Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

Home
HOME | Bestuur Voorschoten | Gemeenteraad | Vergaderkalender

Vergaderkalender

Schriftelijke vragen

IDOnderwerpDatum vraagEinddatumDatum antwoordAfdelingAfgedaan
 • 263
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 263 D66 over leveringsprobleem Liander
 • 6/29/2022
 • 9/2/2022
 • 7/14/2022
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 262
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 262 PvdA over Fraudedetectiekaart Werk&Inkomen L'dam-V'burg
 • 6/29/2022
 • 9/2/2022
 • 7/13/2022
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 264
 • Schriftelijke vragen ex artikel 39 RvO 264 D66 over welstandscommissie (nav ingekomen brief over Voorstraat 54)
 • 7/1/2022
 • 9/2/2022
 • 7/13/2022
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 261
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 261 D66 over bouwontwikkelingen Vlietland
 • 6/10/2022
 • 7/9/2022
 • 6/29/2022
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 260
 • Schriftelijke vragen ex. art. 39 RvO 260 SP over grondgebruik Kruispuntkerk
 • 5/18/2022
 • 6/18/2022
 • 6/16/2022
 • 258
 • Schrftelijke vragen ex art. 39 RvO 258 CDA over prioritering projecten (inf.brief 013)
 • 5/5/2022
 • 6/3/2022
 • 6/9/2022
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 259
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 259 SP over energiecompensatie
 • 5/11/2022
 • 6/10/2022
 • 6/2/2022
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 257
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 257 PvdA over dienstverleningsovereenkomst WenI LV-VS
 • 4/28/2022
 • 5/28/2022
 • 5/25/2022
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 256
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 256 PvdA over Onroerende zaakbelasting
 • 4/28/2022
 • 5/28/2022
 • 5/19/2022
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 249
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 249 PvdA over schuldhulpverlening
 • 2/28/2022
 • 3/28/2022
 • 4/15/2022
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 253
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 253 CDA over Wandelpad Velostrada
 • 3/15/2022
 • 4/14/2022
 • 4/13/2022
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 255
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 255 D66 over erfpacht en voorkeursrecht
 • 4/6/2022
 • 5/6/2022
 • 4/12/2022
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 254
 • Schriftelijke vragen ex. art. 39 RvO 254 PvdA over tegemoetkoming energiekosten
 • 3/15/2022
 • 4/14/2022
 • 4/12/2022
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 248
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 248 GL over Schuldhulpverlening door PLANgroep
 • 2/25/2022
 • 3/27/2022
 • 4/6/2022
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 252
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 252 D66 over verkeersveiligheid scholen
 • 3/10/2022
 • 4/9/2022
 • 4/6/2022
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 250
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 250 D66 over woon-zorgvisie
 • 3/4/2022
 • 4/3/2022
 • 3/31/2022
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 247
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 247 D66 over Leidseweg 104 (vervolgvragen)
 • 2/18/2022
 • 3/23/2022
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 251
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 251 GL over beplanting en onderhoud boomspiegels
 • 3/8/2022
 • 4/7/2022
 • 3/23/2022
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 246
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 246 over basis Rioolplan 2022-2031 (inf.brief 009)
 • 2/16/2022
 • 3/18/2022
 • 3/17/2022
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 244
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 244 VVD over Basisrioolplan en Optimalisatie Afvalwater Studie
 • 2/2/2022
 • 3/4/2022
 • 3/11/2022
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 245
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 245 CDA over zelfbewoningsplicht (motie 213)
 • 2/15/2022
 • 3/17/2022
 • 3/1/2022
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 243
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 243 D66 over bereikbaarheid Voorschoten
 • 1/28/2022
 • 2/27/2022
 • 2/25/2022
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 242
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 242 CDA over Leidseweg-Noord-Zuid (vervolgvragen)
 • 1/26/2022
 • 2/11/2022
 • 2/9/2022
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 238
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 238 GL over dagbesteding GGZ-clienten
 • 1/12/2022
 • 2/9/2022
 • 2/3/2022
