Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

Home
HOME | Bestuur Voorschoten | Gemeenteraad | Vergaderkalender

Vergaderkalender

Amendementen

IDDatumTitelStand van zaken GriffiePortefeuillehouderAfdelingAfgedaan
 • 163
 • 6/1/2022
 • Amendement 163 VVD VL over zienswijze WarmtelinQ
 • Amendement is aangenomen, met één stem tegen (SP-fractie) en de overige 19 stemmen voor.
 • wethouder Spil
 • 153
 • 2/14/2022
 • Amendement 153 SP GL over zienswijze begroting stichting de Vos
 • Amendement 153 is verworpen (GroenLinks, SP en PvdA voor (6) en VVD, D66, CDA, ONS Voorschoten en Voorschoten Lokaal Sterk tegen (15)).
 • wethouder Spil
 • 113
 • 12/10/2020
 • Amendement 113 GL D66 VVD SP over Multifunctionele Accommodaties
 • Amendement is aangenomen, waarbij de fracties van CDA, ONS Voorschoten, PvdA en Voorschoten Lokaal Sterk geacht worden te hebben tegen gestemd.
 • wethouder Cramwinckel
 • 160
 • 4/21/2022
 • Amendement 160 CDA D66 VL VVD over voorbereidingskrediet Fortgens
 • Amendement 160 is ingetrokken
 • wethouder Spil
 • 51
 • 11/15/2018
 • Amendement 051 PvdA, GL, SP, CDA en VVD wijzigen programmavisie Omgevingswet
 • Dit amendement is unaniem aangenomen. Fractie Van Herk was afwezig. Raadsbesluit wordt gewijzigd.
 • wethouder Cramwinckel
 • SSC
 • 39
 • 7/11/2018
 • Amendement 039 PvdA over het Wedde (Voorjaarsnota 2018)
 • Dit amendement is ter vergadering ingetrokken.
 • 29
 • 12/7/2017
 • Amendement GL en D66 over startnotitie bestemmingsplan Noortveer
 • Dit amendement wordt verworpen met de stemmen van D66, GL en SP voor (5) en de overige fracties tegen (10).
 • 98
 • 6/11/2020
 • Amendement 098 PvdA ONS GL CDA VSLokaal over concept RES (WB 1)
 • Amendement is aangenomen met de stemmen van de fracties van GroenLinks, CDA, D66, ONS Voorschoten, SP, PvdA en Voorschoten Lokaal voor (14) en de VVD-fractie tegen (4).
 • wethouder Spil
 • 76
 • 7/9/2019
 • Amendement 076 Voorschoten Lokaal over afvalstoffen heffing (kadernota)
 • Dit amendement is ingetrokken
 • wethouder Cramwinckel
 • 135
 • 10/6/2021
 • Amendement 135 PvdA SP ONS over Ambachts en Baljuwhuis
 • Verworpen met de stemmen van de leden van de fracties CDA, ONS Voorschoten, Voorschoten Lokaal Sterk, SP en PvdA voor (9) en VVD, D66 en GroenLinks tegen (11).
 • wethouder Spil
 • 144
 • 11/11/2021
 • Amendement 144 VVD PvdA CDA ONS VLS over MFA
 • Amendement is aangenomen. Stemverhouding: voor: VVD, CDA, ONS Voorschoten, Voorschoten Lokaal Sterk, SP en PvdA (11) tegen: GroenLinks, D66 en SP (6).
 • wethouder Cramwinckel
 • 48
 • 11/6/2018
 • Amendement 048 PvdA over plannen alternatief cultureel centrum
 • Dit amendement is verworpen met de stem van PvdA voor (1) en de stemmen van VVD, GL, CDA, D66, ONS en SP tegen (18). Fractie van Herk was afwezig.
 • wethouder Cramwinckel
 • 104
 • 7/9/2020
 • Amendement 104 PvdA over Schuldhulpverlening
 • Amendement 104 is verworpen met de stemmen van PvdA, CDA, SP en VLS voor (6) en de stemmen van VVD, GroenLinks, D66 en ONS tegen (14).
 • wethouder Cramwinckel
 • 88
 • 3/5/2020
 • Amendement 088 CDA over verdeling en inzet 382 k
 • Niet ingediend
 • 115
 • 1/25/2021
 • Amendement 115 PvdA SP ONS CDA VLS over gebiedsvisie centrum
 • Verworpen. Stemverhouding: PvdA, CDA, ONS Voorschoten, Voorschoten Lokaal Sterk en SP voor
 • VVD, GroenLinks en D66 tegen.
