Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Wassenaar | Gemeenteraad

Vergaderkalender

Ingekomen stukken

IDTitelDatumAfzenderWijze van afdoening
 • 2060
 • Informatiebrief 004 Bouwen van 24 woningen aan Prof. Einsteinlaan
 • 1/27/2023
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2061
 • Informatiebrief 005 Nieuwe planning IKC en IHP
 • 1/27/2023
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2063
 • Afschrift email aan gem. Ldam-Vburg met reactie voorbereidingsbesluit Vlietland (incl. bijl.)
 • 1/23/2023
 • B.initatief Vlietland
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2059
 • Informatiebrief 003 Stand van zaken glasvezel
 • 1/20/2023
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2056
 • Afschrift brief aan college met zienswijze windturbine Marevisie
 • 1/20/2023
 • Buurtvereniging Recht door Recht
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2058
 • Informatiebrief 002 Verloop jaarwisseling 2022-2023
 • 1/20/2023
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2055
 • Afschrift brief aan college over start onderzoek naar participatie en invloed in Participatiewet
 • 1/16/2023
 • Nat. Ombudsman
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2054
 • Informatiebrief 001 Brandbrief van inwoner
 • 1/13/2023
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2057
 • Snijmais in VS
 • 1/12/2023
 • Boerderij De Kasteelhoeve
 • In handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders voor het geven van een advies aan de raad. Besluiten over de uitnodiging voor het werkbezoek.
 • 2053
 • Tegengaan energiearmoede
 • 1/10/2023
 • Sociale Alliantie
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2052
 • Woningbouw Leidseweg 104
 • 1/10/2023
 • Inwoner
 • Het college van burgemeester en wethouders verzoeken deze brief conform besluitvorming in de raad van 2 februari 2023 te beantwoorden en een afschrift hiervan aan de raad te sturen.
 • 2048
 • Afschrift brief aan college over ondergrondse afvalcontainer
 • 12/28/2022
 • Meerdere bewoners app.gebouw ORION
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2049
 • Brief dd 27-12-2022 over gemeentelijke kunstcollectie (incl. bijlagen)
 • 12/27/2022
 • Museum VS en bestuur OGLV
 • Het college van burgemeester en wethouders verzoeken deze brief te beantwoorden en een afschrift hiervan aan de raad te sturen.
 • 2051
 • Plannen Niersman mbt nieuwe woonwijk
 • 12/27/2022
 • Inwoner
 • Het college van burgemeester en wethouders verzoeken deze brief te beantwoorden en een afschrift hiervan aan de raad te sturen.
 • 2044
 • Informatiebrief 090 Inventarisatie en onderzoek branduitbreiding via gevels risicovolle gebouwen (irt toezegging 182)
 • 12/23/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2037
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 283 GroenLinks over begroting scholenbouw
 • 12/23/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2039
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 286 GL over beeindiging aanvragen energietoeslag
 • 12/23/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2046
 • Informatiebrief 092 Zienwijze Verkoop Mars Woonzorg Nederland
 • 12/23/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2036
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 282 PvdA verlichting oversteekplaatsen
 • 12/23/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2038
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 284 D66 over klachtenregeling
 • 12/23/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2045
 • Informatiebrief 091 Resultaten cliëntervaringsonderzoek 2021-2022
 • 12/23/2022
 • College van B&W
 • Deze brief is betrokken bij het dasboard WMO in de commissie M&S van 19 januari 2023. Verder voor kennisgeving aannemen.
 • 2043
 • Informatiebrief 089 Wijziging beleidsregels eenmalige energietoeslag
 • 12/23/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2042
 • Afschrift brief aan college Ldam-Vburg met vragen over doorontwikkeling Vland Noord
 • 12/22/2022
 • Burgerinitiatief Vlietland
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2047
 • Afschrift brief aan college met Kaderbrief 2024
 • 12/22/2022
 • AB Hecht
 • Agenderen voor het geven van een zienswijze in de commissie M&S van 23 maart en de raad van 5 april 2023.
 • 2050
 • Oproep steun aan cultuursector
 • 12/21/2022
 • Kunsten'92
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2062
