Collegestukken

DatumOnderwerpPortefeuillehouderToelichtingAfdoeningsadvies
 • 6/24/2022
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-580 Besluitenlijst B&W-vergadering 14 juni 2022, week 24
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/23/2022
 • Wabo
 • Astrid van de Weijenberg
 • 125-131 Raadsinformatiedocument VTH Jaarverslag 2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/23/2022
 • Onderwijs en leerplicht
 • Astrid van de Weijenberg
 • 190-101 Raadsvoorstel uitvoering voorschoolse educatie
 • Agenderen
 • 6/22/2022
 • Financiële stukken 2021
 • Hendrik Boland
 • 382-82 Raadsvoorstel gewijzigde jaarstukken 2021
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel
 • 6/22/2022
 • Financiële stukken 2022
 • Hendrik Boland
 • 388-32 Raadsvoorstel gewijzigde voorjaarsnota
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel
 • 6/21/2022
 • Galgeriet
 • Theo van Eijk
 • 105-458 Raadsvoorstel budgetaanvraag Combi
 • Agenderen
 • 6/17/2022
 • Galgeriet
 • Theo van Eijk
 • 105-509 Raadsinformatiedocument addendum op koopovereenkomst Galgeriet
 • Agenderen
 • 6/16/2022
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-579 Besluitenlijst B&W vergadering 7 juni 2022, week 23
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/16/2022
 • Kinderopvang/kindcentra
 • Astrid van de Weijenberg
 • 202-56 Raadsinformatiedocument Jaarverantwoording Kinderopvanglocaties
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/16/2022
 • GGD/GGZ
 • Ton van Nieuwkerk
 • 111-378 Raadsvoorstel Zienswijze GGD Begroting 2023
 • Agenderen
 • 6/16/2022
 • Financiële verordening ex artikel 212
 • Hendrik Boland
 • 127-47 Raadsvoorstel wijziging financiële verordening 2022
 • Agenderen
 • 6/13/2022
 • (Nood)opvang/vluchtelingen/arbeidsmigranten
 • Marian van der Weele
 • 349-111 Raadsinformatiedocument opvang vluchtelingen Lake Land Hotel
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/13/2022
 • Gemaal De Poel, Waterlandse Zeedijk 11
 • Astrid van de Weijenberg
 • 356-19 Raadsinformatiedocument toezegging over Gemaal de Poel
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/10/2022
 • Perceel Kanaaldijk 33 te Watergang
 • Theo van Eijk
 • 347-8 Raadsvoorstel realisatie woning Kanaaldijk 33 en 33 B Watergang
 • Agenderen
 • 6/10/2022
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-578 Besluitenlijst B&W vergadering 31 mei 2022, week 22
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/9/2022
 • Sportbeleid
 • Hendrik Boland
 • 232-42 Memo Raadsvragen sportbeheerplan juni 2022
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel
 • 6/9/2022
 • Woningbouwproject SV Marken
 • Theo van Eijk
 • 374-16 Afhandeling toezegging planning bouw sportcomplex Marken
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel
 • 6/9/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • Astrid van de Weijenberg
 • 159-696 Raadsinformatiedocument huidig beleid en ontheffingsvoorwaarden AFA Ilpendam
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel
 • 6/9/2022
 • Veiligheidsregio
 • Marian van der Weele
 • 102-359 Memo afhandeling toezegging zienswijze jaarrekening 2021 en begroting 2023 Veiligheidsregio Z-W
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel
 • 6/9/2022
 • Bezwaarschriftencommissie
 • Marian van der Weele
 • 210-24 Memo raadsvragen conceptverordening inzake behandeling bezwaarschriften 2022
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel
 • 6/7/2022
 • GGD/GGZ
 • 111-377 Gewijzigd conceptbesluit Jaarstukken GGD 2021
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel
 • 6/3/2022
 • Financiële stukken 2022
 • Hendrik Boland
 • 388-31 Raadsinformatiedocument over de Maartbrief van het gemeentefonds
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/3/2022
 • Milieu
 • Astrid van de Weijenberg
 • 176-371 Raadsvoorstel Tweede begrotingswijziging OD IJmond
 • Agenderen
 • 6/3/2022
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-577 Besluitenlijst B&W vergadering 24 mei 2022, week 21
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/3/2022
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Marian van der Weele
