- Informatienota's

DatumOnderwerpPortefeuillehouder
 • 10/16/2019
 • WOZ-beschikkingen
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/16/2019
 • Vrijvallende Kapitaallasten
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/16/2019
 • Financiële gevolgen septembercirculaire 2019 en toegekend (voorlopig) BUIG budget-2020
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/4/2019
 • Inzet op omgevingsbeleid
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 10/1/2019
 • Projectplan Grondstoffenplan 2020 - 2024
 • 10/1/2019
 • Blijverslening en regeling Lang zult u Wonen
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 9/25/2019
 • Een veilige oudpapierinzameling
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 9/18/2019
 • N351 Kuinre
 • wethouder M. Scheringa
 • 9/17/2019
 • Stand van zaken leverancier hulpmiddelen WMO
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 9/10/2019
 • Goede voorbeelden in de jeugdhulp
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 8/27/2019
 • Aanpassing dienstverlening aan de balies
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 8/27/2019
 • ZonMw subsidie training Grip op verwardheid
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 8/20/2019
 • Periodieke inkooprapportage 2019-2
 • wethouder M. Scheringa
 • 7/24/2019
 • Informatienota (Her)ontwikkeling Gedempte Steenwijkerdiep
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 7/24/2019
 • Stand van zaken programma Duurzaam
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 7/23/2019
 • Stand van zaken uitvoeringsagenda binnenstad Steenwijk
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 7/23/2019
 • Actieplan ondermijnende criminaliteit
 • burgemeester J.H. Bats
 • 7/23/2019
 • Situatie Veilig Thuis IJsselland
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 7/23/2019
 • Actieplan Werk en aanvragen ontwikkelfonds Human Capital
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 7/23/2019
 • Stand van zaken strategische Mobiliteitsvisie
 • wethouder M. Scheringa
 • 7/22/2019
 • Motie ‘Meten is weten (tiltmeters)’
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 7/16/2019
 • Project realisatie beleid laaggeletterdheid
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 7/16/2019
 • Visie voor religieus erfgoed in Steenwijkerland
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 7/16/2019
 • Mooi Schoon 2019 - 2020
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 7/16/2019
 • Winningsvergunning aardwarmte in Luttelgeest
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 7/9/2019
 • Kader voor omgaan met initiatieven in Giethoorn
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 7/3/2019
 • Addendum Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Steenwijkerland 2019
 • 7/2/2019
 • Preventiemaatregelen Armoede- en minimabeleid
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 7/2/2019
 • Motie publiek-private samenwerking Participatiewet 2020 - 2022
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 7/2/2019
 • Samenwerking met Historisch Centrum Overijssel
 • 7/2/2019
 • Projectplan visie toerisme en recreatie
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 6/26/2019
 • Financiële gevolgen meicirculaire 2019
 • wethouder M. Scheringa
 • 6/12/2019
 • Uitbreiding dienstverlening Vluchtelingenwerk
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 6/12/2019
 • Variantenstudie ontsluitingsweg Blokzijl
 • wethouder M. Scheringa
 • 6/3/2019
 • Omgevingswet
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 5/21/2019
 • Ontbinding overeenkomst leveren Wmo hulpmiddelen
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 5/15/2019
 • Tarief vergunning gedenksteen
 • wethouder M. Scheringa
 • 5/7/2019
 • N.a.v. Informatienota over financieel beeld PPN 2020-2023
 • wethouder M. Scheringa
 • 4/25/2019
 • Interbestuurlijk toezicht 2019
 • burgemeester J.H. Bats
 • 4/24/2019
 • Voortgang Integraal HuisvestingsPlan onderwijs en school Giethoorn
 • wethouder M. Scheringa
 • 4/24/2019
 • Financieel beeld PPN 2020 -2023
 • wethouder M. Scheringa
 • 4/23/2019
 • Openbaar vervoer concessie
 • wethouder M. Scheringa
 • 4/23/2019
 • Over de motie 'Meten is weten'
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 4/23/2019
 • Gaswinning Gasveld locatie Blesdijke
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 4/12/2019
 • Voorlopige uitkomsten geïntegreerd verdeelmodel Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Wmo 2015 begeleiding
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 4/9/2019
 • Concept plan van aanpak bespeelbaarheid sportvelden
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 3/26/2019
 • Toekennen straatnamen aan vrouwen in Steenwijkerland
 • 3/26/2019
 • (Informatie)beveiligheidsbeleid
 • burgemeester J.H. Bats
 • 3/12/2019
 • Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 3/5/2019
 • Concept Sport- en beweegbeleid en motie bespeelbaarheid voetbalvelden
 • wethouder A.M. Harmsma