Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Wassenaar | Gemeenteraad

Vergaderkalender

Schriftelijke vragen

IDOnderwerpDatum vraagEinddatumDatum antwoordAfdelingAfgedaan
 • 233
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 233 GL over sneltesten voor minima
 • 12/23/2021
 • 1/20/2022
 • 1/12/2022
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 232
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 232 D66 over resistente schimmels gezondheidsrisico
 • 12/10/2021
 • 1/7/2022
 • 1/11/2022
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 230
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 230 PvdA over bouwplannen kavel Intratuin (ikv Vereveningsfonds)
 • 12/1/2021
 • 12/16/2021
 • 12/16/2021
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 229
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 229 CDA over onderzoek huisvesting ambtelijke organisatie
 • 10/27/2021
 • 11/24/2021
 • 11/25/2021
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 227
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 227 VVD over prioriteitstelling bouwlocatie Raadhuisln hoek Prof. Einsteinln
 • 10/15/2021
 • 11/14/2021
 • 11/19/2021
 • 228
 • Schriftelijke vragen ex. art. 39 RvO 228 PvdA tijdelijke opvang vluchtelingen en statushouders
 • 10/18/2021
 • 11/15/2021
 • 11/3/2021
 • M&S
 • 226
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 226 D66 over oplegnotitie 001 Plan van aanpak LES
 • 10/8/2021
 • 11/5/2021
 • 10/26/2021
 • 224
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 224 PvdA over uitvoering raadsbesluit kostenbesparende maateregelen WMO
 • 9/21/2021
 • 10/19/2021
 • 10/14/2021
 • M&S
 • 225
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 225 VLS over werkzaamheden bruggen Valkenweg
 • 9/23/2021
 • 10/21/2021
 • 10/13/2021
 • 223
 • Schriftelijke vragen ex art 39 RvO 223 VLS over Ontvlechting van de werkorganisatie
 • 9/13/2021
 • 10/11/2021
 • 10/7/2021
 • DV
 • 218
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 218 PvdA over aanvullende corona steun sport en cultuur
 • 8/3/2021
 • 8/31/2021
 • 10/1/2021
 • M&S
 • 217
 • Schriftelijke vragen art. 39 RvO 217 PvdA over halvering verstening tuinen
 • 7/27/2021
 • 8/24/2021
 • 9/20/2021
 • G&W
 • 219
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 219 PvdA over uitvoering r.besluit kostenbesparende maateregelen WMO
 • 8/10/2021
 • 9/7/2021
 • 9/10/2021
 • MO
 • 221
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 221 PvdA over herverdeling gemeentefonds
 • 8/19/2021
 • 9/16/2021
 • 9/10/2021
 • FFJ
 • 220
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 220 PvdA over uitvoering r.besluit kostenbesparende maateregelen WMO (vervolg)
 • 8/19/2021
 • 9/16/2021
 • 9/10/2021
 • MO
 • 222
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 222 PvdA over Ambachts- en Baljuwhuis
 • 8/30/2021
 • 9/29/2021
 • 9/10/2021
 • R&R
 • 214
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 214 CDA over programmering kapitaalgoederen openbare ruimte (inf.brief 043)
 • 6/23/2021
 • 7/21/2021
 • 7/16/2021
 • FFJ
 • 216
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 216 ONS Voorschoten over de Basement
 • 7/2/2021
 • 7/30/2021
 • 7/16/2021
 • 211
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 211 GL over online monitoring
 • 6/9/2021
 • 7/7/2021
 • 7/16/2021
 • POI
 • 206
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 206 D66 over Stand van zaken Hofvliet en zwemverbod
 • 5/11/2021
 • 7/16/2021
 • 7/16/2021
 • OGB
 • 213
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 213 GL over kosten opvang wilde dieren (vervolgvragen)
 • 6/18/2021
 • 7/16/2021
 • 7/16/2021
 • OGB
 • 215
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 215 PvdA en CDA over krediet Leidseweg Noord (voorjaarsnota 2021)
 • 6/24/2021
 • 7/8/2021
 • 7/16/2021
 • FFJ
 • 212
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 212 VVD over werkzaamheden vernieuwing wandelpad Noord-Hofland
 • 6/11/2021
 • 7/9/2021
 • 6/30/2021
 • OGB
 • 209
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 209 PvdA over Kruispuntkerk (inf.brief 038)
