LTA: Informatienota's

DatumOnderwerpPortefeuillehouder
 • 13-11-2018
 • RIBW groep Overijssel
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 2-11-2018
 • Wijzigingen programmabegroting 2019-2022
 • wethouder M. Scheringa
 • 2-11-2018
 • Informatiebrief opheffing GR Igsd
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 1-11-2018
 • inbreng en reactie bijeenkomst ambitiekaarten
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 30-10-2018
 • FinanciĆ«le gevolgen septembercirculaire 2018 en toegekend BUIG-budget
 • wethouder M. Scheringa
 • 17-10-2018
 • Nieuwbouw basisschool `t PuzzelsTuk in Tuk
 • wethouder M. Scheringa
 • 2-10-2018
 • Verordening starterslening
 • wethouder M. Scheringa
 • 26-9-2018
 • Monitor Sociaal Domein
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 18-9-2018
 • Evaluatie gratis VOG
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 18-9-2018
 • Sport- en beweegbeleid
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 4-9-2018
 • Brief aan Prorail
 • wethouder M. Scheringa
 • 14-8-2018
 • Evaluatie pilot praktijkondersteuner huisartsen
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 9-8-2018
 • Voortgang traject investeringsopgave sociale huur noordelijke kernen en Steenwijk
 • wethouder M. Scheringa
 • 30-7-2018
 • Stand van zaken uitvoeringsagenda visie binnenstad Steenwijk
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 18-7-2018
 • Inspectieoordeel Veilig Thuis IJsselland
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 11-7-2018
 • Beschikbare AED`s
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 20-6-2018
 • Informatienota Onderwijshuisvesting
 • wethouder M. Scheringa
 • 8-5-2018
 • Stand van zaken integratie statushouders
 • wethouder H.J. Frantzen-Boeve
 • 8-5-2018
 • Hulpmiddelencentrum
 • wethouder H.J. Frantzen-Boeve
 • 4-4-2018
 • Rapportage Gebiedsaanpak Giethoorn
 • wethouder O. Akkerman
 • 27-3-2018
 • Voortgang motie openbare verlichting als dienst
 • wethouder D. Oosterveen
 • 27-3-2018
 • Stijgende uitgaven jeugdzorg
 • wethouder H.J. Frantzen-Boeve
 • 27-3-2018
 • Jongeren Actie Raad - Terugkoppeling gesprek 7 februari 2018
 • burgemeester J.H. Bats
 • 27-3-2018
 • Motie energieneutrale openbare verlichting
 • wethouder D. Oosterveen
 • 27-2-2018
 • Stand van zaken harmonisering peuterspeelzalen en kinderopvang
 • wethouder H.J. Frantzen-Boeve
 • 21-2-2018
 • Uitkomsten inwonersonderzoek 2017
 • burgemeester J.H. Bats
 • 21-2-2018
 • Monitor sociaal domein 2017
 • wethouder H.J. Frantzen-Boeve
 • 31-1-2018
 • Brief Veiligheidsregio IJsselland over brandkranen
 • burgemeester J.H. Bats
 • 30-1-2018
 • Prognose zorgkosten Jeugdhulp (Q3-2017)
 • wethouder H.J. Frantzen-Boeve
 • 4-1-2018
 • Stand van zaken Airport Lelystad
 • wethouder W. Brus
 • 4-1-2018
 • Informatienota jeugd GGZ
 • wethouder H.J. Frantzen-Boeve
 • 27-12-2017
 • Stand van zaken nieuwe welstandsnota
 • wethouder O. Akkerman
 • 27-12-2017
 • Steenwijkerland Schoon
 • wethouder D. Oosterveen
 • 21-12-2017
 • Loswal De Bramen, Giethoorn
 • wethouder W. Brus
 • 13-12-2017
 • Stand van zaken fusieschool Giethoorn
 • wethouder H.J. Frantzen-Boeve
 • 11-12-2017
 • Provinciaal Inpassingsplan voor De Wieden
 • wethouder D. Oosterveen
 • 6-12-2017
 • Informatienota Jeugdbescherming Overijssel
 • wethouder H.J. Frantzen-Boeve
 • 30-11-2017
 • Gemeenteraadsverkiezingen 2018
 • burgemeester J.H. Bats
 • 16-11-2017
 • Stand van zaken hulpmiddelenleverancier Jens
 • wethouder H.J. Frantzen-Boeve
 • 14-11-2017
 • Uitvoering motie openbaar vervoer
 • wethouder D. Oosterveen
 • 14-11-2017
 • Peuterspeelzalen
 • wethouder H.J. Frantzen-Boeve
 • 2-11-2017
 • Gebiedsgerichte aanpak Giethoorn
 • wethouder O. Akkerman
 • 17-10-2017
 • Septembercirculaire 2017
 • wethouder W. Brus
 • 13-10-2017
 • Q2 rapportage BVO Jeugdzorg IJsselland
 • burgemeester J.H. Bats
 • 12-10-2017
 • Transformatieagenda jeugdhulp-onderwijs
 • wethouder H.J. Frantzen-Boeve
 • 12-10-2017
 • CliĆ«ntenervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdwet 2016
 • wethouder H.J. Frantzen-Boeve
 • 4-10-2017
 • Voortgang herinrichting Kallenkote en rehabilitatie Lageweg
 • wethouder D. Oosterveen
 • 3-10-2017
 • Stand van zaken hercertificering Jeugdbescherming Overijssel (JVOB)
 • wethouder H.J. Frantzen-Boeve
 • 27-9-2017
 • Aanbesteding sociaal werk
 • wethouder H.J. Frantzen-Boeve
 • 12-9-2017
 • Inwonersonderzoek 2017
 • burgemeester J.H. Bats