Raadsinfo

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 7/7/2020
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden - Nieuwsbrief week 28
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • 7/6/2020
 • KNNV Nieuws - Nieuwsbrief 46 Natuurlijk Delfland
 • KNNV
 • 7/6/2020
 • VNG - Actieplan toegankelijk stemmen
 • VNG
 • 7/6/2020
 • Historische Vereniging Rijswijk - Wilhelminamonument op de gemeentelijke monumentenlijst
 • Historische Vereniging Rijswijk
 • 7/6/2020
 • VNG Ledennieuwsbrief - Coronacrisis nr 15
 • VNG
 • 7/6/2020
 • Organisatie Sint Nicolaas in Rijswijk - Intocht Sint in Rijswijk 2020
 • Organisatie Sint Nicolaas in Rijswijk
 • 7/3/2020
 • Frisse Start - Voorbeeldmotie toeslagenaffaire een frisse start
 • Frisse Start
 • 7/3/2020
 • Raadsleden.nl - Digitaal debatteren, spijker deze zomer je kennis bij!
 • Raadsleden.nl
 • 7/3/2020
 • Gemeente Sint-Michielsgestel - Aangenomen motie
 • Stabieler gemeentefonds
 • Gemeente Sint-Michielsgestel
 • 7/3/2020
 • Brief aan gemeenteraad - Huisvesting Montessorischool Parkrijk
 • Voorzitter MR Montessorischool Parkrijk
 • 7/2/2020
 • Gemeente Noordoostpolder - Aangenomen motie Behoud Rekenkamer(functie)s
 • Gemeente Noordoostpolder
 • 7/2/2020
 • Provincie Zuid-Holland - Nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • 7/2/2020
 • Gemeente.nu - Wethouders in nood voeren actie
 • 7/1/2020
 • Gemeente.nu - Broeierige zomer vol burenruzies en overlast
 • Gemeente.nu
 • 7/1/2020
 • Onafhankelijk Papendrecht - Resultaten onderzoek PFAS in drinkwater Papendrecht
 • Onafhankelijk Papendrecht
 • 7/1/2020
 • VluchtelingenWerk Nederland - Nieuwsbrief Gemeenten 1 juli 2020
 • VluchtelingenWerk Nederland
 • 7/1/2020
 • Gemeente.nu - Sociaal | Wat heeft een thuisloze jongere écht nodig?
 • Gemeente.nu
 • 6/30/2020
 • Transitium Groep - Nieuws juni 2020
 • Transitium Groep
 • 6/30/2020
 • Provincie Zuid-Holland - RES Talk #participatie terugkijken
 • Provincie Zuid-Holland
 • 6/29/2020
 • Gemeente.nu - Ruimte | Samen aan de slag tegen zwerfvuil
 • Gemeente.nu
 • 6/29/2020
 • Per Saldo - Enquête achterban
 • Per Saldo
 • 6/29/2020
 • VNG - Bekendmaking uitslagen ledenraadpleging in verband met uitstel ALV 2020
 • VNG
 • 6/29/2020
 • MRDH journaal nr. 09 - juni 2020
 • MRDH
 • 6/29/2020
 • Dhr. Maas - Open brief over Zwarte Piet
 • Dhr. Maas
 • 6/29/2020
 • Gemeente Renkum - Aangenomen motie ''Onhoudbaar''
 • Gemeente Renkum
 • 6/29/2020
 • KNNV Nieuws - Nieuwsbrief 45 Natuurlijk Delfland
 • KNNV
 • 6/29/2020
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden - Nieuwsbrief week 27
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • 6/26/2020
 • Hoogheemraadschap van Delfland - Nieuwsbrief
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • 6/26/2020
 • VNG Ledennieuwsbrief - Coronacrisis nr 14
 • VNG
 • 6/25/2020
 • Provincie Zuid-Holland - Nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • 6/25/2020
 • Gemeente.nu - Biomassa: gemeenten zijn gewaarschuwd
 • Gemeente.nu
 • 6/25/2020
 • VNG - Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed vastgesteld
 • VNG
 • 6/25/2020
 • Mantelzorg.nl - Update Gemeenten | Branchemonitor en handleiding belronde
 • Mantelzorg.nl
 • 6/25/2020
 • Raadsgriffie Gemeente Enschede - Voortgang actie “Stop de begrotingserosie”
 • Raadsgriffie Gemeente Enschede
 • 6/25/2020
 • VNG - Raadsledennieuwsbrief juni/juli 2020
 • VNG
 • 6/24/2020
 • Gemeente Noordoostpolder - Motie kosten Omgevingswet
 • Gemeente Noordoostpolder
 • 6/24/2020
 • Inwoner Rijswijk - Brief aan BW inz Penninglaan-Geestbrugweg
 • Inwoner Rijswijk
 • 6/24/2020
 • JGZ - Raderrapportage Armoede
 • JGZ
 • 6/23/2020
 • VNG - Stand van zaken aanvullende onderzoeken herijking verdeling gemeentefonds
 • VNG
 • 6/23/2020
 • VNG - Stand van zaken nieuwe wet inburgering
 • VNG
 • 6/23/2020
 • Gemeente.nu - Ollongren incasseert motie van afkeuring senaat
 • Gemeente.nu
 • 6/22/2020
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden - Nieuwsbrief week 26
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • 6/22/2020
 • Gemeente Edam-Volendam - Motie ter behoud lokale rekenkamerfunctie
 • Commissiegriffier Edam-Volendam
 • 6/22/2020
 • KNNV Nieuws - Nieuwsbrief 44 Natuurlijk Delfland
 • KNNV
 • 6/19/2020
 • VNG - Gezamenlijke vragenlijst VNG en vakbonden
 • VNG
 • 6/19/2020
 • VNG Ledennieuwsbrief - Coronacrisis nr 13
 • VNG
 • 6/18/2020
 • VNG - Meerjarige Transitiestrategie Common Ground
 • VNG
 • 6/18/2020
 • Gemeente.nu - Kabinet houdt vast aan centrale koers jeugdzorg
 • Gemeente.nu
 • 6/18/2020
 • Provincie Zuid-Holland - Nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • 6/17/2020
 • Gemeente.nu - Sociaal | Minister en senaat botsen over huurverhogingen
 • Gemeente.nu