- Informatienota's

DatumOnderwerpPortefeuillehouder
 • 5/11/2021
 • 25. Concept Regionale visie Jeugdhulp IJsselland 2021 - 2025
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 5/11/2021
 • 24. Jaarstukken 2020 GGD IJsselland
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 5/11/2021
 • 23. Bestuursrapportage voorjaar 2021 GGD IJsselland
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 5/11/2021
 • 26. Ontwerp Programma van Eisen aanbesteding O.V. concessie IJssel-Vecht
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 4/23/2021
 • 22. Wapenfeiten stichting Weerribben-Wieden (film https://youtu.be/UyGF8Z4Os8g)
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 4/23/2021
 • 21. Inwonersinitiatieven zijn goud waard
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 4/20/2021
 • 20. Factsheet impact coronacrisis op jongeren
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 4/14/2021
 • 19. Extra capaciteit voor de organisatie i.v.m. de coronacrisis
 • burgemeester J.H. Bats
 • 4/13/2021
 • 18. Ontwikkelingen Buitenhoeve school
 • wethouder M. Scheringa
 • 4/8/2021
 • 17. Cultuureducatie in Steenwijkerland
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 4/6/2021
 • 15.Toekomstige renovaties dorpshuizen
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 4/6/2021
 • 16. Interbestuurlijk toezicht
 • 3/31/2021
 • 14. Actieplan Werk(t)
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 3/30/2021
 • 13. Inkoop jeugdhulp regio IJsselland 2022
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 3/25/2021
 • 12. Analyse agrarische sector Steenwijkerland - Rapport Vitaal platteland
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 3/16/2021
 • 11. Proces Perspectiefnota (PPN) 2021- 2025
 • wethouder M. Scheringa
 • 3/2/2021
 • 10. Stand van zaken WOZ administratie en gecombineerde aanslag
 • wethouder M. Scheringa
 • 2/16/2021
 • 9. Vitaliteitsfonds
 • wethouder M. Scheringa
 • 2/16/2021
 • 8. Kaderbrief begroting 2022 Omgevingsdienst IJsselland
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 2/11/2021
 • 7. Update Tweede Kamer verkiezingen
 • burgemeester J.H. Bats
 • 2/9/2021
 • 6. Omgevingsplan
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 2/2/2021
 • 5. Stand van zaken inzet Scala
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 1/26/2021
 • 3. Financiële gevolgen decembercirculaire
 • wethouder M. Scheringa
 • 1/26/2021
 • 4. Onderzoek Joods onroerend goed
 • burgemeester J.H. Bats
 • 1/19/2021
 • 2. Dreigingsbeeld informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten 2021-2022
 • burgemeester J.H. Bats
 • 1/5/2021
 • 1. Overdracht stedelijk water
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 12/16/2020
 • Reactie op motie mijlpalen overzicht transformatie en maatregelen Sociaal
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 12/8/2020
 • Vervolg proces huisvesting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland
 • wethouder M. Scheringa
 • 12/2/2020
 • De overheid als schuldeiser
 • wethouder M. Scheringa
 • 11/17/2020
 • Vaststellen 'Nadere regels voor subsidieverlening stimuleren bouw en gebruik autentieke houten punters Weerribben Wieden
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 11/17/2020
 • Monitorverslag Laaggeletterdheid, laaggecijferdheid en digitale vaardigheden 2019
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 11/10/2020
 • Oproep stichting Alles voor Mekaar
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 11/10/2020
 • Regionale toekomstvisie beschermd wonen
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 11/3/2020
 • Vervangen gehele damwand Balkenhaven in Blokzijl
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 11/3/2020
 • De uitrol van het 5G netwerk
 • wethouder M. Scheringa
 • 11/3/2020
 • Omgekeerde toets
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 11/3/2020
 • Regionale Energie Strategie (RES) West Overijssel
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 10/29/2020
 • Blijverslening en Lang zult u Wonen
 • 10/27/2020
 • Gaswinning
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 10/27/2020
 • Beantwoording vragen Najaarsnota 2020
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/20/2020
 • Onafhankelijk onderzoek unilocatie Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/20/2020
 • Verkeersveiligheidsanalyse Steenwijkerland
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/13/2020
 • Financiële gevolgen septembercirculaire 2020 en BUIG-budget
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/13/2020
 • Budgetten Duurzaam (Be)leefbaar Toerisme, in relatie tot Regio Deals
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 10/13/2020
 • Regiobeeld regio Zwolle en omgeving
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 10/13/2020
 • Omgang eikenprocessierups 2020 en 2021
 • wethouder M. Scheringa
 • 9/30/2020
 • Bezwaarschrift van agrariërs rondom De Wieden m.b.t. PIP
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 9/30/2020
 • Beleid voor inhuur externen - beantwoording motie
 • 9/22/2020
 • Stadsarrangement binnenstad Steenwijk
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 9/22/2020
 • Helder communiceren
 • wethouder T. Jongman-Smit