Toezeggingen en moties

TypeDatumOnderwerpAfgedaanOpmerkingenPortefeuillehouderTeams
 • Toezegging
 • 11/16/2023
 • Regels voor het wel of niet mogen verhuren van woningen
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 11/16/2023
 • Betrekken verenigingen bij de vervanging van vier kunstgrasvelden
 • Roland Wolters
 • Realisatie
 • Toezegging
 • 11/16/2023
 • Wijziging conceptbesluit huisverstingsverordening
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Motie
 • 11/9/2023
 • Motie 253-374 van WaterlandNatuurlijk over aanschrijving achterstallig onderhoud
 • De motie is door het college overgenomen.
 • Astrid van de Weijenberg
 • Motie
 • 11/9/2023
 • Motie 387-24 van WN over terugkeer stembureau Swaensborch vanaf 23 november 2023
 • Marian van der Weele
 • Realisatie
 • Motie
 • 11/9/2023
 • Motie 253-372 van D66 en WaterlandNatuurlijk over actuele stand van zaken woningbouwprojecten
 • De motie is door het college overgenomen.
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Motie
 • 11/9/2023
 • Motie 305-74 van PvdA, GL en WN over stadspas in Waterland
 • De motie is door het college overgenomen.
 • Roland Wolters
 • Motie
 • 11/9/2023
 • Motie 345-353 van het CDA over duurzaamheidsfonds Waterland ook in te zetten voor stichtingen
 • Astrid van de Weijenberg
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 11/2/2023
 • Beleidsindicatoren verschillende terreinen begroting
 • Roland Wolters
 • Bedrijfsvoering
 • Toezegging
 • 11/2/2023
 • Extra aandacht groenonderhoud voor beeldbepalende en toeristische plekken
 • Harm Scheepstra
 • Realisatie
 • Toezegging
 • 10/19/2023
 • Aanpassing conceptbesluit ontwerpbestemmingsplan milieustraat
 • Roland Wolters
 • Realisatie
 • Toezegging
 • 10/19/2023
 • Beantwoording technische vragen VVD tractieplan
 • De toezegging is door de wethouder telefonisch afgedaan.
 • Harm Scheepstra
 • Buitendienst
 • Toezegging
 • 10/19/2023
 • Informeren over gesprekken met De Bolder
 • Astrid van de Weijenberg
 • Toezegging
 • 9/28/2023
 • Onderzoek windzoekgebied bij de Nes
 • Astrid van de Weijenberg
 • Ruimte
 • Motie
 • 9/28/2023
 • Indiening aanvraag Mirror Waterhotel
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 9/21/2023
 • Betaalbaarheid openbaar vervoer
 • Harm Scheepstra
 • Realisatie
 • Toezegging
 • 9/21/2023
 • Kosten onderdoorgang Broek in Waterland
 • Harm Scheepstra
 • Realisatie
 • Toezegging
 • 9/21/2023
 • Informatie met betrekking tot investeringen EBS
 • Harm Scheepstra
 • Realisatie
 • Motie
 • 7/4/2023
 • Motie 170-134 PvdA GL WN Rondje Langs de Kernen
 • Roland Wolters
 • Bedrijfsvoering
 • Motie
 • 7/4/2023
 • Motie 114-64 WN VVD D66 Gedogen drijvende terrassen
 • Toezegging
 • 6/29/2023
 • Zienswijze van provincie en waterschap op Gebiedsvisie de Purmer
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 6/29/2023
 • Voetgangersbeleid
 • Harm Scheepstra
 • Bedrijfsvoering
 • Toezegging
 • 6/29/2023
 • Aandacht voor toegankelijkheid Bernhardbrug
 • Harm Scheepstra
 • Realisatie
 • Toezegging
 • 6/29/2023
 • Analyse van budgetoverschrijdingen per programmaonderdeel in de jaarrekening 2022
 • Roland Wolters
 • Bedrijfsvoering
 • Toezegging
 • 6/1/2023
 • Financiering Rijk met betrekking tot overheveling bodemtaken
 • Astrid van de Weijenberg
 • Ruimte
 • Motie
 • 1/26/2023
 • Motie 121-154 PvdA GL milieupunten
 • Harm Scheepstra
 • Realisatie
 • Toezegging
 • 1/19/2023
 • Monitoring uitval bussen
 • Tijdens de raadsvergadering van 26 januari 2023 heeft wethouder Scheepstra aangegeven dat de Vervoerregio Amsterdam snel informatie zal verstrekken over de wijze van monitoring. Tijdens de raadsvergadering van 11 mei 2023 zegt het college aanvullend toe richting de Vervoerregio Amsterdam, en via hen naar EBS, actie te ondernemen naar aanleiding van de busuitval richting Marken.
