Verberg het menu

Informaties aan de raad

Id nrBehandeling in CollegeOnderwerpPortefeuillehouder
 • 266
 • 7/7/2020
 • Stand van zaken dyslexieteam Uden
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • 265
 • 7/7/2020
 • Klantervaringsonderzoek Wmo over 2019
 • M.W.G.M. Prinssen
 • 264
 • 6/30/2020
 • Startnotitie Transitievisie Warmte
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 263
 • 6/16/2020
 • Werkplannen Visiegroepen gemeente Maashorst
 • H.A.G. Hellegers
 • 262
 • 6/16/2020
 • Beantwoording technische vragen Programmarekening 2019
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 261
 • 6/16/2020
 • Geopark Peelhorst en Maasvallei
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 260
 • 5/26/2020
 • Onderhandelaarsakkoord CAO SW 2020
 • M.W.G.M. Prinssen
 • 259
 • 5/19/2020
 • Programmaplan en uitvoeringsplan integrale aanpak ondermijning Maas en Leijgraaf
 • H.A.G. Hellegers
 • 258
 • 5/12/2020
 • Regionaal uitvoeringsplan 2020-2023 jeugdhulp Noordoost Brabant
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • 257
 • 5/19/2020
 • Jaarverslag Wabo en Milieu 2019
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 256
 • 5/19/2020
 • Reactie op Accountantsverslag 2019 (PriceWaterhouseCoopers)
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 255
 • 5/19/2020
 • Programmaplan integrale aanpak ondermijning Maas en Leijgraaf 2020-2022
 • H.A.G. Hellegers
 • 254
 • 5/12/2020
 • Financiële tegemoetkoming ondernemers en maatschappelijke organisaties
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • 253
 • 5/6/2020
 • Jaarstukken 2019 en begroting 2021 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 • H.A.G. Hellegers
 • 252
 • 4/28/2020
 • Compensatiemaatregelen tijdens coronaperiode Wmo Hbh-aanbieders
 • M.W.G.M. Prinssen
 • 251
 • 4/28/2020
 • Woonwensenonderzoek 2019 gemeente Uden
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 250
 • 4/28/2020
 • Verbod op glyfosaat
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 249
 • 4/14/2020
 • Concept Woonvisie 2020-2025
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 248
 • 4/14/2020
 • Uitstel nieuwe inkoop jeugdhulp i.v.m. Coronavirus
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • 247
 • 4/7/2020
 • Hybride Leeromgeving Uden
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • 246
 • 3/31/2020
 • Evaluatie armoedebeleid 2018 - 2021
 • M.W.G.M. Prinssen
 • 245
 • 3/24/2020
 • Netwerk van voorzieningen en het sociaal domein, deelprojecten Odiliapeel en Bogerd-Vijfhuis
 • M.W.G.M. Prinssen
 • 244
 • 3/17/2020
 • Nota sociaal domein v.a. 2020
 • M.W.G.M. Prinssen
 • 243
 • 3/3/2020
 • Regionale inkoopopdracht specialistische jeugdhulp regio NO-Br. 2021-2023
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • 242
 • 3/3/2020
 • PON onderzoek analyse jeugdhulp Noordoost-Brabant
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • 241
 • 2/18/2020
 • Indexering normbedragen onderwijshuisvesting 2020
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • 240
 • 2/18/2020
 • Woningbouw/aanjaagteam Volkel
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 239
 • 1/28/2020
 • Definitief beëindigen subsidierelatie met VVV NOB
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • 238
 • 1/28/2020
 • Jaarprogramma 2020 Wabo en Milieu
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 237
 • 1/28/2020
 • Kaderbrief Begroting 2021 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • 236
 • 1/21/2020
 • Netwerk van voorzieningen en het sociaal domein, deelproject Melle
 • M.W.G.M. Prinssen
 • 235
 • 1/21/2020
 • Kadernota 2021 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 • H.A.G. Hellegers
 • 234
 • 1/14/2020
 • HOV / Lightrail
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 233
 • 1/7/2020
 • Opbrengsten zienswijzenprocedure gemeente Maashorst
 • H.A.G. Hellegers
 • 232
 • 12/17/2019
 • Voornemen beëindigen subsidierelatie VVV
 • G.V.I.C. van Heeswijk
 • 231
 • 12/17/2019
 • Prestatieafspraken 2020 Area, bewonersraad en gemeente Uden
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 230
 • 12/10/2019
 • Omgevingsstudie N605
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 229
 • 12/10/2019
 • Rapportage interim bevindingen 2019 PWC
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 228
 • 11/26/2019
 • Motie Udenpas
 • I.G.M. Verkuijlen
 • 227
 • 11/26/2019
 • Procesafspraken Udenfonds vanaf 2020
 • H.A.G. Hellegers
 • 226
 • 11/27/2019
 • Nota Participatie in Uden
 • H.A.G. Hellegers
 • 225
 • 11/12/2019
 • Aanvullend afwegingskader ‘short stay’
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 224
 • 11/12/2019
 • Quick-scan Duurzaamheidsprogramma 2015-2020
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 223
 • 11/12/2019
 • Voorgenomen prestatieafspraken 2020 Area
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 222
 • 11/12/2019
 • Inkoopbeleid Gemeente Uden
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 221
 • 10/29/2019
 • Invulling volksculturele subsidie Markant vanaf 2020
 • I.G.M. Verkuijlen
 • 220
 • 10/29/2019
 • Nieuwe afvalinzamelmethoden hoogbouw
 • I.G.M. Verkuijlen
 • 219
 • 10/15/2019
 • Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2020
 • F.J.M. van Lankvelt
 • 218
 • 10/9/2019
 • Tussentijdse toetsing MeerJarenPerspectief (MJP) 2019 grondbedrijf Uden
 • M.W.G.M. Prinssen
 • 217
 • 9/17/2019
 • Implementatie Wet verplichte GGZ en Wet zorg en dwang
 • M.W.G.M. Prinssen