Hoog contrast

Vergaderingen

Toezeggingen Druten

StartdatumAgendapuntTitelPortefeuillehouderDeadlineStand van zakenBehandelend teamVoortgang bijgewerkt opDatum afdoeningGerealiseerd
 • 4/6/2023
 • Ligging Puiflijk ten opzichte van Druten-Zuid
 • Wildt, G. de ( Gérard)
 • Domein Bestuur, Strategie en Projecten - team Strategische projecten en advies
 • 4/6/2023
 • Advies met betrekking tot traject na onderzoek
 • Wildt, G. de ( Gérard)
 • Domein Bestuur, Strategie en Projecten - team Strategische projecten en advies
 • 10/31/2019
 • Inzameling Oud papier en karton
 • Springveld, A (André)
 • Gerealiseerd
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Milieu
 • 9/7/2020
 • Gerealiseerd
 • 10/31/2019
 • Verschillenanalyse
 • Brink, W. ( Willy)
 • Gerealiseerd
 • Domein Bedrijfsvoering - team Financieel beleid
 • 8/26/2020
 • Gerealiseerd
 • 10/31/2019
 • Informeren bouw sporthal annex zwembad
 • Gerealiseerd
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
 • 8/26/2020
 • Wel gerealiseerd
 • 11/29/2018
 • Ontwikkeling Molenhoek / Woezik
 • Brink, W. ( Willy)
 • 9/30/2019
 • Niet op schema
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
 • 9/7/2020
 • Wel gerealiseerd
 • 10/29/2020
 • Aankleding Grote Markt
 • Brink, W. ( Willy)
 • 12/31/2020
 • Gerealiseerd
 • Wel gerealiseerd
 • 3/2/2023
 • Financiële consequenties optrekken grenzen lokale regelingen naar 130% van bijstandsminimum
 • Wildt, G. de ( Gérard)
 • 4/6/2023
 • Domein Sociale leefomgeving - team Werk en inkomen
 • 3/29/2023
 • 3/2/2023
 • Informeren bewoners omgeving Raadhuisstraat
 • Thoonen, R. (Ronald)
 • 6/30/2023
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsinrichting
 • 3/2/2023
 • Bronvermelding
 • Rhee - Oud Ammerveld van, C.A.A. (Corry)
 • Domein Bestuur, Strategie en Projecten - team Strategische projecten en advies
 • 9/21/2023
 • Passende maatregelen bij significant afwijkende parkeerdruk Dijkgraafstraat en Engelenbak
 • Brink, W. ( Willy)
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
 • 9/12/2019
 • Werkwijze en wachttijd sociaal domein
 • Elk van, S (Sjef)
 • 2/29/2020
 • Gerealiseerd
 • Domein Sociale leefomgeving - team WMO, jeud en gezondheid
 • 8/26/2020
 • Wel gerealiseerd
 • 9/12/2019
 • Tichelberg
 • Brink, W. ( Willy)
 • Gerealiseerd
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
 • 8/26/2020
 • Wel gerealiseerd
 • 11/1/2022
 • informatieve vragen
 • Brink, W. ( Willy)
 • 11/10/2022
 • 11/3/2022
 • 11/8/2023
 • Wel gerealiseerd
 • 10/31/2019
 • Camperplaats Veerdam
 • Brink, W. ( Willy)
 • Gerealiseerd
 • Domein Bestuur, Strategie en Projecten - team Strategische projecten en advies
 • 8/26/2020
 • Gerealiseerd
 • 10/31/2019
 • Verlichting
 • Brink, W. ( Willy)
 • Gerealiseerd
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Voorbereiding en uitvoering
 • 8/26/2020
 • Gerealiseerd
 • 1/27/2022
 • in gesprek over beleidsplan Groeisaam
 • Wildt, G. de ( Gérard)
 • Domein Sociale leefomgeving - team Welzijn, Onderwijs en Sport
 • Wel gerealiseerd
 • 1/26/2023
 • woonvisie en prioriteren ambities
 • 7/1/2023
 • Niet gerealiseerd
 • 1/26/2023
 • benchmark en bezuinigingsmaatregel Veiligheidsregio
 • Rhee - Oud Ammerveld van, C.A.A. (Corry)
 • 3/31/2023
 • Niet gerealiseerd
 • 10/24/2019
 • Parkeerplaatsen Klepperheide
 • Brink, W. ( Willy)
 • Gerealiseerd
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
 • 8/26/2020
 • Gerealiseerd
 • 10/24/2019
 • Beleids- en beoordelingskader voor stikstofdepositie
