LTA - Toezeggingen

DatumPortefeuillehouderTitelDeadlineDatum afdoening
 • 7/5/2022
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • Komen met terugkoppeling hoe motie M5 Behoud karakteristieke panden en gevels uitgevoerd kan worden
 • 12/31/2022
 • 7/5/2022
 • wethouder A.M. Harmsma
 • Wanneer zich nieuwe, majeure ontwikkelingen m.b.t. vakantieparken zullen voordoen, zal de raad op de hoogte gebracht worden
 • 7/5/2022
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • Komen met terugkoppeling op welke manier motie M4 Evenementenondersteuning uitgewerkt kan worden
 • 7/5/2022
 • wethouder M. Scheringa
 • Portefeuillehouder zegt toe om een overzicht te maken met mogelijkheden en kosten voor energieopslag thuis
 • 6/21/2022
 • wethouder A.M. Harmsma
 • Sturen van een actueel overzicht van kavelverkoop
 • 6/21/2022
 • wethouder M. Scheringa
 • Nota van Reserves en Voorzieningen updaten in de loop van het jaar om de discussie te kunnen voeren over reserves en voorzieningen.
 • 6/21/2022
 • wethouder M. Scheringa
 • In het uitvoeringsprogramma inzichtelijk maken hoe duurzaam de gemeente.
 • 5/31/2022
 • Wethouder M. Smit
 • Kritisch volgen van de OD en vinger aan de pols houden betreft personeel
 • 5/31/2023
 • 5/31/2022
 • Wethouder M. Smit
 • Inzicht geven in passage overeenkomst betreft planschade
 • 6/14/2022
 • 6/3/2022
 • 5/31/2022
 • Wethouder M. Smit
 • Bevragen welke visie OD heeft t.a.v. de aanpak v.d. Stikstofproblematiek richting burger en gemeente
 • 9/1/2022
 • 5/31/2022
 • Wethouder M. Smit
 • Overzicht verschaffen wat de OD heeft geleverd voor het door Steenwijkerland betaalde bedrag (in uren en expertise)
 • 3/31/2024
 • 5/17/2022
 • wethouder M. Scheringa
 • Inzien realisatieovereenkomst voor raadsleden
 • 5/24/2022
 • 5/17/2022
 • wethouder M. Scheringa
 • mogelijkheden en noodzaak aanpassingen tussenliggende 80 km. weg
 • 1/25/2022
 • wethouder M. Scheringa
 • Planoverzicht projecten, analyse grondposities en prioriteiten
 • 8/30/2022
 • 1/25/2022
 • burgemeester J.H. Bats
 • Toezegging update van openstaande zaken huidige college voor de verkiezingen
 • 3/16/2022
 • 3/8/2022
 • 1/18/2022
 • wethouder M. Scheringa
 • Reserve volkshuisvesting
 • 10/30/2022
 • 1/18/2022
 • wethouder M. Scheringa
 • Motie Wanneperveen
 • 3/1/2022
 • 3/7/2022
 • 1/18/2022
 • wethouder M. Scheringa
 • Update plannen in kernen
 • 8/30/2022
 • 1/18/2022
 • wethouder A.M. Harmsma
 • Overzicht verschillen huidige - nieuwe situatie
 • 2/3/2022
 • 1/18/2022
 • wethouder M. Scheringa
 • Onbeantwoorde vragen schriftelijk beantwoorden
 • 1/25/2022
 • 1/25/2022
 • 1/18/2022
 • wethouder M. Scheringa
 • Onbeantwoorde vragen schriftelijk beantwoorden
 • 1/25/2022
 • 1/25/2022
 • 12/21/2021
 • wethouder A.M. Harmsma
 • Evaluatie van het vaarbeleid begin 2022 naar de raad
 • 2/28/2022
 • 2/15/2022
 • 11/30/2021
 • wethouder A.M. Harmsma
 • Blijvend inzetten voor stappen met alle spelers
 • 12/31/2022
 • 3/30/2022
 • 11/23/2021
 • wethouder A.M. Harmsma
 • MKB vriendelijke gemeente
 • 1/31/2022
 • 11/23/2021
