Ingekomen stukken

DatumOnderwerpAfzenderToelichtingAdvies afdoening
 • 5/26/2022
 • Jeugdbeleid
 • Nederlands Jeugdinstituut
 • 110-279 Nieuwsbrief Nederland Jeugdinstituut nr. 19
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/24/2022
 • Alcohol en drugsbeleid
 • Campagneteam #normaaloverdrugs
 • 204-60 Brief inzake drugsbeleid
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/24/2022
 • Recreatieschap Landschap Waterland/Het Twiske
 • Recreatieschap Twiske-Waterland
 • 184-224 Mail inzake zienswijzen Kadernota 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/24/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-693 Nieuwsbrief V&V Flits dd 24 mei 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/23/2022
 • GGD/GGZ
 • GGD Zaanstreek-Waterland
 • 111-376 Publieksjaarverslag 2021
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/23/2022
 • Volkshuisvesting
 • Flexwonen NH
 • 253-315 Brief inzake huisvesting jongeren, spoedzoekers en statushouders
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/19/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • Bewoner Watergang
 • 159-689 Mail over verkeerssituatie Watergang
 • Ter afdoening in handen van het college stellen
 • 5/19/2022
 • Jeugdbeleid
 • Nederlands Jeugdinstituut
 • 110-278 Nieuwsbrief nr. 18
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/19/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-688 Fietsberaad nieuwsbrief | 16 mei 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/19/2022
 • GGD/GGZ
 • GGD Zaanstreek-Waterland
 • 111-367 Nieuwsbrief Jeugd 0-4 jaar 111-368 Nieuwsbrief Jeugd 4-12 jaar 111-369 Nieuwsbrief Jeugd 12-18 jaar
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/19/2022
 • VNG
 • VNG
 • 107-490 VNG Lbr. 22030 - Verlenging kandidaatstellingsprocedure voor vacatures in VNG-bestuur en -commissies
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/19/2022
 • Milieu
 • Omgevingsdienst IJmond
 • 176-376 Aanbiedingsbrief begrotingsstukken OD IJmond (ontvangen via ambtelijke organisatie)
 • Ter voorbereiding in handen van het college stellen
 • 5/18/2022
 • Gemeentebestuur/griffie
 • VNHG
 • 166-631 Verslag van de bijeenkomst het geheim van een succesvolle raad van NVvR en VNHG van 14 mei
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/17/2022
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Metropoolregio Amsterdam
 • 215-636 MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 60
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/16/2022
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • raadslid Van de Weijenberg
 • 215-633 Annotatie regioraad 17-5-2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/16/2022
 • Milieu
 • Commissie voor de milieueffectrapportage
 • 176-375 Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 3
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/16/2022
 • Dienstverlening/Publiekszaken/Informatieveiligheid
 • VNG
 • 171-121 Lbr. 22029 - Inwerkingtreden en implementatie van de Wet open overheid (Woo)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/13/2022
 • Duurzaamheid
 • Klimaatverbond Nederland
 • 345-287 Nieuwsbrief mei 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/12/2022
 • GGD/GGZ
 • GGD Zaanstreek-Waterland
 • 111-358 Begroting 2023 voor zienswijze
 • Ter voorbereiding in handen van het college stellen
 • 5/12/2022
 • GGD/GGZ
 • GGD Zaanstreek-Waterland
 • 111-360 Jaarstukken 2021 voor zienswijze
 • Ter voorbereiding in handen van het college stellen
 • 5/12/2022
 • Kernraden/burgerparticipatie
 • Stichting G1000
 • 170-118 Nieuwsbrief mei 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/12/2022
 • Jeugdbeleid
 • Nederlands Jeugdinstituut
 • 110-277 Nieuwsbrief nr. 17
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/12/2022
 • GGD/GGZ
 • GGD Zaanstreek-Waterland
 • 111-357 Epidemiologie nieuwsbrief jaargang 8, nr 3 - mei 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/11/2022
 • (Nood)opvang/vluchtelingen/ arbeidsmigranten
 • College B&W Oldambt
 • 349-106 Brief inzake opvang vluchtelingen om Ter Apel te ontlasten
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/10/2022
 • Milieu
 • Omgevingsdienst IJmond
 • 176-374 Nieuwsbrief 2 mei 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/10/2022
 • Openbare werken
 • Bewoner
