Moties

DatumIndiener(s)AgendapuntOnderwerpBesluitAfgehandeld
 • 2/16/2023
 • A.M. van Riel
 • 16
 • Regio Foodvalley wijziging Gemeenschappelijke Regeling
 • Verworpen
 • 2/16/2023
 • 2/16/2023
 • N.A. Visser
 • 10
 • Sociaal Domein toekomstbestendig maken
 • Aangenomen
 • 2/16/2023
 • H.M. Brons
 • 15
 • Omgevingsdienst De Vallei Kaderbrief
 • Aangenomen
 • 12/1/2022
 • 14 Motie Vreemd aan de orde van de dag
 • Rookvrij de toekomst in
 • Aangenomen
 • 6/27/2023
 • 12/1/2022
 • H.M. Brons
 • 12
 • Legesverordening 2023
 • Aangenomen
 • 12/1/2022
 • 14 Motie Vreemd aan de orde van de dag
 • Verrekenen neveninkomsten bestuurder
 • Verworpen
 • 12/1/2022
 • 12/1/2022
 • 14 Motie Vreemd aan de orde van de dag
 • Motie van treurnis
 • Verworpen
 • 12/1/2022
 • 12/1/2022
 • W.J. van de Fliert
 • 10
 • Bestemmingsplan volkstuinen Geerhoek
 • Aangenomen
 • 11/1/2022
 • H.C.F. van den Berg
 • 15
 • Programmabegroting 2023-2026
 • Aangenomen
 • 11/1/2022
 • 21 Motie vreemd aan de orde van de dag
 • 800 jarig bestaan van Scherpenzeel
 • Aangenomen
 • 11/1/2022
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 15
 • Programmabegroting 2023-2026
 • Aangenomen
 • 6/27/2023
 • 7/5/2022
 • H.A.M. Dekker
 • 12
 • Kadernota
 • Aangenomen
 • 11/17/2022
 • 5/12/2022
 • K. van den Bergh
 • 15 Motie vreemd aan de orde van de dag
 • Politievrijwilligers
 • Aangenomen
 • 3/7/2023
 • 5/12/2022
 • 10
 • Bomenverordening
 • Verworpen
 • 5/12/2022
 • 5/12/2022
 • 12
 • Regio Foodvalley Visie Werklocaties 2020-2030 & Regionaal Programma Werklocaties 2021-2025
 • Aangenomen
 • 6/15/2022
 • 5/12/2022
 • 9
 • Rekenkamercommissie rapport bouwen en wonen
 • Aangenomen
 • 5/31/2022
 • 2/22/2022
 • H.M. Brons
 • 13
 • Omgevingswet adviesrecht, participatieplicht en delegatiebesluit
 • Aangenomen
 • 11/1/2022
 • 2/22/2022
 • 14
 • 4e Steunpakket Corona Jeugd en WMO
 • Aangenomen
 • 6/21/2022
 • 12/16/2021
 • A.M. van Riel
 • 10. Belastingverordeningen
 • Toeristenbelasting
 • Aangenomen
 • 5/26/2022
 • 11/9/2021
 • A. van de Peut
 • 10 Grondexploitatie (begroting 2022)
 • Toewijzing starterswoningen
 • Aangenomen
 • 11/9/2021
 • 14 Motie vreemd
 • Waardering ambtelijke organisatie
 • Aangenomen
 • 1/1/2022
 • 11/9/2021
 • A. van de Peut
 • 11. Omgevingsvisie
 • 't Zwarte Land 2
 • Verworpen
 • 11/9/2021
 • 11/9/2021
 • A. van de Peut
 • 10 Grondexploitatie (begroting 2022)
 • Schoolgebouw De Nieuwe Koepel
 • Verworpen
 • 11/9/2021
 • 10/14/2021
 • A. van de Peut
 • 11. Elektrisch rijden laadvisie
 • Laadpleinen
 • Aangenomen
 • 2/8/2022
 • 10/14/2021
 • 16. Motie vreemd aan de orde van de dag
 • Straatnamen
 • Verworpen
 • 10/14/2021
 • 10/14/2021