 • wethouder A.M. Harmsma
 • Beantwoording Fietsersbond
 • 11/30/2021
 • 11/23/2021
 • wethouder M. Scheringa
 • verslagen en reactieformulieren
 • 11/30/2021
 • 11/26/2021
 • 11/23/2021
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • Stand van zaken uitvoering Visie
 • 7/1/2022
 • 7/20/2022
 • 11/23/2021
 • wethouder M. Scheringa
 • Wijzigingen in voorstel Beeldkwaliteitsplan
 • 11/30/2021
 • 11/26/2021
 • 11/23/2021
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • Inkoop Jeugdhulp
 • 11/30/2021
 • 11/30/2021
 • 11/9/2021
 • wethouder M. Scheringa
 • Uitvoering bij grote projecten
 • 2/28/2022
 • 11/9/2021
 • wethouder M. Scheringa
 • Onderzoek naar de mogelijkheden Wooncooperaties voor oprichten van collectieve lokale wooncoöperaties “Nieuwe Stijl”
 • 7/12/2022
 • 11/9/2021
 • wethouder M. Scheringa
 • Wooncooperaties
 • 1/10/2022
 • 1/25/2022
 • 11/2/2021
 • wethouder M. Scheringa
 • Meer communicatie over anterieure overeenkomsten bij grote projecten
 • 11/2/2021
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Toelichting te geven op de afwijzingen voor de Duurzaamheidslening
 • 11/9/2021
 • 3/31/2022
 • 11/2/2021
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Terug te komen op de stand van zaken van de Green Deal
 • 11/9/2021
 • 3/17/2022
 • 11/2/2021
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Navraag te doen naar de regelgeving omtrent gebruik van recyclebare koffiebekers per januari 2023
 • 11/9/2021
 • 10/26/2021
 • wethouder M. Scheringa
 • Overzicht leges in PenC cyclus
 • 9/30/2022
 • 10/12/2021
 • wethouder M. Scheringa
 • Jaarrekening Stichting Waterrecreatie
 • 10/26/2021
 • 10/26/2021
 • 10/12/2021
 • wethouder M. Scheringa
 • Gebruik van duurzame materialen voor de vlonders.
 • 10/26/2021
 • 10/26/2021
 • 10/12/2021
 • wethouder M. Scheringa
 • Toelichting over de lineaire afschrijving van de kapitaallasten
 • 10/26/2021
 • 9/28/2021
 • wethouder M. Scheringa
 • Aanleg beplanting noordzijde trafostation
 • 12/22/2021
 • 9/22/2021
 • wethouder M. Scheringa
 • Beplanting noordzijde
 • 9/28/2021
 • 9/27/2021
 • 9/22/2021
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Schriftelijk beantwoording vragen Wet milieubeheer
 • 9/28/2021
 • 9/27/2021
 • 9/22/2021
 • wethouder M. Scheringa
 • Positie trafostation
 • 9/28/2021
 • 9/27/2021
 • 9/22/2021
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Gepreksverslagen na april
 • 9/28/2021
 • 9/24/2021
 • 9/22/2021
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Schriftelijk beantwoorden vervuilingsgraad
 • 9/28/2021
 • 9/27/2021
 • 9/21/2021
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Kosten bestemmingsplanwijziging
 • 9/28/2021
 • 10/14/2021
 • 9/21/2021
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Vleermuizenonderzoek
 • 9/28/2021
 • 9/22/2021
 • 9/21/2021
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Beantwoorden nog openstaande vragen uit de PM
 • 9/28/2021
 • 9/27/2021
 • 9/21/2021
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • Overzichten buiggelden
 • 9/28/2021
 • 9/24/2021