 • 6/4/2021
 • 7/2/2021
 • 6/30/2021
 • RO
 • 210
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 210 CDA over PZH besluiten tot vaststelling bedieningstijden bruggen
 • 6/8/2021
 • 7/6/2021
 • 6/24/2021
 • RO
 • 208
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 208 CDA over AB-huis en Kunstkring
 • 5/27/2021
 • 6/24/2021
 • 6/16/2021
 • RO
 • 207
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 207 SP over Transitieplan openbaar vervoer
 • 5/21/2021
 • 6/18/2021
 • 6/11/2021
 • RO
 • 201
 • Schriftelijjke vragen ex art. 39 RvO 201 D66 over aanpak onbewoonde panden
 • 4/16/2021
 • 6/4/2021
 • 6/4/2021
 • RO
 • 205
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 205 VVD over stand van zaken werkzaamheden Lammerschansplein
 • 4/30/2021
 • 5/28/2021
 • 5/27/2021
 • RO
 • 203
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 203 ONS over Besluitenlijst DB WODV 9 februari 2021
 • 4/22/2021
 • 5/20/2021
 • 5/19/2021
 • 199
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 199 GL over kosten opvang wilde dieren (vervolgvragen)
 • 4/14/2021
 • 5/12/2021
 • 5/14/2021
 • OGB
 • 202
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 202 SP over reactie omwonenden Jan Wachtendonkstraat
 • 4/16/2021
 • 5/14/2021
 • 5/14/2021
 • RO
 • 204
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 204 ONS over Voorschotense kunstkring irt te koop staand AB-huis
 • 4/22/2021
 • 5/20/2021
 • 5/14/2021
 • RO
 • 200
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 200 PvdA over onveilige verkeerssituatie Leidseweg-Elstlaan
 • 4/15/2021
 • 5/13/2021
 • 5/10/2021
 • 197
 • Schrijftelijke vragen ex art. 39 RvO 197 CDA over nieuwbouw Fortgensschool
 • 4/1/2021
 • 4/29/2021
 • 4/22/2021
 • MO
 • 198
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 198 CDA over NK kampioenschap Tegelwippen
 • 4/6/2021
 • 5/4/2021
 • 4/21/2021
 • RO
 • 196
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 196 CDA over Speelveld Frisolaan
 • 3/16/2021
 • 4/13/2021
 • 4/14/2021
 • OGB
 • 195
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 195 VVD over uitvoering Verordening Duurzaamheidsvoucher Voorschoten 2020
 • 2/26/2021
 • 3/26/2021
 • 3/24/2021
 • RO
 • 194
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 194 D66 over spoedzoekers woning
 • 2/19/2021
 • 3/19/2021
 • 3/19/2021
 • MO
 • 192
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 192 PvdA over Verkeersveiligheid Leidseweg
 • 2/16/2021
 • 3/16/2021
 • 3/18/2021
 • RO
 • 191
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 191 GL over toegankelijkheid wooncomplexen vervolg
 • 2/16/2021
 • 3/16/2021
 • 3/3/2021
 • RO
 • 193
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 193 CDA over strooi- en veegbeleid vorstperiode februari 2021
 • 2/17/2021
 • 3/17/2021
 • 3/3/2021
 • OGB
 • 189
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 189 D66 over Leidseweg Noord deel Zuid
 • 2/2/2021
 • 3/2/2021
 • 2/26/2021
 • OGB
 • 190
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 190 PvdA over Milieubeleidsplan - Visie op Energie en Klimaat (proces)
 • 2/11/2021
 • 3/4/2021
 • 2/25/2021
 • RO
 • 188
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 188 PvdA over participatietraject inwoners en instellingen RES
 • 12/18/2020
 • 1/29/2021
 • 1/20/2021
 • RO
 • 185
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 185 ONS over Weekmarkt voor Kerst 2020
 • 11/24/2020
 • 12/22/2020
 • 12/18/2020
 • RO
 • 183
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 183 CDA over Leegstand flat Oranjeboomstraat
 • 11/17/2020
 • 12/15/2020
 • 12/17/2020
 • RO
 • 187
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 187 D66 over warmtenet (nav informatiebrief 089)
 • 12/2/2020
 • 12/30/2020
 • 12/15/2020
 • RO
 • 186
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 186 CDA over Armoedebestrijding en voorkomen van schuldenproblematiek
 • 11/25/2020
 • 12/23/2020
 • 12/11/2020
 • MO
 • 181
 • Schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 181 CDA over overlast afval Bijdorp
 • 11/10/2020
 • 12/8/2020
 • 12/2/2020
 • OGB
Top