Ingekomen stukken

DatumOnderwerpAfzenderToelichtingAdvies afdoening
 • 12/1/2023
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-807 Fietsberaad Nieuwsbrief
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/30/2023
 • Mensenrechten/ discriminatie
 • Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland
 • 379-34 Mail inzake nieuwe naam Bureau Discriminatiezaken
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/30/2023
 • Gemeentebestuur/griffie
 • Philip Greep
 • 166-707 Mail over rapport 'Eigenstandig en (on)afhankelijk. Nieuwe spelregels voor sterkere griffie(r)s
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/30/2023
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Metropoolregio Amsterdam
 • 215-832 Nieuwsbrief MRA Duurzaam
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/29/2023
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Vervoerregio Amsterdam
 • 215-831 Nieuwsbrief
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/29/2023
 • VNG
 • VNG
 • 107-605 Lbr. 23050 - Vierde nazending Najaars ALV 1 december 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/27/2023
 • VNG
 • VNG
 • 107-604 Lbr. 23049 - Derde nazending Najaars ALV 1 december 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/24/2023
 • VNG
 • VNG
 • 107-603 Lbr. 23048 - Tweede nazending Najaars ALV 1 december 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/24/2023
 • Gemeentebestuur/griffie
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
 • 166-705 Herfstbrief 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/23/2023
 • Gemeentebestuur/griffie
 • VNG
 • 166-706 Raadsledennieuwsbrief - november 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/22/2023
 • GGD/GGZ
 • GGD Zaanstreek-Waterland
 • 111-474 Brief over veranderingen dienstverlening IZB
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/22/2023
 • VNG
 • VNG
 • 107-599 Lbr. 23047 - Eerste nazending Najaars ALV 1 december 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/22/2023
 • Dierenbeleid
 • Stichting Gezond Water
 • 275-47 Mail over vislood
 • Betrekken bij reeds geagendeerd debat
 • 11/21/2023
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Metropoolregio Amsterdam
 • 215-830 Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 76
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/21/2023
 • Dierenbeleid
 • Sportvisserij Nederland
 • 275-49 Brief n.a.v. mails Stichting Gezond Water
 • Betrekken bij reeds geagendeerd debat
 • 11/21/2023
 • Milieu
 • Commissie voor de milieueffectrapportage
 • 176-428 Nieuwbrief OpMERkelijk nr. 4
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/21/2023
 • Mensenrechten/discriminatie
 • Bureau Discriminatiezaken
 • 379-33 Nieuwsbrief november 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/20/2023
 • VNG
 • VNHG
 • 107-598 Nieuwsbrief VNHG november 2023.msg
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/20/2023
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-805 Nieuwsbrief V&V Flits
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/20/2023
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Metropoolregio Amsterdam
 • 215-829 Brief over MRA Agenda 2024-2028
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/17/2023
 • VNG
 • VNG
 • 107-597 Lbr. 23046 - Geen andere kandidaten voor vacatures VNG-bestuur en -commissies
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/16/2023
 • Gemeentebestuur/griffie
 • Dé Nederlandse Debatclub
 • 166-703 Mailing over NK Online Debatteren
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/16/2023
 • Afvalbeleid/grondstoffenbeleid
 • HVC
 • 121-164 Vooruitblik algemene vergadering 7 december
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/15/2023
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-804 Fietsberaad Nieuwsbrief 15 november 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/15/2023
 • Sociale Werkvoorziening
 • VNG
 • 205-241 Lbr. 23044 - Ledenraadpleging onderhandelaarsresultaten Cao SW en Cao Aan de slag 2024
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/15/2023
