Raadsinfo

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 9/29/2020
 • Stichting Écht Scheiden Zonder Schade - Open brief aan raadsleden en wethouders
 • Stichting Écht Scheiden Zonder Schade
 • 9/29/2020
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden - Nieuwsbrief week 40
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • 9/29/2020
 • Gemeente.nu - Veiligheid | Streep door strafblad coronaboete
 • Gemeente.nu
 • 9/28/2020
 • MRDH journaal nr. 12 - september 2020
 • MRDH
 • 9/28/2020
 • Bouwend Nederland - Inspiratie voor uw begroting
 • Bouwend Nederland
 • 9/28/2020
 • Brief AHC Stedin Groep inzake LTF
 • 9/28/2020
 • Mantelzorg.nl - Update gemeenten
 • Mantelzorg.nl
 • 9/25/2020
 • VNG - Archivering tekstberichten
 • VNG
 • 9/25/2020
 • Hoogheemraadschap van Delfland - Nieuwsbrief
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • 9/24/2020
 • Provincie Zuid-Holland - Nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • 9/24/2020
 • VNG - VNG Model Verordening op de gemeentelijke adviescommissie (nieuw)
 • VNG
 • 9/24/2020
 • Voorlichtingsbureau van de rijksoverheid over antennes - Deelnemers gezocht onderzoek over 5G
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • 9/24/2020
 • VNG - Raadsledennieuwsbrief
 • VNG
 • 9/24/2020
 • Gemeente.nu - Nieuwe samenwerking voor begeleiden coronawerklozen
 • Gemeente.nu
 • 9/24/2020
 • VNG - Reactie op de Rijksbegroting 2021
 • VNG
 • 9/24/2020
 • Gemeente Lelystad - Motie Huisvesting vergunninghouders
 • Gemeente Lelystad
 • 9/23/2020
 • VNG - Tweede pakket en totaaloverzicht moties ALV 25 september 2020
 • VNG
 • 9/23/2020
 • Gemeente.nu - Sociaal | Extra sociaal budget voor komende twee jaar
 • Gemeente.nu
 • 9/23/2020
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden - Online Raadsacademies
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • 9/22/2020
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden - Nieuwsbrief week 39
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • 9/22/2020
 • Gemeente.nu - Impuls digitale inspraak leidt ook tot zorgen
 • Gemeente.nu
 • 9/21/2020
 • KNNV Nieuws - Nieuwsbrief 57 Natuurlijk Delfland
 • KNNV
 • 9/21/2020
 • Gemeente.nu - Ruimte | Juridische tegenslag voor aanleg nieuwe windparken
 • Gemeente.nu
 • 9/18/2020
 • VNG - Eerste pakket moties ALV 25 september 2020
 • VNG
 • 9/18/2020
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Brandveiligheid gevels
 • BZK
 • 9/18/2020
 • Raadsleden.nl - De competentiescan voor raadsleden: haal meer uit jezelf
 • Raadsleden.nl
 • 9/17/2020
 • Provincie Zuid-Holland - Nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • 9/17/2020
 • Gemeente.nu - Gemeenteraad spreekt nauwelijks over gevolgen digitalisering
 • Gemeente.nu
 • 9/17/2020
 • MRDH journaal nr. 11 - september 2020
 • MRDH
 • 9/17/2020
 • Gemeente.nu - Bedrijfsvoering | Van Prinsjesdag tot publieke inkoop
 • Gemeente.nu
 • 9/17/2020
 • VluchtelingenWerk Nederland - Aftellen naar de nieuwe Wet Inburgering
 • VluchtelingenWerk Nederland
 • 9/16/2020
 • Hoogheemraadschap van Delfland - Nieuwsbrief
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • 9/15/2020
 • Gemeente.nu - Prinsjesdag: geen nieuwe steunronde gemeenten
 • Gemeente.nu
 • 9/15/2020
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden - Nieuwsbrief week 38
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • 9/14/2020
 • VNG - Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota
 • VNG
 • 9/14/2020
 • KNNV Nieuws - Nieuwsbrief 56 Natuurlijk Delfland
 • KNNV
 • 9/10/2020
 • Persbericht Ministerie BZK - Woningbouwimpuls
 • Ministerie BZK
 • 9/10/2020
 • Provincie Zuid-Holland - Nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • 9/10/2020
 • Gemeente.nu - Eerste ronde woningbouwimpuls voor 51.000 nieuwe woningen
 • Gemeente.nu
 • 9/9/2020
 • Gemeente.nu - Sociaal | Toch schuldhulp bij fout in gegevens bijstand
 • Gemeente.nu
 • 9/8/2020
 • Gemeente.nu - Veiligheid | Boa’s in actie: Het grootste deel begreep boete wél
 • Gemeente.nu
 • 9/8/2020
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden - Nieuwsbrief week 37
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • 9/8/2020
 • Gemeente.nu - Loopt invoering Omgevingswet uit op financiële strop?
 • Gemeente.nu
 • 9/7/2020
 • KNNV Nieuws - Nieuwsbrief 55 Natuurlijk Delfland
 • KNNV
 • 9/4/2020
 • Provincie Zuid-Holland - Nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • 9/4/2020
 • VNG - Compensatie van gemeenten in het kader van corona
 • VNG
 • 9/3/2020
 • Gemeente.nu - Toch geen strafblad bij coronaboete?
 • Gemeente.nu
 • 9/2/2020
 • Gemeente.nu - Bedrijfsvoering | Verkiezingen op 1,5 meter afstand
 • Gemeente.nu
 • 9/2/2020
 • VNG - Openstelling vacatures VNG bestuur en commissies
 • VNG
 • 9/1/2020
 • Gemeente.nu - Coronacompensatie, maatregelen, boetes en burenruzie
 • Gemeente.nu