Vergaderkalender

Amendementen

DatumBijbehorend raadsvoorstelTitelStatusPortefeuillehouder
 • 12/15/2020
 • Voorkeursscenario Project Gemeentehuis
 • Duidelijke kaders
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 12/15/2020
 • Voorkeursscenario Project Gemeentehuis
 • Best passende gemeentehuis met zo min mogelijk publiek geld
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 11/10/2020
 • Programmabegroting en Actualiteitenrapportage
 • RiQQ verbindt, verwondert en stimuleert
 • Aangenomen
 • Marc Budel
 • 11/10/2020
 • Programmabegroting en Actualiteitenrapportage
 • Sociale basis staat naast de inwoner
 • Aangenomen
 • Gea Hofstede
 • 11/10/2020
 • Programmabegroting en Actualiteitenrapportage
 • Een keer gratis grofvuil laten ophalen
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 9/29/2020
 • Woonvisie 2020-2026
 • Bouwen naar behoefte
 • Aangenomen
 • Gea Hofstede
 • 9/8/2020
 • voorlopig conceptbod Regionale Energie Strategie
 • Balans opwek in RES
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 6/30/2020
 • Kadernota (20.37)
 • Amendement Rheden Financieel Stabiel: Nu doorzetten
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 6/30/2020
 • Zomerrapportage 2020 (20.38)
 • Amendement - concept - "Zomernota 2020 - financieel en volledig"
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 5/28/2020
 • Herstart Imboslaan
 • Fietspad wijk Imboslaan
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 5/28/2020
 • Rapport Rekenkamercommissie Programmabegroting
 • Aan de slag met het advies van de rekenkamercommissie
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 5/28/2020
 • Herstart Imboslaan
 • Natuurinclusief bouwen aan de Imboslaan
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 5/28/2020
 • Herstart Imboslaan
 • Hogere score duurzaamheid Imbos
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 4/21/2020
 • Beheernota Openbare Ruimte
 • Grenzen aangeven
 • Aangenomen
 • Marc Budel
 • 4/21/2020
 • Beheer Openbare Ruimte
 • Betrek de bewoners bij het beheer van de openbare ruimte
 • Aangenomen
 • Marc Budel
 • 11/12/2019
 • Programmabegroting 2020
 • Verkeerseducatie
 • Aangenomen
 • Gea Hofstede
 • 11/12/2019
 • Programmabegroting 2020
 • Buitenspelen dichtbij huis
 • Aangehouden
 • Dorus Klomberg
 • 11/12/2019
 • Programmabegroting 2020
 • Algemene Beschouwingen
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 11/12/2019
 • Programmabegroting 2020
 • Riqq naar nul
 • Aangenomen
 • Marc Budel
 • 10/29/2019
 • Omgevingsvisie buitengebied
 • Amendement 'Goed onderzoek, goed plan'
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 9/24/2019
 • Startnotitie Woonvisie 2020-2026
 • Amendement 'Startnotitie Woonvisie Beleid doelgroepen in Woonvisie'
 • Aangenomen
 • Gea Hofstede
 • 6/25/2019
 • Jaarstukken 2018
 • Aanpassen ratio weerstandsvermogen
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 6/11/2019
 • Herijking Transformatieplan & Ombuigingen
 • Transformatieplan 2.0
 • Aangenomen
 • Gea Hofstede
 • 5/21/2019
 • Afschaffen betaald parkeren Velp (19.25)
 • Amendement 'Afschaffen betaald parkeren per 1-1-2020'
 • Aangenomen
 • Marc Budel
 • 3/26/2019
 • Inwoner- en cliëntenparticipatie Wmo, Jeugdwet en Participatiewet
 • Amendement 'Op weg naar een representatieve Adviesraad sociaal domein'