 • Afschrift brief aan Eerste Kamer met verzoek tot agenderen extern voorzitterschap (incl. beg.email)
 • 12/20/2022
 • Gemeenete Zwijndrecht
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2041
 • Afschrift brief aan college over ondergrondse afvalcontainer
 • 12/18/2022
 • Meerdere bewoners app.gebouw ORION
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2032
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 281 D66 GL over parkeerdek Hofvliet
 • 12/16/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2040
 • Financieel toezicht begroting 2023
 • 12/16/2022
 • Prov. Zuid-Holland
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2035
 • Informatiebrief 088 Jeugdhulpregio Haaglanden
 • 12/16/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2034
 • Informatiebrief 087 Jaarwisseling 2022-2023
 • 12/16/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2033
 • Informatiebrief 086 Opvang statushouders en nareizigers
 • 12/16/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2030
 • Verzoek zienswijze Regionale Woonagenda en Huisv.verordening
 • 12/15/2022
 • Holland Rijnland
 • Agenderen voor het geven van een zienswijze in de commissie WRG van 9 februari en raadsvergadering van 9 maart 2023.
 • 2031
 • Woonwagenstandplaats
 • 12/12/2022
 • Inwoner
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2022
 • Informatiebrief 079 Lange termijnontwikkeling gemeentefonds
 • 12/9/2022
 • College van B&W
 • Deze brief is besproken bij de behandeling van de Najaarsnota in de raadsvergadering van 8 december 2022.Verder voor kennisgeving aannemen.
 • 2014
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 276 VVD over uitrol glasvezel Voorschoten
 • 12/9/2022
 • College van B&W
 • Deze antwoorden zijn behandeld in de commissie WRG van 12 januari 2023. Verder voor kennisgeving aannemen.
 • 2015
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 278 D66 over Porthos uitspraak (stikstof-bouw)
 • 12/9/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2026
 • Informatiebrief 083 Constructie asbelasting Albert Heijn Voorschoten
 • 12/9/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2025
 • Informatiebrief 082 WMO dashboard 2022-2
 • 12/9/2022
 • College van B&W
 • Deze brief is besproken tijdens de commissievergadering M&S van 19 januari 2023. Verder voor kennisgeving aannemen.
 • 2023
 • Informatiebrief 080 Aanpak energiearmoede
 • 12/9/2022
 • College van B&W
 • Deze brief is besproken bij de behandeling van de Najaarsnota in de raadsvergadering van 8 december 2022.Verder voor kennisgeving aannemen.
 • 2027
 • Informatiebrief 084 Voortgang 3e kwartaal samenwerking Warmte Leidse Regio
 • 12/9/2022
 • College van B&W
 • Deze brief is besproken in de commissie WRG van 12 januari 2023. Verder voor kennisgeving aannemen.
 • 2016
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 279 GL over onderwijs op basisscholen aan nieuwkomers
 • 12/9/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2024
 • Informatiebrief 081 Stand van zaken ondermijning
 • 12/9/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2017
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 280 PvdA over plaatsing zonnepanelen buurth. De Boschbloem
 • 12/9/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2028
 • Informatiebrief 085 Opvang ontheemden Oekraine
 • 12/9/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2020
 • Bezwaar tegen aanleg Bgm Bouvy-Koenelaan
 • 12/9/2022
 • Inwoner
 • Het college van burgemeester en wethouders verzoeken deze brief te beantwoorden en een afschrift hiervan aan de raad te sturen.
 • 2021
 • Informatiebrief 078 Voorschoten Marap Werk & Inkomen, Minimabeleid en Schulhulpverlening 2022 (incl. bijl.)
 • 12/9/2022
 • College van B&W
 • Deze brief is besproken tijdens de commissievergadering M&S van 19 januari 2023. Verder voor kennisgeving aannemen.
 • 2018
 • Reactie op zienswijzen Regionaal beleidsplan 2024-2027
 • 12/8/2022
 • VRHM
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2029
 • Ontslag en benoeming leden Raad van Toezicht
 • 12/8/2022
 • Stichting De VOS
 • Het college van burgemeester en wethouders verzoeken hiervoor een raadsbesluit voor te bereiden en te agenderen voor besluitvorming in de raad van 5 april 2022.
 • 2010
 • Beantwoording schrifteiljke vragen ex art. 39 RvO 277 D66 over Noortveer
 • 12/2/2022
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
Top