Ingekomen stukken - Openbaar

OnderwerpDatum ingekomenToelichting
 • week 48
 • 11/29/2021
 • week 47
 • 11/22/2021
 • ingekomen stukken
 • week 46
 • 11/15/2021
 • ingekomen stukken
 • week 45
 • 11/8/2021
 • ingekomen stukken
 • week 44
 • 11/1/2021
 • Ingekomen stukken
 • week 43
 • 10/25/2021
 • Ingekomen stukken
 • week 42
 • 10/18/2021
 • Ingekomen stukken
 • week 41
 • 10/11/2021
 • Ingekomen stukken
 • week 40
 • 10/4/2021
 • Ingekomen stukken
 • week 39
 • 9/27/2021
 • Ingekomen stukken
 • week 38
 • 9/20/2021
 • Ingekomen stukken
 • week 37
 • 9/13/2021
 • Ingekomen stukken
 • week 36
 • 9/6/2021
 • Ingekomen stukken
 • week 35
 • 8/30/2021
 • Ingekomen stukken
 • Week 34
 • 8/23/2021
 • ingekomen stukken
 • week 33
 • 8/16/2021
 • Ingekomen stukken
 • week 32
 • 8/9/2021
 • Ingekomen stukken
 • week 31
 • 8/2/2021
 • ingekomen stukken
 • week 30
 • 7/26/2021
 • Ingekomen stukken
 • week 29
 • 7/19/2021
 • Ingekomen stukken
 • week 28
 • 7/12/2021
 • Ingekomen stukken.
 • Week 27
 • 7/5/2021
 • Ingekomen stukken
 • week 26
 • 6/28/2021
 • Ingekomen stukken
 • week 25
 • 6/21/2021
 • ingekomen stukken
 • week 24
 • 6/14/2021
 • ingekomen stukken
 • Week 23
 • 6/7/2021
 • Ingekomen stukken.
 • week 22
 • 5/31/2021
 • Ingekomen stukken.
 • week 21
 • 5/24/2021
 • Ingekomen stukken.
 • week 20
 • 5/17/2021
 • Ingekomen stukken
 • week 19
 • 5/10/2021
 • Ingekomen stukken
 • Week 18
 • 5/3/2021
 • Ingekomen stukken
 • week 17
 • 4/26/2021
 • Ingekomen stukken
 • week 16
 • 4/19/2021
 • Ingekomen stukken
 • week 15
 • 4/12/2021
 • Ingekomen stukken
 • week 14
 • 4/5/2021
 • Uitnodigingen 01 Uitnodiging Gelderland Academie inzake webinar cybersecurity op 19-05-21 02 Vooraankondiging VNG jaarcongres op 16-06-21 Ingekomen stukken week 14 Inwoner Scherpenzeel - zienswijze herindelingsontwerp Barneveld-Scherpenzeel Leerplichtverslag gemeente Scherpenzeel 2019-2020 (incl. bijlage) Ontslagverzoek raadscommissielid G.H. Folmer Ontslagbrief raadslid W.A. Schuur Voortgangsnotitie Raden in Verzet Regio Deal Foodvalley - Nieuwsbrief Gemeente Renkum - Motie Vreemd inzake financiele steun van rijk aan gemeenten 14_08 Gelders Genootschap - Beeldspraak april 2021 Bestuurlijk Platform Manifestpartners - Nieuwsbrief Klimaat Vallei en Veluwe april 2021 Stichting Beroeps Organisatie Kunstenaars inzake motie vreemd
 • week 13
 • 3/29/2021
 • Uitnodigingen 01 Uitnodiging Webinar Regio Foodvalley inzake verstedelijkingsstrategie op 14-04-2021 02 Uitnodiging Gelderland Academie - Plan de campagne op 14-04-21 03 Uitnodiging LTO Gelderse Vallei ALV op 07-04-21 Ingekomen stukken week 13 13_01 Motie gemeenteraad Winterswijk - Basismobiliteit voor iedere inwoner dichtbij huis 13_02 Inwoner Woudenberg inzake gezondheidsrisico's van windmolens 13_03 Regio Foodvalley - nieuwsbrief maart 2021 13_04 Gelderland Academie - nieuwsbrief maart 2021 13_05 Gemeente Dinkelland - Motie borstonderzoek vrouwen - 15 dec 2020 13_06 Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand - jaarverslag 2020 13_07 St. Fairtrade gemeente Nederland 13_08 Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij provincies gemeenten en waterschappen 2021 13_09 Verslag AB Regio de Vallei op 05-02-2021.pdf