 • 215-638 Raadsvoorstel wensen en opvattingen ZW MRA
 • Agenderen
 • 6/3/2022
 • Bibliotheek
 • Ton van Nieuwkerk
 • 199-37 Raadsinformatiedocument afronding aanbesteding bibliotheekwerk
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 6/1/2022
 • Galgeriet
 • Theo van Eijk
 • 105-508 Mail college inzake stand van zaken addendum koopovereenkomst Galgeriet
 • Betrekken bij reeds geagendeerd debat
 • 5/27/2022
 • Volkshuisvesting
 • Ton van Nieuwkerk
 • 253-313 Raadsinformatiedocument deelname Burgerberaad G1000 Wonen ZW
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/27/2022
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Astrid van de Weijenberg
 • 215-641 Raadsinformatiedocument Jaarstukken Vervoerregio Amsterdam
 • Agenderen
 • 5/27/2022
 • Financiële stukken 2022
 • Hendrik Boland
 • 388-27 Raadsinformatiedocument Budgethoudersregeling
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/27/2022
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-575 Besluitenlijst B&W vergadering 17 mei 2022, week 20 135-576 Besluitenlijst extra B&W-vergadering 19 mei 2022, week 20
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/25/2022
 • Algemeen/uitnodigingen
 • Marian van der Weele
 • 150-209 Persbericht Burgemeester aanwezig bij viering 500 jaar Waterlandse boeren in Denemarken
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/20/2022
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-574 Besluitenlijst B&W-vergadering 10 mei 2022, week 19
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/20/2022
 • Recreatieschap Landschap Waterland/Het Twiske
 • Hendrik Boland
 • 184-221 Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 Twiske
 • Agenderen
 • 5/20/2022
 • GGD/GGZ
 • Ton van Nieuwkerk
 • 111-375 Raadsinformatiedocument ziekteverzuim GGD
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel
 • 5/20/2022
 • GGD/GGZ
 • Ton van Nieuwkerk
 • 111-364 Raadsvoorstel Zienswijze GGD Jaarstukken 2021
 • Agenderen
 • 5/20/2022
 • Financiële stukken 2021
 • Hendrik Boland
 • 382-76 Raadsinformatiedocument Managementletter 2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/18/2022
 • Werk en inkomen
 • Astrid van de Weijenberg
 • 112-68 Persbericht Waterlanders volop omgeschoold en aan het werk
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/13/2022
 • Algemeen/uitnodigingen
 • 150-208 Persbericht Benoeming Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/13/2022
 • ISW/ Waterlands Archief
 • Marian van der Weele
 • 214-64 Raadsvoorstel zienswijze ontwerp-programmabegroting 2023 Waterlands Archief
 • Agenderen
 • 5/13/2022
 • Werk en inkomen
 • Astrid van de Weijenberg
 • 112-66 Raadsinformatiedocument Benchmark uitvoering Participatiewet
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/13/2022
 • Woningbouwproject SV Marken
 • Theo van Eijk
 • 374-12 Raadsvoorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Woningbouw Sportcomplex
 • Agenderen
 • 5/13/2022
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-573 Besluitenlijst B&W-vergadering 3 mei 2022, week 18
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/13/2022
 • Huisvesting onderwijs
 • Theo van Eijk
 • 192-145 Raadsvoorstel Bestemmingsplan De Verwondering
 • Agenderen
 • 5/13/2022
 • Westerstraat 25 Marken
 • Theo van Eijk
 • 371-15 Raadsinformatiedocument exploitatieovereenkomst Westerstraat 25 Marken
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/11/2022
 • Openbare werken
 • Astrid van de Weijenberg
 • 108-186 Memo Kademuur Marken
 • Betrekken bij reeds geagendeerd raadsvoorstel
 • 5/6/2022
 • B&W besluitenlijsten
 • 135-572 Besluitenlijst B&W-vergadering 19 april 2022, week 16
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/6/2022
 • Financiële stukken 2022
 • Hendrik Boland
 • 388-24 Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2022
 • Agenderen
 • 5/6/2022
 • Sportbeleid
 • Hendrik Boland
 • 232-34 Raadsvoorstel beheer buitensport 2022-2042
 • Agenderen
 • 5/6/2022
 • Veiligheidsregio
 • Marian van der Weele
 • 102-355 Raadsvoorstel zienswijze jaarrekening 2021 en begroting 2023 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • Agenderen