Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Wassenaar | Gemeenteraad

Vergaderkalender

Amendementen Wassenaar

IDAgendapuntTitelStatusPortefeuillehouder
 • 53
 • AMENDEMENT over het burgerinitiatief Kerkehout LW!
 • Aangenomen
 • 80
 • Zuiver en prudent omgaan met risicogarantstelling Avalex voor de Wassenaarse begroting
 • Aangenomen
 • wethouder Schokker
 • 82
 • Aanwending reserve grote projecten
 • Aangenomen
 • wethouder Schokker
 • 81
 • Kadernota
 • Aangenomen
 • wethouder Schokker
 • 20
 • Amendement 020 VVD over zienswijze Avalex
 • Aangenomen
 • wethouder Blommers
 • 21
 • Amendement 021 VVD zienswijze jaarrekening 2017
 • Aangenomen
 • wethouder Blommers
 • 22
 • Amendement 022 GL en PvdA over voorjaarsnota
 • Aangenomen
 • 29
 • Amendement 029 PvdA over percentage sociale woningbouw
 • Verworpen
 • wethouder Schokker
 • 30
 • Amendement 030 VVD, CDA, LW en D66 over Subsidie stichting Centrum Management
 • Aangenomen
 • wethouder Klaver-Bouman
 • 28
 • Amendement 028 PvdA over ondertunneling N44
 • Verworpen
 • wethouder Schokker
 • 32
 • Amendement 032 GL over duurzaamheid
 • Verworpen
 • wethouder Schokker
 • 3
 • Amendement 003 VVD over zienswijze Veiligheidsregio Haaglanden
 • Verworpen
 • 5
 • Amendement 005 VVD over zienswijze Avalex
 • Aangenomen
 • 2
 • Amendement 002 VVD over zienswijze WODV
 • Aangenomen
 • burgemeester Aptroot
 • 4
 • Amendement 004 VVD over zienswijze ODH
 • Aangenomen
 • 72
 • Woonvisie 2021-2025 'Grip op Wonen'
 • wethouder Wassenaar
 • 18
 • Amendement 018 GL over vergroenen Berkhei(veld)
 • Aangenomen
 • wethouder Maat
 • 51
 • Amendement 051 VVD D66 LW! CDA Een bruisend Wassenaar rondom onze Paauw
 • Aangenomen
 • 48
 • Amendement VVD D66 CDA LW! 048 Groenonderhoud RV
 • Aangenomen
 • 49
 • Amendement 049 LW!, D66, VVD Verkeer en vervoer
 • Aangenomen
 • 52
 • Amendement 052 GL over Kerkstraat 75
 • Aangenomen
 • 11
 • Amendement 011 DLW over zonnepanelen
 • Verworpen
 • wethouder Blommers
 • 8
 • Amendement 08 DLW over pensioen griffie
 • Verworpen
 • wethouder Blommers
 • 10
 • Amendement 010 DLW (regionale) structuurvisie
 • Verworpen
 • wethouder Blommers
 • 6
 • Amendement 06 VVD over de kadernota 2018
 • Verworpen
 • wethouder Blommers
 • 7
 • Amendement 07 DLW over informatiebeleidsplan WODV
 • Verworpen
 • wethouder Blommers
 • 9
 • Amendement 09 DLW over verkoop OG
 • Verworpen
 • wethouder Blommers
 • 61
 • E. Begroting 2021
 • Aangenomen
 • wethouder Schokker
 • 57
 • A. Structurele taakstelling jeugdzorg
 • Aangenomen
 • wethouder Zweerts de Jong
 • 60
 • D. Begroting 2021
 • Ingetrokken
 • wethouder Schokker
 • 59
 • C. Niet-begrote uitgaven Corona-crisis en ontbinding WODV
 • Aangenomen
 • 62
 • F. Begroting 2021
 • Ingetrokken
 • wethouder Schokker
 • 58
 • B. Begroting 2021
 • Aangenomen
 • wethouder Schokker
 • 67
 • Wensen of bedenkingen verkoop koffiehuisje (Buurtweg 116)
 • Aangenomen
 • wethouder Schokker
 • 68
 • Wensen of bedenkingen verkoop koffiehuisje (Buurtweg 116)
 • Aangenomen
 • wethouder Schokker
 • 66
 • Bestemmingsplan Ammonslaantje naast 39
 • Verworpen
 • wethouder Wassenaar
 • 65
 • Bestemmingsplan Ammonslaantje naast 39
 • Verworpen
 • wethouder Wassenaar
 • 92
 • plaatsing openbaar toilet
 • Verworpen
 • 70
 • Zweefvliegen
 • Verworpen
 • wethouder Wassenaar
 • 69
 • Stoomtreintracé
 • Verworpen
 • wethouder Wassenaar
 • 1
 • Amendement 001 VVD over ontwerpbesluit opnieuw vaststellen Prog.begroting 2017
 • Verworpen
 • wethouder Blommers
 • 35
 • Amendement 035 GL over klimaatprogramma
 • Verworpen
 • wethouder de Ridder
 • 36
 • Amendement 036 GL en PvdA over beeldkwaliteitsplan
 • Verworpen
 • wethouder Klaver-Bouman
 • 90
 • Amendement LW! VVD D66 over Verkeersonderzoek
 • Aangenomen
 • wethouder Klaver-Bouman
 • 89
 • Amendement CDA VVD fractie Mulder D66 inzake verkeer
 • Aangenomen
 • wethouder Klaver-Bouman
 • 23
 • Amendement 023 over burgerinitiatieven
 • Verworpen
 • 37
 • Amendement 037 GL, PvdA, DLW en HvW over jaarstukken 2018
 • Verworpen
 • wethouder Schokker
 • 77
 • Toekomst van de Paauw - horecafunctie
 • Aangenomen
 • wethouder Wassenaar
 • 78
 • Toekomst van de De Paauw - toegankelijkheid
 • Aangenomen
 • wethouder Wassenaar
 • 76
 • Start voorbereiding bestemmingsplan Wassenaarseweg 220
 • Verworpen
 • wethouder Wassenaar
Top