Moties en Amendementen

IngediendInDatumIDOnderwerpIngediendInTypeStatus
 • 7/16/2019
 • 1017
 • 10.4) Motie WV inzake ontwikkelkader motie 2 AANGEHOUDEN (G19-001800)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 7/16/2019
 • 1014
 • 10.1) Motie WV inzake verkeersveiligheid in Westland INGETROKKEN (G19-001636)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Ingetrokken
 • 7/16/2019
 • 1013
 • 7.b) Motie GBW-WV-PvdA inzake verkenning (on)mogelijkheden resultaatgericht indiceren thuishulp herzien AANGENOMEN (G19-001627)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangenomen
 • 7/16/2019
 • 1015
 • 10.2) Motie WV-GBW inzake prijsstelling oud papier INGETROKKEN (G19-001480)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Ingetrokken
 • 7/16/2019
 • 1011
 • 6) Amendement GBW-WV-GL-PvdA bij Jaarstukken 2018 resultaatbestemming VERWORPEN (G19-001720)
 • Gemeenteraad
 • Amendement
 • Verworpen
 • 7/16/2019
 • 1019
 • 10.6) Motie D66 inzake hondenbelasting westland AANGEHOUDEN (G19-001802)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 7/16/2019
 • 1012
 • 7.a) Motie WV inzake herindicering huishoudelijke hulpuren VERWORPEN (G19-001626)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Verworpen
 • 7/16/2019
 • 1016
 • 10.3) Motie WV inzake ontwikkelkader motie 1 AANGEHOUDEN (G19-001799)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 7/16/2019
 • 1018
 • 10.5) Motie WV inzake ontwikkelkader motie 3 AANGEHOUDEN (G19-001801)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 7/9/2019
 • 1005
 • Amendement WV-GBW-LPF inzake huisvesting school
 • Gemeenteraad
 • Amendement
 • Aangenomen
 • 7/9/2019
 • 1009
 • Motie GBW-WV-PvdA-GL inzake verkenning (on)mogelijkheden resultaatgericht indiceren thuishulp herzien
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 7/9/2019
 • 1007
 • Motie WV-GBW inzake prijsstelling oud papier AANGEHOUDEN (G19-001480)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 7/9/2019
 • 1006
 • Motie WV-GBW inzake cultuurweb
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Ingetrokken
 • 7/9/2019
 • 1004
 • Amendement GBW-WV-GL-PvdA bij Jaarstukken 2018 resultaatbestemming
 • Gemeenteraad
 • Amendement
 • Staken van de stemmen
 • 7/9/2019
 • 1010
 • Motie WV inzake jaarrond opening strandpaviljoens AANGEHOUDEN (G19-001699)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 7/9/2019
 • 1008
 • Motie WV inzake herindicering huishoudelijke hulpuren
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 6/18/2019
 • 994
 • Motie D66-PvdA-GBW-GL inzake doorstroom sociale huur
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangenomen
 • 6/18/2019
 • 997
 • Motie WV-GBW inzake plaatsing reddingsboot Ter Heijde
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Ingetrokken
 • 6/18/2019
 • 1002
 • Motie GBW-PvdA-WV-GL inzake uitvoering werkzaamheden Ambachtsweg te Wateringen
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Ingetrokken
 • 6/18/2019
 • 991
 • Motie WV inzake huisvesting arbeidsmigranten Lange Broekweg te Naaldwijk
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 6/18/2019
 • 987
 • Amendement GBW-WV inzake woonduur behouden bij echtscheiding
 • Gemeenteraad
 • Amendement
 • Verworpen
 • 6/18/2019
 • 1000
 • Motie WV-GBW inzake prijsstelling oud papier
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 6/18/2019
 • 993
 • Motie WV inzake doorstroom ouderen naar geschikte woningen
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 6/18/2019
 • 995
 • Motie WV-GL inzake pilotproject vervoer Ter Heijde
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 6/18/2019
 • 1003
 • Motie WV inzake aanpassing APV in verband met gebruik lachgas
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 6/18/2019
 • 988
 • Motie GBW-WV inzake invloed gemeenteraad op beleidsregels woonruimteverdeling
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Verworpen
