Hoog contrast

Vergaderingen

Moties Druten

StartdatumAgendapuntTitelStatusFractie(s)PortefeuillehouderDeadlineStand van zakenBehandelend teamVoortgang bijgewerkt opDatum afdoeningIndienerGerealiseerd
 • 7/7/2022
 • OZB-tarief woningen 2023
 • Ingetrokken
 • Welzijn Druten
 • Brink, W. ( Willy)
 • Domein Bedrijfsvoering - team Financieel beleid
 • Welzijn Druten
 • 7/7/2022
 • Bestrijding armoede
 • Ingetrokken
 • Sociaal Maas en Waal
 • Brink, W. ( Willy)
 • Domein Bedrijfsvoering - team Financieel beleid
 • Sociaal Maas en Waal
 • 7/7/2022
 • Samen haalbare plannen maken voor stikstofreductie
 • Aangenomen
 • Thoonen, R. (Ronald)
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Milieu
 • Dorpslijst Horssen
 • Niet gerealiseerd
 • 7/6/2023
 • Geen eindtoets basisonderwijs tijdens carnaval
 • Aangenomen
 • Kernachtig Druten
 • Wildt, G. de ( Gérard)
 • Domein Sociale leefomgeving - team Welzijn, Onderwijs en Sport
 • Kernachtig Druten
 • 7/6/2023
 • Evaluatie kostenverdeelsleutel WDW
 • Aangenomen
 • Brink, W. ( Willy)
 • Domein Bedrijfsvoering - team Financieel beleid
 • Kernachtig Druten
 • 12/6/2018
 • Valpreventietraining en integrale aanpak Valpreventie
 • Aangenomen
 • Elk van, S (Sjef)
 • 9/30/2019
 • Gerealiseerd
 • Domein Sociale leefomgeving - team WMO, jeud en gezondheid
 • 5/19/2021
 • Dorpslijst Afferden
 • Wel gerealiseerd
 • 12/6/2018
 • Aanbieden werkervaringsplek door gemeente Druten
 • Aangenomen
 • Sociaal Maas en Waal
 • Elk van, S (Sjef)
 • 9/30/2019
 • Gerealiseerd
 • Domein Sociale leefomgeving - team Werk en inkomen
 • 8/26/2020
 • Sociaal Maas en Waal
 • Wel gerealiseerd
 • 9/30/2021
 • Borstonderzoek vrouwen
 • Aangenomen
 • Wildt, G. de ( Gérard)
 • Gerealiseerd
 • Domein Sociale leefomgeving - team WMO, jeud en gezondheid
 • 10/15/2021
 • Wel gerealiseerd
 • 9/30/2021
 • Zelfbewoningsplicht
 • Aangenomen
 • Sociaal Maas en Waal
 • Springveld, A (André)
 • Nieuw
 • 1/12/2022
 • Niet gerealiseerd
 • 9/30/2021
 • Proces bestemmingsplannen
 • Aangenomen
 • Welzijn Druten
 • Springveld, A (André)
 • Nieuw
 • Niet gerealiseerd
 • 9/30/2021
 • Huurwoningen Hemelrijk
 • Aangenomen
 • Kernachtig Druten
 • Springveld, A (André)
 • Nieuw
 • 1/12/2022
 • Niet gerealiseerd
 • 9/30/2021
 • Omgevingsvisie
 • Aangenomen
 • Kernachtig Druten
 • Springveld, A (André)
 • Nieuw
 • 1/20/2022
 • Niet gerealiseerd
 • 9/30/2021
 • Verdeling van activiteiten over de dorpshuizen en wijkcentra van Druten
 • Ingetrokken
 • Springveld, A (André)
 • 9/30/2021
 • Actieve grondpolitiek voor betaalbare woningbouw
 • Ingetrokken
 • Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid
 • Brink, W. ( Willy)
 • 1/30/2020
 • Motie aanwijzen gebieden met hoge cultuurhistorische waarde
 • Aangenomen
 • Springveld, A (André)
 • 7/2/2020
 • Gerealiseerd
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
 • 9/8/2020
 • Dorpslijst Afferden
 • Wel gerealiseerd
 • 4/28/2022
 • Motie Dorpslijst Afferden en Dorpslijst Puiflijk Druten Zuid - Kaders voor subsidie-aanvragen
 • Aangenomen
 • Wildt, G. de ( Gérard)
 • Domein Sociale leefomgeving - team Welzijn, Onderwijs en Sport
 • 3/22/2023
 • Dorpslijst Afferden
 • Niet gerealiseerd
 • 3/28/2019
 • BVO DRAN Doelgroepenvervoer
 • Aangenomen
 • Kernachtig Druten
 • Springveld, A (André)
 • 4/28/2019
 • Gerealiseerd
 • Domein Sociale leefomgeving - team WMO, jeud en gezondheid
 • 12/17/2021
 • Kernachtig Druten
 • Wel gerealiseerd
 • 3/28/2019
 • Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan “herziening Rijdt 52-56 “
 • Ingetrokken
 • CDA
 • Springveld, A (André)
 • 4/28/2019
 • N.v.t.