 • Harm Scheepstra
 • Realisatie
 • Motie
 • 12/8/2022
 • Motie 267-83 GL CDA PvdA over kleine windmolens in het buitengebied
 • Astrid van de Weijenberg
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 9/8/2022
 • Bench marks beleidsplan veiligheid
 • Marian van der Weele
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 7/7/2022
 • Informatie mbt recreëren bij het recreatiegebiedje bij de Nes
 • Roland Wolters
 • Ruimte
 • Motie
 • 3/3/2022
 • Motie 105-489 WN VVD Galgeriet ondernemers
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 3/3/2022
 • Mogelijkheden uitvoering en kosten herplantplicht
 • Harm Scheepstra
 • Beheer
 • Motie
 • 3/3/2022
 • Motie 105-504 PvdA over parkeerplaatsen Galgeriet
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 2/17/2022
 • Expertmeeting bouw sociale woningen Galgeriet
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Motie
 • 1/27/2022
 • Motie 166-611 CDA, D66, GL en PvdA over open raadsinformatie
 • 02-2022: via een digitaal formulier, is de gemeente Waterland aangemeld voor de Open Raadsinformatie 24-05-2022: geïnformeerd hoe het met de aanmelding staat, want er is nog geen reactie ontvangen 14-07-2022: nogmaals geïnformeerd omdat op verzoek 24-5-2022 geen reactie is ontvangen. Waterland blijkt op een wachtlijst te staan. VNG wacht op financiering van het platform. Als dat rond is kan de VNG Waterland aansluiten. We ontvangen nader bericht als het zo ver is. 03-01-2023: de raadpleegomgeving van Open Raadsinformatie.nl is tijdelijk offline vanwege een nieuwe aanbesteding. De VNG zal met steun van BZK begin 2023 komen tot een nieuwe aanbesteding. Zij doen dit totdat PLOOI (Platform open overheidsinformatie) de raadpleegfunctie kan overnemen. Dat gebeurt binnen maximaal 3 jaar. De beschikbare raadsinformatie zal als één van de eerste informatiecategorieën in PLOOI raadpleegbaar worden gemaakt. Tot die tijd zit onze gemeente in de wachtkamer.
 • Griffie
 • Toezegging
 • 12/9/2021
 • Sanctie bij oneigenlijke handeling overdracht woning
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Motie
 • 11/11/2021
 • Motie 253-291 D66 PvdA GroenLinks CDA Flexwonen v1.0
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte
 • Motie
 • 11/11/2021
 • Motie 388-14 VVD WN eigen milieustraat - ruimtelijke procedure
 • Roland Wolters
 • Realisatie
 • Motie
 • 7/1/2021
 • Motie 105-457 PvdA GL D66 digitale raadpleging openbare ruimte Galgeriet
 • In de raadsvergadering van 18 november 2021 heeft het college meer tijd gevraagd om deze motie uit te voeren.
 • Marian van der Weele
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 4/29/2021
 • Gesprekken met dijkgraaf en DB'ers HHNK over dijkversterking
 • Tijdens de raadsvergadering van 23 februari 2023 zegt het college toe de raad een raadsinformatiedocument te sturen met de stand van zaken over de verschillende dijkversterkingen.
 • Marian van der Weele
 • Ruimte
 • Toezegging
 • 4/28/2021
 • Gemeentelijke bijdrage GGD Zaanstreek-Waterland
 • Toezegging gedaan bij beantwoording schriftelijke vragen VVD (111-299)
 • Astrid van de Weijenberg
 • Samenleving
 • Motie
 • 11/5/2020
 • Motie 105-434 PvdA en GL over wisselende kunst Galgeriet
 • Tijdens de raadsvergadering op 16 november heeft het college toegezegd om zo snel mogelijk in 2024 terug te komen op de uitvoering van deze motie.
 • Ton van Nieuwkerk
 • Ruimte