 • 108-187 Vervolgmail inzake werkzaamheden Noordeinde dd 10 mei 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/10/2022
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
 • 360-40 Aanbieding aan gemeenteraadsleden Rli-adviezen in beeld
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/10/2022
 • Financiële stukken 2022
 • VNG
 • 388-29 VNG Lbr. 22027 - Vervolg herijking gemeentefonds
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/10/2022
 • Duurzaamheid
 • jongRES-NH
 • 345-285 Verslag PowerUp festval 7 mei
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/9/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-686 Nieuwsbrief V&V Flits
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/6/2022
 • Rekenkamercommissie Waterland
 • Gert Scholtes (voorzitter rekenkamercommissie)
 • 132-123 Scenario's toekomst rekenkamer Waterland
 • Betrekken bij reeds geagendeerd debat
 • 5/6/2022
 • Openbare werken
 • Bewoner
 • 108-184 Mail inzake actuele werkzaamheden Noordeinde Monnickendam dd 6 mei 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/4/2022
 • Natuur
 • Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel
 • 254-27 Brief inzake oproep opstellen concrete beleidsagenda voor natuur en biodiversiteit
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/4/2022
 • Dijkversterking Markermeerdijk
 • Alliantie Markermeerdijken
 • 301-185 Nieuwsbrief mei 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/3/2022
 • VNG
 • VNHG
 • 107-486 Nieuwsbrief 2022-3
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/3/2022
 • Jeugdbeleid
 • Nederlands Jeugdinstituut
 • 110-276 Nieuwsbrief nr. 16
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/3/2022
 • Kernraden/burgerparticipatie
 • KinderrechtenCollectief
 • 170-117 Brieven inzake jeugdparticipatie in gemeentebeleid nb: bij de brieven zat ook een grote poster. Die is te bekijken in de griffiekamer.
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/2/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-680 Fietsberaad nieuwsbrief 2 mei 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 5/2/2022
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • Bewoner
 • 159-682 Brief inzake verkeersplan mbt tijdelijke huisvesting Havenrakkers in Broek in Waterland Met toestemming van de afzender openbaar gepubliceerd.
 • Betrekken bij reeds geagendeerd debat
 • 5/1/2022
 • Coalitieakkoord/-besprekingen
 • Raadslid Scheepstra (WaterlandNatuurlijk)
 • 168-29 Beantwoording vragen CDA inzake coalitiebesprekingen
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/29/2022
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Metropoolregio Amsterdam
 • 215-632 Nieuwsbrief MRA Duurzaam - april 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/28/2022
 • Bezwaarschriftencommissie
 • VNG
 • 210-23 VNG Lbr. 22025 - Model Verordening voor de behandeling van bezwaarschriften
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/28/2022
 • VNG
 • VNG
 • 107-485 VNG Raadsledennieuwsbrief - april
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/26/2022
 • (Nood)opvang/vluchtelingen/ arbeidsmigranten
 • Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • 349-104 Bestuurlijke nieuwsbrief Oekraïne nr 6
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/26/2022
 • Monumenten, Welstand en Erfgoed
 • Boerderijenstichting Noord-Holland
 • 175-165 Stolpennieuws april 2022
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/26/2022
 • Duurzaamheid
 • Provincie Noord-Holland
 • 345-281 Nieuwsbrief Energietransitie NH voor raadsleden - 26 april 2022 Link naar online versie: https://us20.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=5624bd7a01ba66672b68d8363&id=272fd44144
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/26/2022
 • (Nood)opvang/vluchtelingen/ arbeidsmigranten
 • VNG
 • 349-105 VNG Lbr. 22026 - Ontwikkelingen Oekraïne
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/26/2022
 • Coalitieakkoord
 • Save the Children
 • 168-25 Brief inzake coalitieakkoord in kindertaal
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/26/2022
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Vervoerregio Amsterdam
 • 215-631 Kaderbrief 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 4/26/2022
 • Dierenbeleid
 • Dierenbescherming
 • 275-36 Politiek dier editie 1
 • Voor kennisgeving aannemen