Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Wassenaar | Gemeenteraad

Vergaderkalender

Ingekomen stukken

IDAfzenderDatumTitelWijze van afdoeningAgenda CommissieAgenda raadTypeOpmerkingenAfdeling
 • 1764
 • S. Maarleveld
 • 1/12/2022
 • Verzoek openstellen zwemles na 17.00 uur
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 03-02
 • 1763
 • College van B&W
 • 1/14/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 233 GL over sneltesten voor minima
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
 • Raad 03-02
 • 1762
 • College van B&W
 • 1/14/2022
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 232 D66 over resistente schimmels gezondheidsrisico
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
 • Raad 03-02
 • 1761
 • Actiecomité Raden in Verzet
 • 1/14/2022
 • Voortgangsnotitie januari 2022
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 03-02
 • 1760
 • Inwoner
 • 1/13/2022
 • Beeldkwaliteitsplan Starrenburg III
 • Betrekken bij de besluitvorming over dit onderwerp tijdens de raadsvergadering van 3 februari 2022.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 03-2
 • 1759
 • Prov. ZH
 • 12/21/2021
 • Afschrift brief aan college over Voortgangsrapportage Beter Bestuur 2021
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Raad 03-02
 • 1758
 • College van B&W
 • 1/7/2022
 • Informatiebrief 001 Implementatie nieuwe Wet inburgering
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Informatiebrieven van het college van B&W
 • Raad 03-02
 • 1757
 • Inwoner
 • 1/2/2022
 • Opmerkingen en vragen mbt Starrenburg III
 • Betrekken bij besluitvorming over dit onderwerp tijdens de raadsvergadering van 3 februari 2022.
 • Brief van instelling/burger
 • 1756
 • Inwoner
 • 12/30/2021
 • Opmerkingen laatste ontwerp Starrenburg III
 • Betrekken bij de besluitvorming over dit onderwerp in de raadsvergadering van 3 februari 2022.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 03-02
 • 1755
 • NSWZ
 • 12/31/2021
 • Vrijstelling zwemlesonderwijs van coronatoegangsbewijs
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 03-02
 • 1754
 • College van B&W
 • 12/24/2021
 • Inforrmatiebrief 100 Draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Dobbewijk
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Informatiebrieven van het college van B&W
 • Raad 03-02
 • 1753
 • College van B&W
 • 12/24/2021
 • Informatiebrief 099 Beleidsregels vaststellen vermogen
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Informatiebrieven van het college van B&W
 • Raad 03-02
 • 1752
 • College van B&W
 • 12/24/2021
 • Informatiebrief 096 Uitvoeringsplan 2022 Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Informatiebrieven van het college van B&W
 • Raad 03-02
 • 1751
 • De Bibliotheek
 • 12/23/2021
 • Raadpleegbrief MFA
 • Brief van instelling/burger
 • 1750
 • Museum Voorschoten
 • 12/22/2021
 • Objecten in AB-huis
 • Brief van instelling/burger
 • 1749
 • College van B&W
 • 12/17/2021
 • Raadpleegbrief 04 Uitvoering amendement 144
 • Multi Functionele Accommodatie
 • Informatiebrieven van het college van B&W
 • Raad 03-02
 • 1748
 • College van B&W
 • 12/17/2021
 • Informatiebrief 098 Lokale stand van zaken rondom Coronavirus
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Informatiebrieven van het college van B&W
 • Raad 03-02
 • 1747
 • College van B&W
 • 12/17/2021
 • Informatiebrief 097 Programma Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2022
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Informatiebrieven van het college van B&W
 • Raad 03-02
 • 1746
 • Bibliotheek
 • 12/15/2021
 • Brief over MFA Wijngaardenlaan
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 03-02
 • 1745
 • Inwoner
 • 12/14/2021
 • Uitblijven antwoord op woonwagenstandplaats
 • Raad 03-02
 • 1744
 • VRHM
 • 12/17/2021
 • Taakdifferentiatie bij de brandweer
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 03-02
 • 1743
 • Prov ZH
 • 12/15/2021
 • Financieel toezicht begroting 2022
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 03-02
 • 1742
 • Min RWS
 • 12/14/2021
 • Omgevingswet en /rol RWS bij onteigeningen
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 03-02
 • 1741
 • College van B&W
 • 12/17/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 230 PvdA over bouwplannen kavel Intratuin (ikv Vereveningsfonds)
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
 • Raad 03-02
 • 1740
 • Gemeente Leiderdorp
 • 12/10/2021
 • Motie over Toekomst van de samenwerking in de Leidse regio
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 16-12
 • 1739
 • VRHM
 • 11/19/2021
 • Verzoek wensen en bedenkingen tav deelname Stichting Risicobeheer
 • Agenderen voor het geven van wensen en bedenkingen voor de commissie B&B van 27 januari en raadsvergadering van 3 februari 2022
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 16-12
 • Griffie VS
 • 1738
 • Inwoner
 • 12/6/2021
 • Afschrift email aan college over ongewenste sociale cohesie