 • wethouder de Bruijn
 • RO
 • 89
 • 3/5/2020
 • Amendement 089 VVD D66 over IHP wettelijke taak
 • Het amendement wordt verworpen. Stemverhouding: Voor: VVD en D66 Tegen: GL, CDA, ONS, PvdA VS Sterk en VS Lokaal SP niet aanwezig
 • wethouder Lamers
 • 36
 • 7/10/2018
 • Amendement 036 PvdA over Kwaliteitsverbetering centrum
 • Dit amendement is verworpen met de volgende stemverhouding: PvdA voor (1) en de overige fracties tegen (16)
 • 161
 • 5/30/2022
 • Amendement 161 GroenLinks PvdA SP D66 over WMO verordening
 • Dit amendement is unaniem aangenomen.
 • wethouder de Bruijn
 • 154
 • 2/15/2022
 • Amendement 154 CDA over reservering RKC onderzoek Onderwijshuisting
 • Amendement 154 is aangenomen (GroenLinks, D66, CDA, ONS Voorschoten, Voorschoten Lokaal Sterk, SP en PvdA voor (16) en VVD tegen (5)).
 • wethouder Spil
 • 156
 • 2/15/2022
 • Amendement 156 ONS CDA PvdA over fietsverbod Schoolstraat
 • Amendement is verworpen (CDA, ONS Voorschoten en PvdA voor (6) en VVD, GroenLinks, D66, Voorschoten Lokaal Sterk en SP tegen (15)).
 • wethouder Spil
 • 116
 • 3/3/2021
 • Amendement 116 PvdA ONS SP VLV over het Milieubeleidsplan
 • Amendement is verworpen. Stemverhouding: VVD, GL en D66 worden geacht tegen te hebben gestemd. Overige fracties voor.
 • wethouder Spil
 • 125
 • 7/7/2021
 • Amendement 125 ONS CDA PvdA VLS over besparingen sociaal domein jeudhulp
 • Amendement 125 is unaniem aangenomen.
 • wethouder de Bruijn
 • FFJ
 • 130
 • 7/7/2021
 • Amendement 130 PvdA CDA ONS VLS over verduurzaming gemeentelijk vastgoed (verduurzaming gem. vastgoed)
 • Amendement 130 is aangenomen waarbij de fracties van GroenLinks, D66 en SP (8) worden geacht tegen te hebben gestemd en de overige fracties voor (11).
 • wethouder Spil
 • 11
 • 11/7/2017
 • Amendement 011 SP over programmabegroting 2018-2021
 • Dit amendement is verworpen. Stemverhouding: GroenLinks, SP en PvdA voor (4 stemmen) Overige fracties tegen (15 stemmen)
 • wethouder Binnendijk
 • 111
 • 11/4/2020
 • Amendement 111 D66 GL SP over Visie op Energie en Klimaat (VEK)
 • amendement is niet in stemming gebracht
 • wethouder Spil
 • 61
 • 6/13/2019
 • Amendement 061 Voorschoten Lokaal over zienswijze WODV
 • Dit amendement is verworpen met de stem van VL voor (1) en de overige fracties tegen (20).
 • wethouder Cramwinckel
 • 167
 • 6/29/2022
 • Amendement 167 GL CDA VVD VL over nota Schuldenbeheersing
 • Amendement 167 is aangenomen, met de stemmen van de fracties van VVD, Voorschoten Lokaal, CDA, GroenLinks, D66 en SP voor (19) en PvdA tegen (1).
 • wethouder de Bruijn
 • 67
 • 7/9/2019
 • Amendement 067 PvdA SP VS Lojaak over WOZ niet woningen (kadernota)
 • Dit amendement is verworpen met de stemmen van VVD, GroenLinks, CDA, D66, Van Herk (15) tegen en ONS Voorschoten, SP, PvdA en VS Lokaal (5) voor
 • 95
 • 6/10/2020
 • Amendement 095 PvdA CDA ONS VLS over jaarrekening 2019
 • Amendement 095 is verworpen met de stemmen van PvdA, SP, CDA, ONS en VLS voor (9) en de stemmen van VVD, GroenLinks en D66 tegen (11).
 • wethouder Cramwinckel
 • 141
 • 11/10/2021
 • Amendement 141 SP over eerlijke verdeling lokale belastingen
 • Amendement 141 is verworpen met de stem van de SP-fractie voor (1) en de overige stemmen tegen (16).
 • wethouder Cramwinckel
 • 47
 • 11/6/2018
 • Amendement 047 PvdA en CDA over toeristenbelasting
 • Dit amendement is verworpen met de stemmen van CDA, SP en PvdA voor (4) en de stemmen van VVD, GL, D66 en ONS tegen (15). Fractie Van Herk was afwezig.
 • wethouder Cramwinckel
 • 28
 • 12/7/2017
 • Amendement D66 over startnotitie Noortveer bouwhoogte
 • Dit amendement wordt verworpen met de stemmen van D66 voor (2) en de overige fracties tegen (13).
