Hoog contrast

Vergaderingen

Moties (Wijchen)

StartdatumAgendapuntTitelStatusFractie(s)PortefeuillehouderDeadlineStand van zakenBehandelend teamBehandelend medewerkerVoortgang toelichtingVoortgang bijgewerkt op
 • 9-7-2015
 • Motie 3% OZB-verhoging 2016, 2017 en 2018
 • Verworpen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 9-7-2015
 • 9-7-2015
 • Dekking sociaal gezicht
 • Aangenomen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 8-9-2015
 • 9-7-2015
 • Maak geschiedenis zichtbaar
 • Aangenomen
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • 1-10-2015
 • 9-7-2015
 • Raadspagina Wegwijs in kleur
 • Aangenomen
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • 8-9-2015
 • 9-7-2015
 • Geen ‘tijdelijke’ OZB-verhoging voor ‘tijdelijke’ stijging kosten bijstand (motie 2)
 • Verworpen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 9-7-2015
 • 9-7-2015
 • Motie herijken woningbouwprogramma 2015-2025 naar kwalitatieve vraag
 • Ingetrokken
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 9-7-2015
 • 9-7-2015
 • Bouw woningen toekomstbestendig
 • Aangenomen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 1-4-2016
 • 9-7-2015
 • Blijverslening
 • Aangenomen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 1-4-2016
 • 9-2-2017
 • Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
 • Aangenomen
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 6-6-2017
 • Het onderzoek door een adviesbureau naar te nemen maatregelen voor elk gemeentelijk gebouw loopt nog. We presenteren de resultaten aan uw raad in het eerste kwartaal van 2019.
 • 9-11-2017
 • Evaluatie verkeersmaatregelen Kerkeveld
 • Verworpen
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • 9-11-2017
 • 9-11-2017
 • APV Verbod gebruik hard- en softdrugs in de openbare ruimte verder uitwerken vóór de behandeling APV
 • Ingetrokken
 • CDA
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • 9-11-2017
 • 9-11-2017
 • Camera in Beeld
 • Ingetrokken
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • 9-11-2017
 • 9-11-2017
 • Economische ontwikkeling in regio Arnhem Nijmegen
 • Verworpen
 • CDA
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 9-11-2017
 • 9-11-2017
 • Wijchense geldwijzer
 • Verworpen
 • Sociaal Wijchen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 9-11-2017
 • 9-11-2017
 • Versnellen visie Kraanvogelstraat
 • Aangenomen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 9-11-2017
 • Motie de burger staat centraal
 • Verworpen
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • 9-11-2017
 • 9-11-2017
 • Fiets-/Wandelpad tussen Niftrik en Batenburg in project De Meanderende Maas
 • Aangenomen
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • 9-11-2017
 • Onderzoek naar vuurwerkoverlast
 • Verworpen
 • CDA
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • 9-11-2017
 • 9-11-2017
 • Samen in gesprek over extra (camera)toezicht centrum
 • Verworpen
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • 9-11-2017
 • 9-11-2017
 • Overzicht aanpak jongerenoverlast opstellen
 • Aangenomen
 • CDA
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • 8-6-2017
 • Opstellen uitvoeringsbeleid 10% regeling
 • Verworpen
 • CDA
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 8-6-2017
 • 8-6-2017
 • Onderzoek naar woonbehoefte per kerkdorp
 • Aangenomen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 31-12-2016
 • Zie toezegging Wethouder Gerrits NR. 786 15734 CPO Bergharen. Onderzoeksresultaten zullen alsnog gedeeld worden met de raad.
 • 8-6-2017
 • Inzicht in verborgen armoede
 • Verworpen
 • Sociaal Wijchen
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 8-6-2017
 • 8-6-2017
 • Minimabeleid, uitbreiden geld-terug-regeling voor kinderen
 • Aangenomen
