- Informatienota's

DatumOnderwerpPortefeuillehouder
 • 10/29/2020
 • Blijverslening en Lang zult u Wonen
 • 10/27/2020
 • Gaswinning
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 10/27/2020
 • Beantwoording vragen Najaarsnota 2020
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/20/2020
 • Onafhankelijk onderzoek unilocatie Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/20/2020
 • Verkeersveiligheidsanalyse Steenwijkerland
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/13/2020
 • Regiobeeld regio Zwolle en omgeving
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 10/13/2020
 • Budgetten Duurzaam (Be)leefbaar Toerisme, in relatie tot Regio Deals
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 10/13/2020
 • Financiële gevolgen septembercirculaire 2020 en BUIG-budget
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/13/2020
 • Omgang eikenprocessierups 2020 en 2021
 • wethouder M. Scheringa
 • 9/30/2020
 • Bezwaarschrift van agrariërs rondom De Wieden m.b.t. PIP
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 9/30/2020
 • Beleid voor inhuur externen - beantwoording motie
 • 9/22/2020
 • Stadsarrangement binnenstad Steenwijk
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 9/22/2020
 • Helder communiceren
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 9/16/2020
 • Portefeuillewisseling m.b.t. ecologische verbinding Wanneperveen
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 9/2/2020
 • Nationaal Park Weerribben-Wieden – Nationaal Park Nieuwe Stijl
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 9/2/2020
 • Rapportage Grip op financiën Sociaal Domein
 • wethouder M. Scheringa
 • 9/1/2020
 • Vitaliteitsonderzoek Overijssel
 • 8/25/2020
 • Intrekking concessie IJssel-Vecht van Keolis
 • 8/12/2020
 • Herontwikkeling Gedempte Steenwijkerdiep
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 8/4/2020
 • Compensatiepakket coronacrisis voor gemeenten
 • 7/1/2020
 • Rapporten financiële beheersbaarheid Sociaal domein
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 7/1/2020
 • Stand van zaken gecombineerde belastingaanslag
 • wethouder M. Scheringa
 • 6/24/2020
 • Op weg naar Nationaal Park van Wereldklasse
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 6/23/2020
 • Integrale Toegang definitief ontwerp Atrium
 • 6/17/2020
 • Financiële gevolgen meicirculaire 2020
 • wethouder M. Scheringa
 • 6/17/2020
 • Financiële mutaties voorjaar 2020
 • wethouder M. Scheringa
 • 4/22/2020
 • Interbestuurlijk toezicht 2019
 • 4/16/2020
 • Project museum Steenwijk
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 4/8/2020
 • Regionale aanpak LHBTI
 • 3/31/2020
 • Planning en controlcyclus in coronatijd
 • wethouder M. Scheringa
 • 3/24/2020
 • N351 in Kuinre
 • wethouder M. Scheringa
 • 3/3/2020
 • Stand van zaken visies Duurzaam (Be-)leefbaar Toerisme (DBT)
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 2/11/2020
 • Beheerplan Eikenprocessierups 2020
 • wethouder M. Scheringa
 • 2/11/2020
 • Analyse stijgende kosten Wmo
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 2/4/2020
 • Opschuiven aanslagoplegging OZB 2020
 • wethouder M. Scheringa
 • 1/28/2020
 • Voortgang ambitie 'Alle peuters gaan naar een voorschoolse voorziening'
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 1/14/2020
 • Adviesraad Sociaal Domein
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 1/14/2020
 • Evaluatie SO+(+) groepen OEC 't Ravelijn
 • 1/14/2020
 • Kamerbrief over inspectierapport 'Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd'.
 • 12/16/2019
 • Update Whattsapp
 • 12/16/2019
 • Omgevingsvisie en Omgevingsplan Steenwijkerland
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 12/10/2019
 • Dienstverlening op locatie
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 12/3/2019
 • Onderzoek naar starters op de woningmarkt.
 • 11/26/2019
 • Cliënttevredenheidsonderzoeken WMO & Jeugdhulp 2018
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 11/15/2019
 • Motie ondersteuning stichting GasDrOvf Meten is weten (tiltmeters)
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 10/30/2019
 • Verbeteren 12 Fietspaden uit Bidbook
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/30/2019
 • Monitor Sociaal Domein
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 10/16/2019
 • Vrijvallende Kapitaallasten
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/16/2019
 • WOZ-beschikkingen
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/16/2019
 • Financiële gevolgen septembercirculaire 2019 en toegekend (voorlopig) BUIG budget-2020
 • wethouder M. Scheringa