Collegestukken

DatumOnderwerpPortefeuillehouderToelichtingAfdoeningsadvies
 • 2/26/2021
 • Gemeentelijke organisatie Waterland/samenwerking
 • 169-167 Raadsinformatiedocument evaluatie GR VRZW en GR GGD
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/26/2021
 • Gemeentelijke organisatie Waterland/samenwerking
 • Ton van Nieuwkerk
 • 169-173 Raadsinformatiedocument Concretisering kader uitbesteding
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/26/2021
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-517 Besluitenlijst B&W 16 februari 2021, week 7
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/26/2021
 • Omgevingsrecht
 • Jelle Kaars
 • 338-80 Raadsinformatiedocument Programmaplan Invoering Omgevingswet
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/25/2021
 • Grondzaken
 • Astrid van de Weijenberg
 • 157-130 Mail wethouder inzake glasvezel
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/25/2021
 • Jeugdbeleid
 • Ton van Nieuwkerk
 • 110-182 Getekende brief sportactiviteiten jongeren met bijbehorende flyer
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/19/2021
 • Gemeentebestuur/griffie
 • Sicko Heldoorn
 • 166-558 Aanbiedingsbrief burgmeester rapport kan het ook anders
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/19/2021
 • Gemeentebestuur/griffie
 • 166-556 Persbericht afscheidstournee Sicko Heldoorn
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/19/2021
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-516 Besluitenlijst B&W 9 februari 2021, week 6
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/18/2021
 • Gemeentelijke organisatie Waterland/samenwerking
 • 169-175 Raadsinformatiebrief ZaWa aangaande regionale samenwerking
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/12/2021
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-515 Besluitenlijst B&W-vergadering 2 februari 2021, week 5
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/10/2021
 • Corona
 • Sicko Heldoorn
 • 377-200 Memo van de burgemeester aan de raad inzake corona en schaatsen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/5/2021
 • Financiële stukken 2021
 • Marieke van Dijk
 • 382-18 Raadsinformatiedocument P&C-documenten 2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/5/2021
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-514 Besluitenlijst B&W 26 januari 2021, week 4
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/5/2021
 • Bibliotheek
 • Ton van Nieuwkerk
 • 199-26 Raadsinformatiedocument evaluatie en verlenging Bibliotheekwerk
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/5/2021
 • Sportaccommodaties
 • Jelle Kaars
 • 203-507 Bericht wethouder inzake verslagen nieuwbouw gemeentehuis op locatie Marijkeveld
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel
 • 2/2/2021
 • Financiën
 • Marieke van Dijk
 • Update Verbeterplan accountantscontrole. Deze update is met de wethouder besproken in de auditcommissie vergadering 13 januari 2020
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 2/1/2021
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • Astrid van de Weijenberg
 • 159-563 Stand van zaken afhandeling toezegging inzake voetpad Bernhardbrug
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/29/2021
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-513 Besluitenlijst B&W 19 januari 2021, week 3
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/29/2021
 • Welnesscentrum Wagenweg 1 Katwoude
 • Jelle Kaars
 • 386-1 Raadsinformatiedocument Vervolg onverwijlde toezending_Wagenweg 1
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/29/2021
 • GGD/GGZ
 • Astrid van de Weijenberg
 • 112-48 Raadsinformatiedocument Machtiging contact gedupeerde ouders toeslagaffaire
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/29/2021
 • Omgevingsvergunning Burgemeester Peereboomweg 6 Broek in Waterland
 • Jelle Kaars
 • 385-1 Raadsinformatiedocument aanvraag omgevingsvergunning verbouwen tweetal bedrijfsgebouwen tot woonhuis Burg. Peereboomweg 6 BiW
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/28/2021
 • Jeugdbeleid
 • 110-171 Gezamenlijk persbericht inzake samenwerking rondom specialistische jeugdzorg in Zaanstreek-Waterland
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/21/2021
 • Handhaven openbare ruimte/handhavingsbeleid
 • 114-57 Persbericht Slim Melden Waterland app
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/21/2021
 • Hemmeland
 • Jelle Kaars
 • 177-12 Raadsinformatiedocument Natuuronderzoek advies Hemmeland
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/21/2021
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-512 Besluitenlijst B&W-vergadering 12 januari 2021, week 2
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/21/2021
 • Project dorpsstraat 32 a t/m F Ilpendam
 • Jelle Kaars
 • 375-5 Raadsinformatiedocument Dorpsstraat 32 AB Ilpendam onverwijlde toezending vervolg
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/21/2021
 • WMO/Sociaal Domein
 • Ton van Nieuwkerk
 • 106-363 Raadsinformatiedocument Cliëntervaringsonderzoek Wmo-Jeugd 2019
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/19/2021
 • Duurzaamheid
 • 345-153 Perbericht - Zon op Waterland
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/18/2021
 • Droogmakerij de Purmer
 • Jelle Kaars
 • 373-6 Raadsinformatiedocument De Purmer
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/15/2021
 • Milieu
 • Astrid van de Weijenberg
 • 176-128 Raadsinformatiedocument Uitvoeringsprogramma 2021 Omgevingsdienst IJmond
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/15/2021
 • Jeugdbeleid
 • Ton van Nieuwkerk
 • 110-166 Raadsinformatiedocument - instemmen met uitgangspunten jeugdhulp 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/15/2021
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-511 Besluitenlijst B&W-vergadering 5 januari 2021, week 1
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/13/2021
 • Agrarische-/veenweidegebieden
 • Astrid van de Weijenberg
 • 237-48 Mail wethouder inzake versturen aangenomen moties naar provincie dd 13 januari 2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/12/2021
 • Minimabeleid
 • Astrid van de Weijenberg
 • 305-51 Gewijzigd concept-besluit verordening beslistermijn schuldhulpverlening
 • Agenderen
 • 1/8/2021
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-509 Besluitenlijst B&W-vergadering 15 december 2020, week 51
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/8/2021
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-510 Besluitenlijst B&W-vergadering 22 december 2020, week 52
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/8/2021
 • WMO/Sociaal Domein
 • 106-362 RID Voortgangsrapportage Q3 Sociaal Domein
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 1/5/2021
 • Minimabeleid
 • Astrid van de Weijenberg
 • 305-44 Raadsvoorstel verordening beslistermijn schuldhulpverlening
 • Agenderen
 • 1/4/2021
 • Sportaccommodaties
 • Jelle Kaars
 • 203-491 Beantwoording technische vragen nieuwe sporthal Marijkeveld
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel