Collegestukken

DatumOnderwerpPortefeuillehouderToelichtingAfdoeningsadvies
 • 12/2/2022
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-599 Besluitenlijst B&W vergadering 22 november 2022, week 47
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/29/2022
 • Galgeriet
 • 105-536 Raadsinformatiedocument Dashboard Galgeriet
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/25/2022
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-598 Besluitenlijst BW-vergadering 15 november 2022 week 46
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/25/2022
 • Financiële stukken 2023
 • Roland Wolters
 • 394-15 Raadsinformatiedocument P&C-documenten 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/24/2022
 • Riool(rechten)
 • Roland Wolters
 • 140-52 Raadsvoorstel Verordening rioolheffing 2023
 • Agenderen
 • 11/24/2022
 • Onroerende zaakbelasting
 • Roland Wolters
 • 153-44 Raadsvoorstel verordening onroerende zaakbelasting 2023
 • Agenderen
 • 11/24/2022
 • Roerende zaakbelasting
 • Roland Wolters
 • 154-32 Raadsvoorstel Verordening roerende zaakbelasting 2023
 • Agenderen
 • 11/24/2022
 • Omgevingsrecht
 • Harm Scheepstra
 • 338-125 Nota van wijzigingen op wijziging Vfl ivm inwerkingtreding
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel
 • 11/18/2022
 • Monumenten, Welstand en Erfgoed
 • Ton van Nieuwkerk
 • 175-177 Raadsinformatiedocument Plan van aanpak kerkenvisie Waterland
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/18/2022
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-597 Besluitenlijst B&W-vergadering 8 november 2022, week 45
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/15/2022
 • Omgevingsrecht
 • Harm Scheepstra
 • 338-123 Raadsvoorstel wijziging VFL ivm AVOI
 • Agenderen
 • 11/15/2022
 • Legesverordening
 • Roland Wolters
 • 152-93 Raadsvoorstel Verordening leges 2023
 • Agenderen
 • 11/15/2022
 • Financiële stukken 2023
 • Roland Wolters
 • 394-11 Raadsvoorstel begrotingswijziging 2022-2026
 • Agenderen
 • 11/11/2022
 • Hondenbelasting
 • Roland Wolters
 • 141-37 Raadsvoorstel Verordening hondenbelasting 2023
 • Agenderen
 • 11/11/2022
 • Forensenbelasting
 • Roland Wolters
 • 149-36 Raadsvoorstel Verordening Forensenbelasting 2023
 • Agenderen
 • 11/11/2022
 • Financiële stukken 2022
 • Roland Wolters
 • 388-51 Raadsvoorstel Controleprotocol 2022-2023
 • Agenderen
 • 11/11/2022
 • Gemeentelijke organisatie Waterland/samenwerking
 • Marian van der Weele
 • 169-239 Raadsinformatiedocument tussenrapportage jaarplan 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/11/2022
 • Verordening kwijtschelding
 • Roland Wolters
 • 201-8 Raadsvoorstel Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023
 • Agenderen
 • 11/11/2022
 • Galgeriet
 • Ton van Nieuwkerk
 • 105-534 Raadsvoorstel Plankosten Galgeriet 2022-2026
 • Agenderen
 • 11/11/2022
 • Huisvesting onderwijs
 • Ton van Nieuwkerk
 • 192-151 Raadsvoorstel kredietverhoging De Verwondering
 • Agenderen
 • 11/11/2022
 • Markt- en standplaatsgelden
 • Roland Wolters
 • 146-35 Raadsvoorstel markt- en standplaatsgelden 2023
 • Agenderen
 • 11/11/2022
 • Toeristenbelasting
 • Roland Wolters
 • 142-34 Raadsvoorstel Verordening toeristenbelasting 2023
 • Agenderen
 • 11/11/2022
 • Afvalstoffenheffing
 • Roland Wolters
 • 138-39 Raadsvoorstel Verordening afvalstoffenheffing 2023
 • Agenderen
 • 11/11/2022
 • Precariobelasting
 • Roland Wolters
 • 147-82 Raadsvoorstel Verordening precariobelasting 2023
 • Agenderen
 • 11/11/2022
 • Parkeerbelasting
 • Roland Wolters
 • 151-46 Raadsvoorstel Verordening Parkeerbelasting 2023
 • Agenderen
 • 11/11/2022
 • Reinigingsheffing
 • Roland Wolters
 • 139-47 Raadsvoorstel Verordening reinigingsheffing 2023
 • Agenderen
 • 11/11/2022
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-596 Besluitenlijst B&W-agenda 1 november 2022, week 44
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/11/2022
 • Lijkbezorgingrechten
 • Roland Wolters