 • CDA
 • 2/28/2019
 • Ingetrokken
 • Sociaal Maas en Waal
 • Springveld, A (André)
 • N.v.t.
 • Sociaal Maas en Waal
 • 2/28/2019
 • Afwegingskader woningbouwinitiatieven
 • Aangenomen
 • Kernachtig Druten
 • Springveld, A (André)
 • 12/31/2019
 • Gerealiseerd
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
 • 9/7/2020
 • 9/7/2020
 • Kernachtig Druten
 • Wel gerealiseerd
 • 1/28/2021
 • Proces om te komen tot de Woningbouwambitie Druten
 • Verworpen
 • Sociaal Maas en Waal
 • Springveld, A (André)
 • N.v.t.
 • Domein Bestuur, Strategie en Projecten - team Strategische projecten en advies
 • 1/28/2021
 • Woningbouwambitie
 • Aangenomen
 • Kernachtig Druten
 • Springveld, A (André)
 • 5/1/2021
 • Gerealiseerd
 • Domein Bestuur, Strategie en Projecten - team Strategische projecten en advies
 • 4/23/2021
 • Wel gerealiseerd
 • 1/28/2021
 • Gemeentefonds
 • Aangenomen
 • Brink, W. ( Willy)
 • 2/12/2021
 • Gerealiseerd
 • Griffie Druten
 • 1/29/2021
 • 1/29/2021
 • Sociaal Maas en Waal
 • Wel gerealiseerd
 • 6/27/2019
 • Motie Vreemd aan de orde van de dag - Jeugdraad gemeente Druten
 • Aangenomen
 • Rhee - Oud Ammerveld van, C.A.A. (Corry)
 • Niet op schema
 • Griffie Druten
 • 10/22/2021
 • Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid
 • Niet gerealiseerd
 • 6/27/2019
 • Markt Druten
 • Aangenomen
 • Brink, W. ( Willy)
 • 7/1/2020
 • Gerealiseerd
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
 • 8/26/2020
 • Welzijn Druten
 • Wel gerealiseerd
 • 6/27/2019
 • Stikstofbesluit PAS
 • Verworpen
 • CDA
 • Lepoutre, M (Michel)
 • N.v.t.
 • CDA
 • 6/27/2019
 • Verbod oplaten ballonnen
 • Verworpen
 • Sociaal Maas en Waal
 • Lepoutre, M (Michel)
 • N.v.t.
 • Sociaal Maas en Waal
 • 6/27/2019
 • Voetpad Waalbanddijk & Laakbos
 • Ingetrokken
 • Welzijn Druten
 • Lepoutre, M (Michel)
 • N.v.t.
 • 1/27/2022
 • verkeersmaatregelen landbouwverkeer Afferden
 • Ingetrokken
 • 1/27/2022
 • Ingetrokken
 • 1/27/2022
 • 9/26/2019
 • Motie CDA - Vreemd aan de orde van de dag - Voortgang uitvoeringsprogramma duurzaamheid Druten
 • Verworpen
 • CDA
 • Springveld, A (André)
 • N.v.t.
 • CDA
 • 9/26/2019
 • Motie CDA - Startnotitie RES regio Arnhem Nijmegen
 • Verworpen
 • CDA
 • Springveld, A (André)
 • N.v.t.
