Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

Home
HOME | Bestuur Voorschoten | Gemeenteraad | Vergaderkalender

Vergaderkalender

Amendementen Wassenaar

IDAgendapuntTitelStatusPortefeuillehouder
 • 53
 • AMENDEMENT over het burgerinitiatief Kerkehout LW!
 • Aangenomen
 • 82
 • Aanwending reserve grote projecten
 • Aangenomen
 • wethouder Schokker
 • 81
 • Kadernota
 • Aangenomen
 • wethouder Schokker
 • 80
 • Zuiver en prudent omgaan met risicogarantstelling Avalex voor de Wassenaarse begroting
 • Aangenomen
 • wethouder Schokker
 • 128
 • Amendement DLW inzake ter beschikking stellen € 26.000 t.b.v. het aanleggen van voorzieningen op het Berkheiveld Voorjaarsnota 2022
 • Verworpen
 • wethouder Hendrickx
 • 127
 • Amendement CDA en D66 inzake ter beschikking stellen € 26.000 t.b.v. aanleggen voorzieningen Berkheiveld Voorjaarsnota 2022
 • Verworpen
 • wethouder Hendrickx
 • 130
 • Amendement DLW inzake dorpsmuseum over de Voorjaarsnota 2022
 • Ingetrokken
 • wethouder Hendrickx
 • 129
 • Amendement DLW inzake hospice over de voorjaarsnota 2022
 • Ingetrokken
 • wethouder Hendrickx
 • 20
 • Amendement 020 VVD over zienswijze Avalex
 • Aangenomen
 • wethouder Blommers
 • 21
 • Amendement 021 VVD zienswijze jaarrekening 2017
 • Aangenomen
 • wethouder Blommers
 • 22
 • Amendement 022 GL en PvdA over voorjaarsnota
 • Aangenomen
 • 126
 • Amendement DLW en GL inzake art. 9.3 en 10.3 verord. maatsch. onderst.
 • Aangenomen
 • Wethouder Bloemendaal
 • 125
 • Amendement HvW inzake art. 4.1 verordn. maatsch. onderst.
 • Ingetrokken
 • Wethouder Bloemendaal
 • 124
 • Amendement DLW, GL en PVDA inzake art. 4.1 maatsch. onderst.
 • Aangenomen
 • Wethouder Bloemendaal
 • 123
 • Amendement DLW, GL, PVDA en HvW inzake art. 2.3 Maatsch. Onderst.
 • Verworpen
 • Wethouder Bloemendaal
 • 32
 • Amendement 032 GL over duurzaamheid
 • Verworpen
 • wethouder Schokker
 • 28
 • Amendement 028 PvdA over ondertunneling N44
 • Verworpen
 • wethouder Schokker
 • 29
 • Amendement 029 PvdA over percentage sociale woningbouw
 • Verworpen
 • wethouder Schokker
 • 30
 • Amendement 030 VVD, CDA, LW en D66 over Subsidie stichting Centrum Management
 • Aangenomen
 • wethouder Klaver-Bouman
 • 3
 • Amendement 003 VVD over zienswijze Veiligheidsregio Haaglanden
 • Verworpen
 • 5
 • Amendement 005 VVD over zienswijze Avalex
 • Aangenomen
 • 2
 • Amendement 002 VVD over zienswijze WODV
 • Aangenomen
 • burgemeester Aptroot
 • 4
 • Amendement 004 VVD over zienswijze ODH
 • Aangenomen
 • 72
 • Woonvisie 2021-2025 'Grip op Wonen'
 • wethouder Wassenaar
 • 18
 • Amendement 018 GL over vergroenen Berkhei(veld)
 • Aangenomen
 • wethouder Maat
 • 51
 • Amendement 051 VVD D66 LW! CDA Een bruisend Wassenaar rondom onze Paauw
 • Aangenomen
 • 49
 • Amendement 049 LW!, D66, VVD Verkeer en vervoer
 • Aangenomen
 • 48
 • Amendement VVD D66 CDA LW! 048 Groenonderhoud RV
 • Aangenomen
 • 52
 • Amendement 052 GL over Kerkstraat 75
 • Aangenomen
 • 6
 • Amendement 06 VVD over de kadernota 2018
 • Verworpen
 • wethouder Blommers
 • 10
 • Amendement 010 DLW (regionale) structuurvisie
 • Verworpen
 • wethouder Blommers
 • 11
 • Amendement 011 DLW over zonnepanelen
 • Verworpen
 • wethouder Blommers
 • 8
 • Amendement 08 DLW over pensioen griffie
 • Verworpen
 • wethouder Blommers
 • 7
 • Amendement 07 DLW over informatiebeleidsplan WODV
 • Verworpen
 • wethouder Blommers
 • 9
 • Amendement 09 DLW over verkoop OG
 • Verworpen
 • wethouder Blommers
 • 57
 • A. Structurele taakstelling jeugdzorg
 • Aangenomen
 • wethouder Zweerts de Jong
 • 60
 • D. Begroting 2021
 • Ingetrokken
 • wethouder Schokker
 • 58
 • B. Begroting 2021
 • Aangenomen
 • wethouder Schokker
 • 61
 • E. Begroting 2021
 • Aangenomen
 • wethouder Schokker
 • 59
 • C. Niet-begrote uitgaven Corona-crisis en ontbinding WODV
 • Aangenomen
 • 62
 • F. Begroting 2021
 • Ingetrokken
 • wethouder Schokker
 • 68
 • Wensen of bedenkingen verkoop koffiehuisje (Buurtweg 116)
 • Aangenomen
 • wethouder Schokker
 • 67
 • Wensen of bedenkingen verkoop koffiehuisje (Buurtweg 116)
 • Aangenomen
 • wethouder Schokker
 • 66
 • Bestemmingsplan Ammonslaantje naast 39
 • Verworpen
 • wethouder Wassenaar
 • 65
 • Bestemmingsplan Ammonslaantje naast 39
 • Verworpen
 • wethouder Wassenaar
 • 99
 • Samen slim rijden Wassenaar
 • Aangenomen
 • 97
 • Subsidiebeleid over Begroting 2022
 • 98
 • subsidie bijdrage Bibliotheek Wassenaar
 • Aangenomen
 • 100
 • Voorziening Grote Projecten
 • 96
 • Wegonderhoud van C naar B
 • Aangenomen
Top