Hoog contrast

Vergaderingen

Toezeggingen (Wijchen)

StartdatumAgendapuntTitelStand van zakenFractie(s)GerealiseerdPortefeuillehouderBehandelend medewerker
 • 7/8/2021
 • Natuurbeleidsplan
 • Nieuw
 • PvdA
 • Niet gerealiseerd
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • Beusekom, van, Lambert
 • 7/8/2021
 • Uitkomsten onderzoek woonsituatie arbeidsmigranten
 • Nieuw
 • PvdA
 • Niet gerealiseerd
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • Boon van Ostade - van Boeijen, Lucan
 • 7/8/2021
 • Inclusieagenda
 • Gerealiseerd
 • PvdA
 • Wel gerealiseerd
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • Muurmans, Margreet
 • 7/8/2021
 • Herverdeling gemeentefonds
 • Nieuw
 • VVD
 • Niet gerealiseerd
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • Orsouw, van, Raoul
 • 7/8/2021
 • Formaliseren aantal bouwlagen
 • Nieuw
 • Niet gerealiseerd
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • Sieuwerts, Yvette
 • 11/8/2018
 • 18 2 22096 Programmabegroting 2019 afvalbeleid
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • Veen, van der, Leen
 • 11/8/2018
 • 18 2 22096 Programmabegroting 2019 Inzichtelijk maken lokale woonbehoefte
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • Mark, van der, Maajke
 • 11/8/2018
 • 18 2 22096 Programmabegroting 2019 Jongerenoverlast
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • Bruijn de, Frank
 • 11/8/2018
 • 18 2 22096 Programmabegroting 2019 vuurwerkoverlast
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • Vinke, Rino
 • 11/8/2018
 • 18 2 22096 Programmabegroting 2019 afvalbeleid
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • Veen, van der, Leen
 • 11/8/2018
 • 18 2 22096 Programmabegroting 2019 Samenwerking met Druten (harmoniseren van de financiële cyclus en rapportages)
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • Orsouw, van, Raoul
 • 11/7/2019
 • 37431 - begroting 2020
 • Gerealiseerd
 • D66
 • Gerealiseerd
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • Orsouw, van, Raoul
 • 7/5/2018
 • Kernachtig Wijchen vraagt om procesvoorstel tot het Kraanvogelterrein.
 • Gerealiseerd
 • Kernachtig Wijchen
 • Gerealiseerd
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • Janssen, Marc
 • 7/4/2019
 • Right to challenge
 • Op schema
 • Kernachtig Wijchen
 • Niet gerealiseerd
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • Beck, Nicoline
 • 1/31/2019
 • Initiatiefnota Wél doen bij de gemeente
 • Niet op schema
 • Niet gerealiseerd
 • Derks, N.G. (Nick)
 • Bonet, Petra
 • 1/31/2019
 • Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd 2018 Wijchen
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • Thijssen, Miranda
 • 1/31/2019
 • Proces naar strategisch arbeidsmarktbeleid
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Derks, N.G. (Nick)
 • Nijnatten, van, Huub
 • 1/31/2019
 • Proces naar strategisch arbeidsmarktbeleid
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Derks, N.G. (Nick)
 • Nijnatten, van, Huub
 • 1/31/2019
 • Stand van zaken Hart van zuid
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • Man, Wai wah
 • 1/31/2019
 • Eindafrekening project omgekeerd inzamelen en evaluatie zomerinzameling en gft-inzameling bij hoogbouw
 • Op schema
 • Niet gerealiseerd
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • Veen, van der, Leen
 • 10/18/2016
 • Financiële verordening (16 17, cyclus 10 begroting)
 • Op schema
 • Niet gerealiseerd
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • Orsouw, van, Raoul
 • 9/30/2021
 • Schriftelijk beantwoorden vragen over opvang van asielzoekers
 • Nieuw
 • PvdA
 • Niet gerealiseerd
 • Beek, M. van ( Marijke)
 • Hulsen, Eva
 • 11/29/2018
 • Tussen Kasteel en Wijchens Meer - monument
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • Janssen, Marc
 • 5/28/2020
 • Herdenkingsplek Covid-19
 • Nieuw
 • Kernachtig Wijchen
 • Niet gerealiseerd
 • Beek, M. van ( Marijke)