 • week 12
 • 3/22/2021
 • Uitnodigingen 01 Uitnodiging Raden in Verzet op 26-03-21 02 Gelderland academie - aankondiging webinar 'Cybersecurit en digitale weerbaarheid' op 19-05-21 03 Waterschap Vallei en Veluwe - uitnodiging 1e bestuursvergadering op 20-04-21 Ingekomen stukken week 12 12_01 Leven met de Aarde - Voorjaarsbrief 2021 Wereldwaterdag 12_02 Gemeente Roerdalen - Motie vreemd inzake huishoudelijke hulp WMO 12_03 VNG ledenbrief 21 021 actualisatie VNG model afvalstoffenverordening 12_04 VNG nieuwsledenbrief 21 022 coronacrisis nr 28 12_05 Gelderse Kerken - ontwikkelingen in 2021 12_06 VNG ledenbrief 21 020 ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord cao aan de slag 12_07 Mail inwoner Scherpenzeel inzake zienswijze herindelingsontwerp
 • week 11
 • 3/15/2021
 • Uitnodigingen 1 Uitnodiging Raden in Verzet digitaal congres op 26-03-2021 2 Uitnodiging online expertmeeting Vastgoedmonitor regio Foodvalley wonen in 2040 3 Netwerkbijeenkomst Regio Deal Foodvalley op 21-04-21 Ingekomen stukken week 11 11_01 Eigen Huis inzake vaststellen RES 1.0 11_02 Motie gemeente Eindhoven inzake minimumloon 11_03 Platform Water Vallei en Eem nieuwsbrief maart 2021 11_04 Vluchtelingenwerk Nederland nieuwsbrief 11_05 Persbericht Nakad Law inz kinderhandel
 • week 10
 • 3/8/2021
 • Uitnodigingen 01 Vooraankondiging Digitale Raad op Zaterdag 17-04-21 02 Regiofoodvalley - bijeenkomst RES op 16-03-21 Ingekomen stukken week 10 10_01 Persbericht Rekenkamercommissie Vallei en Veluwe - rekenkameronderzoek dienstverlening Scherpenzeel 10_02 Brief aan Barneveld inzake verzoek tot samenwerking 13774 - 15919 10_03 VGGM aanbiedingsbrief concept begroting 2022 en bestemming resultaat jaarrek 2020 10_04 Natuur en milieu federatie Gelderland inz RES 1.0 10_05 Regio Foodvalley - animatie 10_06 Regio Foodvalley - terugkijken webinar netcapaciteit 10_07 Provincie Gelderland inzake Herindelinsontwerp 10_08 Raden in Verzet - voortgangsnotitie 09-03-21 10_09 Gelderse Kerken - laatste uitgave 2020 10_10 Gelderse Kerken - 1e uitgave 2021 10_11 VNG Ledenbrief 21 016 Standaardverklaring per 1 4 2021 API standaarden voor zaakgericht werken 10_12 Gesmolten zout-reactor met Thorium of Uranium als brandstof 10_13 VNG ledenbrief 21 019 arbitrage over tekorten jeugdzorg 10_14 LTO Gelderse Vallei - nieuwsbrief 10_15 VNG nieuwsledenbrief 21 018 coronacrisis nr 27 10_16 Belangengroep Tegenwind Buitengebied Barneveld West - energietransitie Scherpenzeel 10_17 Nieuwsbrief RES Foodvalley 11-03-21 10_18 Regio Foodvalley persbericht burgerforum 10_19 Gelders Genootschap - Beeldspraak maart 2021
 • week 9
 • 3/1/2021