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 9-11-2017
 • 8-6-2017
 • Minimabeleid, optimalisering uitvoering geld-terugregeling voor kinderen
 • Aangenomen
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 9-11-2017
 • 8-6-2017
 • Extra pagina in de Wegwijs
 • Verworpen
 • Sociaal Wijchen
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 8-6-2017
 • Geld-terug-regeling
 • Ingetrokken
 • Sociaal Wijchen
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 8-6-2017
 • 8-5-2014
 • Privacyconvenant bij sociale wijkteams
 • Verworpen
 • D66
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • 8-5-2014
 • 8-11-2018
 • Wandelpaden
 • Aangenomen
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • wordt betrokken bij de nota toerisme.
 • 8-11-2018
 • Inventarisatie renovatie-opgave Wijchen
 • Verworpen
 • D66
 • 8-11-2018
 • 8-11-2018
 • Integraal inzicht Fte’s werkorganisatie Druten Wijchen
 • Ingetrokken
 • D66
 • 8-11-2018
 • 8-11-2018
 • Woningbouw in Wijchen
 • Verworpen
 • VVD
 • 8-11-2018
 • 8-11-2018
 • Concretisering versnelling woningbouw
 • Aangenomen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 31-12-2018
 • Motie uitgevoerd d.m.v. een informatienota aan de raad. 18 023695
 • 8-11-2018
 • Onderzoek naar de meerkosten bij wijziging van de inkomensgrens naar 115%
 • Verworpen
 • Sociaal Wijchen
 • 8-11-2018
 • 8-11-2018
 • Groene schoolpleinen
 • Aangenomen
 • D66
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • 8-11-2018
 • Fairtrade gemeente
 • Aangenomen
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • 30-6-2019
 • Eerste afstemming heeft plaatsgevonden met Edwin van Schipstal. Begin januari gesprek met voorzitter ondernemersvereniging.
 • 8-11-2018
 • Invoering Omgevingswet
 • Aangenomen
 • CDA
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 1-4-2019
 • 8-11-2018
 • Belasting vóór de toeristen
 • Aangenomen
 • Derks, N.G. (Nick)
 • wordt betrokken bij de nota toerisme.
 • 8-11-2018
 • Inzichtelijk maken vuurwerkoverlast
 • Ingetrokken
 • CDA
 • 8-11-2018
 • 8-11-2018
 • Spreekuurrechter maakt rechtspraak laagdrempeliger voor iedereen
 • Aangenomen
 • D66
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • 1-4-2019
 • Wordt in 2019 opgepakt.
 • 8-11-2018
 • Inzichtelijk maken lokale woonbehoefte
 • Verworpen
 • CDA
 • 8-11-2018
 • 8-11-2018
 • Nu Niet Zwanger
 • Aangenomen
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • 31-3-2019
 • 8-11-2018
 • Inhaakkalender duurzaamheid
 • Aangenomen
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • 8-11-2018
 • Extra capaciteit door transformatie woningen
 • Aangenomen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 4-7-2019
 • Met de evaluatie van de KPI's wordt ook aandacht besteed aan deze motie door ook de regels voor woningsplitsing te evalueren en de voortgang van transformatie te evalueren en zonodig de werkwijze hier op aan te passen. De evaluatie en daarmee uitvoering van de motie, wordt voor de kadernota in de raad gebracht.
 • 8-11-2018
 • Seniorenontmoetingsplek centrum
 • Ingetrokken
 • CDA
 • 8-11-2018
 • 7-7-2016
 • Onderzoeken verruiming bijzondere bijstand met tandartskosten
 • Ingetrokken
 • Sociaal Wijchen
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • 7-7-2016
 • 7-7-2016
 • Jong en oud
 • Aangenomen
 • D66
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • 30-9-2016
 • 7-7-2016
 • Visie gebruik kasteel
 • Aangenomen
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 31-3-2017
 • 7-7-2016
 • Duurzame inkoop stroom
 • Aangenomen
 • D66
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • 31-10-2016
 • 7-7-2016
 • Onderzoeken verruiming budgetten schuldhulpverlening
 • Verworpen
 • Sociaal Wijchen
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • 7-7-2016