Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender

Amendementen - aangenomen

AgendapuntTitelStatusPortefeuillehouder
 • A15.1 Amendement SGP-ChristenUnie Veilige en verantwoorde fietsroute Craijenstein
 • T.A. Spek
 • A16.1 Amendement Privacybeleid Drechtsteden en invulling PC en Informatiemanager
 • T.A. Spek
 • Voorgesteld besluit over toekomst regionale samenwerking
 • Hemmen, van A.P.J.
 • A20A.1 - Amendement - CDA - PRO Sliedrecht
 • T.A. Spek
 • A16.1 Amendement - SGP-ChristenUnie - PRO Sliedrecht - Slydregt.NU
 • P. Vat
 • A21.1 Amendement SGP-ChristenUnie art 2.10a -----borden
 • Hemmen, van A.P.J.
 • A20.1 Amendement Dichtbij helpen naar werk SGP-ChristenUnie en PRO Sliedrecht
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • A10.1 Amendement Acutalisatie grondexploitatie Burgemeester Winklerplein
 • Uitgevoerd
 • P. Vat
 • A16-1 - Amendement SGP-ChristenUnie en PRO Sliedrecht - Eindrapport RKC Effectiviteit Rekenkamercommissie
 • A14-1 - Amendement SGP-ChristenUnie - realisatie parkeerplaatsen op bedrijventerrein Noord Oost Kwadrant
 • Uitgevoerd
 • T.A. Spek
 • A5-1 Amendement Klimaatstresstest CDA unaniem aangenomen
 • T.A. Spek
 • A4.3 - Beslispunt 9 van rb Kadernota 2021 wijzigen
 • A4.2 - Financiele weerstandsratio's opnemen in Kadernota 2021
 • A4.1 - Buurtoezicht opnemen als speerpunt in Kadernota 2021 - SGP-ChristenUnie
 • P. Vat
 • A5.1 - Jaarstukken, uittredingsvergoeding GR Parkschap De Biesbosch - SGP-ChristenUnie
 • Dijkstra, A.S.
 • Eerste wijzigingsverordening Verordening Winkeltijden Sliedrecht 1999
 • Tanis, J.P.
 • 11A.1 - Drugsbeleid ( 1 gram ipv 5 gram)
 • Hemmen, van A.P.J.
 • A4k.1 Amendement Kadernota SGP-ChristenUnie uitgangspunt subsidies
 • P. Vat
 • A11.3 - Anderssoortige energietechnieken - Slydregt.NU - VVD
 • A11.2 - Meervoudig lokale samenwerking vraagt heldere kaders - SGP-ChristenUnie
 • A11.1 Amendement - Aanpassing reactie op concept RES
 • A5.1 Amendement Jaarstukken 01 beslispunt 2a VVD
 • Tanis, J.P.
 • Amendement A9-1 - vierde tussenrapportage 2017
 • Tanis, J.P.
 • A8.4 Zienswijzebrief op de jaarstukken 2019 en de primaire begroting 2021 van de GR Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid
 • A8.3 Zienswijzebrief op de jaarstukken 2019 en de primaire begroting 2021 van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd
 • A8.2 Zienswijzebrief op de jaarstukken 2019 en de primaire begroting 2021 van de GR Drechtwerk.
 • A8.,1 Zienswijzebrief op de jaarstukken 2019 en de primaire begroting 2021 van de GR Drechtsteden
 • Amendement A8.3 CDA en VVD rotondes
 • Dijkstra, A.S.
 • Amendement A8.2a CDA fietspad Craijenstein
 • Dijkstra, A.S.
 • A11.2 Amendement PRO Sliedrecht e.a. Zienswijze begrwijz 2018 SOJ
 • Uitgevoerd
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • DUBBEL A12.1A Brief raad rapport "Verstandig verwerken", Berenschot (PRO Sliedrecht)
 • Uitgevoerd
 • A12.1A gewijzigd amendement PRO Sliedrecht e.a. Berenschot
 • Tanis, J.P.
 • A12.2 mondeling amendement SGP-ChristenUnie
 • Tanis, J.P.
 • A8-2 Amendement CDA - SGP-ChristenUnie -Onderzoeksvoorstel sluitingstijden
 • Uitgevoerd
 • Hemmen, van A.P.J.
 • A11.1 Amendement SGP-CU Zienswijze meerjarenperspectief Jeugdhulp
 • Uitgevoerd
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • A11.1 SGP-ChristenUnie zienswijze meerjarenperspectief jeugdhulp
 • Uitgevoerd
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • Zienswijze meerjarenperspectief Jeugdhulp
 • Uitgevoerd
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • Subsidiebeleidsplan
 • Uitgevoerd / Afgehandeld
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • 4e Tussenrapportage 2016
 • Uitgevoerd / Afgehandeld
 • Tanis, J.P.
 • A11.1 Amendement - Nota van uitgangspunten omgevingsvisie
 • A5.2 Amendement D'66 en PvdA Buurtgezinnen van start
 • P. Vat
 • A5.1 Amendement CDA Begracen moet betaalbaar blijven
 • P. Vat
 • A11.1 Amendement CDA "alles op z'n tijd"
 • P. Vat
 • A10.1 Amendement SGP-ChristenUnie
 • B. van der Plas
 • A10.2 Amendement SGP-ChristenUnie
 • B. van der Plas
 • A12.1 - Amendement opnemen geel gemarkeerde percentages / aanbeveling
 • A11.2 - Amendement Economie en Werken
 • T.A. Spek
 • A10.1 Amendement Keuzevrijheid
 • Visser-Schlieker, G.J.
 • A4.2a Amendement Kadernota 2019
 • Tanis, J.P.
 • A4.1 Mondeling amendement J.H. Visser
 • Tanis, J.P.