LTA - Toezeggingen

IDDatum raadOnderwerpPortefeuillehouderDeadlineDatum afdoeningStatus
 • 112
 • 5/17/2023
 • De portefeuillehouder zegt toe dat voor het zomerreces er een uitspraak komt van de provincie over de Loswal.
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 7/21/2023
 • 115
 • 5/17/2023
 • De portefeuillehouder zegt toe het participatieproces te evalueren.
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 113
 • 5/17/2023
 • De portefeuillehouder zegt toe dat de raad wordt ge├»nformeerd over de nadere planning na vaststelling van het plan over planningsfase 1.
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 114
 • 5/17/2023
 • De portefeuillehouder zegt toe dat de raad voor de raadsvergadering van 23 mei inzicht krijgt hoe de Regio deal is opgebouwd.
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 5/23/2023
 • 5/22/2023
 • Afgehandeld
 • 111
 • 3/7/2023
 • Terugkomen op stikstofrechten
 • Wethouder M. Smit
 • 110
 • 1/24/2023
 • Gezondheidsplan (Q2) met concrete acties en doelstellingen naar de raad
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 9/30/2023
 • 109
 • 1/17/2023
 • Startnotitie Klimaatplan in april naar de raad
 • wethouder M. Scheringa
 • 108
 • 12/20/2022
 • De portefeuillehouder zegt toe te zorgen voor een gevarieerd aanbod in de gemeentelijke bedrijfsrestaurant.
 • wethouder M. Scheringa
 • 2/2/2023
 • Afgehandeld
 • 107
 • 12/13/2022
 • De portefeuillehouder zegt toe voor de raadsvergadering inzicht te geven in de meeropbrengst van de voorgestelde wijzigingen in de belastingverordeningen.
 • wethouder M. Scheringa
 • 12/20/2022
 • 12/16/2022
 • Afgehandeld
 • 103
 • 11/1/2022
 • In Q1 2023 komt er een adviesnota over opvang ontheemden.
 • Wethouder M. Smit
 • 3/31/2023
 • 5/16/2023
 • Afgehandeld
 • 106
 • 11/1/2022
 • De raad ontvangt een schets over het Balkengat.
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 104
 • 11/1/2022
 • Terugkomt op het daadwerkelijk aantal afgegeven bouwaanvragen dit jaar.
 • Wethouder M. Smit
 • 5/22/2023
 • Afgehandeld
 • 105
 • 11/1/2022
 • Informatie delen over de bedrijfsvoering en met de raad in gesprek te gaan
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 100
 • 10/25/2022
 • Bij de raad terug te komen met de kaders van de reserve energie maatschappelijke instellingen.
 • wethouder M. Scheringa
 • 102
 • 10/25/2022
 • Na het bekend worden van de resultaten een bewonersbijeenkomst te organiseren.
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 1/16/2023
 • 101
 • 10/25/2022
 • De vragen van de motie worden beantwoord op vrijdag 28 oktober.
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 10/28/2022
 • 10/27/2022
 • 93
 • 10/11/2022
 • Wethouder Smit zegt toe schriftelijk terug te komen op een aantal vragen.
 • Wethouder M. Smit
 • 10/25/2022
 • 10/25/2022
 • 99
 • 10/11/2022
 • Er komt een memo voor de raadsvergadering over de overschrijvingen van de hockey club en mixed atletiekclub.
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 10/25/2022
 • 10/25/2022
 • 95
 • 10/11/2022
 • Wethouder Smit zegt toe dat hij terugkomt op de vraag van de 75.000 euro over de kwijtschelding.
 • Wethouder M. Smit
 • 10/25/2022
 • 10/25/2022
 • 94
 • 10/11/2022
 • Wethouder Smit zegt toe dat begin 2023 in Fluvius verband met een stimuleringsregeling te komen
 • wethouder M. Scheringa
 • 3/31/2023
 • 2/8/2023
 • 97
 • 10/11/2022
 • In de begroting komt een lijst met de betekenis van de afkortingen.