 • 11. Elektrisch rijden laadvisie
 • Laadlantaarnpalen
 • Aangenomen
 • 2/8/2022
 • 10/14/2021
 • P.A. Klaassen
 • 12. Toekomstbestendig wonen lening
 • Aflossingsverplichting
 • Aangenomen
 • 2/15/2022
 • 7/12/2021
 • E. van Loo
 • Kadernota 2022-2025
 • Omgekeerd inzamelen afval
 • Aangenomen
 • 7/12/2021
 • Kadernota 2022-2025
 • Sociaal domein - uitgaven
 • Aangenomen
 • 9/14/2021
 • 7/12/2021
 • A.M. van Riel
 • Kadernota 2022-2025
 • Sociaal domein - wachttijden
 • Verworpen
 • 7/12/2021
 • 6/10/2021
 • A.M. van Riel
 • RES
 • Communicatie
 • Aangenomen
 • 10/13/2022
 • 6/10/2021
 • M.J. Zwankhuizen
 • RES
 • Energiebesparing
 • Aangenomen
 • 6/10/2021
 • P.A. Klaassen
 • RES
 • Restgronden
 • Aangenomen
 • 4/21/2021
 • H.M. Brons
 • Zienswijze herindelingsontwerp
 • Zienswijze herindelingsontwerp
 • Aangenomen
 • 10/7/2021
 • 3/25/2021
 • E. van Loo
 • Bestemmingsplan Dorpsstraat - Vijverlaan
 • parkeren
 • Aangenomen
 • 3/25/2021
 • M.J. van de Beek-Lindhout
 • 10
 • Nieuwe Koepel - sociale huur
 • Aangenomen
 • 12/14/2021
 • 2/11/2021
 • P.A. Klaassen
 • Nota van Bevindingen
 • Nota van Bevindingen
 • Aangenomen
 • 2/25/2021
 • 2/11/2021
 • M.J. Zwankhuizen
 • Nota van Bevindingen
 • Nota van Bevindingen
 • Aangenomen
 • 6/30/2022
 • 12/17/2020
 • P.A. Klaassen
 • Warmtevisie - Nota van Uitgangspunten
 • Warmtetransitielening
 • Aangenomen
 • 10/14/2021
 • 11/10/2020
 • P.M. van As
 • Programmabegroting 2021-2024
 • Tiny house
 • Aangenomen
 • 9/29/2020
 • W.A. Schuur
 • concept-RES Foodvalley
 • 1.0 TWh opwekking
 • Verworpen
 • 9/29/2020
 • 9/29/2020
 • M.J. van de Beek-Lindhout
 • concept-RES Foodvalley
 • Warmtevisie
 • Aangenomen
 • 2/18/2021
 • 9/29/2020
 • P.M. van As
 • concept-RES Foodvalley
 • Duurzame warmte
 • Aangenomen
 • 12/17/2020
 • 7/9/2020
 • P.A. Klaassen
 • Krediet advisering toekomst Scherpenzeel
 • motie van treurnis
 • Verworpen
 • 7/9/2020
 • 4/30/2020
 • W.A. Schuur
 • Regiovisie Geweld in Afhankelijkheidsrelaties 2020-2024
 • Outreachend werken
 • Aangenomen
 • 7/20/2021
 • 4/30/2020
 • W.J. van de Fliert
 • Woonvisie
 • Pacht
 • Aangenomen
 • 2/13/2020
 • Duurzaamheidslening Willaerruiters
 • Duurzaamheidsleningen voor maatschappelijke organisaties
 • Aangenomen
 • 6/16/2022
 • 2/13/2020
 • Kadernotitie Duurzaamheid
 • Prioritering en uitvoeringsprogramma
 • Aangenomen
 • 3/16/2021
 • 10/29/2019
 • C.A. Schimmel-de Greef
 • Regionale Energie Strategie | Startdocument
 • Participatie, voorbereiding, informeren en potentiĆ«le technieken
 • Aangenomen
 • 9/29/2020
 • 10/29/2019
 • I. van Ekeren
 • Regionale Energie Strategie | Startdocument
 • Instellen klankbordgroep RES
 • Aangenomen
 • 11/25/2019