 • Jeugdbeleid
 • VNG
 • 110-306 Lbr. 23045 - VNG data-analyse houdbaarheid Wmo en Jeugdwet
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/15/2023
 • VNG
 • VNG
 • 107-596 Lbr. 23042 - Ledenraadpleging onderhandelingsresultaat Cao Gemeenten 2024-2025
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/14/2023
 • (Nood)opvang/vluchtelingen/arbeidsmigranten
 • VNG
 • 349-156 Lbr. 23043 - Taakstelling huisvesting statushouders opvang van asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/10/2023
 • Wmo/Sociaal Domein
 • Eigen Kracht Centrale
 • 106-411 Mail over pamflet
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/7/2023
 • Markermeer/IJmeer
 • Ongezouten
 • 240-97 Nieuwsbrief #4
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/7/2023
 • Gemeentebestuur/griffie
 • Vincent Koerse
 • 166-702 Memo over motie duoraadslid 16 jaar
 • Betrekken bij reeds geagendeerd debat
 • 11/6/2023
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-802 Nieuwsbrief V&V Flits
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/6/2023
 • GGD/GGZ
 • GGD Zaanstreek-Waterland
 • 111-469 Aanbieding wijziging gemeenschappelijke regeling ter zienswijze
 • Ter voorbereiding in handen van het college stellen
 • 11/3/2023
 • Vluchtelingenbeleid
 • De Goede Zaak en PerspectieF
 • 313-23 Oproep Grip op Asiel
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/2/2023
 • Duurzaamheid
 • Klimaatverbond Nederland
 • 345-351 Nieuwsbrief Klimaatverbond november 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/1/2023
 • Veiligheidsregio
 • Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • 102-413 Mailing over terugblik op de Algemeen Bestuursvergadering van 20 oktober 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 11/1/2023
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-800 Fietsberaad Nieuwsbrief - 1 november 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/31/2023
 • Dierenbeleid
 • Dierenbescherming
 • 275-46 Politiek Dier - november 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/31/2023
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Metropoolregio Amsterdam
 • 215-828 Nieuwsbrief MRA Duurzaam oktober 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/30/2023
 • Volkshuisvesting
 • Werkgroep Hou Marken Mooi en Stichting Mooi Marken
 • 253-366 Mailbericht HMM en SMM zorgelijke ontwikkeling op Marken inzake Rozewerf 16
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/30/2023
 • GGD/GGZ
 • GGD Zaanstreek-Waterland
 • 111-462 Nieuwsbrief Jeugd 0-4 jaar 111-463 Nieuwsbrief Jeugd 4-12 jaar 111-464 Nieuwsbrief Jeugd 12-18 jaar
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/29/2023
 • Dierenbeleid
 • Stichting Gezond Water
 • 275-44 Mail over visrecht en vislood
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/27/2023
 • VNG
 • VNG
 • 107-591 Lbr. 23039 - Bekendmaking voorgedragen kandidaten VNG-bestuur en -commissies
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/26/2023
 • Duurzaamheid
 • Energieregio Noord-Holland
 • 345-350 Nieuwsbrief oktober 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/26/2023
 • Gemeentebestuur/griffie
 • VNG
 • 166-699 Raadsledennieuwsbrief oktober 2023
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/25/2023
 • Rioleringsplan
 • VNG
 • 186-25 Lbr. 23038 - Wijziging Model Verordening afvoer hemelwater en grondwater
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/23/2023
 • GGD/GGZ
 • GGD Zaanstreek-Waterland
 • 111-460 Mail over 2de begrotingswijziging 2023 ter zienswijze
 • Ter voorbereiding in handen van het college stellen
 • 10/20/2023
 • Metropoolregio Amsterdam/Vervoerregio Amsterdam
 • Vervoerregio Amsterdam
 • 215-826 Mail inzake definitief voorstel Beleidskader Mobiliteit & Nota van Beantwoording
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/20/2023
 • VNG
 • VNHG
 • 107-586 Online VNG bijeenkomsten strategie naar nieuw kabinet (ALV VNG)
 • Voor kennisgeving aannemen
 • 10/20/2023
 • Verkeer, vervoer, bereikbaarheid
 • CROW
 • 159-799 Nieuwsbrief V&V Flits
 • Voor kennisgeving aannemen