Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Wassenaar | Gemeenteraad

Vergaderkalender

Amendementen Wassenaar

IDAgendapuntTitelStatusPortefeuillehouder
 • 150
 • Amendement LW! Voedselbank gecorrigeerd 9 november 2022
 • Aangenomen
 • wethouder Klaver-Bouman
 • 151
 • Amendement LW! OZB inkomsten zullen niet met 23,1% maar met maximaal 12,85%
 • Ingetrokken
 • wethouder Hendrickx
 • 149
 • Amendement CDA D66 PvdA DLW geen OZB verhoging van 20% in 2023
 • Aangenomen
 • wethouder Hendrickx
 • 146
 • Amendement PvdA D66 CDA HvW Energiecompensatie huishoudens met inkomen tussen de 120% en 150% sociaal minimum
 • Aangenomen
 • wethouder Klaver-Bouman
 • 53
 • AMENDEMENT over het burgerinitiatief Kerkehout LW!
 • Aangenomen
 • 133
 • Amendement CDA D66 PvdA DLW geen OZB verhoging in 2023
 • Verworpen
 • wethouder Hendrickx
 • 143
 • Amendement LW! GL compensatie OZB stijging voor sportclubs
 • Verworpen
 • wethouder Klaver-Bouman
 • 145
 • Amendement LW! GL voedselbank
 • Verworpen
 • wethouder Klaver-Bouman
 • 137
 • Amendement D66 CDA begroting 2023 m.b.t. het Centrumplan
 • Verworpen
 • wethouder Boon
 • 139
 • Amendement DLW PvdA D66 LW! onderz onteigening Joods vastgoed tijdens WOII
 • Aangenomen
 • Burgemeester de Lange
 • 135
 • Amendement VVD Centrumplan
 • Verworpen
 • wethouder Boon
 • 138
 • Amendement HvW VVD GL inzake CO2 emissie
 • Aangenomen
 • wethouder Van Sloten
 • 140
 • Amendement DLW D66 VVD CDA Wassenaars museum
 • Aangenomen
 • wethouder Hendrickx
 • 142
 • Amendement LW! VVD GL voorbehoud structurele uitbreiding FTE
 • Aangenomen
 • wethouder Hendrickx
 • 136
 • Amendement D66 Begroting 2023-2026-schrappen tekstdeel blz.7
 • Verworpen
 • wethouder Hendrickx
 • 141
 • Amendement DLW HvW PvdA LW! openbare aangepaste wc-unit
 • Aangenomen
 • wethouder Van Sloten
 • 148
 • Amendement HvW OZB 12,5%
 • Verworpen
 • wethouder Hendrickx
 • 134
 • Amendement VVD Begroting 2023 re OZB verhoging versie 8 november
 • Verworpen
 • wethouder Hendrickx
 • 147
 • Amendement VVD LW! GL CDA DLW PvdA HvW Begroting 2023 investeringen 500K naar raad voor besluit
 • Aangenomen
 • wethouder Hendrickx
 • 144
 • Amendement LW! DLW Dementie vriendelijke gemeente
 • Verworpen
 • wethouder Klaver-Bouman
 • 81
 • Kadernota
 • Aangenomen
 • wethouder Schokker
 • 80
 • Zuiver en prudent omgaan met risicogarantstelling Avalex voor de Wassenaarse begroting
 • Aangenomen
 • wethouder Schokker
 • 82
 • Aanwending reserve grote projecten
 • Aangenomen
 • wethouder Schokker
 • 129
 • Amendement DLW inzake hospice over de voorjaarsnota 2022
 • Ingetrokken
 • wethouder Hendrickx
 • 130
 • Amendement DLW inzake dorpsmuseum over de Voorjaarsnota 2022
 • Ingetrokken
 • wethouder Hendrickx
 • 127
 • Amendement CDA en D66 inzake ter beschikking stellen € 26.000 t.b.v. aanleggen voorzieningen Berkheiveld Voorjaarsnota 2022
 • Verworpen
 • wethouder Hendrickx
 • 128
 • Amendement DLW inzake ter beschikking stellen € 26.000 t.b.v. het aanleggen van voorzieningen op het Berkheiveld Voorjaarsnota 2022
 • Verworpen
 • wethouder Hendrickx
 • 20
 • Amendement 020 VVD over zienswijze Avalex
 • Aangenomen
 • wethouder Blommers
 • 21
 • Amendement 021 VVD zienswijze jaarrekening 2017
 • Aangenomen
 • wethouder Blommers
 • 22
 • Amendement 022 GL en PvdA over voorjaarsnota
 • Aangenomen
 • 126
 • Amendement DLW en GL inzake art. 9.3 en 10.3 verord. maatsch. onderst.
 • Aangenomen
 • Wethouder Bloemendaal
 • 125
 • Amendement HvW inzake art. 4.1 verordn. maatsch. onderst.
 • Ingetrokken
 • Wethouder Bloemendaal
 • 124
 • Amendement DLW, GL en PVDA inzake art. 4.1 maatsch. onderst.
 • Aangenomen
 • Wethouder Bloemendaal
 • 123
 • Amendement DLW, GL, PVDA en HvW inzake art. 2.3 Maatsch. Onderst.
 • Verworpen
 • Wethouder Bloemendaal
 • 32
 • Amendement 032 GL over duurzaamheid
 • Verworpen
 • wethouder Schokker
 • 28
 • Amendement 028 PvdA over ondertunneling N44
 • Verworpen
 • wethouder Schokker
 • 30
 • Amendement 030 VVD, CDA, LW en D66 over Subsidie stichting Centrum Management
 • Aangenomen
 • wethouder Klaver-Bouman
 • 29
 • Amendement 029 PvdA over percentage sociale woningbouw
 • Verworpen
 • wethouder Schokker
 • 3
 • Amendement 003 VVD over zienswijze Veiligheidsregio Haaglanden
 • Verworpen
 • 5
 • Amendement 005 VVD over zienswijze Avalex
 • Aangenomen
 • 2
 • Amendement 002 VVD over zienswijze WODV
 • Aangenomen
 • burgemeester Aptroot
 • 4
 • Amendement 004 VVD over zienswijze ODH
 • Aangenomen
 • 72
 • Woonvisie 2021-2025 'Grip op Wonen'
 • wethouder Wassenaar
 • 18
 • Amendement 018 GL over vergroenen Berkhei(veld)
 • Aangenomen
 • wethouder Maat
 • 51
 • Amendement 051 VVD D66 LW! CDA Een bruisend Wassenaar rondom onze Paauw
 • Aangenomen
 • 49
 • Amendement 049 LW!, D66, VVD Verkeer en vervoer
 • Aangenomen
 • 48
 • Amendement VVD D66 CDA LW! 048 Groenonderhoud RV
 • Aangenomen
 • 52
 • Amendement 052 GL over Kerkstraat 75
 • Aangenomen
 • 11
 • Amendement 011 DLW over zonnepanelen
 • Verworpen
 • wethouder Blommers
 • 8
 • Amendement 08 DLW over pensioen griffie
 • Verworpen
 • wethouder Blommers
Top