Hoog contrast

Vergaderingen

Moties (Wijchen)

StartdatumAgendapuntTitelStatusFractie(s)PortefeuillehouderDeadlineStand van zakenBehandelend teamBehandelend medewerkerVoortgang toelichtingVoortgang bijgewerkt op
 • 9-7-2015
 • Motie 3% OZB-verhoging 2016, 2017 en 2018
 • Verworpen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 9-7-2015
 • 9-7-2015
 • Dekking sociaal gezicht
 • Aangenomen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 8-9-2015
 • 9-7-2015
 • Maak geschiedenis zichtbaar
 • Aangenomen
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • 1-10-2015
 • 9-7-2015
 • Raadspagina Wegwijs in kleur
 • Aangenomen
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • 8-9-2015
 • 9-7-2015
 • Geen ‘tijdelijke’ OZB-verhoging voor ‘tijdelijke’ stijging kosten bijstand (motie 2)
 • Verworpen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 9-7-2015
 • 9-7-2015
 • Motie herijken woningbouwprogramma 2015-2025 naar kwalitatieve vraag
 • Ingetrokken
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 9-7-2015
 • 9-7-2015
 • Bouw woningen toekomstbestendig
 • Aangenomen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 1-4-2016
 • 9-7-2015
 • Blijverslening
 • Aangenomen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 1-4-2016
 • 9-2-2017
 • Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
 • Aangenomen
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 9-11-2017
 • Evaluatie verkeersmaatregelen Kerkeveld
 • Verworpen
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • 9-11-2017
 • 9-11-2017
 • APV Verbod gebruik hard- en softdrugs in de openbare ruimte verder uitwerken vóór de behandeling APV
 • Ingetrokken
 • CDA
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • 9-11-2017
 • 9-11-2017
 • Camera in Beeld
 • Ingetrokken
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • 9-11-2017
 • 9-11-2017
 • Economische ontwikkeling in regio Arnhem Nijmegen
 • Verworpen
 • CDA
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 9-11-2017
 • 9-11-2017
 • Motie de burger staat centraal
 • Verworpen
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • 9-11-2017
 • 9-11-2017
 • Versnellen visie Kraanvogelstraat
 • Aangenomen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 9-11-2017
 • Wijchense geldwijzer
 • Verworpen
 • Sociaal Wijchen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 9-11-2017
 • 9-11-2017
 • Fiets-/Wandelpad tussen Niftrik en Batenburg in project De Meanderende Maas
 • Aangenomen
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • 9-11-2017
 • Onderzoek naar vuurwerkoverlast
 • Verworpen
 • CDA
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • 9-11-2017
 • 9-11-2017
 • Samen in gesprek over extra (camera)toezicht centrum
 • Verworpen
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • 9-11-2017
 • 9-11-2017
 • Overzicht aanpak jongerenoverlast opstellen
 • Aangenomen
 • CDA
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • 8-6-2017
 • Opstellen uitvoeringsbeleid 10% regeling
 • Verworpen
 • CDA
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 8-6-2017
 • 8-6-2017
 • Onderzoek naar woonbehoefte per kerkdorp
 • Aangenomen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 8-6-2017
 • Geld-terug-regeling
 • Ingetrokken
 • Sociaal Wijchen
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 8-6-2017
 • 8-6-2017
 • Inzicht in verborgen armoede
 • Verworpen
 • Sociaal Wijchen
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 8-6-2017
 • 8-6-2017
 • Minimabeleid, uitbreiden geld-terug-regeling voor kinderen
 • Aangenomen
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 9-11-2017
 • 8-6-2017
 • Minimabeleid, optimalisering uitvoering geld-terugregeling voor kinderen
 • Aangenomen
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 9-11-2017
 • 8-6-2017
 • Extra pagina in de Wegwijs
 • Verworpen
 • Sociaal Wijchen
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 8-5-2014
 • Privacyconvenant bij sociale wijkteams
 • Verworpen
 • D66
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • 8-5-2014
 • 8-11-2018
 • Inventarisatie renovatie-opgave Wijchen
 • Verworpen
 • D66
 • 8-11-2018
 • 8-11-2018
 • Integraal inzicht Fte’s werkorganisatie Druten Wijchen
 • Ingetrokken
 • D66
 • 8-11-2018
 • 8-11-2018
 • Woningbouw in Wijchen
 • Verworpen
 • VVD
 • 8-11-2018
 • 8-11-2018
 • Inzichtelijk maken lokale woonbehoefte
 • Verworpen
 • CDA
 • 8-11-2018
 • 8-11-2018
 • Groene schoolpleinen
 • Aangenomen
 • D66
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • 8-11-2018
 • Spreekuurrechter maakt rechtspraak laagdrempeliger voor iedereen
 • Aangenomen
 • D66
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • 8-11-2018
 • Onderzoek naar de meerkosten bij wijziging van de inkomensgrens naar 115%
 • Verworpen
 • Sociaal Wijchen
 • 8-11-2018
 • 8-11-2018
 • Inhaakkalender duurzaamheid
 • Aangenomen
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • 8-11-2018
 • Wandelpaden
 • Aangenomen
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • 8-11-2018
 • Extra capaciteit door transformatie woningen
 • Aangenomen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 8-11-2018
 • Inzichtelijk maken vuurwerkoverlast
 • Ingetrokken
 • CDA
 • 8-11-2018
 • 8-11-2018
 • Fairtrade gemeente
 • Aangenomen
 • Verheijen, J.Th.C.M. (Hans)
 • 8-11-2018
 • Invoering Omgevingswet
 • Aangenomen
 • CDA
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 8-11-2018
 • Belasting vóór de toeristen
 • Aangenomen
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 8-11-2018
 • Concretisering versnelling woningbouw
 • Aangenomen
 • Gerrits, G.W.R. (Geert)
 • 8-11-2018
 • Nu Niet Zwanger
 • Aangenomen
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • 8-11-2018
 • Seniorenontmoetingsplek centrum
 • Ingetrokken
 • CDA
 • 8-11-2018
 • 7-7-2016
 • Jong en oud
 • Aangenomen
 • D66
 • Loermans, P.L.J. (Paul)
 • 30-9-2016
 • 7-7-2016
 • Onderzoeken verruiming bijzondere bijstand met tandartskosten
 • Ingetrokken
 • Sociaal Wijchen
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • 7-7-2016
 • 7-7-2016
 • Onderzoeken verruiming budgetten schuldhulpverlening
 • Verworpen
 • Sociaal Wijchen
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • 7-7-2016
 • 7-7-2016
 • Visie gebruik kasteel
 • Aangenomen
 • Derks, N.G. (Nick)
 • 31-3-2017
 • 7-7-2016
 • Duurzame inkoop stroom
 • Aangenomen
 • D66
 • Burgers, T.T.M. (Titus)
 • 31-10-2016