Hoog contrast

Vergaderingen

Amendementen (Wijchen)

StartdatumAgendapuntTitelStatusIndienerFractie(s)Stand van zaken
 • 7/9/2020
 • Perspectiefnota beslispunt 1a Klaar voor de start
 • Aangenomen
 • Kernachtig Wijchen
 • Verwerkt
 • 7/9/2020
 • Subsidie 2020 Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland
 • Aangenomen
 • Verwerkt
 • 7/9/2020
 • In beeld brengen behoeftes en actieplan
 • Ingetrokken
 • VVD
 • 7/9/2015
 • Honoreren verzoek Legaat van Cooth
 • Aangenomen
 • Verwerkt
 • 7/9/2015
 • Snel internet buitengebied
 • Aangenomen
 • VVD
 • Verwerkt
 • 7/9/2015
 • Geen nieuwe mogelijkheden supermarkten buiten centrum
 • Ingetrokken
 • CDA
 • 7/9/2015
 • Beleidsnotitie detailhandel
 • Aangenomen
 • Verwerkt
 • 7/9/2015
 • Verordening starterslening
 • Aangenomen
 • Verwerkt
 • 7/9/2015
 • Woningbouwprogramma 2015 2025
 • Aangenomen
 • Verwerkt
 • 2/9/2017
 • Starttijd raadsvergadering
 • Aangenomen
 • D66
 • Verwerkt
 • 2/9/2017
 • Bouwtijd
 • Aangenomen
 • VVD
 • Verwerkt
 • 2/9/2017
 • Evaluatie schaarse vergunning
 • Verworpen
 • Kernachtig Wijchen
 • 2/9/2017
 • Voorwaarden vestiging speelautomatenhallen
 • Verworpen
 • 2/9/2017
 • Aantal speelautomatenhallen
 • Verworpen
 • VVD
 • 2/9/2017
 • Identificatieplicht
 • Aangenomen
 • CDA
 • Verwerkt
 • 2/9/2017
 • Convenant
 • Aangenomen
 • Verwerkt
 • 11/9/2017
 • Inrij-verbod gemotoriseerd verkeer langer dan 6 meter
 • Aangenomen
 • Verwerkt
 • 11/9/2017
 • Evaluatie beleid en verhuizing bibliotheek
 • Verworpen
 • 11/9/2017
 • Pilot formatie-uitbreiding toezichthouders met 1 Fte
 • Aangenomen
 • Verwerkt
 • 11/9/2017
 • Pilot wekelijkse GFT-inzameling
 • Aangenomen
 • Verwerkt
 • 11/9/2017
 • Waarderingssubsidie Odensehuis Animi Vivere
 • Aangenomen
 • Verwerkt
 • 11/9/2017
 • “Nu (samen) trap op”!!
 • Verworpen
 • Sociaal Wijchen
 • 11/9/2017
 • Geen hekken maar heggen
 • Verworpen
 • 11/9/2017
 • Pilot cameratoezicht in de stationsomgeving
 • Aangenomen
 • VVD
 • Verwerkt
 • 11/9/2017
 • Een boom voor een tegel
 • Ingetrokken
 • CDA
 • 11/9/2017
 • Minimabeleid, uitbreiden geld-terug-regeling voor kinderen
 • Verworpen
 • 7/8/2021
 • Amendement 2 Parkeren besluitvorming Dynamisch Parkeerverwijssysteem centrum Wijchen
 • Ingetrokken
 • CDA
 • 7/8/2021
 • Amendement 4 Terugbetaling terrasbelasting aan horeca
 • Verworpen
 • VVD
 • 7/8/2021
 • Amendement 1 Toeristenbelasting
 • Aangenomen
 • Kernachtig Wijchen
 • Verwerkt
 • 7/8/2021
 • Amendement 5 Houd de lijn vrij tegels in Wijchen
 • Aangenomen
 • Wijchen Lokaal
 • Nieuw
 • 7/8/2021
 • Amendement 3 Cadeaukaart voor de minima
 • Aangenomen
 • PvdA
 • Kernachtig Wijchen
 • Verwerkt
 • 6/8/2017
 • Ruimte voor kwalitatieve woningbouw in kleine kernen
 • Verworpen
 • CDA
 • 6/8/2017
 • Kerkdorpen in de Woonvisie
 • Aangenomen
 • Verwerkt
 • 6/8/2017
 • Nieuwbouwwoningen gasloos en energieneutraal
 • Verworpen
 • CDA
 • 6/8/2017
 • Bestaande woningvoorraad omvormen naar energieneutraal
 • Verworpen
 • CDA
 • 6/8/2017
 • Ondersteuning Stichting Leergeld
 • Verworpen
 • CDA
 • 6/8/2017
 • Voedselbank
 • Aangenomen
 • Verwerkt
 • 5/8/2014
 • Project de Huiskamer/Verduurzaming zuidgevel ’t Mozaïek
 • Verworpen
 • CDA
 • 5/8/2014
 • Investering Rol MEER Welzijn bij transitie AWBZ
 • Aangenomen
 • Kernachtig Wijchen
 • Verwerkt
 • 11/8/2018
 • Renovatie Kasteel
 • Aangenomen
 • Verwerkt
 • 11/8/2018
 • Uitbreiding formatie griffie
 • Aangenomen
 • Verwerkt
 • 11/8/2018
 • Budget reserveren voor verhogen inkomens-grens naar 115%
 • Verworpen
 • Sociaal Wijchen
 • 11/8/2018
 • Natuurbeleidsplan
 • Aangenomen
 • Verwerkt
 • 7/7/2022
 • Groen Links
 • 7/7/2022
 • Amendement GL Uitgangspunt toevoegen perspectiefnota (ingetrokken)
 • Ingetrokken
 • Groen Links
 • 7/7/2016
 • Maatwerk verduurzaming accommodatie MHC Wijchen
 • Aangenomen
 • VVD
 • Verwerkt
 • 4/7/2016
 • Wijzigen tekst zienswijze Informatieprotocol
 • Aangenomen
 • Verwerkt
 • 4/7/2016
 • Camperplaatsen Centrum Wijchen
 • Aangenomen
 • Verwerkt
 • 4/7/2016
 • Amendement opvolging aanbevelingen
 • Aangenomen
 • Verwerkt
 • 4/7/2016
 • Rapport Rekenkamercommissie “Plan zoekt visie”
 • Aangenomen
 • Verwerkt