Verberg het menu

Informaties aan de raad

Id nrBehandeling in CollegeOnderwerpPortefeuillehouder
 • 246
 • 3/31/2020
 • Evaluatie armoedebeleid 2018 - 2021
 • M.W.G.M. Prinssen
 • 245
 • 3/24/2020
 • Netwerk van voorzieningen en het sociaal domein, deelprojecten Odiliapeel en Bogerd-Vijfhuis
 • M.W.G.M. Prinssen
 • 244
 • 3/17/2020
 • Werkwijze sociaal domein v.a. 2020
 • M.W.G.M. Prinssen
 • 243
 • 3/3/2020
 • Regionale inkoopopdracht specialistische jeugdhulp regio NO-Br. 2021-2023
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • 242
 • 3/3/2020
 • PON onderzoek analyse jeugdhulp Noordoost-Brabant
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • 241
 • 2/18/2020
 • Indexering normbedragen onderwijshuisvesting 2020
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • 240
 • 2/18/2020
 • Woningbouw/aanjaagteam Volkel
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 239
 • 1/28/2020
 • Definitief beëindigen subsidierelatie met VVV NOB
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • 238
 • 1/28/2020
 • Jaarprogramma 2020 Wabo en Milieu
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 237
 • 1/28/2020
 • Kaderbrief Begroting 2021 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • 236
 • 1/21/2020
 • Netwerk van voorzieningen en het sociaal domein, deelproject Melle
 • M.W.G.M. Prinssen
 • 235
 • 1/21/2020
 • Kadernota 2021 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 • H.A.G. Hellegers
 • 234
 • 1/14/2020
 • HOV / Lightrail
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 233
 • 1/7/2020
 • Opbrengsten zienswijzenprocedure gemeente Maashorst
 • H.A.G. Hellegers
 • 232
 • 12/17/2019
 • Voornemen beëindigen subsidierelatie VVV
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • 231
 • 12/17/2019
 • Prestatieafspraken 2020 Area, bewonersraad en gemeente Uden
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 230
 • 12/10/2019
 • Omgevingsstudie N605
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 229
 • 12/10/2019
 • Rapportage interim bevindingen 2019 PWC
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 228
 • 11/26/2019
 • Motie Udenpas
 • I.G.M. Verkuijlen
 • 227
 • 11/26/2019
 • Procesafspraken Udenfonds vanaf 2020
 • H.A.G. Hellegers
 • 226
 • 11/27/2019
 • Nota Participatie in Uden
 • H.A.G. Hellegers
 • 225
 • 11/12/2019
 • Aanvullend afwegingskader ‘short stay’
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 224
 • 11/12/2019
 • Quick-scan Duurzaamheidsprogramma 2015-2020
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 223
 • 11/12/2019
 • Voorgenomen prestatieafspraken 2020 Area
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 222
 • 11/12/2019
 • Inkoopbeleid Gemeente Uden
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 221
 • 10/29/2019
 • Invulling volksculturele subsidie Markant vanaf 2020
 • I.G.M. Verkuijlen
 • 220
 • 10/29/2019
 • Nieuwe afvalinzamelmethoden hoogbouw
 • I.G.M. Verkuijlen
 • 219
 • 10/15/2019
 • Beantwoording technische vragen n.a.v. Programmabegroting 2020
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 218
 • 10/9/2019
 • Tussentijdse toetsing MeerJarenPerspectief (MJP) 2019 grondbedrijf Uden
 • M.W.G.M. Prinssen
 • 217
 • 9/17/2019
 • Implementatie Wet verplichte GGZ en Wet zorg en dwang
 • M.W.G.M. Prinssen
 • 216
 • 9/10/2019
 • Bestuurlijke opdracht samenwerking IBN vanaf 2021
 • M.W.G.M. Prinssen
 • 215
 • 9/10/2019
 • Raadsmonitor Sociaal Domein 2018
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • 214
 • 9/10/2019
 • Voortgang transformatieopgaven jeugdhulp
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • 213
 • 8/20/2019
 • Zittingsduur leden bezwaarschriftencommissie
 • H.A.G. Hellegers
 • 212
 • 7/23/2019
 • Verslag Archief- en Informatiebeheer 2018
 • H.A.G. Hellegers
 • 211
 • 7/16/2019
 • Inkoopplan 2020 en 2021 Wmo
 • M.W.G.M. Prinssen
 • 210
 • 7/2/2019
 • Huisvesting arbeidsmigranten
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 209
 • 6/25/2019
 • Regionale mestvisie
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 208
 • 6/25/2019
 • Jaarverantwoording Kinderopvang 2018
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • 207
 • 6/25/2019
 • Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid Uden 2019-2020
 • H.A.G. Hellegers
 • 206
 • 6/25/2019
 • Terugkeer jeugdagent
 • H.A.G. Hellegers
 • 205
 • 6/18/2019
 • Beantwoording technische vragen Programmarekening 2018
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 204
 • 6/3/2019
 • Afronding traject Ujese Coöperatie
 • M.W.G.M. Prinssen
 • 203
 • 5/28/2019
 • Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 • H.A.G. Hellegers
 • 202
 • 5/28/2019
 • Rapportage Partnership IBN-Gemeenten 2017-2018
 • M.W.G.M. Prinssen
 • 201
 • 5/28/2019
 • Reactie op Accountantsverslag 2018 (PriceWaterhouseCoopers)
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 200
 • 5/14/2019
 • Jaarstukken 2018 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 199
 • 5/7/2019
 • Nieuwe inkoop specialistische jeugdhulp
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • 198
 • 4/30/2019
 • Jaarverslag Wabo en Milieu 2018
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 197
 • 4/30/2019
 • Procesaanpak Centrumvisie Uden
 • G.V.I.C. van Heeswijk