Vergaderkalender

Moties

DatumBijbehorend raadsvoorstelTitelPortefeuillehouderStatusEinddatumDatum afdoening
 • 12/15/2020
 • Voorkeursscenario Project Gemeentehuis
 • Gemeentehuis bouwen met lokale inzet
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 12/15/2020
 • Voorkeursscenario Project Gemeentehuis
 • Duurzaamheid rondom het nieuwe gemeentehuis
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 11/24/2020
 • Regionale agenda Groene metropoolregio Arnhem - Nijmegen
 • Onderzoek of de regionale agenda in lijn is met het Klimaatakkoord van Parijs
 • Carol van Eert
 • Aangenomen
 • 11/24/2020
 • Regionale agenda Groene metropoolregio Arnhem - Nijmegen
 • Monitor Brede Welvaart als meetlat voor de regio
 • Carol van Eert
 • Aangenomen
 • 11/24/2020
 • Versterking Regio Arnhem Nijmegen
 • Verankering democratische legitimatie in GR Regio Arnhem-Nijmegen
 • Carol van Eert
 • Aangenomen
 • 11/10/2020
 • programmabegroting en Actualiteitenrapportage
 • Bouwen voor de toekomst
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 9/1/2021
 • 11/10/2020
 • Programmabegroting en Actualiteitenrapportage
 • Zicht op schulddienstverlening
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 11/10/2020
 • programmabegroting en Actualiteitenrapportage
 • Onze BOA's (en anderen die in de frontlinie van Corona gewerkt hebben) in het zonnetje
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 11/10/2020
 • Programmabegroting en Actualiteitenrapportage
 • Van uitstel komt geen afstel
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 7/1/2021
 • 11/10/2020
 • programmabegroting en Actualiteitenrapportage
 • Alternatieven concretiseren
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 11/10/2020
 • Programmabegroting en Actualiteitenrapportage
 • Steun ondernemers tijdens Covid-19
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 1/1/2021
 • 11/10/2020
 • programmabegroting en Actualiteitenrapportage
 • Inwonersparticipatie moet doorgaan
 • Carol van Eert
 • Aangenomen
 • 11/10/2020
 • programmabegroting en Actualiteitenrapportage
 • Inclusieve samenleving
 • Carol van Eert
 • Aangenomen
 • 6/1/2021
 • 11/10/2020
 • programmabegroting en Actualiteitenrapportage
 • Duurzaam resultaat telt
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 6/1/2021
 • 9/29/2020
 • Woonvisie 2020-2026
 • actieve vernieuwing woonvormen
 • Aangenomen
 • 4/1/2021
 • 9/29/2020
 • Intergemeentelijke structuurvisie Rivierklimaatparkt IJsselpoort
 • Klimaatpark ook een kans voor opwek
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 4/1/2021
 • 9/29/2020
 • Woonvisie 2020-2026
 • Hulp bij verhuizen
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 12/1/2020
 • 9/8/2020
 • Motie Vreemd aan de orde van de dag 'Raden in verzet' (agendapunt 6a)
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 9/9/2020
 • 9/8/2020
 • voorlopig conceptbod Regionale Energie Strategie
 • Inwoners meenemen in de Regionale Energie Strategie (RES)
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 9/15/2020
 • 9/8/2020
 • voorlopig conceptbod Regionale Energie Strategie
 • Ook bomen geven energie
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 12/31/2020
 • 12/11/2020
 • 7/2/2020
 • Motie vreemd aan de orde van de dag
 • Motie Daadkrachtige aanpak ondermijning
 • Carol van Eert
 • Aangenomen
 • 7/2/2020
 • Motie vreemd aan de orde van de dag
 • Motie participeren in de Regionale Energie Strategie (RES)
 • Dorus Klomberg
 • Aangehouden
 • 9/29/2020
 • 9/15/2020
 • 7/2/2020
 • Jaarrekening 2019 gemeente Rhden (20.40)
 • Motie: Geef invulling aan heldere communicatie over het resultaat
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 7/2/2020
 • Motie vreemd aan de orde van de dag
 • Motie Bouwen 2.0
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 3/30/2021
