Hoog contrast

Vergaderingen

Toezeggingen (Wijchen)

StartdatumAgendapuntTitelPortefeuillehouderDeadlineStand van zakenBehandelend teamVoortgang bijgewerkt opBehandelend medewerkerDatum afdoening
 • 11/8/2018
 • 18 2 22096 Programmabegroting 2019 Inzichtelijk maken lokale woonbehoefte
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 6/27/2018
 • Op schema
 • 11/8/2018
 • 18 2 22096 Programmabegroting 2019 afvalbeleid
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • 1/31/2019
 • Op schema
 • 11/8/2018
 • 18 2 22096 Programmabegroting 2019 vuurwerkoverlast
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • 2/1/2019
 • Op schema
 • 11/8/2018
 • 18 2 22096 Programmabegroting 2019 afvalbeleid
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • Op schema
 • 11/8/2018
 • 18 2 22096 Programmabegroting 2019 Jongerenoverlast
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • Op schema
 • 11/8/2018
 • 18 2 22096 Programmabegroting 2019 Samenwerking met Druten (harmoniseren van de financiële cyclus en rapportages)
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • Op schema
 • 7/5/2018
 • Kernachtig Wijchen vraagt om procesvoorstel tot het Kraanvogelterrein.
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 11/29/2018
 • Op schema
 • 7/4/2019
 • Right to challenge
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • Nieuw
 • 1/31/2019
 • Initiatiefnota Wél doen bij de gemeente
 • Derks, N.G. (Nick)
 • Nieuw
 • 1/31/2019
 • Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd 2018 Wijchen
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • Nieuw
 • 1/31/2019
 • Proces naar strategisch arbeidsmarktbeleid
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 1/24/2019
 • Nieuw
 • 1/31/2019
 • Proces naar strategisch arbeidsmarktbeleid
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 6/27/2019
 • Nieuw
 • 1/31/2019
 • Stand van zaken Hart van zuid
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 6/27/2019
 • Nieuw
 • 9/20/2019
 • 1/31/2019
 • Eindafrekening project omgekeerd inzamelen en evaluatie zomerinzameling en gft-inzameling bij hoogbouw
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • 12/31/2021
 • Nieuw
 • 10/18/2016
 • Financiële verordening (16 17, cyclus 10 begroting)
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 9/1/2017
 • Niet op schema
 • 11/29/2018
 • Tussen Kasteel en Wijchens Meer - monument
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • Nieuw
 • 3/28/2019
 • Terugkoppeling Agendacommissie MGR
 • 4/25/2019
 • Nieuw
 • 3/28/2019
 • beantwoording Raadsvragen fractie Kernachtig Wijchen carbidschieten
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • Nieuw
 • 2/28/2019
 • CPO Bergharen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • Nieuw
 • 2/28/2019
 • Beantwoording vragen VVD inzake Graafseweg 615-617
 • Derks, N.G. (Nick)
 • Nieuw
 • 2/28/2019
 • Antwoord op schriftelijke vragen raad, fractie Kernachtig Wijchen: Vertrouwenspersoon voor (sport)verenigingen in Wijchen
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • Nieuw
 • 2/28/2019
 • Antwoord op schriftelijke vraag D66, Ja-Ja sticker
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • Nieuw
 • 2/28/2019
 • Rondvraag over nota 't Mozaïek
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • Nieuw
 • 9/27/2018
 • Energiekosten Huis van de gemeente
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 3/31/2019
 • Op schema
 • 9/27/2018
 • Artikel in de Gelderlander betreffende opvang verwarde personen in Wijchen
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • Op schema
 • 9/26/2019
 • Evaluatie digitale informatiesystemen
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • 12/5/2019
 • Nieuw
 • 9/26/2019
 • Fairtrade gemeente
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • 6/18/2020
 • Nieuw
 • 9/26/2019
 • Scenario's visie 't Mozaïek
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • 11/6/2019
 • Nieuw
 • 9/26/2019
 • Extra middelen subsidie Rondom Wijchen 2018 - evaluatie
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • 3/1/2020
 • Nieuw
 • 4/25/2019
 • Businesscase project uit Masterplan Wijchen Werkt - Opstellen risicoparagraaf
 • Derks, N.G. (Nick)
 • Nieuw
 • 4/25/2019
 • invulling oude Paschalisschool
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • Nieuw
 • 10/25/2018
 • 18 3 20777 Evaluatie Kindregeling
 • Derks, N.G. (Nick)
 • Op schema
 • 10/25/2018
 • Rapport Rekenkamercommissie “Grip krijgen op Veilig Thuis”
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • 2/1/2019
 • Nieuw
 • 10/25/2018
 • Rapport Rekenkamercommissie “Grip krijgen op Veilig Thuis”
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • 2/1/2019
 • Nieuw
 • 10/25/2018
 • Rapport Rekenkamercommissie “Grip krijgen op Veilig Thuis”
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • 2/1/2019
 • Nieuw
 • 10/25/2018
 • Rapport Rekenkamercommissie “Grip krijgen op Veilig Thuis”
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • Nieuw
 • 2/22/2018
 • Stand van Zaken Kasteeltuin
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • 7/1/2018
 • Op schema
 • 12/21/2017
 • Invulling innovatiebudget Wmo / Jeugd (17 5 11737)
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • 5/1/2019
 • Niet op schema
 • 12/21/2017
 • Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp ( 17 5 9792)
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • 10/1/2018
 • Niet op schema
 • 3/15/2018
 • Resultaten onderzoek herontwikkeling Molenhuis t.b.v. jongerenhuisvesting
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 7/1/2018
 • Niet op schema
 • 4/13/2017
 • Retailagenda Wijchen: stand van zaken uitvoeringsagenda
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 2/1/2019
 • Niet op schema
 • 12/11/2014
 • Evaluatie delegatieverordening
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • 12/31/2018
 • Op schema
 • 9/20/2018
 • inzicht in de mogelijke financiële en ruimtelijke gevolgen van de geconstateerde demografische 'ontgroening en vergrijzing'
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • Op schema
 • 12/13/2018
 • (18 3 20064) Analyse bestand participatiewet 2018
 • Derks, N.G. (Nick)
 • Nieuw
 • 1/24/2019
 • 19 2 20895 Krediet herinrichting Dorsvlegel
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • Nieuw
 • 1/24/2019
 • 19 2 20895 Krediet herinrichting Dorsvlegel
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • Nieuw
 • 1/24/2019
 • 19 2 23652 Eindafrekening project omgekeerd inzamelen en evaluatie zomerinzameling en gft-inzameling bij hoogbouw
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • Nieuw
 • 1/24/2019
 • 19 2 23652 Eindafrekening project omgekeerd inzamelen en evaluatie zomerinzameling en gft-inzameling bij hoogbouw
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • Nieuw
 • 1/24/2019
 • Aanpak sanering asbestdaken
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 12/31/2019
 • Nieuw
 • 5/17/2018
 • Aantal lagen bouwen in de gemeente Wijchen nota 16 989
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 7/1/2018
 • Niet op schema