 • 148-53 Raadsvoorstel Verordening lijkbezorgingsrechten 2023
 • Agenderen
 • 11/11/2022
 • Haven-, kade-, en liggelden
 • Roland Wolters
 • 145-33 Raadsvoorstel Verordening haven- kade- en liggelden 2023
 • Agenderen
 • 11/11/2022
 • Watertoeristenbelasting
 • Roland Wolters
 • 143-33 Raadsvoorstel Verordening watertoeristenbelasting 2023
 • Agenderen
 • 11/9/2022
 • Dienstverlening/Publiekszaken/Informatieveiligheid
 • Harm Scheepstra
 • 171-130 Raadsinformatiedocument Toezeggingen raad CDA notitie meldingen groen
 • Betrekken bij reeds geagendeerd debat
 • 11/4/2022
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-595 Besluitenlijst B&W-vergadering 25 oktober 2022, week 43
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/3/2022
 • Openbare orde en Veiligheid
 • Marian van der Weele
 • 208-139 Persbericht burgemeester sluit woning vanwege hennepkwekerij
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/3/2022
 • (Nood)opvang/vluchtelingen/arbeidsmigranten
 • 349-125 Persbericht start werkzaamheden handbalveld Monnickendam
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/3/2022
 • Cultuurbeleid
 • Roland Wolters
 • 162-57 Raadsinformatiedocument stavaza motie Slag op de Zuiderzee
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/2/2022
 • Financiële stukken 2023
 • Roland Wolters
 • 394-10 Raadsinformatiedocument financiële ontwikkelingen november 2022
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel
 • 11/2/2022
 • Gemeentebestuur/griffie
 • 166-654 Persbericht CvdK bezoekt gemeente Waterland
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/28/2022
 • Duurzaamheid
 • Astrid van de Weijenberg
 • 345-300 Raadsinformatiedocument eerste monitor RES Noord-Holland Zuid
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/28/2022
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Marian van der Weele
 • 215-695 Raadsvoorstel definitieve Meerjarenbegroting MRA 2021-2024
 • Agenderen
 • 10/28/2022
 • Galgeriet
 • Ton van Nieuwkerk
 • 105-528 Raadsvoorstel aankoop water Rijkswaterstaat (fase II)
 • Agenderen
 • 10/28/2022
 • Coalitieakkoord/-besprekingen
 • Marian van der Weele
 • 168-35 Raadsinformatiedocument collegeprogramma 2022-2026
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/28/2022
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-594 Besluitenlijst B&W-vergadering 18 oktober 2022, week 42
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/28/2022
 • (Nood)opvang/vluchtelingen/arbeidsmigranten
 • Marian van der Weele
 • 349-123 Memo inzake raadsbrief Purmerend crisisopvang Baanstee-Noord
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/21/2022
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-593 Besluitenlijst B&W-vergadering 11 oktober 2022, week 41
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/21/2022
 • Lokale omroep
 • Marian van der Weele
 • 354-32 Raadsinformatiedocument afdoening toezegging over terugkoppeling gesprek Omroep PIM
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel
 • 10/21/2022
 • Financiële stukken 2022
 • Roland Wolters
 • 388-50 Raadsinformatiedocument Septembercirculaire 2022
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel
 • 10/18/2022
 • Galgeriet
 • Ton van Nieuwkerk
 • 105-524 Raadsinformatiedocument aanvullende stukken doorzending aanvraag Haringklok naast 6 in Monnickendam
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/14/2022
 • Dienstverlening/ Publiekszaken/Informatieveiligheid
 • Marian van der Weele
 • 171-125 Raadsinformatiedocument jaarrapportage informatieveiligheid en privacy 2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/14/2022
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-592 Besluitenlijst B&W-vergadering 4 oktober 2022, week 40
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/12/2022
 • Omgevingsrecht
 • Ton van Nieuwkerk
 • 338-114 Raadsvoorstel wijziging Verordening fysieke leefomgeving Waterland 2021
 • Agenderen