 • 7/2/2020
 • Jaarrekening 2019 gemeente Rheden (20.40)
 • Motie inzicht in risico's
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 6/30/2020
 • Kadernota gemeente Rheden 2021 (20.37)
 • Motie Subsidies doen ook mee
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 10/29/2020
 • 6/30/2020
 • Kadernota gemeente Rheden 2021 (20.37)
 • Motie: Geef de gemeenten weer financiële ruimte
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 10/30/2020
 • 6/30/2020
 • Kadernota gemeente Rheden 2021 (20.37)
 • Motie Welstandsvrij
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 10/29/2020
 • 6/30/2020
 • 1e wijziging verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2020 (20.36)
 • Motie "Sprake van extra Dumping Grofvuil ja of nee"
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 5/10/2021
 • 6/30/2020
 • Kadernota gemeente Rheden 2021 (20.37)
 • Motie Erfgoedgenoeg
 • Marc Budel
 • Aangenomen
 • 10/29/2020
 • 6/30/2020
 • Kadernota gemeente Rheden 2021 (20.37)
 • Motie Aan de slag met de huishoudelijk hulp
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 9/29/2020
 • 6/30/2020
 • Kadernota gemeente Rheden 2021 (20.37)
 • Motie Bouwen maar waar II
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 10/1/2020
 • 5/28/2020
 • n.v.t.
 • Opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 5/26/2020
 • Overkappingen Arnhemsestraatweg 16 te Dieren
 • over kappen
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 1/28/2020
 • n.v.t.
 • Motie vreemd aan de orde van de dag 'Geen Sticker? Geen reclame'
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 1/28/2020
 • Fietspad HAN - Larenstein (20.03)
 • Motie: Vrije keus route
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 11/12/2019
 • Programmabegroting 2020
 • Veilig naar school
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 12/1/2020
 • 11/12/2019
 • Programmabegroting 2020
 • Houd de bibliotheek in Velp open
 • Marc Budel
 • Aangenomen
 • 11/12/2019
 • Programmabegroting 2020
 • Inkomenstoeslag voor tweeoudergezinnen
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 11/12/2019
 • Programmabegroting 2020
 • Houd het veer van Rheden in de vaart
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 6/9/2020
 • 11/12/2019
 • Programmabegroting 2020
 • Naar een betaalbare jeugdzorg
 • Marc Budel
 • Aangenomen
 • 3/31/2020
 • 10/29/2019
 • niet van toepassing
 • Motie vreemd aan de orde van de dag 'Flexwoningen'
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 10/29/2019
 • Niet van toepassing
 • Motie vreemd aan de orde van de dag 'Trap op, trap af'
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 10/29/2019
 • Niet van toepassing
 • Motie vreemd aan de orde van de dag '100 km: hard zat'
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 12/17/2019
 • 10/29/2019
 • Omgevingsvisie buitengebied
 • Implementeer de "Atlas van het landschappelijk groen erfgoed van Nenderland" in het gemeentelijk beleid
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 3/31/2020
 • 9/24/2019
 • Aanpassing Verordening Wmo n.a.v. algemene voorziening Hulp bij het huishouden
 • Motie 'Zorg voor betaalbare woningen'
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 9/24/2019
 • Nvt
 • Motie vreemd aan de orde van de dag: 'Die ballonnen gaan niet meer op'
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 9/24/2019
 • Nvt
 • Motie vreemd aan de orde van de dag: 'Veilig fietsen over de dorpsas van Dieren'
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 9/24/2019
 • Nvt
 • Motie vreemd aan de orde van de dag: 'Bekijk het eens vanaf de fiets'
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 6/11/2019
 • Transformatieplan 2.0
 • Praktijkondersteuners Jeugd
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 11/1/2019