 • wethouder M. Scheringa
 • 11/1/2022
 • 11/1/2022
 • 96
 • 10/11/2022
 • Wethouder Smit zegt toe om het RWP te evalueren in 2025
 • Wethouder M. Smit
 • 12/31/2025
 • 91
 • 7/5/2022
 • Komen met terugkoppeling op welke manier motie M4 Evenementenondersteuning uitgewerkt kan worden
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 1/12/2023
 • 90
 • 7/5/2022
 • Portefeuillehouder zegt toe om een overzicht te maken met mogelijkheden en kosten voor energieopslag thuis
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/24/2022
 • 92
 • 7/5/2022
 • Komen met terugkoppeling hoe motie M5 Behoud karakteristieke panden en gevels uitgevoerd kan worden
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 7/31/2023
 • 89
 • 7/5/2022
 • Wanneer zich nieuwe, majeure ontwikkelingen m.b.t. vakantieparken zullen voordoen, zal de raad op de hoogte gebracht worden
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 11/1/2022
 • 88
 • 6/21/2022
 • Sturen van een actueel overzicht van kavelverkoop
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 86
 • 6/21/2022
 • In het uitvoeringsprogramma inzichtelijk maken hoe duurzaam de gemeente.
 • wethouder M. Scheringa
 • 87
 • 6/21/2022
 • Nota van Reserves en Voorzieningen updaten in de loop van het jaar om de discussie te kunnen voeren over reserves en voorzieningen.
 • wethouder M. Scheringa
 • 3/31/2023
 • 82
 • 5/31/2022
 • Kritisch volgen van de OD en vinger aan de pols houden betreft personeel
 • Wethouder M. Smit
 • 5/31/2023
 • 12/7/2022
 • 83
 • 5/31/2022
 • Overzicht verschaffen wat de OD heeft geleverd voor het door Steenwijkerland betaalde bedrag (in uren en expertise)
 • Wethouder M. Smit
 • 3/31/2024
 • 12/7/2022
 • 85
 • 5/31/2022
 • Inzicht geven in passage overeenkomst betreft planschade
 • Wethouder M. Smit
 • 6/14/2022
 • 6/3/2022
 • 84
 • 5/31/2022
 • Bevragen welke visie OD heeft t.a.v. de aanpak v.d. Stikstofproblematiek richting burger en gemeente
 • Wethouder M. Smit
 • 9/1/2022
 • 12/7/2022
 • 81
 • 5/17/2022
 • Inzien realisatieovereenkomst voor raadsleden
 • wethouder M. Scheringa
 • 5/24/2022
 • 80
 • 5/17/2022
 • mogelijkheden en noodzaak aanpassingen tussenliggende 80 km. weg
 • wethouder M. Scheringa
 • 2/14/2023
 • 78
 • 1/25/2022
 • Planoverzicht projecten, analyse grondposities en prioriteiten
 • wethouder M. Scheringa
 • 8/30/2022
 • 11/2/2022
 • 77
 • 1/25/2022
 • Toezegging update van openstaande zaken huidige college voor de verkiezingen
 • burgemeester J.H. Bats
 • 3/16/2022
 • 3/8/2022
 • 76
 • 1/18/2022
 • Reserve volkshuisvesting
 • Wethouder M. Smit
 • 10/30/2022
 • 12/5/2022
 • 71
 • 1/18/2022
 • Overzicht verschillen huidige - nieuwe situatie
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 2/3/2022
 • 74
 • 1/18/2022
 • Update plannen in kernen
 • wethouder M. Scheringa
 • 8/30/2022
 • 11/2/2022
 • 75
 • 1/18/2022
 • Motie Wanneperveen
 • wethouder M. Scheringa
 • 3/1/2022
 • 3/7/2022
 • 73
 • 1/18/2022
 • Onbeantwoorde vragen schriftelijk beantwoorden
 • wethouder M. Scheringa
 • 1/25/2022
 • 1/25/2022
 • 72
 • 1/18/2022
 • Onbeantwoorde vragen schriftelijk beantwoorden
 • wethouder M. Scheringa
 • 1/25/2022
 • 1/25/2022
 • 70
 • 12/21/2021
 • Evaluatie van het vaarbeleid begin 2022 naar de raad
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 2/28/2022
 • 2/15/2022
 • 68
 • 11/30/2021
 • Blijvend inzetten voor stappen met alle spelers
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 12/31/2022
 • 3/30/2022
 • 63
 • 11/23/2021
 • Beantwoording Fietsersbond
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 11/30/2021
 • 10/20/2022
 • 62
 • 11/23/2021
 • verslagen en reactieformulieren
 • wethouder M. Scheringa
 • 11/30/2021
 • 11/26/2021
 • 60
 • 11/23/2021
 • MKB vriendelijke gemeente
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 4/30/2023
 • 64
 • 11/23/2021
 • Stand van zaken uitvoering Visie
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 7/1/2022
 • 7/20/2022
 • 61
 • 11/23/2021
 • Wijzigingen in voorstel Beeldkwaliteitsplan
 • wethouder M. Scheringa
 • 11/30/2021
 • 11/26/2021