 • Uitnodigingen 01 Uitnodiging Regio Foodvalley RES Webinar Netimpact op 10 maart 2021 02 Uitnodiging Regio Foodvalley Expertmeeting vastgoedmonitor RFV Ingekomen stukken week 9 09_01 Veluwe op 1 - nieuwsbrief maart 2021 09_02 Beroeps Organisatie Kunstenaars 09_03 Regio Deal Foodvalley - nieuwsbrief 8 09_04 VNG ledenbrief 21 014 opensteling vacatures in vng bestuur en commissies
 • week 8
 • 2/22/2021
 • Uitnodigingen 01 Uitnodiging webinar wind op en rondom de veulwe op 25-02-21 02 Uitnodiging Veluwe Congres op 11-03-2021 Ingekomen stukken week 8 08_01 Inretail - corona actualisatie detailhandelsbeleid 08_02 Right to Challenge - Uitdaagrecht 08_03 Uitstel ALV VNG gelderland naar 06-09-21 08_04 Raadsinformatiebrief VNG - implementatie nieuwe wet inburgering 08_05 Gelders Genootschap - Beeldspraak februari 2021 08_06 VNG nieuwsledenbrief 21 015 coronacrisis nr 26 08_07 Right to Challenge inzake leeratelier en herinrichting straat 08_08 Vallei boert bewust 08_09 LTO Gelderse Vallei - nieuwsbrief februari 2021
 • week 7
 • 2/15/2021
 • Uitnodigingen 01 Uitnodiging Regio Foodvalley verkiezingsdebat op 24-02-21 02 Regio Foodvalley SAVE THE DATE bijeenkomst 16 maart 2021 RES 03 Uitnodiging VGGM webinar inzake begroting 2022 op 11 en 16 maart 2021 04 Uitnodiging GGZ vriendelijke gemeente festival op 24-26 maart 2021 Ingekomen stukken week 7 07_01 Mail inwoner Woudenberg inzake Energievisie 07_02 Mail inwoner Woudenberg inzake Energievisie 07_03 Regio Foodvalley Nieuwsbrief 07_04 Gemeente Stadskanaal inzake niet sluitende begroting 2021 07_05 VNG ledenbrief 21 012 VNG ondertekent actieagenda wonen 07_06 VNG ledenbrief 21 013 coronacrisis nr 25 07_07 Bestuurlijk Platform Manifestpartner - nieuwsbrief Klimaat Vallei en Veluwe feb21 07_08 VGGM raadsinformatiebrief - Ambulancezorg 07_09 Actiecomite Raden in Verzet - motie en save the date
 • week 6
 • 2/8/2021
 • Uitnodigingen 01 LTO Gelderse Vallei Uitnodiging ledenavond 02 Regio Foodvalley inzake RES en informatie stakeholdersoverleg op 24-02-21 Ingekomen stukken week 6 06_01 Mail inwoner Woudenberg inzake energievisie 06_02 Ruimte voor collectief wonen - manifest passend beleid voor collectieve en andere woonvormen 06_03 Nieuwsbrief VPPG februari 2021 06_04 Nieuwsbrief Regio Foodvalley 06_05 Mail inwoner Scherpenzeel inzake Energievisie 06_06 Mail inwoner Scherpenzeel inzake Energievisie 06_07 Mail Lokaal Belang Barneveld mbt energievisie en windturbines 06_08 Mail inwoner Leusden inzake Energievisie 06_09 Mail inwoner Woudenberg inzake Energievisie 06_10 Gelders Genootschap - Beeldspraak 06_11 Boomfeestdag groene schoolkaart basisscholen 06_12 Zwarte Land II reactie webinar door SHSGG 06_13 Right to Challenge Uitdaagrecht en energietransitie
 • week 5
 • 2/1/2021
 • Uitnodigingen 01 Uitnodiging Gelderland Academie Webinar op 08-03-21 Ingekomen stukken week 5 05_01 Platform Water Vallei en Eem Nieuwsbrief februari 2021 05_02 VNG ledenbrief 21 011 nazending voor buitengewone ALV op 12 februari 2021 05_03 Regio Foodvalley Regio Deal - Nieuwsbrief 7 05_04 VNG ledenbrief 21 010 inz ondersteuningsverklaringen kiezers op 3 en 4 februari 2021 05_05 VNG ledenbrief 21 009 start consultatie herijking gemeentefonds
