VV - Ingekomen stukken

OnderwerpAfzenderDatum
 • Circulaire samenloop vergoedingen leden Algemeen bestuur met een uitkering
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
 • 12/23/2014
 • Circulaire aanpassing pensioenen en inhoudingen Appa per 1 januari 2015
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
 • 12/12/2014
 • Corter De Geer Advocaten inzake verzoek minnelijke schikking in kwestie hoogheemraadschap van Rijnland en de Stichting SBOH
 • Corter De Geer Advocaten
 • 1/12/2015
 • Rechtsgeldige bekendmaking belastingverordeningen 2017
 • Daadkracht voor de overheid
 • 12/5/2017
 • Oordeel over de jaarrekening en het jaarverslag 2016
 • Provincie Zuid-Holland
 • 12/6/2017
 • "Samen werken aan water" visie bloembollensector op waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid
 • Koniklijke Algemeene Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB)
 • 12/12/2017
 • UIitvoering van de wet Basisregistratie Grootschalige Topografie, aandachtspunten 2018 en 2019
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
 • 12/18/2017
 • Motie algemeen bestuur 19 december 2017 m.b.t. digitalisering stemmen bij verkiezingen
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • 1/11/2018
 • Planning onderzoeksopzetten eerste half jaar 2018
 • Rekenkamercommissie Rijnland
 • 1/25/2018
 • Verzoek handhaven Waterwet, Keur, etc. van loodverontreiniging in het oppervalktewater door gebruik en verlies van vislood
 • Egbert Lobee te Hansweert
 • 2/12/2018
 • Afschrift reactie op consultatieversie conceptrapport Waterschapsbelastingen van de Commissie Aaanpassing Belastingstelsel
 • Vereniging van bos- en natuurterrein- eigenaren (VBNE)
 • 2/14/2018
 • Afschrift motie algemeen bestuur m.b.t. conceptvoorstellen Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB)
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • 2/15/2018
 • Klacht wegens schending eigendomsrecht verbreding N207 en Watergebiedsplan Wassenaarschepolder
 • P.H.J. Langeslag te Leimuiden
 • 2/19/2018
 • Zorg ten aanzien van hydrologische aspecten aanleggen van de N207 Zuid, in het bijzonder de Verlengde Bentwoudlaan. Mede namens drie verenigingen en een actiecomite
 • B.S. Eilander te Zoetermeer
 • 2/23/2018
 • Vervolgproces Commissie Aanpassing Belastingstelsel
 • Unie van Waterschappen
 • 3/16/2018
 • Klacht over muskusratklemmen
 • R. Bleyie namens G. Terpstra
 • 3/12/2018
 • Bezwaar tegen besluit van Rijnland tot stopzetten van vissen op rivierkreeft
 • Wijnand van Rees, voorzitter cooperatie van vissers "de Schakel"
 • 3/26/2018
 • Aanbieding jaarverslag 2017 en jaarprogramma 2018 RKC
 • Rekenkamercommissie Rijnland
 • 3/20/2018
 • Initiatiefvoorstel "Plantaardig buffet"
 • Partij voor de Dieren
 • 3/26/2018