Hoog contrast

Vergaderingen

Moties (Druten)

StartdatumAgendapuntTitelStatusFractie(s)PortefeuillehouderDeadlineStand van zakenBehandelend teamBehandelend medewerkerVoortgang bijgewerkt opDatum afdoening
 • 12/6/2018
 • Valpreventietraining en integrale aanpak Valpreventie
 • Aangenomen
 • Elk van, S (Sjef)
 • 9/30/2019
 • 12/6/2018
 • Aanbieden werkervaringsplek door gemeente Druten
 • Aangenomen
 • Sociaal Maas en Waal
 • Elk van, S (Sjef)
 • 9/30/2019
 • 1/30/2020
 • Motie aanwijzen gebieden met hoge cultuurhistorische waarde
 • Aangenomen
 • Springveld, A (André)
 • 7/2/2020
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
 • Rutten, Marcel
 • 3/28/2019
 • BVO DRAN Doelgroepenvervoer
 • Aangenomen
 • Kernachtig Druten
 • Springveld, A (André)
 • 4/28/2019
 • 3/28/2019
 • Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan “herziening Rijdt 52-56 “
 • Ingetrokken
 • CDA
 • Springveld, A (André)
 • 4/28/2019
 • Nieuw
 • 2/28/2019
 • Ingetrokken
 • Sociaal Maas en Waal
 • Springveld, A (André)
 • N.v.t.
 • 2/28/2019
 • Afwegingskader woningbouwinitiatieven
 • Aangenomen
 • Kernachtig Druten
 • Springveld, A (André)
 • 12/31/2019
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
 • Boogaard, van den, Luuk
 • 6/27/2019
 • Motie Vreemd aan de orde van de dag - Jeugdraad gemeente Druten
 • Aangenomen
 • Rhee - Oud Ammerveld van, C.A.A. (Corry)
 • 6/27/2019
 • Markt Druten
 • Aangenomen
 • Lepoutre, M (Michel)
 • 6/27/2019
 • Verbod oplaten ballonnen
 • Verworpen
 • Sociaal Maas en Waal
 • Lepoutre, M (Michel)
 • 6/27/2019
 • Stikstofbesluit PAS
 • Verworpen
 • CDA
 • Lepoutre, M (Michel)
 • 6/27/2019
 • Voetpad Waalbanddijk & Laakbos
 • Ingetrokken
 • Welzijn Druten
 • Lepoutre, M (Michel)
 • 9/26/2019
 • Motie CDA - Vreemd aan de orde van de dag - Voortgang uitvoeringsprogramma duurzaamheid Druten
 • Verworpen
 • CDA
 • Springveld, A (André)
 • Nieuw
 • 9/26/2019
 • Motie CDA - Startnotitie RES regio Arnhem Nijmegen
 • Verworpen
 • CDA
 • Springveld, A (André)
 • 9/26/2019
 • Motie Kernachtig Druten en de samenwerkende Dorpslijsten - Startnotitie RES regio Arnhem Nijmegen
 • Aangenomen
 • Springveld, A (André)
 • Islamitische begraafplaats
 • Verworpen
 • Elk van, S (Sjef)
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Ruimtelijk beheer
 • Vervolg Ambtelijke Fusie
 • Aangenomen
 • Rhee - Oud Ammerveld van, C.A.A. (Corry)
 • Domein Bestuur, Strategie en Projecten - team Strategische projecten en advies
 • Mollema, Esther
 • 10/25/2018
 • Pater Heuftplein te Deest
 • Verworpen
 • CDA
 • Lepoutre, M (Michel)
 • 10/25/2018
 • Aanleg glasvezel in buitengebied
 • Ingetrokken
 • CDA
 • 10/25/2018
 • Instellen jongerenraad tot 18 jaar
 • Verworpen
 • CDA
 • Lepoutre, M (Michel)
 • 10/25/2018
 • Onderzoek naar een toezichtsorgaan voor wijkcentra en dorpshuizen
 • Ingetrokken
 • Welzijn Druten
 • Motie_DL Puiflijk/Druten-Zuid_DL Afferden_DL Horssen_DL Deest_Kernachtig Druten_Vreemd aan de orde van de dag_Goedkope buskaart senioren Breng en Connexxion rondom Nijmegen
 • Springveld, A (André)
 • Motie gemeenteraad 2019-10-24 Werkgeversbenadering MGR Rijk van Nijmegen_def
 • Lepoutre, M (Michel)
 • Vluchtelingen Kinderen
 • Aangenomen
 • Elk van, S (Sjef)
 • Hulsen, Eva
 • 5/22/2019
 • Energieneutraal 2050
 • Ingetrokken
 • CDA
 • Springveld, A (André)
 • 5/22/2019
 • Regionale Energie Strategie (RES) Arnhem-Nijmegen
 • Aangenomen
 • CDA
 • Springveld, A (André)
 • 5/22/2019
 • Regionaal Arbeidsmarktbeleid
 • Aangenomen
 • Sociaal Maas en Waal
 • Elk van, S (Sjef)
 • 9/20/2018
 • Ontzien Buitenhof van sluipverkeer, zwaar transport en bouwverkeer
 • Aangenomen
 • Kernachtig Druten
 • Lepoutre, M (Michel)
 • 9/20/2018
 • Herinrichting scharenburg / verbeteren verkeerssituatie Albert Heijn en de Parken
 • Aangenomen
 • Lepoutre, M (Michel)
 • Verordening heffing en invordering hondenbelasting
 • Verworpen
 • CDA
 • Lepoutre, M (Michel)
 • Domein Bedrijfsvoering - team Financieel beleid
 • Bekkering, Rob
 • Motie - Gemeenteraad - Toekomst Inzameling Oud Papier en Karton Druten
 • Aangenomen
 • Springveld, A (André)
 • Motie - KD-Dorpslijsten PDZ-Horssen-Afferden-Deest - Sporthal Gelenberg - Gymvoorziening Kubus
 • Aangenomen
 • Lepoutre, M (Michel)
 • Motie - Kernachtig Druten-Sociaal Maas en Waal - Begroting 2020 - Duurzaamheid - energiewinning in eigen beheer
 • Aangenomen
 • Lepoutre, M (Michel)
 • Motie - CDA - Begroting 2020 - Stadspark De Dijk
 • Verworpen
 • CDA
 • Lepoutre, M (Michel)
 • Motie - KD-CDA-Dorpslijsten PDZ-Afferden-Horssen - Begroting 2020 -WOZ Waardebepaling-OZB voetbalclubs dorpshuizen
 • Aangenomen
 • Lepoutre, M (Michel)
 • Motie - CDA - Begroting 2020 - Extra geld voor personele ondersteuning
 • Verworpen
 • CDA
 • Lepoutre, M (Michel)
 • Motie - Sociaal Maas en Waal - Begroting 2020 - Energieprojecten door gemeenten
 • Ingetrokken
 • Sociaal Maas en Waal
 • Lepoutre, M (Michel)