 • 6/18/2019
 • 996
 • Motie WV-GBW inzake centrumplan Ter Heijde
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangenomen
 • 6/18/2019
 • 990
 • Motie WV-GBW inzake directe stopzetting van de plannen aangaande de huisvesting van arbeidsmigranten bij het sportterrein Verburch te Poeldijk
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 6/18/2019
 • 998
 • Motie WV-GL inzake in stemming brengen van de kustvisie
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 6/18/2019
 • 989
 • Motie WV inzake betere communicatie rondom huisvesting arbeidsmigranten
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 6/18/2019
 • 1001
 • Motie WV-GBW inzake terugdraaien raadsbesluit sloop gemeentehuis Monster
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Verworpen
 • 6/18/2019
 • 992
 • Motie WV inzake uitvoering voor mogelijkheid huisvesting arbeidsmigranten bij de bedrijven
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangenomen
 • 6/18/2019
 • 999
 • Motie WV-GBW inzake bijeenkomst gedecoreerden Westland
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 5/21/2019
 • 979
 • 15.11) Motie WV inzake centrumplan Ter Heijde AANGEHOUDEN (G19-001085)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 5/21/2019
 • 971
 • 15.3) Motie WV-GBW inzake huisvesting arbeidsmigranten Arckelweg te Poeldijk AANGEHOUDEN (G19-000888)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 5/21/2019
 • 986
 • 13) Amendement VVD-CDA-LPF-CUSGP inzake sloop gemeentehuis Monster AANVAARD (G19-001194)
 • Gemeenteraad
 • Amendement
 • Aangenomen
 • 5/21/2019
 • 973
 • 15.5) Motie WV inzake uitvoering voor mogelijkheid huisvesting arbeidsmigranten bij de bedrijven AANGEHOUDEN (G19-001084)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 5/21/2019
 • 974
 • 15.6) Motie WV-GBW-GL-D66-PvdA inzake terugdraaien afschaling uren na 1 januari 2019 AANGEHOUDEN (G19-000937)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 5/21/2019
 • 969
 • Motie WV inzake versnelling bouwplannen kleine kernen INGETROKKEN (G19-000857)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Ingetrokken
 • 5/21/2019
 • 983
 • 15.15) Motie D66-PvdA-GBW-GL inzake doorstroom sociale huur AANGEHOUDEN (G19-001127)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 5/21/2019
 • 981
 • 15.13) Motie WV-GL inzake in stemming brengen van de kustvisie AANGEHOUDEN (G19-001065)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 5/21/2019
 • 985
 • 13) Amendement GBW inzake besluit sloop voormalig gemeentekantoor Monster INGETROKKEN (G19-001124)
 • Gemeenteraad
 • Amendement
 • Ingetrokken
 • 5/21/2019
 • 982
 • 15.14) Motie D66-PvdA-GL inzake strandpaviljoens Westlandse kust AANVAARD (G19-001184)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangenomen
 • 5/21/2019
 • 977
 • 15.9) Motie WV-GBW inzake bijeenkomst gedecoreerden Westland AANGEHOUDEN (G19-001026)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 5/21/2019
 • 984
 • 12) Amendement LPF-CDA inzake het Gebiedsgericht plan 2019-2022 AANVAARD (G19-001217)
 • Gemeenteraad
 • Amendement
 • Aangenomen
 • 5/21/2019
 • 970
 • 15.2) Motie WV inzake betere communicatie rondom huisvesting arbeidsmigranten AANGEHOUDEN (G19-000934)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 5/21/2019
 • 980
 • 15.12) Motie WV inzake plaatsing reddingsboot Ter Heijde AANGEHOUDEN (G19-001086)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 5/21/2019
 • 976
 • 15.8) Motie WV inzake meergeneratiewoningen Westland INGETROKKEN (G19-000859)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Ingetrokken
 • 5/21/2019
 • 972
 • 15.4) Motie WV inzake huisvesting arbeidsmigranten Lange Broekweg te Naaldwijk AANGEHOUDEN (G19-001083)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden
 • 5/21/2019
 • 975
 • 15.7) Motie WV inzake doorstroom ouderen naar geschikte woningen AANGEHOUDEN (G19-000858)
 • Gemeenteraad
 • Motie
 • Aangehouden