Collegeberichten

OnderwerpOmschrijvingDatum
 • 99
 • Jaarverslag 2016 Zeehaven IJmuiden B.V.
 • 19-9-2017
 • 99
 • Jaarplan Economische Samenwerking IJmond 2017
 • 19-9-2017
 • 98
 • Buitenlandse werkbezoeken wethouder Te Beest
 • 19-9-2017
 • 97
 • Bestuursrapportage doelmatigheidsonderzoek bezwaar en beroep
 • 19-9-2017
 • 96
 • Verkoopmethoden Kleinschalig Opdrachtgeverschap (KO) – motie 25 van 2017
 • 12-9-2017
 • 95
 • Resultaten Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (+ 2 bijlagen)
 • 12-9-2017
 • 95
 • Samenwerkingsovereenkomst / Anterieure Overeenkomst Ontwikkeling Kustplaats IJmuiden aan Zee
 • 5-9-2017
 • 94
 • Regionaal gebiedsprogramma Made in IJmond 2017
 • 5-9-2017
 • 93
 • Veiligheidsmonitor 2016
 • 25-7-2017
 • 92
 • Uitvoering coördinatiebesluit locatie Brederoodseweg 41
 • 25-7-2017
 • 91
 • Motie 1 van 2017: Regenboogzebra (voetpad) in Velsen
 • 25-7-2017
 • 90
 • Masterplan de Rauwe Loper
 • 25-7-2017
 • 89
 • Jaarverslag ESIJ / REB 2016
 • 25-7-2017
 • 88
 • Startdocument Skaeve Huse
 • 18-7-2017
 • 87
 • Leidraad Dienstverlening gemeente Velsen - Toegankelijk. Altijd. Voor iedereen.
 • 18-7-2017
 • 86
 • Nieuwe opzet Begroting 2018
 • 11-7-2017
 • 85
 • Project Hartveilig Wonen (AED 's) met succes afgerond.
 • 11-7-2017
 • 84
 • Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016
 • 4-7-2017
 • 83
 • Flitspeiling Jong zijn in de gemeente Velsen
 • 4-7-2017
 • 82
 • Gedragsaanwijzing burgemeester bij woonoverlast
 • 4-7-2017
 • 81
 • Voortgangsrapportage RegioRijder januari - april 2017
 • 27-6-2017
 • 80
 • Maatregelen Participatiewet
 • 27-6-2017
 • 79
 • 1e Kwartaalrapportage 2017 IJmond Werkt!
 • 27-6-2017
 • 78
 • Intentieovereenkomst Techport Centre
 • 23-6-2017
 • 77
 • Aanpassing gemeentelijke inspraakprocedure
 • 20-6-2017
 • 76
 • Meicirculaire 2017
 • 20-6-2017
 • 75
 • MRA Uitvoeringsstrategie Plabeka 3.0
 • 20-6-2017
 • 74
 • Datarapport luchtkwaliteit IJmond meetresultaten 2016
 • 20-6-2017
 • 73
 • Jaarverantwoording toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang 2016
 • 20-6-2017
 • 72
 • Pand Kanaalstraat 257
 • 14-6-2017
 • 71
 • Ondertekenen intentieovereenkomsten BRAK! IJmuiden
 • 12-6-2017
 • 70
 • Corridordialoog Kennemerlijn
 • 12-6-2017
 • 69
 • Verkeersveiligheidsstudie P.J. Troelstraweg IJmuiden
 • 12-6-2017
 • 68
 • Voortgangsrapportage HOV Velsen
 • 6-6-2017
 • 67
 • Overleg in Schotland wethouder Te Beest
 • 6-6-2017
 • 66
 • Mantelzorgwaardering en project jonge mantelzorgers 2016
 • 6-6-2017
 • 65
 • Verlenen omgevingsvergunningen tijdelijke huisvesting statushouders
 • 6-6-2017
 • 64
 • Ondernemerspeiling 2017
 • 6-6-2017
 • 63
 • Verantwoordingsnota Toezicht, Handhaving en Veiligheid 2016
 • 6-6-2017
 • 62
 • Bestuurlijke Agenda Schiphol Voortgangsrapportage 2016
 • 30-5-2017
 • 61
 • Bestuursopdracht regionale cultuurvisie IJmond
 • 30-5-2017
 • 60
 • Onderzoeksrapport maatregelen IJmond Werkt!
 • 30-5-2017
 • 59
 • Gezondheidsmonitor
 • 23-5-2017
 • 58
 • Inspectierapport Veilig Thuis Kennemerland
 • 16-5-2017
 • 57
 • Uitwerking beleid informatiebeveiliging 2016, actuele ontwikkelingen op het gebied van privacy en verantwoording informatieveiligheid.
 • 16-5-2017
 • 56
 • Indiening Europese subsidieaanvraag innovatieproject Slim Onderhoud
 • 16-5-2017
 • 55
 • Evaluatie pilot strenger en selectiever aan de poort
 • 9-5-2017
 • 55
 • Convenant SROI tussen KWS, Amsterdam en Velsen
 • 9-5-2017
 • 54
 • Taakstelling en huisvesting statushouders
 • 9-5-2017
 • 53
 • Speelplan 2017
 • 9-5-2017