Vergaderkalender

Moties

DatumBijbehorend raadsvoorstelTitelPortefeuillehouderStatusEinddatumDatum afdoening
 • 1/28/2020
 • Fietspad HAN - Larenstein (20.03)
 • Motie: Vrije keus route
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 1/28/2020
 • n.v.t.
 • Motie vreemd aan de orde van de dag 'Geen Sticker? Geen reclame'
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 11/12/2019
 • Programmabegroting 2020
 • Houd de bibliotheek in Velp open
 • Marc Budel
 • Aangenomen
 • 11/12/2019
 • Programmabegroting 2020
 • Veilig naar school
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 12/1/2020
 • 11/12/2019
 • Programmabegroting 2020
 • Inkomenstoeslag voor tweeoudergezinnen
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 11/12/2019
 • Programmabegroting 2020
 • Naar een betaalbare jeugdzorg
 • Marc Budel
 • Aangenomen
 • 3/31/2020
 • 11/12/2019
 • Programmabegroting 2020
 • Houd het veer van Rheden in de vaart
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 6/9/2020
 • 10/29/2019
 • Omgevingsvisie buitengebied
 • Implementeer de "Atlas van het landschappelijk groen erfgoed van Nenderland" in het gemeentelijk beleid
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 3/31/2020
 • 10/29/2019
 • niet van toepassing
 • Motie vreemd aan de orde van de dag 'Flexwoningen'
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 10/29/2019
 • Niet van toepassing
 • Motie vreemd aan de orde van de dag '100 km: hard zat'
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 12/17/2019
 • 10/29/2019
 • Niet van toepassing
 • Motie vreemd aan de orde van de dag 'Trap op, trap af'
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 9/24/2019
 • Nvt
 • Motie vreemd aan de orde van de dag: 'Bekijk het eens vanaf de fiets'
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 9/24/2019
 • Nvt
 • Motie vreemd aan de orde van de dag: 'Die ballonnen gaan niet meer op'
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 9/24/2019
 • Nvt
 • Motie vreemd aan de orde van de dag: 'Veilig fietsen over de dorpsas van Dieren'
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 9/24/2019
 • Aanpassing Verordening Wmo n.a.v. algemene voorziening Hulp bij het huishouden
 • Motie 'Zorg voor betaalbare woningen'
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 6/11/2019
 • Kadernota 2019
 • Eurosongs op de Veluwe
 • Ronald Haverkamp
 • Aangehouden
 • 6/25/2019
 • 6/25/2019
 • 6/11/2019
 • Kadernota 2020
 • Rheden Regenbooggemeente
 • Carol van Eert
 • Aangenomen
 • 1/1/2020
 • 3/25/2020
 • 6/11/2019
 • Kadernota 2020
 • Begeleid Wonen
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 12/1/2019
 • 6/11/2019
 • Transformatieplan 2.0
 • Praktijkondersteuners Jeugd
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 11/1/2019
 • 5/21/2019
 • Motie vreemd aan de orde van de dag
 • Raadsbrede motie Tekorten sociaal domein
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 5/23/2019
 • 3/26/2019
 • Motie Uniforme vergoeding WMO voorzieningen
 • Motie Uniforme WMO voorzieningen
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 3/26/2019
 • Integrale veiligheid/ondermijning (19.11)
 • Motie 'Uitrol applicatie Meld een Vermoeden in een beschermd zaaksysteem'
 • Carol van Eert
 • Aangenomen
 • 1/29/2019
 • Podiumvoorziening (19.03)
 • Naar een betere samenwerking ten behoeve van de Podiumvoorziening in Theothorne
 • Marc Budel
 • Aangenomen
 • 1/18/2019
 • Motie vreemd aan de orde van de dag
 • Kinderpardon Gemeente Rheden
 • Carol van Eert
 • Aangenomen
 • 1/27/2019
 • 11/6/2018
 • Programmabegroting 2019-2022
 • Heldere financiële kaders
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 11/6/2018
 • Programmabegroting 2019-2022
 • Bouwen .......maar waar?