 • Aangenomen
 • Gea Hofstede
 • 3/26/2019
 • Integrale veiligheid/ondermijning (19.11)
 • Amendement 'Implementatie applicatie Meld een Vermoeden zonder anonimiteit'
 • Aangenomen
 • Carol van Eert
 • 11/6/2018
 • Programmabegroting 2019-2022
 • Duurzaam Erfgoed
 • Aangenomen
 • Marc Budel
 • 11/6/2018
 • Programmabegroting 2019-2022
 • Een actievere cultuurparticipatie
 • Aangenomen
 • Marc Budel
 • 9/25/2018
 • Jaarrekening, gewijzigde begroting Presikhaaf bedrijven (18.54)
 • Oog voor Kwetsbare werknemers
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 9/25/2018
 • Het nieuwe Zwembad Velp (18.56)
 • Het nieuwe zwembad gemeente Rheden
 • Aangenomen
 • Marc Budel
 • 6/28/2018
 • ODRA jaarstukken 2017 en begroting 2019 (18.32)
 • Managen Verwachtingen
 • Aangenomen
 • Dorus Klomberg
 • 6/14/2018
 • Ontwerpbegroting BVO DRAN (18.33) agendapunt 4
 • Pas op de Plaats
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 12/19/2017
 • Schouwburgzaal Theothorne Dieren
 • Geef de cultuursector helderheid
 • Aangenomen
 • Constans Pos
 • 11/7/2017
 • Begrotingsraad 7 november 2017
 • Beperken van de verhoging tarieven afvalstoffenheffing
 • Aangenomen
 • Constans Pos
 • 7/11/2017
 • Voorjaarsnota
 • Extra stappen in klimaatbeleid
 • voor en door de inwoner
 • Nicole Olland
 • 7/11/2017
 • Voorjaarsnota
 • Toezicht op camera's
 • Aangenomen
 • Petra van Wingerden - Boers
 • 7/11/2017
 • Voorjaarsnota
 • Veiligheid voorbereid in een veranderend klimaat
 • Aangenomen
 • Nicole Olland
 • 5/30/2017
 • Integraal Alcohol- en drugsbeleid 2017-2020 (17.44)
 • Een streep door het blowverbod
 • Aangenomen
 • Tjebbe Vugts
 • 3/28/2017
 • Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeenten Rheden en Rozendaal
 • Onafhankelijk evalueren Adviesraad Sociaal Domein
 • Aangenomen
 • Tjebbe Vugts
 • 3/28/2017
 • Uitvoering Wsw in samenhang uitvoering Participatiewet
 • Toetsingskader en frictiekosten
 • Aangenomen
 • Tjebbe Vugts
 • 1/25/2017
 • Zienswijze raad over oprichting Stichting Veilig thuis
 • Onafhankelijk toezicht op Stichting Veilig Thuis
 • Aangenomen
 • Tjebbe Vugts
 • 1/25/2017
 • Zienswijze raad over oprichting Stichting Veilig Thuis
 • Duidelijke communicatie
 • Aangenomen
 • Tjebbe Vugts
 • 11/8/2016
 • Programmabegroting 2017-2020
 • Streven naar integer en transparant bestuur
 • Aangenomen
 • Petra van Wingerden - Boers
 • 11/8/2016
 • Programmabegroting 2017-2020
 • Openluchtzwembad langer open
 • Aangenomen
 • Tjebbe Vugts
 • 11/8/2016
 • Programmabegroting 2017-2020
 • Onderhoud openbare ruime op niveau
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 7/12/2016
 • Voorjaarsnota 2016
 • Stap voor stap naar overheidsparticipatie
 • Aangenomen
 • Constans Pos
 • 7/12/2016
 • Voorjaarsnota 2016
 • Stevig fundament onder renovatie gemeentelijke gebouwen
 • Aangenomen
 • Ronald Haverkamp
 • 6/28/2016
 • 'De Rhedense klimaataanpak 2016-2020' (16.43)
 • Klimaatbeleid...uitvoering in twee stappen
 • Aangenomen
 • Nicole Olland
 • 6/28/2016
 • Jaarrekening 2015 Presikhaaf Bedrijven (16.41)
 • Koersvast en duidelijke communicatie
 • Aangenomen
 • Tjebbe Vugts
 • 5/31/2016
 • Oprichting modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal domein
 • 'Heldere kaders voor regionale samenwerking'
 • Aangenomen
 • Tjebbe Vugts