 • Muurmans, Margreet
 • 3/28/2019
 • Terugkoppeling Agendacommissie MGR
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Berendsen, Linda
 • 3/28/2019
 • beantwoording Raadsvragen fractie Kernachtig Wijchen carbidschieten
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • Bruijn de, Frank
 • 2/28/2019
 • CPO Bergharen
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • Lambrichs, Sylvia
 • 2/28/2019
 • Beantwoording vragen VVD inzake Graafseweg 615-617
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • Klimsop, Raymond
 • 2/28/2019
 • Antwoord op schriftelijke vragen raad, fractie Kernachtig Wijchen: Vertrouwenspersoon voor (sport)verenigingen in Wijchen
 • Op schema
 • Niet gerealiseerd
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • Jansen, Pascal
 • 2/28/2019
 • Antwoord op schriftelijke vraag D66, Ja-Ja sticker
 • Op schema
 • Niet gerealiseerd
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • Veen, van der, Leen
 • 2/28/2019
 • Rondvraag over nota 't Mozaïek
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • Ribbink, Rob
 • 9/27/2018
 • Artikel in de Gelderlander betreffende opvang verwarde personen in Wijchen
 • Gerealiseerd
 • VVD
 • Gerealiseerd
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • Beekmans, Lies
 • 9/27/2018
 • Energiekosten Huis van de gemeente
 • Gerealiseerd
 • CDA
 • Gerealiseerd
 • Derks, N.G. (Nick)
 • Dalen, van, Maartje
 • 9/26/2019
 • Evaluatie digitale informatiesystemen
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • Vinke, Rino
 • 9/26/2019
 • Fairtrade gemeente
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • Druenen van, Herman
 • 9/26/2019
 • Scenario's visie 't Mozaïek
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • Ribbink, Rob
 • 9/26/2019
 • Extra middelen subsidie Rondom Wijchen 2018 - evaluatie
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • Hessels, Will
 • 6/25/2020
 • auto inbraken Kerkeveld
 • Gerealiseerd
 • Kernachtig Wijchen
 • Gerealiseerd
 • Beek, M. van ( Marijke)
 • Bruijn de, Frank
 • 6/25/2020
 • Gesprek met omwonenden en leefbaarheidsgroepen over zonneparken en windmolens
 • Gerealiseerd
 • Kernachtig Wijchen
 • Gerealiseerd
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • Josten, Ron
 • 6/25/2020
 • Plan voor windmolens op Bijsterhuizen
 • Gerealiseerd
 • Kernachtig Wijchen
 • Gerealiseerd
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • Josten, Ron
 • 6/25/2020
 • Nieuw beleidsplan schuldhulpverlening
 • Op schema
 • Gerealiseerd
 • Derks, N.G. (Nick)
 • Beekmans, Lies
 • 4/25/2019
 • Businesscase project uit Masterplan Wijchen Werkt - Opstellen risicoparagraaf
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Derks, N.G. (Nick)
 • Koning, de, Bert
 • 4/25/2019
 • invulling oude Paschalisschool
 • N.v.t.
 • Niet gerealiseerd
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • Leur, van de, Ted
 • 2/25/2021
 • Voortzetten taallessen
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Derks, N.G. (Nick)
 • Koning, de, Bert
 • 2/25/2021
 • Data aanleveren kandidatenlijst
 • Nieuw
 • Niet gerealiseerd
 • Beek, M. van ( Marijke)
 • Beek, van, Abigail
 • 10/25/2018
 • 18 3 20777 Evaluatie Kindregeling
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Derks, N.G. (Nick)
 • Nijnatten, van, Huub
 • 10/25/2018
 • Rapport Rekenkamercommissie “Grip krijgen op Veilig Thuis”
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • Mollema, Esther
 • 10/25/2018
 • Rapport Rekenkamercommissie “Grip krijgen op Veilig Thuis”
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • Horck, van, Lucas
 • 10/25/2018
 • Rapport Rekenkamercommissie “Grip krijgen op Veilig Thuis”
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • Horck, van, Lucas
 • 10/25/2018
 • Rapport Rekenkamercommissie “Grip krijgen op Veilig Thuis”
 • Gerealiseerd
 • Gerealiseerd
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • Berendsen, Linda