Ingekomen stukken

DatumOnderwerpAfzenderToelichtingAdvies afdoening
 • 12/2/2022
 • Gemeentebestuur/griffie
 • De Politieke School
 • 166-663 Mailing over training
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/1/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-735 Fietsberaad Nieuwsbrief
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 12/1/2022
 • Gemeentebestuur/griffie
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • 166-662 Mailing over enquête social media gebruik
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/30/2022
 • VNG
 • VNHG
 • 107-531 Verslag en terugblik Pieter Jeroense bijeenkomst 2511 verenigingsvisie en digitalisering
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/30/2022
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Metropoolregio Amsterdam
 • 215-710 Mail inzake Termijnagenda 2023
 • Ter voorbereiding in handen van het college stellen
 • 11/30/2022
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Metropoolregio Amsterdam
 • 215-713 Nieuwsbrief MRA Duurzaam
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/30/2022
 • Veiligheidsregio
 • Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • 102-383 Presentaties raadsledenbijeenkomst bij VrZW
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/29/2022
 • VNG
 • VNG
 • 107-530 Lbr. 22063 - Tweede nazending Najaars ALV 2 december 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/29/2022
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Vervoerregio Amsterdam
 • 215-708 Mail inzake zienswijzeprocedure eerste begrotingswijziging 2023 Vervoerregio Amsterdam
 • Ter voorbereiding in handen van het college stellen
 • 11/29/2022
 • Gemeentebestuur/griffie
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • 166-661 Mailing over enquête - Onderzoek aanstellingswijze Burgemeester voor raadsleden
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/25/2022
 • Kernraden/burgerparticipatie
 • Stichting G1000.nu
 • 170-125 nieuwsflits november 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/25/2022
 • Recreatieschap Landschap Waterland/Het Twiske
 • Recreatie Noord-Holland
 • 184-243 Mail inzake presentaties en verslag digitale informatiebijeenkomst nieuwe WGR van 7 en 9 november
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/25/2022
 • Windturbines
 • Windalarm
 • 267-82 Brief over wind op land
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/25/2022
 • (Nood)opvang/vluchtelingen/arbeidsmigranten
 • MrGert
 • 349-126 Brief inzake rechten arbeidsmigranten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/24/2022
 • VNG
 • VNG
 • 107-528 Lbr. 22062 - Moties en preadviezen Najaars ALV 2 december 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/24/2022
 • Rekenkamercommissie
 • VNG
 • 132-128 Lbr. 22061 - Nieuwe modelverordeningen n.a.v. Wet versterking decentrale rekenkamers
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/24/2022
 • VNG
 • VNG
 • 107-527 Lbr. 22060 LOGA 2205 - Eenmalige uitkering december en thuiswerkvergoeding
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/24/2022
 • VNG
 • VNG
 • 107-529 Raadsledennieuwsbrief - november 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/24/2022
 • Volkshuisvesting
 • Provincie Noord-Holland
 • 253-326 Brief inzake woonvisie
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/23/2022
 • Volksgezondheid
 • Landelijke werkgroep behoud Apotheekhoudende Huisartsen
 • 270-203 Brief inzake apotheekhoudende huisartsen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/23/2022
 • Gemeentebestuur/griffie
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • 166-660 Herfstbrief 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/22/2022
 • Gemeentebestuur/griffie
 • VPPG
 • 166-657 Vervolgmail over lidmaatschap vakbond
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/22/2022
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Metropoolregio Amsterdam
 • 215-706 MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 64
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/21/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-734 Nieuwsbrief VV Flits
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/21/2022
 • Milieu
 • OD IJmond
 • 176-396 Mail m.b.t. presentatie VTH Beleidskadersessies
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/20/2022
 • Gemeentebestuur/griffie
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • 166-656 Mail inzake onderzoek naar politieke motivatie
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/19/2022
 • Duurzaamheid
 • Burger
 • 345-306 Mail over CO2 en mehaan
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/18/2022
 • VNG
 • VNG
 • 107-526 Lbr. 22059 - Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten VNG-bestuur en commissies
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/17/2022
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Vervoerregio Amsterdam
 • 215-705 Nieuwsbrief dd 17 november 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/16/2022
 • Milieu
 • Omgevingsdienst IJmond
 • 176-395 Nieuwsbrief november 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/16/2022
 • VNG
 • VNG
 • 107-525 Lbr. 22058 - Openstelling vacatures Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/15/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-733 Fietsberaad Nieuwsbrief
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/15/2022
 • VNG
 • VNHG
 • 107-524 Nieuwsbrief VNHG 2022-9 Dit ingekomen stuk dateert van 4 november, maar is onverhoopt in de spamfolder terecht gekomen.
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/14/2022
 • Inburgering
 • Raadsgriffie gemeente Hilvarenbeek
 • 193-24 Mail inzake aangenomen motie inburgering 65-plussers
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/14/2022
 • Stikstof
 • Raadsgriffie gemeente Staphorst
 • 393-15 Mail raadsgriffie gemeente Staphorst inzake motie PAS-knelgevallen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/11/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • Polderraad Katwoude
 • 159-731 Mail inzake verkeerssituatie op de Hoogedijk
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/9/2022
 • Openbare Werken
 • Bewoner
 • 108-195 Mail bewoner inzake verzoek om maaikaart Monnickendam Noord te vervangen door maaischema van HHNK
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/8/2022
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Barend Klein Haneveld (raadslid GroenLinks)
 • 215-700 Verslag en bespreekpunt regioraad Vervoerregio Amsterdam
 • Agenderen
 • 11/8/2022
 • VNG
 • VNG
 • 107-520 VNG Lbr. 22057 - Ledenraadpleging eenmalige uitkering 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/7/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-729 Nieuwsbrief VV Flits
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/7/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • Bewoner Leeuwetand in Monnickendam
 • 159-728 Mailbericht van een inwoner over hofje Leeuwetand Monnickendam
 • Ter afdoening in handen van het college stellen
 • 11/1/2022
 • Veiligheidsregio
 • Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • 102-379 Mail inzake terugblik op de Algemeen Bestuursvergadering van 28 oktober 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/1/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-725 Fietsberaad Nieuwsbrief 1 november 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/1/2022
 • Veiligheidsregio
 • Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • 102-380 Raadsinformatiebrief | Brede toekomstige beschouwing brandweerzorg
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/31/2022
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Metropoolregio Amsterdam
 • 215-698 Nieuwsbrief MRA Duurzaam - november 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/30/2022
 • Kruisbaakweg Marken
 • Bewoner
 • 340-16 Brief inzake VVGB Kruisbaak 6 Marken
 • Ter afdoening in handen van het college stellen
 • 10/29/2022
 • Kruisbaakweg Marken
 • Bewoner
 • 340-14 Reactie bewoner op VVGB Kruisbaakweg 6 te Marken
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/28/2022
 • VNG
 • VNG
 • 107-516 Lbr. 22055 - Invulling vacatures VNG-bestuur en commissies
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/28/2022
 • Woningcorporaties
 • Vereniging van Woningcorporaties
 • 109-93 Brief 'Hoe bouwen we Sociale Huur?'
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/27/2022
 • VNG
 • VNG
 • 107-515 VNG Raadsledennieuwsbrief - oktober 2022
 • Voor kennisgeving aannemen