 • week 4
 • 1/25/2021
 • Uitnodigingen 01 Uitnodiging Regio Foodvalley Verkiezingsdebat op 24-02-21 02 Uitnodiging Gelderland Academi inzake digitale participatie Deep Democracy op 06-03-21 03 Uitnodiging Veluwe Congres op 11-03-21 04 Vooraankondiging De Analyse op 02-02-21 Ingekomen stukken week 4 04_01 VNG ledenbrief 21 004 ondersteuning ouders kinderopvangtoeslagaffaire 04_02 Mail inwoner Woudenberg inzake Energievisie 04_03 Mail inwoner Woudenberg inzake Energievisie 04_04 Mail inwoner Woudenberg inzake Energievisie 04_05 VNG ledenbrief 21 007 Omnichannelstrategie en wetsvoorstel modernisering electr bestuurlijk verkeer 04_06 Motie gemeente Hof van Twente inzake huishoudelijke ondersteuning 04_07 VNG ledenbrief 21 008 bekendmaking ontbreken tegenkandidaten voor vng bestuur en cies 04_08 Gelders Genootschap Beeldspraak januari 2-2021 04_09 Brief Provincie Gelderland inzake herindelingsontwerp_14025 incl bijlagen 04_10 Actiecomite Raden in Verzet-Voortgangsnotitie 04_11 LTO Gelderse Vallei 04_12 VNG ledenbrief 21 005 coronacrisis nr 24
 • week 3
 • 1/18/2021
 • Uitnodigingen 01 Uitnodiging Webinar Provincie Gelderland inzake Governace op 04-02-21 Ingekomen stukken week 3 03_01 Actiecomite Raden in Verzet - januari 2021 03_02 Brief Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers aan DB VGGM inzake onrechtmatige inperking vrijheid van meningsuiting 03_03 VNG ledenbrief 21 003 Coronacrisis nr 23 03_04 Regio Foodvalley - brief gemeente Amersfoort 03_05 Nieuwsbrief RES Regio Foodvalley - december 2020
 • week 2
 • 1/11/2021
 • Uitnodigingen 01 Uitnodiging Online Festival van het bestuur op 11-02-21 02 uitnodiging Regio Deal Foodvalley kennisconferenties 25-28 januari 2021 03 Uitnodiging raadsinfobijeenkomst Regio Foodvalley op 20-01-21 Ingekomen stukken week 2 02_01 Persbericht Provincie Gelderland 02_02 Persbericht wnd burg Scherpenzeel 2021_ A2_03 Benoemingsbesluit wnd burgemeester E. Klein 02_04 INretail - oproep gemeentebesturen 15-01-2021 02_05 Gelders Genootschap - beeldspraak januari 2021 02_06 VNG ledenbrief 21 002 uitnodiging ALV op 12-02-21
 • week 1
 • 1/4/2021
 • 01_01 Doofpotten van de NL regering 01_02 Regio Deal Foodvalley 01_03 VNG ledenbrief 21 001 Opening mogelijkheid stellen tegenkandidaten voor vacatures in VNG bestuur en commissies
 • week 53
 • 12/28/2020
 • Ingekomen stukken 53_01 Samen leven met de aarde 53_02 Regenboogteam inzake nieuwe prik en 'informed consent' 53_03 Rapport Duurzaamheid 53_04 Ontslagverzoek H.H. de Vries
 • week 52
 • 12/21/2020
 • Ingekomen stukken 52_01 Regio Foodvalley - verslag raadsbijeenkomst 25-11-20 RES 52_02 ARN Relatiemagazine Afvalstroom najaar 2020 52_03 Rekenkameronderzoek vrijwilligersbeleid Leusden 52_04 Ontheffingsbesluit CdK inzake H.H. de Vries per 01-01-2021 52_05 Nieuwbrief LTO Gelderland Vallei - december 2020