 • RO
 • 35
 • 6/13/2018
 • Amendement 035 ONS Voorschoten op zienswijze ontwerpbegroting WODV
 • Dit amendement is ingetrokken. Aansluiting is gevonden in een ander amendement dat hetzelfde onderwerp betreft.
 • 99
 • 6/11/2020
 • Amendement 099 CDA PvdA ONS over concept Milieubeleidsplan
 • wethouder Spil
 • 21
 • 11/7/2017
 • Amendement 021 PvdA over prog.begroting 2018 (bezuinigingen WMO)
 • Dit amendement is verworpen. Stemverhouding: GroenLinks, SP en PvdA voor (4 stemmen) Overige fracties tegen (15 stemmen)
 • wethouder Binnendijk
 • 108
 • 11/3/2020
 • Amendement 108 PvdA CDA ONS SP VLS over effecten corona sociaal domein
 • amendement is verworpen. Stemverhouding: fracties CDA, ONS Voorschoten, Voorschoten Lokaal Sterk, SP, PvdA voor, fracties VVD, GroenLinks, D66 tegen.
 • wethouder de Bruijn
 • 42
 • 10/2/2018
 • Amendement 042 PvdA over verkeersveiligheid Bachlaan en Mozartlaan
 • Dit amendement is verworpen met de volgende stemverhouding: PvdA (1), CDA (3) en ONS Voorschoten (3) voor en overige fracties tegen (13)
 • wethouder Lamers
 • 64
 • 6/13/2019
 • Amendement 064 PvdA over subsidiebeleid
 • Dit amendement is verworpen met de stemmen van PvdA en VL voor (2) en de stemmen van de overige fracties tegen (19).
 • wethouder Cramwinckel
 • 16
 • 11/7/2017
 • Amendement 016 D66 over OZB
 • Dit amendement is ingetrokken.
 • wethouder Binnendijk
 • 65
 • 6/13/2019
 • Amendement 065 GLen D66 over subsidieplan
 • Dit amendement is aangenomen met de stemmen van VVD, GL, CDA, D66, ONS SP en Van Herk voor (19) en de stemmen van PvdA en VL tegen (2).
 • wethouder Cramwinckel
 • 91
 • 5/14/2020
 • Amendement 091 PvdA CDA ONS VSLokaal voer accommodatiebeleid
 • Het amendement wordt ingetrokken
 • wethouder Cramwinckel
 • OGB
 • 49
 • 11/15/2018
 • Amendement 049 CDA en PvdA over programmavisie invoering Omgevingswet
 • Dit amendement wordt ter vergadering door de indieners gewijzigd. Daarna is het amendement aangenomen met de stemmen van VVD, CDA, D66, ONS, SP en PvdA voor (15) en de stemmen van GL tegen (4). Fractie Van Herk was afwezig. Het raadsbesluit wordt gewijzigd.
 • wethouder Cramwinckel
 • SSC
 • 50
 • 11/14/2018
 • Amendement 050 PvdA over het IKWP
 • Amendement wordt niet meer ter stemming gebracht.
 • wethouder Lamers
 • 38
 • 7/11/2018
 • Amendement 038 PvdA over Maatwerkdienstverlening (Voorjaarsnota 2018)
 • Dit amendement is ter vergadering ingetrokken.
 • 137
 • 10/6/2021
 • Amendement 137 VLS CDA ONS over wensen en bedenkingen verkoop Ambachts en Baljuwhuis
 • Verworpen met de stemmen van de leden van de fractie PvdA voor (1) en de leden van de overige fracties tegen (18).
 • wethouder Spil
 • 66
 • 7/9/2019
 • Amendement 066 PvdA over reserve duurzaamheid (kadernota)
 • Dit amendement is verworpen met de stemmen van CDA, ONS Voorschoten en PvdA (6) voor en VVD, GroenLinks, D66, SP, Van Herk en VS Lokaal (14) tegen
 • wethouder Cramwinckel
 • 131
 • 7/14/2021
 • Amendement 131 SP D66 GL over verduurzaming gemeentelijk vastgoed
 • Amendement 131 is unaniem aangenomen.
 • wethouder Spil
 • 74
 • 7/9/2019
 • Amendement 074 Voorschoten Lokaal en PvdA over investeringen (kadernota)
 • Dit amendement is ingetrokken
 • wethouder Cramwinckel
 • 52
 • 11/15/2018
 • Amendement 052 GL en D66 over IWKP
 • Amendement wordt niet meer ter stemming gebracht.
 • wethouder Lamers
 • 73
 • 7/9/2019
 • Amendement 073 SP over jeugdzorg
 • Dit amendement is ingetrokken
 • wethouder Cramwinckel
Top