Raadsinfo

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 8/22/2019
 • Provincie Zuid-Holland - Nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • 8/22/2019
 • VNG ledenbrief - Wijziging eigen bijdrage PGB BW en maatregelen i.v.m. stapelfacturen eigen bijdrage
 • VNG
 • 8/20/2019
 • VNG ledenbrief - Archiefwet, selectielijst en (beperking van) openbaarheid
 • VNG ledenbrief
 • 8/19/2019
 • KNNV Nieuws
 • KNNV
 • 8/14/2019
 • VNG ledenbrief - Wijziging model-APV zomer 2019
 • VNG
 • 8/12/2019
 • KNNV Nieuws
 • KNNV
 • 8/8/2019
 • Omgevingsdienst Haaglanden - Sociaal jaarverslag 2018
 • ODH
 • 8/7/2019
 • Gemeente Renkum - Aangenomen motie begrotingsevenwicht
 • Griffie gemeente Renkum
 • 8/5/2019
 • KNNV - Handen van van Abtswoudsepark en kinderboerderij Tanthof
 • KNNV
 • 8/5/2019
 • VNG ledenbrief - Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen
 • VNG
 • 8/5/2019
 • KNNV Nieuws
 • KNNV
 • 8/1/2019
 • Provincie Zuid-Holland - Nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • 7/30/2019
 • VNG ledenbrief - GT Print
 • VNG
 • 7/29/2019
 • KNNV Nieuws
 • KNNV
 • 7/26/2019
 • VNG - Financiële impact invoering Omgevingswet
 • VNG
 • 7/25/2019
 • Provincie Zuid-Holland - Nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • 7/25/2019
 • Mantelzorg.nl - Nieuwsbrief gemeenten
 • Mantelzorg.nl
 • 7/25/2019
 • VNG ledenbrief - Correctie op brief U201900344 (Actualisering begrippen brandweerhoofdstukken aan hoofdstuk 3 CAR-UWO
 • VNG
 • 7/23/2019
 • VNG ledenbrief - Geactualiseerd Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • VNG
 • 7/22/2019
 • VNG ledenbrief - Indexering/wijziging subsidies/bekostiging welzijn en cultuur 2017-2020
 • VNG
 • 7/19/2019
 • Inwoner Rijswijk - Geen 5 G
 • Inwoner Rijswijk
 • 7/19/2019
 • Cliëntenraad Centrale Jongerenraad Youz - Aanbesteding 2020 H10
 • Cliëntenraad Centrale Jongerenraad Youz
 • 7/18/2019
 • Provincie Zuid-Holland - Nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • 7/18/2019
 • VNG ledenbrief - Ledenbrief Klimaatakkoord
 • VNG
 • 7/17/2019
 • Middelgrotegemeenten - Publicatie M50 in Binnenlands Bestuur
 • Middelgrotegemeenten
 • 7/17/2019
 • VNG ledenbrief - Stikstof problematiek en inventarisatie gevolgen voor gemeenten
 • VNG
 • 7/17/2019
 • VNG ledenbrief - Doordecentralisatie en nieuw verdeelmodel MO, BW en BG
 • VNG
 • 7/17/2019
 • VNG ledenbrief - Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
 • VNG
 • 7/15/2019
 • VZHG nieuwsbrief 2019 – nummer 05
 • VZHG
 • 7/15/2019
 • VNG ledenbrief - Regionale samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars
 • VNG
 • 7/15/2019
 • KNNV Nieuws
 • KNNV
 • 7/11/2019
 • Motie gemeente Oostzaan inzake Toename discriminatie
 • Griffie gemeente Oostzaan
 • 7/11/2019
 • Provincie Zuid-Holland - Nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • 7/10/2019
 • Duizend Duurzame Daden - Nieuwsbrief juli 2019
 • Duizend Duurzame Daden
 • 7/9/2019
 • Adviespraktijk voor Bouwkunst Energie en Milieu - De Consequentie Analyse van het klimaatakkoord
 • Adviespraktijk voor Bouwkunst Energie en Milieu
 • 7/9/2019
 • Griffie gemeente Heemstede - Aangenomen motie ''Als we verder de trap af moeten, komen we onder water''
 • Griffie gemeente Heemstede
 • 7/9/2019
 • Bezwaren Ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling HBG Locatie
 • Divers
 • 7/8/2019
 • Rijswijk Wonen - Nieuwbrief
 • Rijswijk Wonen
 • 7/4/2019
 • Provincie Zuid-Holland - Nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • 7/4/2019
 • VNG ledenbrief - Ledenraadpleging Cao Gemeenten 2019-2020
 • VNG
 • 7/4/2019
 • ProAmbt - Nieuwsbrief Juli 2019
 • ProAmbt
 • 7/3/2019
 • Adviesraad Sociaal Domein - Verslag 16-05-2019
 • Secretaris R. van Wijk
 • 7/1/2019
 • KNNV Nieuws
 • KNNV
 • 6/28/2019
 • University G1000.nu - Nieuwsbrief
 • University G1000.nu
 • 6/27/2019
 • Provincie Zuid-Holland - Nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • 6/27/2019
 • SDU - Raadsleden nieuws
 • SDU
 • 6/26/2019
 • VNG ledenbrief - Nadere uitwerking Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel
 • VNG
 • 6/26/2019
 • Gemeente Barneveld - Presentaties middagsessie VNG Jaarcongres 2019
 • Gemeente Barneveld
 • 6/25/2019
 • VNG ledenbrief - Aangepaste modelverordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht
 • VNG
 • 6/24/2019
 • KNNV Nieuws
 • KNNV