 • CDA
 • 9/26/2019
 • Motie Kernachtig Druten en de samenwerkende Dorpslijsten - Startnotitie RES regio Arnhem Nijmegen
 • Aangenomen
 • Springveld, A (André)
 • 4/30/2021
 • Gerealiseerd
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Milieu
 • 9/3/2020
 • Kernachtig Druten
 • Wel gerealiseerd
 • 3/26/2020
 • Islamitische begraafplaats
 • Verworpen
 • Elk van, S (Sjef)
 • N.v.t.
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Ruimtelijk beheer
 • Welzijn Druten
 • 3/26/2020
 • Vervolg Ambtelijke Fusie
 • Aangenomen
 • Rhee - Oud Ammerveld van, C.A.A. (Corry)
 • 4/30/2020
 • Gerealiseerd
 • Domein Bestuur, Strategie en Projecten - team Strategische projecten en advies
 • 8/26/2020
 • Kernachtig Druten
 • Wel gerealiseerd
 • 1/26/2023
 • Stimuleren verbinding 3 O’s en participatiebudget
 • Aangenomen
 • Kernachtig Druten
 • Wildt, G. de ( Gérard)
 • Domein Sociale leefomgeving - team Werk en inkomen
 • Kernachtig Druten
 • Niet gerealiseerd
 • 1/26/2023
 • Inzet op innovatie
 • Aangenomen
 • Sociaal Maas en Waal
 • Wildt, G. de ( Gérard)
 • Domein Sociale leefomgeving - team Werk en inkomen
 • Sociaal Maas en Waal
 • Niet gerealiseerd
 • 3/25/2021
 • Hoofdbutton Toerisme website
 • Aangenomen
 • Brink, W. ( Willy)
 • 3/25/2021
 • Gerealiseerd
 • 7/12/2021
 • Wel gerealiseerd
 • 3/25/2021
 • Plan van aanpak omgevingwet
 • Aangenomen
 • Springveld, A (André)
 • 12/1/2021
 • Gerealiseerd
 • 7/22/2021
 • Wel gerealiseerd
 • 2/25/2021
 • Afronding Klaar voor de Start
 • Ingetrokken
 • Kernachtig Druten
 • Wildt, G. de ( Gérard)
 • 8/1/2021
 • N.v.t.
 • 2/25/2021
 • Toeristische aanpak Land van Maas en Waal
 • Aangenomen
 • Brink, W. ( Willy)
 • Op schema
 • Domein Sociale leefomgeving - team Werk en inkomen
 • 2/14/2022
 • Niet gerealiseerd
 • 10/25/2018
 • Instellen jongerenraad tot 18 jaar
 • Verworpen
 • CDA
 • Lepoutre, M (Michel)
 • N.v.t.
 • CDA
 • 10/25/2018
 • Pater Heuftplein te Deest
 • Verworpen
 • CDA
 • Lepoutre, M (Michel)
 • N.v.t.
 • CDA
 • 10/25/2018
 • Aanleg glasvezel in buitengebied
 • Ingetrokken
 • CDA
 • N.v.t.
 • CDA
 • 10/25/2018
 • Onderzoek naar een toezichtsorgaan voor wijkcentra en dorpshuizen
 • Ingetrokken
 • Welzijn Druten
 • N.v.t.
 • Welzijn Druten
 • 9/24/2020
 • Dekkingsgraad openbare AED’s
 • Aangenomen
 • Elk van, S (Sjef)
 • 5/1/2021
 • Op schema
 • Domein Sociale leefomgeving - team WMO, jeud en gezondheid
 • 10/18/2022
 • Kernachtig Druten
 • Niet gerealiseerd
 • 2/24/2022
 • Kubus
 • Ingetrokken
 • 2/24/2022
 • 7.1 Motie Meerjaren uitvoeringsprogramma Mobiliteit - Dorpslijsten en K8D en CDA
 • Aangenomen
 • Thoonen, R. (Ronald)
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsinrichting
 • Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid
 • Niet gerealiseerd
 • 2/24/2022
 • 7.1 Motie Meerjaren Uitvoerings Programma Mobiliteit - Welzijn Druten, Dorpslijst Puiflijk Druten Zuid en Kernachtig Druten
 • Aangenomen
 • Thoonen, R. (Ronald)
 • Domein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsinrichting
 • Welzijn Druten
 • Niet gerealiseerd