Raadsinfo

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 10/18/2019
 • Griffie PZH - Motie ''Begrotingsevenwicht raad Westvoorne'' (unaniem aangenomen)
 • Griffie PZH
 • 10/17/2019
 • Provincie Zuid-Holland - Nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • 10/16/2019
 • VNG ledenbrief - FLO-overgangsrecht: versneld sparen naar 225% van het netto inkomen (Hoofdstuk 9e CAR-UWO)
 • VNG
 • 10/16/2019
 • MRDH - Presentatie Hoekse Lijn
 • MRDH
 • 10/15/2019
 • Bouwendnederland - Brief zeven bouw- en infraorganisaties over stikstof aan de diverse fracties in uw gemeente
 • Bouwendnederland
 • 10/14/2019
 • KNNV Nieuws - Nieuwsbrief 8 Natuurlijk Delfland
 • KNNV
 • 10/14/2019
 • Nieuwsbrief Nederlandse Vereniging voor Raadsleden - Nieuwsbrief week 42
 • Nieuwsbrief Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • 10/10/2019
 • Stichting RIONED - Informatieve websites over gemeentelijke watertaken en waterbeheer
 • Stichting RIONED
 • 10/10/2019
 • Stichting Écht Scheiden Zonder Schade - Scheidende Ouders
 • ESZS
 • 10/10/2019
 • SVWN - Visitatierapport Rijswijk Wonen
 • SVWN
 • 10/10/2019
 • Provincie Zuid-Holland - Nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • 10/10/2019
 • Maag Lever Darm Stichting - Toiletsymposium 2019
 • Maag Lever Darm Stichting
 • 10/8/2019
 • VNG ledenbrief - Handleiding uniformering objectafbakening gemeentelijke belastingen
 • VNG
 • 10/7/2019
 • VNG ledenbrief - Stand van zaken herziening gemeentefonds
 • VNG
 • 10/7/2019
 • KNNV Nieuws - Nieuwsbrief 7 Natuurlijk Delfland
 • KNNV
 • 10/4/2019
 • Dierenbescherming - PolitiekDier Gemeente Editie 2- 2019
 • Dierenbescherming
 • 10/4/2019
 • Gemeente Bergen op Zoom - Brief aan de Tweede Kamer
 • Motie gemeenteraad uitbreiding gemeentelijk belastinggebied
 • Gemeente Bergen op Zoom
 • 10/3/2019
 • Re-shape Properties - Brief aan het college over de toekomst van In de Bogaard
 • Re-shape Properties
 • 10/3/2019
 • Provincie Zuid-Holland - Nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • 10/3/2019
 • Inwoner Rijswijk - Uiting van zorgen over de uitrol van het 5G netwerk
 • Inwoner Rijswijk
 • 10/2/2019
 • Commissiegriffier Zoetermeer - Verslag 2e bijeenkomst Platform H-10 Jeugd
 • Commissiegriffier Zoetermeer
 • 10/2/2019
 • VNG ledenbrief - Wijziging in verstrekking hulpmiddelen
 • VNG ledenbrief
 • 10/2/2019
 • Gemeente Weststellingwerf - Brief aan de tweede kamer inzake de omgekeerde bewijslast kleine gasvelden
 • Gemeente Weststellingwerf
 • 10/1/2019
 • Gemeente Wormerland - Aangenomen motie fractie GL Trap op Trap Af
 • Gemeente Wormerland
 • 10/1/2019
 • Gemeente Asten - Aangenomen motie Ontwikkelingen gemeentefonds
 • Gemeente Asten
 • 10/1/2019
 • KNNV Nieuws - Nieuwsbrief 6 Natuurlijk Delfland
 • KNNV
 • 9/30/2019
 • Gemeente Rijswijk - Ruimte voor Sport in Rijswijk
 • Gemeente Rijswijk
 • 9/27/2019
 • VNG - Raadsledennieuwsbrief september 2019
 • VNG
 • 9/26/2019
 • Letstalkabouttech - Kritische reacties gemeenten op wetvoorstel verplichte uitrol 5G
 • Letstalkabouttech
 • 9/26/2019
 • VNG ledenbrief - FLO-overgangsrecht: nadere aanpassing levensloopsregeling (Hoofdstuk 9e CAR-UWO)
 • VNG
 • 9/26/2019
 • Vijverberg Advocaten en Adviseurs - Grip op Gemeenschappelijke Regelingen
 • Vijverberg Advocaten en Adviseurs
 • 9/26/2019
 • VNG ledenbrief - Voortgang implementatie nieuw pgb-systeem (PGB2.0)
 • VNG
 • 9/24/2019
 • communicatie rondom inkoop H10 en kort geding. In oktober vindt een kort geding plaats naar aanleiding van bezwaren van een aantal jeugdhulpaanbieders over de inkoop van jeugdhulp 2020-2024. Dit betreuren wij uiteraard. Ondanks zorgvuldige voorbereidingen, om ons samen in te zetten voor de overgang naar een resultaatgericht stelsel, hebben enkele jeugdhulpaanbieders toch juridische stappen gezet.
 • wethouder Besteman
 • Johanna Besteman
 • 9/24/2019
 • Bestuur Strandwalfestival - Strandwalfestival 2019
 • Bestuur Strandwalfestival
 • 9/24/2019
 • VNG ledenbrief - Reactie op de Rijksbegroting 2020
 • VNG
 • 9/23/2019
 • KNNV Nieuws - Nieuwsbrief 5 Natuurlijk Delfland
 • KNNV Nieuws
 • 9/23/2019
 • Bewonersvereniging de Hoek - Nieuwsbrief september 2019
 • Bewonersvereniging de Hoek
 • 9/23/2019
 • VZHG Nieuwsbrief 2019 - nummer 06
 • VZHG
 • 9/20/2019
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden - Zomerbrief 2019
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • 9/19/2019
 • Raadslid CDA Zwolle - Brief inzake Pensioenzorgen
 • Raadslid CDA Zwolle
 • 9/19/2019
 • Provincie Zuid-Holland - Nieuwsbrief Zicht op Zuid-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • 9/19/2019
 • Dunea - Nieuwsbrief september 2019
 • Dunea
 • 9/19/2019
 • Orange the World - Campagne tegen geweld tegen vrouwen
 • Orange the World
 • 9/18/2019
 • Milieudefensie - Publicatie: Lokale zaken in het geding door CETA-verdrag
 • Milieudefensie
 • 9/18/2019
 • VNG ledenbrief - Toetsing Klimaatakkoord en uitnodiging voor bijeenkomsten in het land
 • VNG
 • 9/17/2019
 • Inwoner Rijswijk - Tip over een video op youtube betreffende interview met een ondernemer over winkelstraten
 • Inwoner Rijswijk
 • 9/17/2019
 • Provincie Zuid-Holland - Afschrift hernbenoeming burgemeester M.J. Bezuijen
 • Provincie Zuid-Holland
 • 9/16/2019
 • VNG ledenbrief - Uitwerkingen akkoord Cao Gemeenten 2019 – 2020 (2) Cao Gemeenten vanaf 1 januari 2020
 • VNG
 • 9/16/2019
 • KNNV Nieuws - Nieuwsbrief 4 Natuurlijk Delfland
 • KNNV
 • 9/16/2019
 • VNG ledenbrief - Uitwerkingen akkoord Cao Gemeenten 2019 – 2020 (2) Cao Gemeenten vanaf 1 januari 2020
 • VNG