 • Springveld, A (André)
 • Gerealiseerd
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
 • 9/7/2020
 • Gerealiseerd
 • 10/24/2019
 • Woonwaarts ontsluiting Druten-West
 • Springveld, A (André)
 • Gerealiseerd
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
 • 9/7/2020
 • Gerealiseerd
 • 10/24/2019
 • prestatie-afspraken Woonwaarts
 • Springveld, A (André)
 • Gerealiseerd
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
 • 9/7/2020
 • Wel gerealiseerd
 • 10/24/2019
 • Woonwaarts - Sociale huurwoningen Afferden
 • Springveld, A (André)
 • Gerealiseerd
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
 • 8/26/2020
 • Gerealiseerd
 • 4/23/2020
 • Betrekken van de raad bij nieuwe bebouwing.
 • Elk van, S (Sjef)
 • Gerealiseerd
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
 • 8/26/2020
 • Wel gerealiseerd
 • 4/20/2023
 • uitbreiden beheerplan invasieve exoten
 • Thoonen, R. (Ronald)
 • 2/20/2020
 • 2 jaarlijkse evaluatie
 • Springveld, A (André)
 • Gerealiseerd
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Milieu
 • Wel gerealiseerd
 • 4/18/2019
 • Thema-bijeenkomst Munitax
 • Brink, W. ( Willy)
 • Gerealiseerd
 • Domein Bedrijfsvoering - team Financieel beleid
 • 8/26/2020
 • Wel gerealiseerd
 • 7/1/2021
 • Raadsinformatieavond
 • Wildt, G. de ( Gérard)
 • Gerealiseerd
 • Domein Sociale leefomgeving - team Welzijn, Onderwijs en Sport
 • 2/15/2022
 • Wel gerealiseerd
 • 12/15/2022
 • gesprek met SODC
 • Brink, W. ( Willy)
 • 2/16/2023
 • Niet gerealiseerd
 • 12/15/2022
 • informatienota stand van zaken m.b.t. De Lier.
 • Thoonen, R. (Ronald)
 • 1/30/2023
 • Niet gerealiseerd
 • 11/14/2019
 • Status Druten West
 • Springveld, A (André)
 • Gerealiseerd
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
 • 8/26/2020
 • Gerealiseerd
 • 11/14/2019
 • Status ontwikkelingen jeugdzorg
 • Elk van, S (Sjef)
 • Gerealiseerd
 • Domein Sociale leefomgeving - team WMO, jeud en gezondheid
 • 8/26/2020
 • Gerealiseerd
 • 11/14/2019
 • Ondermijning
 • Rhee - Oud Ammerveld van, C.A.A. (Corry)
 • Gerealiseerd
 • Domein Bestuur, Strategie en Projecten - team OOV
 • 8/26/2020
 • Gerealiseerd
 • 11/14/2019
 • Arbeidsmarkt voor ambtenaren
 • Rhee - Oud Ammerveld van, C.A.A. (Corry)
 • Gerealiseerd
 • Griffie Druten
 • 8/26/2020
 • Gerealiseerd
 • 11/14/2019
 • Status duurzaamheidsafspraken
 • Springveld, A (André)
 • Gerealiseerd
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Milieu
 • 8/26/2020
 • Gerealiseerd
 • 11/14/2019
 • Financiële compensatie dorpshuizen/sportclubs
 • Brink, W. ( Willy)
 • Gerealiseerd
 • Domein Bedrijfsvoering - team Financieel beleid
 • 8/26/2020
 • Wel gerealiseerd
 • 11/14/2019
 • Onveilige verkeerssituaties Puiflijk
 • Brink, W. ( Willy)
 • Gerealiseerd
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsinrichting
 • 9/5/2020
 • Gerealiseerd
 • 11/14/2019
 • Status verkeerssituatie Dorpshuis de Lier
 • Brink, W. ( Willy)
 • Gerealiseerd
 • Domein Sociale leefomgeving - team Maatschappelijk & accommodatie
 • 9/7/2020
 • Wel gerealiseerd
 • 10/13/2022
 • NHG-grens
 • Brink, W. ( Willy)
 • 10/20/2022
 • 10/18/2022
 • Wel gerealiseerd
 • 10/13/2022
 • Voortgang woningbouwprogramma
 • Brink, W. ( Willy)
 • 12/31/2022
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
 • 1/9/2023
 • Niet gerealiseerd
 • 4/24/2019
 • Raadsagenda Wonen (thema-avond)
 • Springveld, A (André)
 • 1/31/2020
 • Gerealiseerd
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
 • 9/7/2020
 • Wel gerealiseerd