Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:Brieven

OnderwerpDatum invoerPortefeuillehouderBeleidsveld
 • Raadsbrief Meicirculaire 2018
 • 15-6-2018
 • Wethouder Klein
 • Financiën
 • Raadsbrief Beantwoording nagekomen schriftelijke raadsvragen Voorjaarnota 2018 en Jaarstukken 2017, tweede erratum Jaarstukken en raadsvragen Coalitieakkoord
 • 15-6-2018
 • Wethouder Klein
 • Financiën
 • Raadsbrief Accountantsverslag 2017
 • 15-6-2018
 • Wethouder Klein
 • Financiën
 • Raadsbrief Motie perspectief voor de tippelaars
 • 15-6-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Volksgezondheid
 • Raadsbrief Historisch onderzoek bodemlood wijkdelen Lombok West en Oost
 • 14-6-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Milieu en Emissieloos Vervoer
 • Raadsbrief Standpunt Utrecht Algemene Ledenvergadering VNG 27-06-2018
 • 12-6-2018
 • Burgemeester
 • Bestuurlijke zaken
 • Raadsbrief Reactie brief Staatssecretaris Harbers onderzoek Pro Facto over Bed Bad Brood voor asielzoekers
 • 12-6-2018
 • Wethouder van Ooijen
 • Asiel en Integratie
 • Raadsbrief Beantwoording schriftelijke raadsvragen Voorjaarnota 2018 en Jaarstukken 2017 en erratum Jaarstukken 2017
 • 12-6-2018
 • Wethouder Klein
 • Financiën
 • Raadsbrief Voortgangsrapportage Uithoflijn 2018 – eerste kwartaal
 • 7-6-2018
 • Wethouder van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • Raadsbrief Wijk- en warenmarkten
 • 5-6-2018
 • Wethouder Geldof
 • Openbare ruimte
 • Raadsbrief Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16
 • 5-6-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Zorg en maatschappelijke opvang
 • Raadsbrief Nadere informatie projecten gemeenten datagedreven sturing
 • 31-5-2018
 • Wethouder Geldof
 • Organisatie(vernieuwing) en personeel
 • Raadsbrief ENSIA auditresultaten
 • 29-5-2018
 • Wethouder Geldof
 • Organisatie(vernieuwing) en personeel
 • Raadsbrief Toezegging huisuitzettingen
 • 29-5-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Zorg en maatschappelijke opvang
 • Raadsbrief Beleidsregels Particuliere Vakantieverhuur
 • 28-5-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Economie
 • Raadsbrief Bijeenkomst U Ned en afspraken Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
 • 26-5-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • Raadsbrief Voortgangsrapportage Meedoen naar Vermogen 2017
 • 25-5-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Zorg en maatschappelijke opvang
 • Raadsbrief Gewijzigde portefeuilleverdeling college van B&W
 • 25-5-2018
 • Burgemeester
 • Bestuurlijke zaken
 • Raadsbrief Stand van zaken verhuizing Arkin naar Arthur van Schendelstraat
 • 24-5-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Volksgezondheid
 • Raadsbrief Duurzaam tankstation Lage Weide
 • 22-5-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Duurzaamheid
 • Raadsbrief Voortgang groencompensatie Prinses Máxima Centrum
 • 22-5-2018
 • Wethouder Jansen
 • Ruimtelijke ordening
 • Raadsbrief Onderzoek naar de sportbeoefening onder diverse doelgroepen
 • 22-5-2018
 • Wethouder Jansen
 • Sport
 • Raadsbrief Verantwoording Social Impact Factory
 • 18-5-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Werk en inkomen
 • Raadsbrief Uitvoeringsplan cameratoezicht 2018
 • 16-5-2018
 • Burgemeester
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • Raadsbrief Aardgasvrije nieuwbouw
 • 16-5-2018
 • Wethouder van Hooijdonk
 • Duurzaamheid
 • Raadsbrief Toezegging bij mondelinge raadsvragen 12 april 2018 over voetbalrellen
 • 16-5-2018
 • Burgemeester
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • Raadsbrief Dashboard Werk en Inkomen eerste kwartaal 2018
 • 16-5-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Werk en inkomen
 • Raadsbrief Vervolg ontwerpproces Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop
 • 16-5-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Duurzaamheid
 • Raadsbrief Leefstraten 2018
 • 16-5-2018
 • Wethouder van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • Raadsbrief Voortgang en vervolg Fonds Jongvolwassenen Problematische Schulden
 • 16-5-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Werk en inkomen
 • Raadsbrief Procesvoorstel Thomas à Kempisplantsoen
 • 15-5-2018
 • Wethouder Jansen
 • Ruimtelijke ordening
 • Raadsbrief Jaarverantwoording Inspectie Kinderopvang gemeente Utrecht 2017
 • 15-5-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Volksgezondheid
 • Raadsbrief Aanbieding BMC-rapport Museum Hoge Woerd
 • 9-5-2018
 • Wethouder Geldof
 • Erfgoed en monumenten, forten en torens
 • Raadsbrief Invoering betaald parkeren Plantage e.o. en Mozartlaan e.o.
 • 9-5-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • Raadsbrief Duurzaamheidsverslag en Voortgangsrapportage Utrechtse Energie
 • 9-5-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Duurzaamheid
 • Raadsbrief Domplein standbeeld Jan van Nassau
 • 9-5-2018
 • Wethouder Geldof
 • Erfgoed en monumenten, forten en torens
 • Raadsbrief Verkenning vervolgonderzoek alFitrah
 • 8-5-2018
 • Burgemeester
 • Openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving
 • Raadsbrief Reactie op initiatiefvoorstel herplantplicht
 • 8-5-2018
 • Wethouder Geldof
 • Groen
 • Raadsbrief Bezwaarschriften scheiding DAEB – niet DAEB (Utrecht)
 • 8-5-2018
 • Wethouder Jansen
 • Wonen
 • Raadsbrief Meerjaren Groenprogramma 2018-2021, jaarsnede 2018
 • 8-5-2018
 • Wethouder Geldof
 • Groen
 • Raadsbrief Rapporten Inspectie van het Onderwijs Toezicht en handhaving kinderopvang
 • 8-5-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Volksgezondheid
 • Raadsbrief Bekendmaking nieuwe stedelijke sportorganisatie
 • 8-5-2018
 • Wethouder Jansen
 • Sport
 • Raadsbrief Utrecht Monitor 2018
 • 8-5-2018
 • Wethouder Geldof
 • Bestuursinformatie
 • Raadsbrief Braille in de openbare ruimte Toezegging 2017-265
 • 8-5-2018
 • Wethouder Geldof
 • Openbare ruimte
 • Raadsbrief Stand van zaken het Nieuwe Zandpad
 • 8-5-2018
 • Burgemeester
 • Prostitutie
 • Raadsbrief Werkzaamheden in en om Dichterswijk
 • 8-5-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit
 • Raadsbrief Actuele ontwikkelingen in aanbodbrief conversieregeling Erfpacht 2017
 • 1-5-2018
 • Wethouder Geldof
 • Grondzaken
 • Raadsbrief Beantwoording moties huisvesting initiatieven en participatie
 • 26-4-2018
 • Wethouder Jansen
 • Vastgoed
 • Raadsbrief Beantwoording motie 'Leren van meldpunt sport in de openbare ruimte'
 • 26-4-2018
 • Wethouder Jansen
 • Sport
 • Raadsbrief Uithoflijn: Jaarrapportage 2017 en Verbeterplan systeemintegratie
 • 26-4-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Verkeer en Mobiliteit