Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Wassenaar | Gemeenteraad

Vergaderkalender

Ingekomen stukken

IDTitelDatumAfzenderWijze van afdoening
 • 2329
 • Informatiebrief 089 Plan van aanpak brede spuk (incl. bijlage)
 • 12/1/2023
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2331
 • 3e kwartaalrapportage 2023 Samenwerking warmte Leidse Regio (def.)
 • 12/1/2023
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2330
 • Informatiebrief 090 Pilot kabelgoot
 • 12/1/2023
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2332
 • Jaarverslag Regionaal Bureau Leerrecht 2022-2023
 • 11/28/2023
 • Holland Rijnland
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2326
 • Brief over geen invulling besluiten en toezeggingen
 • 11/24/2023
 • Inwoner
 • In handen stellen van de griffier.
 • 2324
 • Brief Hengelsport Loodvrij
 • 11/24/2023
 • Sportvisserij Nederland
 • Ter afdoening in handen stellen van het college van burgemeester en wethouders.
 • 2323
 • Brief over Flexwoningen
 • 11/24/2023
 • Inwoners
 • Het college van burgemeester en wethouders verzoeken deze brief te beantwoorden en een afschrift hiervan aan de raad te sturen.
 • 2318
 • Beantwoording schriftelijke vragen 336 VVD CDA over Woningbouwontwikkeling Moeder Godkerk
 • 11/24/2023
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2327
 • Email over Vislood, gemeente en Sportvisserij Nederland
 • 11/24/2023
 • Stichting Gezond Water
 • Ter afdoening in handen stellen van het college van burgemeester en wethouders.
 • 2319
 • Beantwoording schriftelijke vragen 337 D66 over Arbeidsmigranten aanleg glasvezelnet
 • 11/24/2023
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2320
 • Informatiebrief 087 Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022-2023
 • 11/24/2023
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2322
 • Afschrift van email aan burgemeester over de Coenstraat
 • 11/24/2023
 • Inwoner
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2321
 • Informatiebrief 088 Besluit college verlenging opvang COA Van der Valk
 • 11/24/2023
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2325
 • Brief over OZB niet-woningen
 • 11/24/2023
 • Ondernemingsvereniging Voorzitter
 • Betrekken bij de besluitvorming over de belastingverordeningen in de commissievergadering B&B van 30 november en raadsvergadering van 7 december.
 • 2328
 • Email over opvolging gesprek met bewoners Adegeest
 • 11/24/2023
 • Inwoners
 • Ter afdoening in handen stellen van het college van burgemeester en wethouders.
 • 2317
 • Informatiebrief 086 Verkeersontsluiting Leiden - Voorschoten
 • 11/17/2023
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2316
 • Informatiebrief 085 Vaststellen beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2023
 • 11/17/2023
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2315
 • Zienswijze op de cpt. Woonvisie 2023-2027
 • 11/12/2023
 • OGLV
 • Betrekken bij besluitvorming over de woonvisie in de commissievergadering WRG van 16 november en raad van 7 december 2023. Verder voor kennisgeving aannemen.
 • 2310
 • Informatiebrief 084 Verlenging opvang COA van der Valk
 • 11/10/2023
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2311
 • Start rekenkameronderzoek naar woonbeleid
 • 11/10/2023
 • Rekenkamer WVOLV
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2307
 • Informatiebrief 081 Voortgangsbericht toekomst zwembad
 • 11/10/2023
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2306
 • Informatiebrief 080 Starrenburg III
 • 11/10/2023
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2308
 • Informatiebrief 082 Verkoop Kenter BV door Alliander NV
 • 11/10/2023
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2314
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 333 PvdA over RKC rapport minimabeleid
 • 11/10/2023
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2309
 • Informatiebrief 083 Doordecentralisatie Maatschappelijke Zorg
 • 11/10/2023
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2313
 • Beantwoording schriftelijke vragen 334 GL Energiearmoede
 • 11/10/2023
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2312
 • Kaderstelling 2025 gemeenschap. regelingen
 • 11/9/2023
 • Griffier Oegstgeest