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 237
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvPO 237 PvdA over dagbesteding ggz-cliĆ«nten (via Wmo) toch naar gemeenten
 • 1/10/2022
 • 2/14/2022
 • 2/3/2022
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 239
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 239 VVD over Zon op daken woning eigenaren
 • 1/13/2022
 • 2/10/2022
 • 2/2/2022
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 240
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 240 PvdA over Energietoeslag lagere inkomens
 • 1/20/2022
 • 2/17/2022
 • 2/2/2022
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 234
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 234 PvdA over Bibob- toets verkoop Ambachts- en Baljuwhuis
 • 12/27/2021
 • 1/27/2022
 • 1/27/2022
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 236
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 236 CDA over voorrang Voorschotenaren bij nieuwbouwprojecten
 • 12/29/2021
 • 1/26/2022
 • 1/25/2022
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 235
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 235 GL over Inzameling oud papier
 • 12/28/2021
 • 1/25/2022
 • 1/20/2022
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 231
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 231 CDA over stavaza overdracht huurwoningen van Woonzorg aan 3 w.corporaties
 • 12/2/2021
 • 1/7/2022
 • 1/19/2022
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 233
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 233 GL over sneltesten voor minima
 • 12/23/2021
 • 1/20/2022
 • 1/12/2022
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 232
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 232 D66 over resistente schimmels gezondheidsrisico
 • 12/10/2021
 • 1/7/2022
 • 1/11/2022
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 241
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 241 PvdA over ondermijning (inf.brief 002)
 • 1/21/2022
 • 2/18/2022
 • 12/27/2021
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 230
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 230 PvdA over bouwplannen kavel Intratuin (ikv Vereveningsfonds)
 • 12/1/2021
 • 12/16/2021
 • 12/16/2021
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 229
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 229 CDA over onderzoek huisvesting ambtelijke organisatie
 • 10/27/2021
 • 11/24/2021
 • 11/25/2021
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 227
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 227 VVD over prioriteitstelling bouwlocatie Raadhuisln hoek Prof. Einsteinln
 • 10/15/2021
 • 11/14/2021
 • 11/19/2021
 • 228
 • Schriftelijke vragen ex. art. 39 RvO 228 PvdA tijdelijke opvang vluchtelingen en statushouders
 • 10/18/2021
 • 11/15/2021
 • 11/3/2021
 • M&S
 • 226
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 226 D66 over oplegnotitie 001 Plan van aanpak LES
 • 10/8/2021
 • 11/5/2021
 • 10/26/2021
 • 224
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 224 PvdA over uitvoering raadsbesluit kostenbesparende maateregelen WMO
 • 9/21/2021
 • 10/19/2021
 • 10/14/2021
 • M&S
 • 225
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 225 VLS over werkzaamheden bruggen Valkenweg
 • 9/23/2021
 • 10/21/2021
 • 10/13/2021
 • 223
 • Schriftelijke vragen ex art 39 RvO 223 VLS over Ontvlechting van de werkorganisatie
 • 9/13/2021
 • 10/11/2021
 • 10/7/2021
 • DV
 • 218
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 218 PvdA over aanvullende corona steun sport en cultuur
 • 8/3/2021
 • 8/31/2021
 • 10/1/2021
 • M&S
 • 217
 • Schriftelijke vragen art. 39 RvO 217 PvdA over halvering verstening tuinen
 • 7/27/2021
 • 8/24/2021
 • 9/20/2021
 • G&W
 • 219
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 219 PvdA over uitvoering r.besluit kostenbesparende maateregelen WMO
 • 8/10/2021
 • 9/7/2021
 • 9/10/2021
 • MO
 • 220
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 220 PvdA over uitvoering r.besluit kostenbesparende maateregelen WMO (vervolg)
 • 8/19/2021
 • 9/16/2021
 • 9/10/2021
 • MO
 • 221
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 221 PvdA over herverdeling gemeentefonds
 • 8/19/2021
 • 9/16/2021
 • 9/10/2021
 • FFJ
 • 222
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 222 PvdA over Ambachts- en Baljuwhuis
 • 8/30/2021
 • 9/29/2021
 • 9/10/2021
 • R&R
 • 214
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 214 CDA over programmering kapitaalgoederen openbare ruimte (inf.brief 043)
 • 6/23/2021
 • 7/21/2021
 • 7/16/2021
 • FFJ
 • 215
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 215 PvdA en CDA over krediet Leidseweg Noord (voorjaarsnota 2021)
 • 6/24/2021
 • 7/8/2021
 • 7/16/2021
 • FFJ
Top