Raadsinfo

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 1/22/2020
 • Hoogheemraadschap van Delfland - Nieuwsbrief
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • 1/22/2020
 • Gemeente.nu - College hakt knoop door: afvalverwerker Amsterdam in de verkoop
 • Gemeente.nu
 • 1/22/2020
 • Gemeente.nu - Resultaatgericht beschikken mag, mits nader uitgewerkt
 • Gemeente.nu
 • 1/21/2020
 • Inwoner Loon op Zand - Verkoop Aandelen Eneco aan Mitsubishi
 • Inwoner Loon op Zand
 • 1/21/2020
 • Gemeente Weesp - Aangenomen motie tegen het afsteken van particulier vuurwerk
 • Griffier Weesp
 • 1/20/2020
 • Gemeente.nu - Grote steden starten Citrix weer op, problemen beperkt
 • Gemeente.nu
 • 1/20/2020
 • Levend Laboratorium 2020 (op verzoek niet geanonimiseerd)
 • Richard Slager
 • 1/20/2020
 • KNNV Nieuws - Nieuwsbrief 22 Natuurlijk Delfland
 • KNNV
 • 1/20/2020
 • MRDH Journaal nr. 01 - januari 2020
 • MRDH
 • 1/20/2020
 • Dutch Drone Shows - Brief aan het college en de raad
 • Dutch Drone Shows
 • 1/20/2020
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden - Nieuwsbrief week 4
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • 1/17/2020
 • Dunea - Nieuwsbrief januari 2020
 • Dunea
 • 1/16/2020
 • Gemeente.nu - Aan de slag met wonen en zorg voor ouderen
 • Gemeente.nu
 • 1/16/2020
 • Provincie Zuid-Holland - Nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • 1/16/2020
 • VNG - Gevolgen sluiting rookruimten in de horeca
 • VNG
 • 1/15/2020
 • Gemeente.nu - Bedrijfsvoering | Stijging woonlasten: stilte voor de storm?
 • Gemeente.nu
 • 1/15/2020
 • Landelijke petitie Geen gif in de Lek - Legalisatie lozingen PFOA en GenX
 • Initiatiefnemers petitie ‘Geen gif in de Lek'
 • 1/14/2020
 • Gemeente.nu - Bijdrage uit de 'woningbouwimpuls' via grondige selectie
 • Gemeente.nu
 • 1/13/2020
 • KNNV Nieuws - Nieuwsbrief 21 Natuurlijk Delfland
 • KNNV
 • 1/13/2020
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden - Nieuwsbrief week 3
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • 1/13/2020
 • Algemene Vereniging voor Natuurbescherming - Vuurwerkverbod
 • AVN
 • 1/13/2020
 • Projectleider 5G - Aangenomen motie gemeente Bergen over 5G netwerk
 • Projectleider 5G
 • 1/13/2020
 • Gemeente.nu - Omgevingswet maakt planwijzigingen te ingewikkeld
 • Gemeente.nu
 • 1/11/2020
 • Stand van zaken afhandeling brand P van Vlietlaan 2
 • College van B&W
 • Johanna Besteman
 • 1/9/2020
 • Internationale Vrouwendag 2020
 • Internationale Vrouwendag
 • 1/9/2020
 • JGZ - Update vaccinatierapport
 • JGZ
 • 1/9/2020
 • Provincie Zuid-Holland - Nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • 1/9/2020
 • Nederlands Debat Instituut - Hoe geef je een overtuigende nieuwjaarsspeech
 • Nederlands Debat Instituut
 • 1/9/2020
 • Gemeente.nu - Wat is er veranderd in 2020?
 • Gemeente.nu
 • 1/8/2020
 • Hoogheemraadschap van Delfland - Nieuwsbrief
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • 1/8/2020
 • Gemeente.nu - ‘Niet winkelen met portemonnee van gemeente’
 • Gemeente.nu
 • 1/7/2020
 • Durf te Kiezen - Levend Laboratorium 2020
 • Durf te Kiezen
 • 1/7/2020
 • Gemeente.nu - Alcohol op nieuwjaarsreceptie 'niet vanzelfsprekend
 • Gemeente.nu
 • 1/7/2020
 • Gemeente Achtkarspelen - Aangenomen motie Afschaffing van de verhuurdersheffing voor de woningcorporaties
 • Gemeente Achtkarspelen
 • 1/7/2020
 • Debat.nl - Geen valse start
 • Debat.nl
 • 1/6/2020
 • KNNV Nieuws - Nieuwsbrief 20 Natuurlijk Delfland
 • KNNV Nieuws
 • 1/6/2020
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden - Nieuwsbrief week 2
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • 1/2/2020
 • Partij voor de bomen i.o.
 • Partij voor de bomen
 • 1/1/2020
 • Inwoner Rijswijk - Vraag om aandacht te besteden aan de straatverlichting in Rijswijk
 • Inwoner Rijswijk
 • 12/29/2019
 • KNNV Nieuws - Nieuwsbrief 19 Natuurlijk Delfland
 • KNNV
 • 12/24/2019
 • Gemeenteraad Montferland - Aangenomen motie Samen Trap-op-trap-af
 • Gemeenteraad Montferland
 • 12/23/2019
 • Provincie Zuid-Holland - Update bestuurlijke ontwikkelingen in de Zuid-Hollandse regio's 2019 namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • 12/23/2019
 • KNNV Nieuws - Nieuwsbrief 18 Natuurlijk Delfland
 • KNNV
 • 12/20/2019
 • Hoogheemraadschap van Delfland - Nieuwsbrief
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • 12/20/2019
 • Gemeenteraad Dongen - Motie: Voorstel tot overhevelen 'niet beïnvloedbare kosten' Jeugdhulp naar de Rijksoverheid
 • Gemeente Dongen
 • 12/20/2019
 • Jaarverantwoording Kinderopvang
 • Inspectie van het Onderwijs - ministerie van onderwijs, cultuur en Wetenschap
 • Johanna Besteman
 • 12/20/2019
 • VNG Ledenbrief - Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
 • VNG
 • 12/20/2019
 • ProDemos Nieuwsbrief - december 2019
 • ProDemos
 • 12/19/2019
 • Provincie Zuid-Holland - Nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • 12/19/2019
 • LetsTalkAboutTech - Informatiemap 5G en gezondheid
 • LetsTalkAboutTech