LTA - Moties

IDDatum raadIndienersOnderwerpPortefeuillehouderDeadlineStatus
 • 136
 • 7/4/2023
 • Motie CPB BGL VVD CDA CU - Ontwikkelen beleid voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing
 • Wethouder M. Smit
 • 135
 • 7/4/2023
 • VVD
 • Motie VVD Wimpel aangepast - Steenwijkerland met wimpel
 • wethouder M. Scheringa
 • 134
 • 7/4/2023
 • Motie CDA CU CPB regie op voormalig Welkooppand aangepast
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 133
 • 7/4/2023
 • Motie GL VVD CU Omgevingsvisie
 • Wethouder M. Smit
 • 9/1/2023
 • 132
 • 4/4/2023
 • motie museum circulair GroenLinks
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 131
 • 2/14/2023
 • Motie Vreemd aan de orde noodhulp Turkije en SyriĆ«
 • wethouder M. Scheringa
 • Afgehandeld
 • 130
 • 1/24/2023
 • Concreet maken doelstellingen preventie activiteiten
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 12/31/2023
 • 129
 • 11/29/2022
 • Huiskamers in strijd tegen eenzaamheid en energiearmoede
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 128
 • 11/8/2022
 • Leefbaarheid in kernen op maat
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 11/8/2024
 • Afgehandeld
 • 127
 • 11/8/2022
 • Geen toekomst voor de wolf in Steenwijkerland
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 126
 • 11/8/2022
 • Versnellen Transitie Voedselsysteem in Steenwijkerland
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 125
 • 11/8/2022
 • (sport)verenigingsfaciliteiten en accommodaties
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 124
 • 11/8/2022
 • CU
 • Communicatie richting kernen en wijken inzake Woningbouwprogramma.
 • Wethouder M. Smit
 • 1/1/2023
 • Afgehandeld
 • 123
 • 11/8/2022
 • Stimuleringspakket klimaatplan
 • wethouder M. Scheringa
 • 7/11/2023
 • 122
 • 11/8/2022
 • VVD
 • Prioriteit nieuwbouw voor lokale behoefte
 • Wethouder M. Smit
 • 12/31/2026
 • 121
 • 11/8/2022
 • CDA
 • Ontwikkelingen binnenstad Steenwijk
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 2/1/2023
 • Afgehandeld
 • 120
 • 11/8/2022
 • CDA
 • Voortgang Steenwijkerdiep
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 2/1/2023
 • Afgehandeld
 • 119
 • 11/8/2022
 • Begrip en ondersteuning met uitzetting bedreigde bewoners Vijverhof
 • Wethouder M. Smit
 • Afgehandeld
 • 118
 • 10/25/2022
 • Veur Elkaar
 • Motie VE - beantwoording vragen Icebear
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 10/27/2022
 • Afgehandeld
 • 117
 • 10/4/2022
 • Motie vreemd aan de orde Wetswijziging Gemeenschappelijke Regelingen
 • burgemeester J.H. Bats
 • 4/1/2023
 • Afgehandeld
 • 116
 • 9/13/2022
 • Motie vreemd - BGL - urgentie vragen voor inzetten middelen om energieverbruik te besparen
 • wethouder M. Scheringa
 • 12/31/2022
 • Afgehandeld
 • 115
 • 9/13/2022
 • Motie vreemd - BGL - stoppen openstelling Lelystad Airport
 • wethouder A.M. Harmsma
 • Afgehandeld
 • 114
 • 7/5/2022
 • Motie M8 - D66-CDA-CU-PvdA-CPB - Verlaging rentetarieven GKB
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • Afgehandeld
 • 113
 • 7/5/2022
 • Motie M5 - CDA-VeurElkaar - Behoud karakteristieke en beeldbepalende panden en gevels Steenwijkerland
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 112
 • 7/5/2022
 • Motie M4 - VVD-CDA-BGL-CPB - Motie evenementenondersteuning
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 11/1/2022
 • Afgehandeld
 • 111
 • 7/5/2022
 • Motie M2 - CPB-Veur Elkaar-BGL - Station Steenwijk een uitnodigende poort van Steenwijkerland
