Moties (aangenomen)

IDAgendapuntTitelDeadline
 • 65
 • MOTIE D66-CDA-DV-PvdA-VA - Nieuwe scholen in Ransdaal en Ubachsberg
 • 64
 • MOTIE DV-CDA-PvdA-D66 - De Marenweiden aan de Grachtstraat
 • 63
 • MOTIE D66-CDA-DV - Rookvrij maken van sportcomplexen in Voerendaal
 • 62
 • MOTIE DV-CDA-PvdA - Extra aandacht Burgerijen
 • 61
 • MOTIE DV-CDA-PvdA - Dementievriendelijke gemeente
 • 60
 • MOTIE VVD-CDA-D66-DV-PvdA - Aandacht voor inwoners die 18 jaar worden
 • 59
 • MOTIE CDA-DV-PvdA-D66 - Voorwaarden aan eenmalige bijdrage Xonar
 • 58
 • MOTIE VREEMD CDA-VVD - Actief onderweg naar school
 • 57
 • MOTIE VREEMD D66 - Hijs de vlaggen!
 • 56
 • MOTIE DV-CDA-PvdA-D66 - Communicatiebehoefte inwoners
 • 55
 • MOTIE D66-PvdA - Groene schoolpleinen
 • 54
 • MOTIE VVD-CDA-DV-PvdA-D66-VA - OCK versus ondernemers Klimmen
 • 53
 • MOTIE VA - Oproep periodieke informatie
 • 7/1/2022
 • 52
 • MOTIE VA-D66 - Informeren om kosten te beheersen
 • 51
 • MOTIE CDA-VA-VVD-DV: Ventilatie in schoolgebouwen
 • 2/17/2022
 • 50
 • MOTIE VA - De jeugd heeft de toekomst!
 • 49
 • MOTIE VA - Maak werk van afval
 • 48
 • M8 - MOTIE - VVD - Plan meer veiligheid
 • 47
 • M7 - MOTIE - CDA-PvdA-DV - Onveilige oversteekplaats Kunderhoes
 • 46
 • M6 - MOTIE - CDA-PvdA-DV - Onderhoud groenvoorziening
 • 45
 • M5 - MOTIE - DV-CDA-PvdA - Verkeersveiligheid en snelheidcontroles
 • 44
 • M4 - MOTIE - DV-CDA-PvdA - Verlaging belastingdruk
 • 43
 • M3 - MOTIE - DV-CDA-PvdA - Continuering Duurzaamheidsfestival
 • 42
 • M2 - MOTIE - DV-CDA-PvdA - Openbare bekendmakingen voor iedereen in te zien
 • 41
 • M1 - MOTIE - PvdA-DV-CDA - Energiearmoede Voerendaal
 • 40
 • Motie DV - Ieder opengesteld toilet telt mee
 • 39
 • Motie DV-PvdA-CDA - NCNP
 • 38
 • Motie VVD - Wijnrestaurant op het land
 • 37
 • Motie VVD - Capaciteit politie basisteam Landgraaf-Brunssum
 • 36
 • Motie PvdA - Onderzoeken Heuvellandroute 2.0
 • 35
 • Motie PvdA - Handhaven verkeer door gemeenten
 • 34
 • Motie DV-PvdA-CDA - Ruim baan voor woningbouwplannen
 • 33
 • Motie vreemd aan de orde van de dag - VVD-OdC-DV-CDA-AGB-PvdA - Ontwikkelingen St. Martinus-Langeberg
 • 32
 • Motie vreemd aan de orde van de dag - CDA - Inzet subsidie culturele infrastructuur
 • 31
 • Motie Vreemd aan de orde van de dag fracties VVD AGB D66 PvdA CDA VA DV Creëren verkeersveilige situatie
 • 30
 • Motie fractie DV Geef Voerendaalse woningzoekenden voorrang waar mogelijk
 • 29
 • Motie fractie DV Scheiden van PMD ook buitenshuis een goed idee
 • 25
 • Motie vreemd aan de orde van de dag over school Ransdaal 4 juni 2020 van fracties PvdA DV CDA D66
 • 24
 • Motie Vluchtelingen Kinderen
 • 23
 • Motie Functionele Integratie
 • 22
 • Motie Visie Vrijetijdseconomie
 • 21
 • Motie D66 over Subsidie Levensloopbestendige woningen voor alle sectoren
 • 20
 • Motie PvdA over Aanplant bomen
 • 19
 • Motie CDA over Stijgende kosten Gemeenschappelijke Regelingen
 • 18
 • Motie DV over Weerstandsvermogen
 • 17
 • Motie Ophoging waarde woning om in aanmerking te komen voor starterslening
 • 16
 • Motie Zonnepanelen voor alle inwoners
 • 6/24/2020
 • 15
 • Motie vreemd aan de orde van de dag: Leefbare kernen met toekomstbestendige scholen
 • 14
 • Motie van fractie DV over WoonWijzerWinkel
 • 13
 • Motie 7 vreemd aan de orde van de dag van fractie DV over Reserves en weerstandsvermogen GR-en