Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

Home
HOME | Bestuur Voorschoten | Gemeenteraad | Vergaderkalender

Vergaderkalender

Amendementen

IDOnderwerpAgendapuntStatus
 • 104
 • Amendement 104 PvdA over Schuldhulpverlening
 • Verworpen
 • 102
 • Amendement 102 CDA VLS ONS PvdA over Reservering IHP (Kadernota 2021)
 • Verworpen
 • 101
 • Amendement 101 PvdA GL over OZB (Kadernota 2021)
 • Aangenomen
 • 103
 • Amendement 103 SP over beschut werk
 • Ingetrokken
 • 100
 • Amendement 100 PvdA CDA ONS VLS SP over onderkabeling (Kadernota 2021)
 • Verworpen
 • 95
 • Amendement 095 PvdA CDA ONS VLS over jaarrekening 2019
 • Verworpen
 • 192
 • Amendement 192 GroenLinks Flexibele woningbouw
 • Aangenomen
 • 189
 • Amendement 189 GL PvdA D66 over startnotitie woonvisie
 • Aangenomen
 • 191
 • Amendement 191 D66 over definiĆ«ring opgave startnotitie Woonvisie Voorschoten 2023
 • Verworpen
 • 186
 • Amendement 186 PvdA over visie op beleidsinstrumentarium
 • Verworpen
 • 190
 • Amendement 190 CDA VVD VL GL PvdA D66 over zienswijze reg. Woonagenda en Huisvestingsverordening HR
 • Aangenomen
 • 185
 • Amendement 185 PvdA GL over zienswijze regionale woonagenda Holland Rijnland
 • Ingetrokken
 • 187
 • Amendement 187 GL PvdA over mantelzorgers als kader sociaal domein
 • Ingetrokken
 • 188
 • Amendement 188 D66 over wijkgerichte aanpak (kaders beleidsplan sociaal domein)
 • Ingetrokken
 • 184
 • Amendement 184 PvdA over kaders actualiseren beleidsplan Sociaal Domein 2023
 • Verworpen
 • 2
 • Amendement Groenlinks over structuurvisie
 • Verworpen
 • 19
 • Amendement 019 PvdA over prog.begroting 2018 (bedragen schuldreductie)
 • Verworpen
 • 12
 • Amendement 012 GL, SP en PvdA over programmabegroting 2018-2021 (Arbeidsmarktoffensief)
 • Verworpen
 • 17
 • Amendement 017 D66 over instellen investeringsstop
 • Verworpen
 • 23
 • Amendement 023 PvdA over prog.begroting 2018 (subsidies)
 • Verworpen
 • 18
 • Amendement 018 D66 verminderen budget beheer en onderhoud tbv schrappen bezuinigingen
 • Verworpen
 • 11
 • Amendement 011 SP over programmabegroting 2018-2021
 • Verworpen
 • 16
 • Amendement 016 D66 over OZB
 • Teruggetrokken
 • 20
 • Amendement 020 PvdA over prog.begroting 2018 (zwembad, Cult. Centrum en Project Taal en Digitaal)
 • Verworpen
 • 21
 • Amendement 021 PvdA over prog.begroting 2018 (bezuinigingen WMO)
 • Verworpen
 • 13
 • Amendement 013 GL over programmabegroting 2018-2021 (dekkingsplan)
 • Verworpen
 • 26
 • Amendement 026 PvdA over wijziging ontwerp begroting 2018
 • Aangekondigd
 • 14
 • Amendement 014 GL en PvdA over de Klijnsmagelden
 • Verworpen
 • 27
 • Amendement 027 D66 over behouden reserves t.b.v. Duivenvoorde Corridor
 • Verworpen
 • 24
 • Amendement 024 PvdA over prog.begroting 2018 (OZB niet-woningen)
 • Verworpen
 • 15
 • Amendement 015 D66 en GL over Investering centrum
 • Verworpen
 • 22
 • Amendement 022 PvdA over prog.begroting 2018 (kinderboerderij)
 • Verworpen
 • 25
 • Amendement 025 PvdA over prog.begroting 2018 (bestuursondersteuning)
 • Verworpen
 • 124
 • Amendement 124 PvdA CDA ONS VLS over kaderbrief beslispunt 1
 • Aangenomen
 • 127
 • Amendement 127 ONS CDA PvdA VLS over kosten verduurzaming vastgoed
 • Verworpen
 • 125
 • Amendement 125 ONS CDA PvdA VLS over besparingen sociaal domein jeudhulp
 • Aangenomen
 • 128
 • Amendement 128 PvdA CDA ONS VLS over de Wmo
 • Verworpen
 • 126
 • Amendement 126 ONS CDA PvdA VLS over rotonde Raadshuislaan
 • Aangenomen
 • 7
 • Amendement 007 GL en SP over zienswijze begroting WODV
 • Verworpen
 • 8
 • Amendement 008 GL over zienswijze begroting 2018 HR
 • Teruggetrokken
 • 180
 • Amendement 180 PvdA over een noodfonds (Najaarsnota)
 • Aangenomen
 • 181
 • Amendement 181 PvdA over laden en lossen
 • Aangenomen
 • 183
 • Amendement 183 VVD VL CDA GL over Bibliotheek plus
 • Aangenomen
 • 182
 • Amendement 182 SP GL over riool- en waterzorgheffing
 • Verworpen
 • 44
 • Amendement 044 SP over OZB
 • Verworpen
 • 46
 • Amendement 046 ONS Voorschoten over economische promotie
 • Ingetrokken
 • 47
 • Amendement 047 PvdA en CDA over toeristenbelasting
 • Verworpen
 • 48
 • Amendement 048 PvdA over plannen alternatief cultureel centrum
 • Verworpen
 • 45
 • Amendement 045 SP over reserve zwembad
 • Verworpen
 • 169
 • Amendement 169 PvdA GL SP D66 over initiatiefvoorstel Coalitieakkoord 2022-2026
 • Verworpen
Top