019
 • S19/249 Energietransitie en klimaataanpak
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Jaap Uijthof (VVD)
 • 1/24/2020
 • 1/9/2020
 • 12/18/2019
 • S19/248 verpaupering rondom studentenhuizen
 • Vragen divers
 • Yola Hopmans (VVD)
 • 1/6/2020
 • 1/8/2020
 • 12/17/2019
 • S19/247 (re)-integratie en participatie projecten in de gemeente Rheden
 • Vragen divers
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 1/20/2020
 • 1/9/2020
 • 12/15/2019
 • S19/245 Aanvullende vragen over maatwerklening Naeff flat Velp (19.71)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 12/17/2019
 • 12/17/2019
 • 12/15/2019
 • S19/246 Vragen PvdA over maatwerklening Naeff flat Velp (19.71)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Henk van Valburg (PvdA)
 • 12/17/2019
 • 12/17/2019
 • 12/13/2019
 • S19/244 Maatwerklening Naeff flat Velp (19.71)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 12/17/2019
 • 12/16/2019
 • 12/12/2019
 • S19/242 De Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Rheden (19.70)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Frans Kooistra (GPR/B)
 • 12/17/2019
 • 12/17/2019
 • 12/12/2019
 • S19/243 Paddenschermen
 • Vragen divers
 • Magda Rook (GPR/B)
 • 12/12/2019
 • 1/2/2020
 • 12/11/2019
 • S19/240 De Verordening watertoeristenbelasting Rheden (19.64)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Constans Pos (GL)
 • 12/16/2019
 • 12/17/2019
 • 12/11/2019
 • S19/239 Eenmalige maatwerklening ter verduurzaming VvE Naeff flat Velp (19.71)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 12/17/2019
 • 12/17/2019
 • 12/10/2019
 • S19/238 Eenmalige maatwerklening ter verduurzaming VvE Naeff flat Velp (19.71)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Arjan Bosveld (GPR/B)
 • 12/15/2019
 • 12/17/2019
 • 12/10/2019
 • S19/237 Tennisvereniging Dieren
 • Vragen divers
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 12/20/2019
 • 1/1/2020
 • 12/10/2019
 • S19/236 begrotingswijziging van Veilig Thuis 2020
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 12/10/2019
 • 12/10/2019
 • S19/241 antwoorden over de factsheets actuele RO-ontwikkelingen
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Diversen
 • 12/12/2019
 • 12/9/2019
 • S19/235 de invoering van de Wvggz door de VGGM.
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 12/9/2019
 • 12/4/2019
 • S19/234 Hulpmiddelen via de WMO
 • Vragen divers
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 1/8/2020
 • 12/2/2019
 • S19/231 Legesverordening Rheden (19.69)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Florian Ort (D66)
 • 12/3/2019
 • 12/3/2019
 • 12/2/2019
 • S19/230 eenmalige maatwerk-lening ter verduurzaming VvE Naeff flat Velp (19.71)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Florian Ort (D66)
 • 12/3/2019
 • 12/3/2019
 • 12/2/2019
 • S19/233 Schuldsanering/ Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
 • Vragen divers
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 12/19/2019
 • 12/23/2019
 • 12/2/2019
 • S19/229 Laagvliegen
 • Vragen divers
 • Kees Verspui (D66)
 • 12/6/2019
 • 12/23/2019
 • 12/2/2019
 • S19/232 Bestemmingsplan Velp, Biljoen 6/Overhagen (vestiging tuincentrum) (19.30)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 12/3/2019
 • 12/3/2019
 • 11/30/2019
 • S19/228 De Verordening hondenbelasting Rheden (19.60)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Erik Roumen (D66)
 • 12/3/2019
 • 12/3/2019
 • 11/29/2019
 • S19/227 Inkoopstrategie voor zorgverlening
 • Vragen divers
 • Lyan van Vliet (SP)
 • 12/11/2019
 • 12/16/2019
 • 11/25/2019
 • S19/225 Huisvestingsverordening Rheden 2020
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Constans Pos (GL)
 • 11/25/2019
 • 11/26/2019
 • 11/25/2019
 • S19/226 Minnelijke schikking schadestaatprocedure Riverstone
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Kees Verspui (D66)
 • 11/26/2019
 • 11/26/2019
 • 11/24/2019
 • S19/224 Regionale voorbereidingen doordecentralisatie Wmo beschermd wonen
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 11/26/2019
 • 11/26/2019
 • 11/19/2019
 • S19/223 lening Naeff flat
 • Vragen divers
 • Rob Koekkoek (VVD)
 • 12/3/2019
 • 12/11/2019
 • 11/16/2019
 • S19/222 Capaciteit parkeergarage station Dieren
 • Vragen divers
 • Hendri Witteveen (CU)
 • 11/22/2019
 • 12/10/2019
 • 11/14/2019
 • S19/221 Beantwoording vragen m.b.t. de Huisvestingsverordening tijdens Voorbereidende Raadsvergadering 5 november 2019
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Diversen
 • 11/14/2019
 • 11/14/2019
 • 11/11/2019
 • S19/220 Aanvullende vragen Huisvestingsverordening Rheden 2020 (19.57)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Erik Roumen (D66)
 • 11/12/2019
 • 11/18/2019
 • 11/8/2019
 • S19/219 vertrek van buurtvereniging Stenfert
 • Vragen divers
 • Marleen Noorland (PvdA)
 • 11/19/2019
 • 12/3/2019
 • 11/8/2019
 • S19/217 regionale huisvestingsverordening
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Yola Hopmans (VVD)
 • 11/12/2019
 • 11/22/2019
 • 11/8/2019
 • S19/218 Programmabegroting
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Sjir Hanssen (VVD)
 • 11/12/2019
 • 11/11/2019
 • 11/4/2019
 • S19/216 Huisvestingsverordening Rheden 2020 (19.57)
 • Vragen n.a.v. agendastukken
 • Erik Roumen (D66)
 • 11/11/2019
 • 11/5/2019
 • 10/31/2019
 • S19/215 Startnotitie Velp tussen Broek en Water
 • Vragen divers
 • Harry Brouwer (VVD)
 • 11/26/2019
 • 11/21/2019