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 3/1/2019
 • 3/5/2019
 • 11/6/2018
 • Programmabegroting 2019-2022
 • Samen kundig ontwikkelen
 • Ronald Haverkamp
 • Aangehouden
 • 12/11/2018
 • 10/30/2018
 • Motie n.a.v. burgerinitiatief Doesburgsedijk
 • Motie 'Onderzoek Ellecomsedijk'
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 3/1/2019
 • 10/30/2018
 • Motie n.a.v. burgerinitiatief Doesburgsedijk
 • motie 'Inzicht gevolgen openhouden of afsluiting Doesburgsedijk'
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 5/1/2019
 • 9/25/2018
 • Motie
 • Het nieuwe zwembad: goed bereikbaar voor een gezonde exploitatie
 • Marc Budel
 • Aangenomen
 • 9/25/2018
 • Motie vreemd aan de orde van de dag
 • Aandacht voor vuurwerk
 • Carol van Eert
 • Aangenomen
 • 9/19/2019
 • 6/28/2018
 • Vreemd aan de orde van de dag
 • Ruimte voor beoordeling
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 6/14/2018
 • Motie vreemd aan de orde van de dag
 • Voorkom faillissement bioboer
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 6/14/2018
 • Motie vreemd aan de orde van de dag
 • Hondenbelasting
 • Dorus Klomberg
 • Aangenomen
 • 6/14/2018
 • Motie vreemd aan de orde van de dag
 • Minimumloon voor iedereen
 • Gea Hofstede
 • Aangenomen
 • 6/14/2018
 • Motie vreemd aan de orde van de dag
 • Veilige oversteek vanaf het Schoonoordpad
 • Marc Budel
 • Aangenomen
 • 3/20/2018
 • Motie vreemd aan de orde van de dag
 • Motie Veilig fietsen over de Weertsdijk 2.0
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 2/27/2018
 • Motie vreemd aan de orde van de dag
 • En nu aan de slag met de GelrePas voor gezinnen met een lager middeninkomen
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 2/27/2018
 • Motie vreemd aan de orde van de dag
 • Fietspad HAN - Larenstein - de volgordelijkheid der dingen
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 2/27/2018
 • Motie vreemd aan de orde van de dag
 • Schooljeugd veilig op het fietspad 2.0
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 1/30/2018
 • Motie vreemd aan de orde van de dag
 • Vreemd aan de orde: Rheden doet mee met de statiegeldalliantie
 • Constans Pos
 • Aangenomen
 • 12/5/2017
 • Bestemmingsplan Borghkeppel (17.79)
 • Budget voor inrichting eigen leefomgeving
 • Nicole Olland
 • Aangenomen
 • 11/28/2017
 • Bestemmingsplan Borghkeppel (19.79)
 • Meer betrokken door advies uit de buurt
 • Nicole Olland
 • Aangenomen
 • 11/7/2017
 • Begrotingsraad 7 november 2017
 • Beheer openbare ruimte is maatwerk
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 11/7/2017
 • Begrotingsraad 7 november
 • Station Rheden - De Postbank
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 11/7/2017
 • Begrotingsraad 7 november 2017
 • Alle 4 begrotingsdocumenten op een rij
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 11/7/2017
 • Begrotingsraad 7 november 2017
 • Schijn een licht op het Wilhelminaplein in Dieren
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 11/7/2017
 • Begrotingsraad 7 november 2017
 • Payrolling
 • Ronald Haverkamp
 • Aangenomen
 • 10/31/2017
 • Beperk implementatie applicatie Meld een vermoeden
 • Carol van Eert
 • Aangenomen
 • 7/11/2017
 • Voorjaarsnota
 • Gelrepas ook voor gezinnen met een middeninkomen
 • Tjebbe Vugts
 • Aangenomen
 • 11/7/2017