LTA Amendementen

IDDatum raadIndienersTitelPortefeuillehouderStatus
 • 18
 • 4/21/2021
 • Amendement Voortgezet Onderwijs gefaseerd inhoudelijk
 • wethouder M. Scheringa
 • Afgehandeld
 • 17
 • 4/21/2021
 • Amendement huisvesting VO - splitsing
 • wethouder M. Scheringa
 • Afgehandeld
 • 16
 • 4/21/2021
 • D66
 • Minimaal 50% lokaal eigendom
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Afgehandeld
 • 14
 • 10/20/2020
 • Visie beheer en onderhoud sportvelden
 • wethouder A.M. Harmsma
 • Afgehandeld
 • 13
 • 7/9/2019
 • A1 Mantelzorgcompliment
 • wethouder M. Scheringa
 • Afgehandeld
 • 12
 • 5/21/2019
 • CDA
 • A3 Huisvesting Sociaal Domein
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Afgehandeld
 • 11
 • 5/21/2019
 • A2 Ruite voor zonnepanelen op (Steenwijker)land
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Afgehandeld
 • 10
 • 5/21/2019
 • D66
 • A1 Beleidsvoorstel zonnepanelen op land
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Afgehandeld
 • 9
 • 1/22/2019
 • VVD
 • Amendement VVD inzake opheffing GR IGSD Ter afhandeling en besluitvorming in raadsvergadering 21 mei 2019
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Afgehandeld
 • 8
 • 10/30/2018
 • Amendement Aanvullend krediet herinrichting markt Steenwijk
 • wethouder A.M. Harmsma
 • Afgehandeld
 • 7
 • 11/13/2018
 • Amendement Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2019
 • wethouder M. Scheringa
 • Afgehandeld
 • 6
 • 11/13/2018
 • Amendement Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2019
 • wethouder M. Scheringa
 • Afgehandeld
 • 5
 • 11/13/2018
 • Amendement Wijziging Programmabegroting t.a.v. (water)toeristenbelasting
 • wethouder M. Scheringa
 • Afgehandeld
 • 4
 • 6/19/2018
 • Amendement G1000 burgerbesluit
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Afgehandeld
 • 3
 • 1/23/2018
 • Visie onderwijshuisvesting 2017
 • Afgehandeld
 • 2
 • 10/17/2017
 • Amendement A1 Aanvullende Zienswijze op begroting IGSD 2018-2021
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Afgehandeld
 • 1
 • 3/21/2017
 • Tijdpad
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Afgehandeld