Logo gemeente Utrecht
Zoekt u documenten over een bepaald onderwerp, maar weet u niet bij welke vergadering u moet kijken? Zoek dan hier op onderwerp:Memo's

IDOnderwerpDatum invoerPortefeuillehouderBeleidsveld
 • 498
 • Memo Reactie BghU OZB-tarief differentiatie
 • 11-12-2018
 • Wethouder Klein
 • Financiën
 • 501
 • Memo Bereikbaarheid van toezichthouders buiten kantooruren
 • 11-12-2018
 • Burgemeester
 • Handhaving
 • 502
 • Memo Flexibel cameratoezicht in Noordwest en Zuidwest
 • 11-12-2018
 • Burgemeester
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • 499
 • Memo Stand van zaken pilot zelfbeheer sporthal Lunetten
 • 11-12-2018
 • Wethouder Van Ooijen
 • Sport
 • 500
 • Memo Spreekuurrechter
 • 11-12-2018
 • Burgemeester
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • 497
 • Memo Beantwoording toezegging functioneren Sense
 • 10-12-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Volksgezondheid
 • 496
 • Memo Vertraging openstelling ingang Noordertunnel
 • 4-12-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Stationsgebied
 • 495
 • Memo Vragen uit de commissie financiën programmabegroting 2019
 • 27-11-2018
 • Wethouder Klein
 • Financiën
 • 494
 • Memo SV 2018, nr. 146 Onvolledige uitvoering amendement fietsparkeren
 • 27-11-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Mobiliteit
 • 493
 • Memo Vega lunches
 • 23-11-2018
 • Wethouder Voortman
 • Personeel en Organisatie
 • 492
 • Memo Raadsinformatiebijeenkomst voorstellen armoederegelingen
 • 21-11-2018
 • Wethouder Voortman
 • Werk en inkomen
 • 491
 • Memo Uitstel beantwoording SV 2018 nr 147 en nr 148
 • 21-11-2018
 • Wethouder Van Ooijen
 • Asiel en Integratie
 • 490
 • Memo Actualiteit onderzoek maatregelenpakket luchtkwaliteit
 • 16-11-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Milieu en Emissieloos Vervoer
 • 489
 • Memo Deelname aan Stichting Tijdelijke Natuur en beplanting zijkant Oosterspoorbaan
 • 15-11-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Groen
 • 488
 • Memo Start bouw steiger Domtoren
 • 15-11-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Vastgoed
 • 487
 • Memo Zonnepanelen op het Stadhuis
 • 9-11-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Vastgoed
 • 486
 • Memo Update werkzaamheden en herziene planning Vredenburgplein
 • 8-11-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Stationsgebied
 • 485
 • Memo Sportpark Papendorp
 • 7-11-2018
 • Wethouder Van Ooijen
 • Sport
 • 484
 • Memo Budget innovatie veiligheid
 • 2-11-2018
 • Burgemeester
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • 483
 • Memo aanbesteding restauratie Domtoren
 • 1-11-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Vastgoed
 • 482
 • Memo uitstel beantwoording schriftelijke vragen 130 en 122
 • 31-10-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Mobiliteit
 • 481
 • Memo Sluiting Stadsbaantunnel aankomend weekend
 • 25-10-2018
 • Wethouder Diepeveen
 • Openbare ruimte
 • 480
 • Memo Uitstel afsluiten van parkeerterrein P1 in Vleuterweide
 • 23-10-2018
 • Wethouders Verschuure en Van Hooijdonk
 • Leidsche Rijn
 • 479
 • Memo Demonstratie Pegida 24 oktober 2018
 • 22-10-2018
 • Burgemeester
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • 478
 • Memo communicatie vuurwerkvrije zones en aanpassingen APV
 • 19-10-2018
 • Burgemeester
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • 477
 • Memo Overzichtsrapportage projecten Stationsgebied
 • 19-10-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Stationsgebied
 • 476
 • Memo Rekenmethode verkoop van gemeentelijk vastgoed
 • 17-10-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Vastgoed
 • 475
 • Memo Herinrichting Amsterdamsestraatweg
 • 17-10-2018
 • Wethouders Verschuure en Van Hooijdonk
 • Wijk Noordwest
 • 474
 • Memo aanhouding verdachte in Stadskantoor
 • 16-10-2018
 • wethouder Voortman
 • Publieksdienstverlening
 • 472
 • Memo Initiatievenfonds driejaarstermijn en financieren zonder schotten
 • 16-10-2018
 • Wethouder Klein
 • Wijkgericht werken en participatie
 • 473
 • Memo financiële vraag CDA Nieuwe Zandpad
 • 16-10-2018
 • Burgemeester
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • 471
 • Memo Melding dienstreis Wethouder Van Ooijen naar Stuttgart
 • 15-10-2018
 • Wethouder Van Ooijen
 • Maatschappelijke Ondersteuning
 • 470
 • Memo Financiering Voorschoolse Educatie 2019
 • 12-10-2018
 • Wethouder Klein
 • Onderwijs
 • 469
 • Memo Juridisch advies Gelijke behandeling bij payrolling en oneigenlijke werkvaringsplaatsen
 • 9-10-2018
 • Wethouder Klein
 • Financiën
 • 468
 • Memo Beantwoording SV 118 Vredenburgplein
 • 9-10-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Stationsgebied
 • 467
 • Memo beëindiging demonstratie Pegida
 • 5-10-2018
 • Burgemeester
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • 466
 • Memo Fietsparkeren Oudegracht
 • 4-10-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Mobiliteit
 • 463
 • Memo Tussenbericht tender Oudegracht 245 (voormalig Tivoli)
 • 2-10-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Vastgoed
 • 464
 • Memo Rechten en plichten van Klépierre en Corio inzake Hoog Catharijne
 • 2-10-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Stationsgebied
 • 462
 • Memo Beantwoording toezegging verenigingsondersteuning
 • 2-10-2018
 • Wethouder Van Ooijen
 • Sport
 • 465
 • Memo Dienstreizen burgemeester oktober en november 2018
 • 2-10-2018
 • Burgemeester
 • Bestuurlijke zaken
 • 461
 • Memo Selectie rijkssubsidie aardgasvrij overvecht noord
 • 27-9-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Energie
 • 459
 • Memo Dienstreis naar Belfast inzake WHO European Healthy Cities Network
 • 25-9-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Volksgezondheid
 • 460
 • Memo Verkeersbesluit opheffen bussluis Amazonedreef
 • 25-9-2018
 • Wethouder Van Hooijdonk
 • Mobiliteit
 • 456
 • Memo Pilot buurtgerichte specialistische jeugdhulp
 • 21-9-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Jeugd en Jeugdzorg
 • 458
 • Memo Voorstel Broese Boekverkopers
 • 21-9-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Vastgoed
 • 457
 • Memo Stand van zaken Molen Rijn en Zon aan de Adelaarstraat
 • 21-9-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Vastgoed
 • 455
 • Memo Aanpassingen bestemmingsplan Gebrandystraat 20, Lauwerecht
 • 21-9-2018
 • Wethouder Verschuure
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • 454
 • Memo Aangepaste Verordening interferentiegebieden bodemenergiesystemen
 • 19-9-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Milieu en Emissieloos Vervoer
 • 453
 • Memo Aangepaste omgevingsvisiekaart Lombokplein
 • 17-9-2018
 • Wethouder Everhardt
 • Stationsgebied