- Informatienota's

DatumOnderwerpPortefeuillehouder
 • 12-3-2019
 • Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 5-3-2019
 • Concept Sport- en beweegbeleid en motie bespeelbaarheid voetbalvelden
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 27-2-2019
 • Verandering Wet Inburgering en motie Warm Welkom
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 27-2-2019
 • Lokaal educatie akkoord
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 27-2-2019
 • Informatienota omtrent werkplein IGSD
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 19-2-2019
 • Stand van zaken Regio Zwolle
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 15-2-2019
 • Herontwikkeling Gedempte Steenwijkerdiep
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 14-2-2019
 • Gaswinning
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 30-1-2019
 • Informatienota Regionale Textiel Sorteer Centrum
 • wethouder M. Scheringa
 • 22-1-2019
 • Toegankelijkheid stembureaus
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 15-1-2019
 • Financiele scan gemeente Steenwijkerland
 • wethouder M. Scheringa
 • 15-1-2019
 • Uitbreiding hotel De Harmonie - toekennen verzoek om voorlopige voorziening door Raad van State
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 9-1-2019
 • Jaarstukken 2017 en begroting 2019 RSJ IJsselland
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 19-12-2018
 • Inventarisatie huisvestingsopgave wonen en zorg
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 19-12-2018
 • Analyse jeugdhulp 2017
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 17-12-2018
 • Varen Giethoorn incl. bijlage
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 12-12-2018
 • Gevolgen Essentaksterfte
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 12-12-2018
 • Vervolgstap nominatiedossier Koloniën van Weldadigheid
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 21-11-2018
 • Informatienota doeluitkering Verkeer en Vervoer
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 13-11-2018
 • RIBW groep Overijssel
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 2-11-2018
 • Wijzigingen programmabegroting 2019-2022
 • wethouder M. Scheringa
 • 2-11-2018
 • Informatiebrief opheffing GR Igsd
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 1-11-2018
 • inbreng en reactie bijeenkomst ambitiekaarten
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 30-10-2018
 • Financiële gevolgen septembercirculaire 2018 en toegekend BUIG-budget
 • wethouder M. Scheringa
 • 17-10-2018
 • Nieuwbouw basisschool `t PuzzelsTuk in Tuk
 • wethouder M. Scheringa
 • 2-10-2018
 • Verordening starterslening
 • wethouder M. Scheringa
 • 26-9-2018
 • Monitor Sociaal Domein
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 18-9-2018
 • Evaluatie gratis VOG
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 18-9-2018
 • Sport- en beweegbeleid
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 4-9-2018
 • Brief aan Prorail
 • wethouder M. Scheringa
 • 14-8-2018
 • Evaluatie pilot praktijkondersteuner huisartsen
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 9-8-2018
 • Voortgang traject investeringsopgave sociale huur noordelijke kernen en Steenwijk
 • wethouder M. Scheringa
 • 30-7-2018
 • Stand van zaken uitvoeringsagenda visie binnenstad Steenwijk
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 18-7-2018
 • Inspectieoordeel Veilig Thuis IJsselland
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 11-7-2018
 • Beschikbare AED`s
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 20-6-2018
 • Informatienota Onderwijshuisvesting
 • wethouder M. Scheringa
 • 8-5-2018
 • Hulpmiddelencentrum
 • wethouder H.J. Frantzen-Boeve
 • 8-5-2018
 • Stand van zaken integratie statushouders
 • wethouder H.J. Frantzen-Boeve
 • 4-4-2018
 • Rapportage Gebiedsaanpak Giethoorn
 • wethouder O. Akkerman
 • 27-3-2018
 • Voortgang motie openbare verlichting als dienst
 • wethouder D. Oosterveen
 • 27-3-2018
 • Stijgende uitgaven jeugdzorg
 • wethouder H.J. Frantzen-Boeve
 • 27-3-2018
 • Jongeren Actie Raad - Terugkoppeling gesprek 7 februari 2018
 • burgemeester J.H. Bats
 • 27-3-2018
 • Motie energieneutrale openbare verlichting
 • wethouder D. Oosterveen
 • 27-2-2018
 • Stand van zaken harmonisering peuterspeelzalen en kinderopvang
 • wethouder H.J. Frantzen-Boeve
 • 21-2-2018
 • Uitkomsten inwonersonderzoek 2017
 • burgemeester J.H. Bats
 • 21-2-2018
 • Monitor sociaal domein 2017
 • wethouder H.J. Frantzen-Boeve
 • 31-1-2018
 • Brief Veiligheidsregio IJsselland over brandkranen
 • burgemeester J.H. Bats
 • 30-1-2018
 • Prognose zorgkosten Jeugdhulp (Q3-2017)
 • wethouder H.J. Frantzen-Boeve
 • 4-1-2018
 • Informatienota jeugd GGZ
 • wethouder H.J. Frantzen-Boeve
 • 4-1-2018
 • Stand van zaken Airport Lelystad
 • wethouder W. Brus