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 16-12
 • 1737
 • College van B&W
 • 12/10/2021
 • Informatiebrief 095 Aantreffen van oude riolering Leidseweg Noord deel zuid
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Informatiebrieven van het college van B&W
 • Raad 16-12
 • 1736
 • College van B&W
 • 12/3/2021
 • Informatiebrief 094 Jaarwisseling 2021-2022
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Informatiebrieven van het college van B&W
 • Raad 16-12
 • 1735
 • Piratenpartij Delft
 • 11/28/2021
 • Initiatiefvoorstel digitale soevereiniteit
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 16-12
 • 1734
 • St. De Vos
 • 11/30/2021
 • Begroting 2020 en geven van zienswijze
 • Agenderen voor het geven van een zienswijze in de gecombineerde commissievergadering van 10 februari en de raad van 17 februari 2022.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 16-12
 • Griffie VS
 • 1733
 • RDOG
 • 11/30/2021
 • Notitie gelijke kansen
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 16-12
 • 1732
 • DB WODV
 • 11/25/2021
 • Jaarstukken 2021 WODV
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 16-12
 • 1731
 • College van B&W
 • 11/26/2021
 • Informatiebrief 093 Wachttijden Wmo
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Informatiebrieven van het college van B&W
 • Raad 16-12
 • 1730
 • College van B&W
 • 11/26/2021
 • Informatiebrief 092 Herontwikkeling Intratuinlocatie
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Informatiebrieven van het college van B&W
 • Raad 16-12
 • 1729
 • College van B&W
 • 11/26/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 229 CDA over onderzoek huisvesting ambtelijke organisatie
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
 • Raad 16-12
 • 1728
 • Fracties gemeente Katwijk
 • 11/15/2021
 • Kanttekeningen voorgenomen oprichting Warmtebedrijf LR
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 16-12
 • 1727
 • Provincie Zuid-Holland
 • 11/12/2021
 • Horen raad ikv prov. inpassingsplan WarmtelinQ
 • De griffie is samen met ambtelijke ondersteuning in overleg met de provincie om hiervoor een goed proces in te richten. Zodra meer bekend, wordt de raad hierover geïnformeerd.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 16-12
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 1726
 • RKC
 • 11/15/2021
 • Onderzoek naar onderwijshuisvesting (incl. rapport)
 • Het rapport is geagendeerd voor bespreking en besluitvorming in januari/februari 2022.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 16-12
 • 1725
 • College van B&W
 • 11/19/2021
 • Informatiebrief 091 Lokale stand van zaken rondom Coronavirus
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Informatiebrieven van het college van B&W
 • Raad 16-12
 • 1724
 • College van B&W
 • 11/19/2021
 • Informatiebrief 090 Informatie over clientervaringsonderzoek 2020-2021
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Informatiebrieven van het college van B&W
 • Raad 16-12
 • 1723
 • College van B&W
 • 11/19/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 227 VVD over bouwlocatie Raadhuisln hoek Prof. Einsteinln
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
 • Raad 16-12
 • 1722
 • Inwoner
 • 11/6/2021
 • Vervolg woonwagenstandplaats
 • Het college van burgemeester en wethouders verzoeken deze brief te beantwoorden en een afschrift hiervan aan de raad te sturen.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 18-11
 • Ondersteuning Voorschoten
 • 1721
 • Jeugdzorg Nederland
 • 11/9/2021
 • Arbeidsmarkt jeugdzorg
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 18-11
 • 1720
 • Bibliotheek VS-WS
 • 11/8/2021
 • Reactie op vergaderingen MFA
 • Deze brief is betrokken bij de besluitvorming over dit onderwerp in de raadsvergadering van 11 november 2021
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 18-11
 • 1719
 • College van B&W
 • 11/12/2021
 • Informatiebrief 089 Stand van zaken invoering Omgevingswet (incl. bijlagen)
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Informatiebrieven van het college van B&W
 • Raad 18-11
 • 1718
 • College van B&W
 • 11/12/2021
 • Informatiebrief 088 Opgave omklappen sociaal domein Leidse Regio Voorschoten (incl. bijl.)
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Informatiebrieven van het college van B&W
 • Raad 18-11
 • 1717
 • VRHM
 • 11/1/2021
 • Reactie op zienswijzen Programmabegroting 2022
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Brief van instelling/burger
 • Raad 18-11
 • 1716
 • College van B&W
 • 11/5/2021
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex. art. 39 RvO 228 PvdA tijdelijke opvang vluchtelingen en statushouders
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Schriftelijke beantwoording van vragen uit de raad
 • Raad 18-11
 • 1715
 • College van B&W
 • 11/5/2021
 • Informatiebrief 087 Feitenrelaas privacy chips in afvalcontainers
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • Informatiebrieven van het college van B&W
 • Raad 18-11
Top