LTA - Informatienota's

IDDatumOnderwerpPortefeuillehouder
 • 368
 • 3/2/2023
 • 6. Financiële stimuleringsregeling klimaatadaptatie werkregio Fluvius
 • 367
 • 2/2/2023
 • 5. Stand van zaken Vitaliteitsfonds en frisse start - januari 2023
 • 366
 • 1/31/2023
 • 4. Bestuurlijke reactie op de regionale verstedelijkingsstrategie en de vervolgstappen
 • 365
 • 1/30/2023
 • 3. Onderzoek mogelijke gevolgen gaswinning in de gemeente Steenwijkerland
 • 364
 • 1/26/2023
 • 2. Uitvoering van het traject Samen voor Ryan
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 363
 • 1/24/2023
 • 1. Decembercirculaire 2022 gemeentefonds
 • wethouder M. Scheringa
 • 362
 • 12/21/2022
 • 65. Schuldhulpverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 361
 • 12/20/2022
 • 64. Houtskoolschets Provinciaal Programma Landelijk Gebied en deelname gebiedstafels
 • 360
 • 12/15/2022
 • 63. Uitvoering van de motie Evenementenondersteuning stikstof
 • 358
 • 12/6/2022
 • 61. Monitor sociaal domein oktober 2022
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 359
 • 12/6/2022
 • 62. Traject Regionale Energie (RES) 1.0 naar 2.0 en verder
 • wethouder M. Scheringa
 • 357
 • 11/30/2022
 • 60. Minimaliseren branden maaiafval
 • 356
 • 11/29/2022
 • 59. Tijdelijk Noodfonds energie maatschappelijke organisaties
 • 355
 • 11/15/2022
 • 58. Luchtkwaliteit en gezondheid in Overijssel
 • 354
 • 11/11/2022
 • 57. Stand van zaken en vervolgstappen rondom Icebear
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 353
 • 11/1/2022
 • 56. Jaarplan 2023 Sociaal Werk de Kop
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 352
 • 10/12/2022
 • 55. Septembercirculaire 2022 gemeentefonds
 • wethouder M. Scheringa
 • 351
 • 10/11/2022
 • 54. Omgevingsvergunning Halleweg 2 Sint Jansklooster
 • 350
 • 10/11/2022
 • 53. Grondstoffenmonitor 2021 en Grondstoffenplan 2021-2025
 • 349
 • 10/11/2022
 • 52. Ondergrondse bedrijfsafvalcontainers in Steenwijk
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 348
 • 10/4/2022
 • 51. Stand van zaken WOZ-bezwaren 2022
 • wethouder M. Scheringa
 • 347
 • 9/28/2022
 • 50. Kindermonitor 2021 GGD IJsselland
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 345
 • 9/27/2022
 • 48. Monitor Sociaal Domein Juni 2022
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 346
 • 9/27/2022
 • 49. Dienstverlening in cijfers 1e halfjaar 2022
 • 344
 • 9/13/2022
 • 47. Loswal, Kerkweg Giethoorn
 • 343
 • 9/6/2022
 • 46. Aanpassing Leidraad in het kader van de Participatiewet
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 342
 • 9/6/2022
 • 45. Planning aanlevering onderzoek naar onteigening Joodse eigendommen
 • burgemeester J.H. Bats
 • 341
 • 8/30/2022
 • 44. Nieuwe samenwerkingsovereenkomsten Fluvius
 • 340
 • 8/23/2022
 • 43. Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen
 • 339
 • 8/17/2022
 • 42. Uitkomsten onderzoek Ecorys
 • 338
 • 7/26/2022
 • 41. Halfjaarrapportage 2022 Sociaal Werk de Kop
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 337
 • 7/19/2022
 • 40. Decentralisatie en transformatie beschermd wonen
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 335
 • 7/12/2022
 • 38. Wet Open Overheid
 • 336
 • 7/12/2022
 • 39. Tussenstand Regionale Energiestrategie (RES)
 • wethouder M. Scheringa
 • 334
 • 7/6/2022
 • 37. Opvang Oekraïense vluchtelingen en statushouders in Steenwijkerland
 • burgemeester J.H. Bats
 • 333
 • 7/5/2022
 • 36. Uitvoering aangenomen motie onderzoek capaciteit zonnepanelen gemeentelijk vastgoed en openbare ruimte
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 332
 • 6/23/2022
 • 35. Inkoopproces specialistische jeugdhulp 2023
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 331
 • 6/23/2022
 • 34. Meicirculaire 2022 gemeentefonds en Buigbudget 2022
 • wethouder M. Scheringa
 • 330
 • 6/21/2022
 • 33. Cliënt ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet 2021
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 329
 • 6/7/2022
 • 31. Monitor Sociaal Domein november en december 2021
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 328
 • 6/7/2022
 • 32. Monitor sociaal Domein februari 2022
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 327
 • 5/30/2022
 • 30. Bestuursrapportage voorjaar 2022 GGD IJsselland
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 326
 • 5/19/2022
 • 29. Rentetarieven sociale kredieten Gemeentelijke Kredietbank Drenthe
 • 325
 • 5/17/2022
 • 28. Jaarverslag 2021 Sociaal Werk de Kop
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 324
 • 5/13/2022
 • 27. Bestuursrapportage voorjaar 2022 GGD IJsselland
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 323
 • 5/4/2022
 • 26. Pilot participatieplan zonnepark Blokzijl
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 322
 • 4/28/2022
 • 25. Stand van zaken gebiedsontwikkeling Eeserwold
 • 321
 • 4/20/2022
 • 24. Jaarstukken 2021 GGD
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 320
 • 4/12/2022
 • 23. Totaalbeeld Interbestuurlijk Toezicht Steenwijkerland 2022
 • 318
 • 4/5/2022
 • 22. GGD IJsselland - Ontwikkelingenbrief en kaders voor de begroting 2023
 • wethouder T. Jongman-Smit