Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

Home
HOME | Bestuur Voorschoten | Gemeenteraad | Vergaderkalender

Vergaderkalender

Moties Wassenaar

IDAgendapuntTitelStatusPortefeuillehouderAfgedaan
 • 109
 • Motie Avalex VVD D66
 • Aangenomen
 • wethouder Schokker
 • 117
 • Verhoging gemeentelijke bijdrage voor armoedebestrijding in de corona-tijd
 • Aangenomen
 • wethouder Zweerts de Jong
 • 113
 • Reserve Grote Projecten
 • Aangenomen
 • wethouder Schokker
 • 114
 • Sociale Kaart Wassenaar
 • Aangenomen
 • wethouder de Ridder
 • 116
 • Aanpak jeugdzorg en de kracht van Wassenaar
 • Aangenomen
 • wethouder Zweerts de Jong
 • 111
 • Opknappen Wassenaarse Slag
 • Aangenomen
 • wethouder Klaver-Bouman
 • 115
 • Middelen duurzaamheid
 • Aangenomen
 • wethouder Schokker
 • 112
 • Afmaken plannen herontwikkeling Haven
 • Aangenomen
 • wethouder Wassenaar
 • 61
 • Motie 061 DLW en PvdA over kinderpardon
 • Verworpen
 • 155
 • Strandvisie en uitwerken Minecraft
 • Aangenomen
 • wethouder Van Sloten
 • 159
 • Inwonersparticipatie onderhoud openbare ruimte
 • Aangenomen
 • wethouder Zweerts de Jong
 • 160
 • Plannen herontwikkeling haven
 • Aangenomen
 • wethouder Wassenaar
 • 156
 • Voor een dorp in balans
 • Aangenomen
 • wethouder Van Sloten
 • 169
 • Bevorderen duurzaam toerisme
 • Verworpen
 • wethouder Schokker
 • 162
 • Buurtgezinnen en kracht van de samenleving
 • Aangenomen
 • wethouder Zweerts de Jong
 • 161
 • Elektrische shuttlebussen
 • Aangenomen
 • wethouder Klaver-Bouman
 • 157
 • Betere dienstverlening en meer keuzevrijheid
 • Aangenomen
 • wethouder Hendrickx
 • 170
 • Elektrificatie tractiemiddelen
 • Ingetrokken
 • 164
 • Ambtelijke capaciteit voor uitvoering RES
 • Verworpen
 • wethouder Schokker
 • 167
 • Kadernota financiĆ«le tekorten sociaal domein
 • Aangenomen
 • wethouder Schokker
 • 165
 • Kadernota gevolgen meicirculaire
 • Verworpen
 • wethouder Schokker
 • 168
 • Structurele duurzaamheidssubsidies
 • Aangenomen
 • wethouder Schokker
 • 166
 • Kadernota inclusie-agenda
 • Ingetrokken
 • wethouder Schokker
 • 158
 • Woningbouw voor Wassenaarse jongeren en gezinnen
 • Aangenomen
 • wethouder Schokker
 • 163
 • Afschaffing hondenbelasting
 • Verworpen
 • wethouder Schokker
 • 195
 • Motie VVD over het ICE Event
 • Verworpen
 • wethouder Hendrickx
 • 194
 • Motie DLW vreemd aan de orde over stikstofaanpak startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied
 • Verworpen
 • wethouder Van Sloten
 • 2
 • Motie 100417 over inrichtingsplan groene zone Wassenaar-Valkenburg
 • Aangenomen
 • 42
 • Motie GL, DLW, PvdA en VVD over handhaving illegale parkeerplaats museum Voorlinden
 • Aangenomen
 • wethouder Wassenaar
 • 48
 • Motie 048 PvdA over bezuinigingen Bibliotheek en Talentum
 • Verworpen
 • wethouder Schokker
 • 53
 • Motie 053 D66, VVD, LW en CDA over VMBO-onderwijs
 • Aangenomen
 • wethouder de Ridder
 • 50
 • Motie 050 GL over subsidie bibliotheek
 • Verworpen
 • wethouder Schokker
 • 47
 • Motie 047 PvdA over afschaffen sollicitatieplicht 60+
 • Verworpen
 • wethouder Schokker
 • 60
 • Motie 060 PvdA over Wassenaarse krant
 • Aangenomen
 • Burgemeester Koen
 • 52
 • Motie 052 VVD over vestigingsklimaat
 • Aangenomen
 • wethouder Klaver-Bouman
 • 51
 • Motie 051 GL over sociaal domein
 • Verworpen
 • wethouder Zweerts de Jong
 • 46
 • Motie 046 DLW over takendiscussie
 • Ingetrokken
 • wethouder Schokker
 • 22
 • Motie 022 VVD over woningbouw terrein ANWB
 • Verworpen
 • 146
 • Woonvisie Wassenaar 2021-2015 'Grip op Wonen'
 • Verworpen
 • wethouder Wassenaar
 • 144
 • Motie van treurnis - Alice in Wonderland
 • Verworpen
 • 145
 • Motie van wantrouwen
 • Verworpen
 • 41
 • Motie 041 HvW over luchtkwaliteit
 • Verworpen
 • 40
 • Motie 040 VVD over monument slachtoffers WO II
 • Aangenomen
 • 101
 • Motie 101 LW! D66 VVD Onroerend Zaak Belasting
 • Aangenomen
 • wethouder Schokker
 • 87
 • Motie 087 fractie Hagen gehandicapte parkeerplaatsen
 • Verworpen
 • 93
 • Motie 093 CDA VVD D66 en LW! Warenar
 • Aangenomen
 • wethouder de Ridder
 • 90
 • Motie 090 GL PvdA Toekomst WODV
 • Aangenomen
 • wethouder Zweerts de Jong
 • 95
 • Motie 095 fractie Hagen Sociale Diensten
 • Verworpen
 • 89
 • Motie 089 GL PvdA Ondertunneling N44
 • Aangenomen
 • wethouder Klaver-Bouman
 • 92
 • Motie 092 D66 VVD LW! CDA Realisatiekracht Wassenaar
 • Aangenomen
 • wethouder Schokker
Top