LTA - Amendementen

IDDatum raadIndienersTitelPortefeuillehouderStatus
 • 29
 • 5/23/2023
 • Amendement CPB - 5.1 Groenblauw hart voor Giethoorn
 • Toekomstbeeld Gieterse Polder en Omgeving Kulturhus
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 28
 • 2/14/2023
 • Amendement VVD IHP
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 27
 • 11/8/2022
 • Vitale Ouderen - Actieprogramma
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 26
 • 11/8/2022
 • Bestuursprogramma samenredzaam
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 25
 • 11/8/2022
 • VVD
 • Bestuursprogramma financiën en dienstverlening
 • wethouder M. Scheringa
 • Afgehandeld
 • 24
 • 9/13/2022
 • Veur Elkaar
 • Amendement VE Aanpassing tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval 4.1b
 • wethouder M. Scheringa
 • Afgehandeld
 • 23
 • 9/13/2022
 • Amendement Simplificering tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval
 • wethouder M. Scheringa
 • Afgehandeld
 • 22
 • 9/13/2022
 • Amendement Vaststellen verordening starterslening gemeente Steenwijkerland 2022
 • Wethouder M. Smit
 • Afgehandeld
 • 21
 • 5/19/2022
 • Amendement Aanscherping zienswijze meerjarenraming 2024 – 2026 GGD IJsselland
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • Afgehandeld
 • 20
 • 1/25/2022
 • CDA
 • Amendement CDA - Beleidskader kleine windmolens
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Afgehandeld
 • 19
 • 7/6/2021
 • 0% OZB wijziging kaders prijsinflatie gemeentelijke belastingen en rechten
 • wethouder M. Scheringa
 • Afgehandeld
 • 18
 • 4/21/2021
 • Amendement Voortgezet Onderwijs gefaseerd inhoudelijk
 • wethouder M. Scheringa
 • Afgehandeld
 • 17
 • 4/21/2021
 • Amendement huisvesting VO - splitsing
 • wethouder M. Scheringa
 • Afgehandeld
 • 16
 • 4/21/2021
 • D66
 • Minimaal 50% lokaal eigendom
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Afgehandeld
 • 14
 • 10/20/2020
 • Visie beheer en onderhoud sportvelden
 • wethouder A.M. Harmsma
 • Afgehandeld
 • 13
 • 7/9/2019
 • A1 Mantelzorgcompliment
 • wethouder M. Scheringa
 • Afgehandeld
 • 12
 • 5/21/2019
 • CDA
 • A3 Huisvesting Sociaal Domein
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Afgehandeld
 • 11
 • 5/21/2019
 • A2 Ruite voor zonnepanelen op (Steenwijker)land
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Afgehandeld
 • 10
 • 5/21/2019
 • D66
 • A1 Beleidsvoorstel zonnepanelen op land
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Afgehandeld
 • 9
 • 1/22/2019
 • VVD
 • Amendement VVD inzake opheffing GR IGSD Ter afhandeling en besluitvorming in raadsvergadering 21 mei 2019
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Afgehandeld
 • 8
 • 10/30/2018
 • Amendement Aanvullend krediet herinrichting markt Steenwijk
 • wethouder A.M. Harmsma
 • Afgehandeld
 • 7
 • 11/13/2018
 • Amendement Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2019
 • wethouder M. Scheringa
 • Afgehandeld
 • 6
 • 11/13/2018
 • Amendement Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2019
 • wethouder M. Scheringa
 • Afgehandeld
 • 5
 • 11/13/2018
 • Amendement Wijziging Programmabegroting t.a.v. (water)toeristenbelasting
 • wethouder M. Scheringa
 • Afgehandeld
 • 4
 • 6/19/2018
 • Amendement G1000 burgerbesluit
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Afgehandeld
 • 3
 • 1/23/2018
 • Visie onderwijshuisvesting 2017
 • Afgehandeld
 • 2
 • 10/17/2017
 • Amendement A1 Aanvullende Zienswijze op begroting IGSD 2018-2021
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Afgehandeld
 • 1
 • 3/21/2017
 • Tijdpad
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Afgehandeld