 • Het is aan de fracties of raad zelf om te beslissen wat met dit verzoek gebeurt. Verder voor kennisgeving aannemen.
 • 2301
 • Informatiebrief 075 Definitieve onderzoeksopzet evaluatie AB-huis
 • 11/3/2023
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2302
 • Informatiebrief 076 Verwijderen brug Hofvliet
 • 11/3/2023
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2303
 • Informatiebrief 077 Uitreiking babyboom bij geboortes
 • 11/3/2023
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2305
 • Informatiebrief 079 Aanpak energiearmoede
 • 11/3/2023
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2304
 • Informatiebrief 078 Managementrapportage Werk Inkomen Minimabeleid en Schuldhulpverlening 2023 (eerste helft)
 • 11/3/2023
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2299
 • Bezwaar tegen 2 knippen in Adegeest
 • 10/31/2023
 • Inwoner
 • Het college van burgemeester en wethouders verzoeken deze brief te beantwoorden en een afschrift hiervan aan de raad te sturen.
 • 2300
 • Transparantie infobrief 074 afvalbeleid
 • 10/31/2023
 • Inwoner
 • Het college van burgemeester en wethouders verzoeken deze brief te beantwoorden en een afschrift hiervan aan de raad te sturen.
 • 2298
 • Visrecht Voorschoten
 • 10/29/2023
 • Stichting Gezond Water
 • Het college van burgemeester en wethouders verzoeken deze brief te beantwoorden en een afschrift hiervan aan de raad te sturen.
 • 2297
 • Afscheid secretaris Rekenkamercommissie WVOLV
 • 10/29/2023
 • G. Lappee
 • Betrokken bij besluitvorming aanwijzing secretaris RKC in de raad van 2 november 2023. Verder voor kennisgeving aannemen.
 • 2296
 • ìnformatiebrief 074 Voortgang klachtafwikkeling verwerking persoonsgegevens in het gemeentelijk afvalbeleid
 • 10/27/2023
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2295
 • Informatiebrief 073 Collectief warmtesysteem
 • 10/27/2023
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2290
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 332 GL over bewakingscamera’s Sportfondsen
 • 10/27/2023
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2293
 • Masterplan Adegeest
 • 10/26/2023
 • Bewonersgroep G.Mahlerln-Debussyln
 • Het college van burgemeester en wethouders verzoeken deze brief te beantwoorden voor de commissievergadering WRG van 11 januari 2024 en een afschrift hiervan aan de raad te sturen.
 • 2292
 • Realiseren van flexwoningen
 • 10/25/2023
 • Belanghebbenden Geestwoningpad
 • Betrekken bij besluitvorming Flexwoningen in de raad van 2 november 2023. Verder het college van burgemeester en wethouders verzoeken deze brief te beantwoorden en een afschrift hiervan aan de raad te sturen.
 • 2289
 • Afschrift brief aan SOZ HR over jaarrekening 2022 en begroting 2024
 • 10/24/2023
 • Prov. ZH
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2291
 • Verzoek zienswijze op Regiovisie aanpak huiselijk geweld HM 2024-2028
 • 10/24/2023
 • Gem. Leiden
 • Agenderen voor het geven van een zienswijze in de decembercyclus 2023.
 • 2294
 • (geen) Hondenbelasting in begroting 2024
 • 10/24/2023
 • Inwoner
 • Betrekken bij besluitvorming over de Begroting 2024-2027 in de raad van 9 november 2023. Verder het college van burgemeester en wethouders verzoeken deze brief te beantwoorden en een afschrift hiervan aan de raad te sturen.
 • 2288
 • Vliegvakantiereclame op abri
 • 10/15/2023
 • Inwoner
 • Het college van burgemeester en wethouders verzoeken deze brief te beantwoorden en een afschrift hiervan aan de raad te sturen.
 • 2283
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 330 VL over digitaal archief
 • 10/13/2023
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2287
 • Brief dd 13-10-202 met reactie op ingediende zienswijzen begr.wijziging 2023 en begroting 2024-2027
 • 10/13/2023
 • Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2286
 • Informatiebrief 072 Evaluatierapport treinincident Voorschoten
 • 10/13/2023
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2282
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 39 RvO 318 VVD over Segaar-Arsenaal
 • 10/13/2023
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
 • 2281
 • Beantwoording schriftelijke vragen ex art 39 RvO 329 PvdA over parkeren in Noord Hofland
 • 10/13/2023
 • College van B&W
 • Voor kennisgeving aannemen.
Top