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 11/1/2022
 • Afgehandeld
 • 110
 • 7/5/2022
 • Motie M1 - CPB-BGL-CDA-Veur Elkaar - Energieopslag uit zonnestroom thuis
 • wethouder M. Scheringa
 • 11/1/2022
 • Afgehandeld
 • 109
 • 7/5/2022
 • Motie - BGL-CPB-PvdA-VVD-CDA-CU-Veur elkaar - statement stikstofreductiedoelstellingen
 • wethouder A.M. Harmsma
 • Afgehandeld
 • 108
 • 1/25/2022
 • Motie Uitvoeringsplan woningbouw VVD CPB BGL
 • Wethouder M. Smit
 • 7/10/2023
 • Afgehandeld
 • 107
 • 11/1/2022
 • CDA
 • Motie CDA - Evaluatie en onderzoek extra locatie kleine windmolens
 • wethouder M. Scheringa
 • 12/1/2022
 • 106
 • 11/30/2021
 • Faciliterend beleid Agroforestery/Voedselbossen
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 11/30/2022
 • Afgehandeld
 • 105
 • 11/9/2021
 • Motie M10 Motie CU, CPB, BGL Onderzoek kosten kwaliteitsniveau wegen verhogen
 • wethouder M. Scheringa
 • 6/30/2022
 • Afgehandeld
 • 104
 • 11/9/2021
 • Motie M7 Motie GL onderzoek capaciteitsmogelijkheden zonnepanelen gemeentelijk vastgoed
 • wethouder M. Scheringa
 • 6/30/2022
 • Afgehandeld
 • 103
 • 11/9/2021
 • Motie M5 motie CU, CDA, BGL verlagen bedrag lening energiemaatregelen
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Afgehandeld
 • 102
 • 11/9/2021
 • Motie M4 Motie CPB, VVD, CU - Integrale aanpak verkeersituatie Gedempte Steenwijkerdiep-Tukseweg en wijk Torenlanden
 • Wethouder M. Smit
 • 6/30/2022
 • Afgehandeld
 • 100
 • 11/9/2021
 • Motie M1 - CDA - Verduurzaming gemeenschapshuizen
 • wethouder M. Scheringa
 • 4/4/2023
 • 99
 • 9/28/2021
 • Motie CU en PvdA - Aanvullingen grondstoffenplan Steenwijkerland
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 3/1/2022
 • Afgehandeld
 • 98
 • 9/28/2021
 • Motie CDA, CPB, GL en D66 -Grondstoffenplan reduceren zwerfafval.
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 3/1/2022
 • Afgehandeld
 • 97
 • 9/7/2021
 • Revolving fund voor verduurzaming verlichting gemeentelijke sportaccommodaties
 • wethouder A.M. Harmsma
 • Afgehandeld
 • 96
 • 7/6/2021
 • Wanneperveen telt ook mee in Steenwijkerland
 • wethouder M. Scheringa
 • 3/1/2022
 • Afgehandeld
 • 95
 • 7/6/2021
 • Vervanging verlichting kerktoren Blokzijl al in 2021
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 3/31/2022
 • Afgehandeld
 • 94
 • 7/6/2021
 • Inhaalslag nieuwe woonwagenstandplaatsen
 • wethouder M. Scheringa
 • 11/9/2021
 • Afgehandeld
 • 93
 • 7/6/2021
 • Achterstand nieuwbouwwoningen
 • wethouder M. Scheringa
 • 11/9/2021
 • Afgehandeld
 • 92
 • 7/6/2021
 • Right to Challenge in Steenwijkerland
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 12/21/2021
 • Afgehandeld
 • 91
 • 7/6/2021
 • Afschaffing hondenbelasting in gemeente Steenwijkerland
 • wethouder M. Scheringa
 • 1/1/2022
 • Afgehandeld
 • 90
 • 5/25/2021
 • Motie vreemd aan de orde - Evalueren beleid zon op land
 • wethouder M. Scheringa
 • 6/30/2023
 • 89
 • 4/21/2021
 • Structurele oplossing voor afvalcontainers in de historische binnenstad van Steenwijk
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 9/30/2022
 • 88
 • 4/21/2021
 • BGL
 • Huishoudelijke Hulp WMO
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 12/31/2021
 • Afgehandeld
 • 87
 • 3/30/2021
 • D66
 • Vlaggen voor 20 jaar opengesteld huwelijk voor gelijk geslacht
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 4/1/2021
 • Afgehandeld
 • 77
 • 11/10/2020
 • Extra woningbouw in Steenwijkerland
 • wethouder M. Scheringa
 • 7/6/2021
 • Afgehandeld