Toezeggingen en moties

TypeDatumOnderwerpAfgedaanOpmerkingenPortefeuillehouderCluster
 • Toezegging
 • 5/12/2022
 • Ziekteverzuim GGD Zaanstreek-Waterland
 • Afgedaan middels RID 111-375.
 • Ton van Nieuwkerk
 • Sociaal domein
 • Toezegging
 • 4/28/2022
 • Verkeersplan mbt tijdelijke huisvesting De Havenrakkers
 • Afgedaan middels beantwoording vragen D66 (159-685) en verkeersplan (159-687)
 • Astrid van de Weijenberg
 • Toezegging
 • 4/28/2022
 • Vervanging kademuur Zereiderpad op Marken
 • Afgedaan middels memo 108-186.
 • Astrid van de Weijenberg
 • Motie
 • 3/3/2022
 • Parkeerplaatsen Galgeriet
 • Theo van Eijk
 • Galgeriet
 • Motie
 • 3/3/2022
 • Bedrijvigheid Galgeriet
 • Theo van Eijk
 • Galgeriet
 • Toezegging
 • 3/3/2022
 • Mogelijkheden uitvoering en kosten herplantplicht
 • Astrid van de Weijenberg
 • Beheer
 • Toezegging
 • 2/25/2022
 • Kaarten met plekken waar geen gras gemaaid wordt
 • Astrid van de Weijenberg
 • Beheer
 • Toezegging
 • 2/17/2022
 • Conceptstatuten en kosten oprichting Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's
 • Marian van der Weele
 • Handhaving
 • Toezegging
 • 2/17/2022
 • Expertmeeting bouw sociale woningen Galgeriet
 • Theo van Eijk
 • Galgeriet
 • Toezegging
 • 2/17/2022
 • Indexering 2% koopovereenkomst Galgeriet
 • Theo van Eijk
 • Galgeriet
 • Motie
 • 1/27/2022
 • Open raadsinformatie
 • Griffie
 • Toezegging
 • 12/9/2021
 • Sanctie bij oneigenlijke handeling overdracht woning
 • Ton van Nieuwkerk
 • RO
 • Motie
 • 11/11/2021
 • 388-14 motie VVD WN eigen milieustraat - ruimtelijke procedure
 • Astrid van de Weijenberg
 • RO
 • Motie
 • 11/11/2021
 • 253-291 Motie D66 PvdA GroenLinks CDA Flexwonen v1.0
 • Ton van Nieuwkerk
 • RO
 • Motie
 • 7/1/2021
 • 105-457 motie PvdA GL D66 digitale raadpleging openbare ruimte Galgeriet
 • In de raadsvergadering van 18 november 2021 heeft het college meer tijd gevraagd om deze motie uit te voeren.
 • Marian van der Weele
 • Galgeriet
 • Toezegging
 • 6/24/2021
 • Tekst wijzigingsverordening huisvestingsverordening
 • Ton van Nieuwkerk
 • RO
 • Motie
 • 6/3/2021
 • 159-591 motie WN zware verkeerstransporten Uitdam
 • Astrid van de Weijenberg
 • Beheer
 • Toezegging
 • 4/29/2021
 • Gesprekken met dijkgraaf en DB'ers HHNK over dijkversterking
 • Marian van der Weele
 • Regio
 • Toezegging
 • 4/28/2021
 • Gemeentelijke bijdrage GGD Zaanstreek-Waterland
 • Toezegging gedaan bij beantwoording schriftelijke vragen VVD (111-299)
 • Ton van Nieuwkerk
 • Sociaal domein
 • Motie
 • 2/18/2021
 • 377-202 Motie PvdA CDA GL D66 inzake besteding budget nieuwjaarsreceptie
 • Deze toezegging is afgedaan middels RID 377-202 (dd 4 januari 2022)
 • Marian van der Weele
 • BMO
 • Motie
 • 11/5/2020
 • 105-434 Gewijzigde motie PvdA en GL over wisselende kunst Galgeriet
 • Theo van Eijk
 • Galgeriet
 • Toezegging
 • 2/28/2019
 • Verbod riviercruiseschepen jachthaven
 • Het is de verwachting dat de overeenkomst aan het einde van 2020 wordt gesloten.
 • Theo van Eijk
 • Galgeriet
 • Toezegging
 • 3/15/2018
 • Herhuisvesting Muziekvereniging Olympia/Con Brio
 • Is onderdeel van de planvorming.
 • Theo van Eijk
 • Galgeriet
 • Toezegging
 • 9/15/2016
 • Ontwerpbesluit gemaal De Poel
 • De gemeente heeft de inzet van de gemeente verantwoord in met RID 356-18, ingekomen stukken week 6 van 2020.
 • Astrid van de Weijenberg
 • RO